AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1655 ☰ 

Sulkava maakirja 1655

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 273AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ruokoniemen kymmenes
Rokoniemi/Ruokoniemi
Jöran Hielp
Madtz Hansson Hanska
Peer Hatainen
Peer Kardinen
Hindrich ibid Anders Munk från Aufwila
Hindrich Heinoinen optagit af Pällins ödhe
Niels Hatains ödhe optagit Oluf Jacobsson
Isak Pylkäin el:r Johan Hielp
Grells Kardinen ödhe
Sipilä/Sipilä
Lars Sipinen
Knudt Ohlsson ibid
Oluf Jacobsson Hatain
Kardila/Kaartila
Peer Peersson Kardinen
Madtz Larsson ibid
Mågns Kardinen
Michell Kardinen
Rautaniemj/Rauhaniemi [4]
Johan Hatainen

Sivu 273BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Madtzsson ibid
Christer Lamainen
Tannila/Tannila
Lars Bertilllsson Tanninen och Oluf ibid
Hindrich Ohlsson ibid
Lars Jacobsson ibid
Sullkawa/Sulkava
Michel Kohoinen el:r Lars Korhoin
Lars Mieloinen
Michel och Hans Kondiain
Oluf Kondiainen
Jöns Tijtainen el:r Lars
Hatzula/Hasula
Oluf Hassoinen
Hendrich Kackoinen
Telalahden kymmenes
/Ylisenauvila [1]
Hindrich Silfwesson Aufuin
Erich Johansson Aufuin
Hindrich Madtzsson Hinsain
Hinsala/Hintsala
Jöns Hinssainen
/Auvila [1]
Peer Hendersson Hölker
Aufwila/Auvila [2]
Peer Peersson Aufuinen
Oluf Keckoin eller Klostarin

Sivu 274AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Telataipal/Auvila [2]
Thomas Kietäwäinen
/Telataipale [1]
Thomas Simonsson Holopainen
Anders Skumpe
Erich Ollkoinen
Hans Kietäuäinen
Lochilax/Lohilahti
Jöns Sinkoinen
Lars Löppeinen
Luukas Mickoinen
Johan Peersson Lechuoin
Pardala Tijendh ♦ Partalan kymmenes
Lingoila/Linkola [9]
Niels Korhoinen
Larss Wätäinen
Hyfwärilä/Hyvärilä
Grells Andersson Pardain
Mändylä/Mäntynen [9]
Peer Peersson Hyfuärin
Pardala/Partala
Jöran Michellsson Uckoin
/Eerikkälä [1]
Påll Persson Erickain ödhe
Kammoila/Kammola
Lars Leinikainen
Peer Andersson Kamuin
Johan Mårtensson ibid
Påhl Kammoin el:r Lars Cardin
Johan Wennäläin eller Crister Leijnikainen

Sivu 274BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Staphansson Condiain
Lars Ohlsson Wichauain
Jacob Wätainen el:r Hans Didrichsson
Staphan Kondiain el:r Bert:
/Pulkkila [1]
Anders Peersson Wätäin
Pullkila/Pulkkila [2]
Oluf Sullpo eller Rimpj Wätäinen
/Väätälänmäki [1]
Oluf Wetäin Sullpo
Heikurila/Heikkurila
Madtz Peersson Heikurin
Ryhälä/Ryhälä [9]
Staphan Uckoinen
Karialanmäkj/Karjulanmäki [4]
Christer And:n Häifuä
Jacob Partainen
Anders Larsson Hakulin
Peer Partainen
Haukiniemj/Karjulanmäki [5]
Madtz Madtsson Pöriöin
Idelax Tijendh ♦ Iitlahden kymmenes
Idelax/Iitlahti
Mårten Kåstiain
Hindrich Radikain Madtz ibm el:r Johan Mähöin

Sivu 275AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Mårtensson Klostarin
Sigfredh ibm
Anders Klostarin ellerr Grells Kaipainen
Peer Klostarinen
Erich Sigfredhsson furrer
Kaipola/Kaipola
Grells Kaipoinen
Peer ibid
Johan Larsson ibid
Knudt Klostarinen
Anders Kaipoins E:a
Hindrich ibid
Peer Kinainen
Lars Andersson Säppäin
Hindrich Kåstiainen
/Punnola [1]
Hindrich Säpäinen Transporterat ifrån Säminge
Kaitais/Kaitainen
Oluf Larsson Kaipoin
Sigfredh And: Monnoin
Thomas Radikainen
Lars ibid
Madtz Grellsson Paunoin
Augustus Murssius
Hindrich Seppäinen

Sivu 275BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Marala/Maarala
Erich Kuckoinen
Tunnila/Tunnila
Mågns Peersson Tunnuin
Hans Tunninen
Frantz Ohlsson Mäckeläin
Anders Ohlsson Seppäin
Erikälä/Eerikkälä
Mårten Peersson Mullj
Af Randsalm Sochn Lagdt under Sullkawa Kyrckia ♦ Rantasalmen pitäjästä
Halltula Tijendh ♦ Halttulan kymmenes
Halltula/Halttula [9]
Oluf Halltuinen
Hijssmäkj/Hiismäki [6]
Johan Peersson
Hindrich Hyfwerinen
Phillpus ibid eller Michell
Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia ♦ Juvan pitäjästä
Ninimäckj/Niinimäki [9]
Anders Munnoinen
/Leipämäki [1]
Niels Hallinen
Jacob Härkäinen
Påhl ibim eller Christer Nielsson Mieloinen

Sivu 276AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mändyis/Mäntynen [9]
Knudt Halloinen
Michell Halloinen
Jöns ibid
Anders Wijhawainen
Peer Wichawainen
Hendrich Kiskinen
Kaupj Hyfwärinen
Kijskilä eller Kaskis/Kaskii [6]
Anders Tuchuinen
Kijskilä eller Kaskis/Kiiskilä [6]
Lars Råtinen
/Näärinki [1]
Christer Kossmain eller Peer Ohlsson Kiskinen
Virkatalot
Under Sulkawa Prestebohl ♦ Kirkkoherran pappilaan kuuluvat tilat
/Sulkava [1]
Niels och Hans, Anders, Grells och Hans Kondiains Jordh
Caplans Bohl ♦ Kappalaisen pappilaan kuuluvat tilat
Tannila/Tannila
Simon Pölläinen
/Hasula [1]
Madtz Uckoinen

Sivu 276BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Frellsse Efter Norkiopingz besluth ♦ Läänitykset
Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ ♦ Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Michell, Oluf, Grells och Madtz Pardains Jordh
/Eerikkälä [1]
Pååhl Peersson Erikäinen
Anders Helldinoinen
Tunnila/Tunnila
Jacob Bertillsson Kurkj
Anders Bertillssonn
Capitein Herman Von Borchwsen Efter Kongl: Bref ♦ Herman von Burghausenin läänitys
Mändyis/Mäntynen [9]
Bertill Hyfwärinen
Leutnampt Hendrich Arfwedsson Surmans Dito ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Hindrich Wihawainen

Sivu 277AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Capitein Issrael Pistolkors Dito Efter Kongl: Bref Dat: D: __ ♦ Israel Pistolekorsin läänitys
Hyfwärilä/Hyvärilä
Anders Muhoinen
Tygmästaren Hendrik Sewlenbergh Dito Efter Kongl: Bref Dat: d: 20 Martij Anno 1651 ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
/Tuusmäki [1]
Madtz Tijtainen
Hijssmäkj/Hiismäki [6]
Michell Nachkahathu
Eskill Pöllyinen
Commissarien W: Ehrich Jesperson Efter Kongl: Bref Dat: den ___ ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Hamula/Hamula [6]
Thomas Hamuinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8615 Maakirja 1655-1655, sivut 273-277
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8615

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16531659

© Maija-Liisa Laakso 2023