AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1655 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1655

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  E  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bertillssonn (Tunnila): Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Bert: (Kammoila, Pardala Tijendh) 274B

Ehrich Jesperson: Commissarien W: Ehrich Jesperson Efter Kongl: Bref Dat: den ___ 277A

Erich Sigfredhsson (Idelax, Idelax Tijendh) 275A

Hans: Under Sulkawa Prestebohl 276A

Hans Didrichsson (Kammoila, Pardala Tijendh) 274B

Johan Peersson (Hijssmäkj, Halltula Tijendh, Af Randsalm Sochn Lagdt under Sullkawa Kyrckia) 275B

Lars (Sullkawa) 273B

Michell (Hijssmäkj, Halltula Tijendh, Af Randsalm Sochn Lagdt under Sullkawa Kyrckia) 275B

Niels: Under Sulkawa Prestebohl 276A

Oluf Jacobsson (Rokoniemi) 273A

AAlkuun

Aufuin

Erich Johansson 273B

Hindrich Silfwesson 273B

Aufuinen

Peer Peersson (Aufwila) 273B

BAlkuun

Borchwsen (Von Borchwsen)

Herman: Capitein Herman Von Borchwsen Efter Kongl: Bref 276B

CAlkuun

Cardin

Lars (Kammoila, Pardala Tijendh) 274A

Condiain

Lars Staphansson (Kammoila, Pardala Tijendh) 274B

EAlkuun

Erickain

Påll Persson (Pardala Tijendh) 274A

Erikäinen

Pååhl Peersson: Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

HAlkuun

Hakulin

Anders Larsson (Karialanmäkj, Pardala Tijendh) 274B

Hallinen

Niels (Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 275B

Halloinen

Jöns (Mändyis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Knudt (Mändyis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Michell (Mändyis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Halltuinen

Oluf (Halltula, Halltula Tijendh, Af Randsalm Sochn Lagdt under Sullkawa Kyrckia) 275B

Hamuinen

Thomas (Hamula): Commissarien W: Ehrich Jesperson Efter Kongl: Bref Dat: den ___ 277A

Hanska

Madtz Hansson (Rokoniemi) 273A

Hassoinen

Oluf (Hatzula) 273B

Hatain

Niels (Rokoniemi) 273A

Oluf Jacobsson (Sipilä) 273A

Hatainen

Anders Madtzsson (Rautaniemj) 273B

Johan (Rautaniemj) 273A

Peer (Rokoniemi) 273A

Heikurin

Madtz Peersson (Heikurila, Pardala Tijendh) 274B

Heinoinen

Hindrich (Rokoniemi) 273A

Helldinoinen

Anders: Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Hielp

Johan (Rokoniemi) 273A

Jöran (Rokoniemi) 273A

Hinsain

Hindrich Madtzsson 273B

Hinssainen

Jöns (Hinsala) 273B

Holopainen

Thomas Simonsson 274A

Hyfuärin

Peer Peersson (Mändylä, Pardala Tijendh) 274A

Hyfwerinen

Hindrich (Hijssmäkj, Halltula Tijendh, Af Randsalm Sochn Lagdt under Sullkawa Kyrckia) 275B

Phillpus (Hijssmäkj, Halltula Tijendh, Af Randsalm Sochn Lagdt under Sullkawa Kyrckia) 275B

Hyfwärinen

Bertill (Mändyis): Capitein Herman Von Borchwsen Efter Kongl: Bref 276B

Kaupj (Mändyis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Häifuä

Christer And:n (Karialanmäkj, Pardala Tijendh) 274B

Härkäinen

Jacob (Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 275B

Påhl (Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 275B

Hölker

Peer Hendersson 273B

KAlkuun

Kackoinen

Hendrich (Hatzula) 273B

Kaipainen

Grells (Idelax, Idelax Tijendh) 275A

Kaipoin

Anders (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Hindrich (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Oluf Larsson (Kaitais, Idelax Tijendh) 275A

Kaipoinen

Grells (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Johan Larsson (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Peer (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Kammoin

Påhl (Kammoila, Pardala Tijendh) 274A

Kamuin

Johan Mårtensson (Kammoila, Pardala Tijendh) 274A

Peer Andersson (Kammoila, Pardala Tijendh) 274A

Kardinen

Grells (Rokoniemi) 273A

Hindrich (Rokoniemi) 273A

Madtz Larsson (Kardila) 273A

Michell (Kardila) 273A

Mågns (Kardila) 273A

Peer (Rokoniemi) 273A

Peer Peersson (Kardila) 273A

Keckoin

Oluf (Aufwila) 273B

Kietäuäinen

Hans 274A

Kietäwäinen

Thomas (Telataipal) 274A

Kinainen

Peer (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Kiskinen

Hendrich (Mändyis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Peer Ohlsson (Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Klostarin

(Aufwila) 273B

Anders (Idelax, Idelax Tijendh) 275A

Peer Mårtensson (Idelax, Idelax Tijendh) 275A

Sigfredh (Idelax, Idelax Tijendh) 275A

Klostarinen

Knudt (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Peer (Idelax, Idelax Tijendh) 275A

Kohoinen

Michel (Sullkawa) 273B

Kondiain

Anders: Under Sulkawa Prestebohl 276A

Grellls: Under Sulkawa Prestebohl 276A

Hans (Sullkawa) 273B, : Under Sulkawa Prestebohl 276A

Michel (Sullkawa) 273B

Staphan (Kammoila, Pardala Tijendh) 274B

Kondiainen

Oluf (Sullkawa) 273B

Korhoin

Lars (Sullkawa) 273B

Korhoinen

Niels (Lingoila, Pardala Tijendh) 274A

Kossmain

Christer (Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Kuckoinen

Erich (Marala, Idelax Tijendh) 275B

Kurkj

Jacob Bertillsson (Tunnila): Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Kåstiain

Mårten (Idelax, Idelax Tijendh) 274B

Kåstiainen

Hindrich (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

LAlkuun

Lamainen

Christer (Rautaniemj) 273B

Lechuoin

Johan Peersson (Lochilax) 274A

Leijnikainen

Crister (Kammoila, Pardala Tijendh) 274A

Leinikainen

Lars (Kammoila, Pardala Tijendh) 274A

Löppeinen

Lars (Lochilax) 274A

MAlkuun

Mickoinen

Luukas (Lochilax) 274A

Mieloinen

Christer Nielsson (Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 275B

Lars (Sullkawa) 273B

Monnoin

Sigfredh And: (Kaitais, Idelax Tijendh) 275A

Muhoinen

Anders (Hyfwärilä): Capitein Issrael Pistolkors Dito Efter Kongl: Bref Dat: D: __ 277A

Mullj

Mårten Peersson (Erikälä, Idelax Tijendh) 275B

Munk

Anders (Rokoniemi) 273A

Munnoinen

Anders (Ninimäckj, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 275B

Murssius

Augustus (Kaitais, Idelax Tijendh) 275A

Mäckeläin

Frantz Ohlsson (Tunnila, Idelax Tijendh) 275B

Mähöin

Johan (Idelax, Idelax Tijendh) 274B

NAlkuun

Nachkahathu

Michell (Hijssmäkj): Tygmästaren Hendrik Sewlenbergh Dito Efter Kongl: Bref Dat: d: 20 Martij Anno 1651 277A

OAlkuun

Ollkoinen

Erich 274A

PAlkuun

Pardain

Grells (Pardala): Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Grells Andersson (Hyfwärilä, Pardala Tijendh) 274A

Madtz (Pardala): Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Michell (Pardala): Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Oluf (Pardala): Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Partainen

Jacob (Karialanmäkj, Pardala Tijendh) 274B

Peer (Karialanmäkj, Pardala Tijendh) 274B

Paunoin

Madtz Grellsson (Kaitais, Idelax Tijendh) 275A

Pistolkors

Issrael: Capitein Issrael Pistolkors Dito Efter Kongl: Bref Dat: D: __ 277A

Jöhren Ohlson: Leutnampten Wälb: Jöhren Ohlson Pistolkors Efter Kongl: Bref Dat: den __ 276B

Pylkäin

Isak (Rokoniemi) 273A

Pällin

(Rokoniemi) 273A

Pöllyinen

Eskill (Hijssmäkj): Tygmästaren Hendrik Sewlenbergh Dito Efter Kongl: Bref Dat: d: 20 Martij Anno 1651 277A

Pölläinen

Simon (Tannila): Caplans Bohl 276A

Pöriöin

Madtz Madtsson (Haukiniemj, Pardala Tijendh) 274B

RAlkuun

Radikain

Hindrich (Idelax, Idelax Tijendh) 274B

Madtz (Idelax, Idelax Tijendh) 274B

Radikainen

Lars (Kaitais, Idelax Tijendh) 275A

Thomas (Kaitais, Idelax Tijendh) 275A

Rimpj Wätäinen

(Pullkila, Pardala Tijendh) 274B

Råtinen

Lars (Kijskilä eller Kaskis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

SAlkuun

Seppäin

Anders Ohlsson (Tunnila, Idelax Tijendh) 275B

Seppäinen

Hindrich (Kaitais, Idelax Tijendh) 275A

Sewlenbergh

Hendrik: Tygmästaren Hendrik Sewlenbergh Dito Efter Kongl: Bref Dat: d: 20 Martij Anno 1651 277A

Sinkoinen

Jöns (Lochilax) 274A

Sipinen

Knudt Ohlsson (Sipilä) 273A

Lars (Sipilä) 273A

Skumpe

Anders 274A

Sullpo

Oluf (Pullkila, Pardala Tijendh) 274B

Sullpo (Wetäin Sullpo)

Oluf (Pardala Tijendh) 274B

Surman

Hendrich Arfwedsson: Leutnampt Hendrich Arfwedsson Surmans Dito 276B

Säppäin

Lars Andersson (Kaipola, Idelax Tijendh) 275A

Säpäinen

Hindrich (Idelax Tijendh) 275A

TAlkuun

Tanninen

Hindrich Ohlsson (Tannila) 273B

Lars Bertilllsson (Tannila) 273B

Lars Jacobsson (Tannila) 273B

Oluf (Tannila) 273B

Tijtainen

Jöns (Sullkawa) 273B

Madtz: Tygmästaren Hendrik Sewlenbergh Dito Efter Kongl: Bref Dat: d: 20 Martij Anno 1651 277A

Tuchuinen

Anders (Kijskilä eller Kaskis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Tunninen

Hans (Tunnila, Idelax Tijendh) 275B

Tunnuin

Mågns Peersson (Tunnila, Idelax Tijendh) 275B

UAlkuun

Uckoin

Jöran Michellsson (Pardala, Pardala Tijendh) 274A

Uckoinen

Madtz: Caplans Bohl 276A

Staphan (Ryhälä, Pardala Tijendh) 274B

VWAlkuun

Wennäläin

Johan (Kammoila, Pardala Tijendh) 274A

Wetäin Sullpo

Oluf (Pardala Tijendh) 274B

Wichauain

Lars Ohlsson (Kammoila, Pardala Tijendh) 274B

Wichawainen

Peer (Mändyis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Wihawainen

Hindrich (Mändyis): Leutnampt Hendrich Arfwedsson Surmans Dito 276B

Wijhawainen

Anders (Mändyis, Af Jockas Sochn Lagdt under Sulkawa Kyrckia) 276A

Von Borchwsen

Herman: Capitein Herman Von Borchwsen Efter Kongl: Bref 276B

Wätainen

Jacob (Kammoila, Pardala Tijendh) 274B

Wätäin

Anders Peersson (Pardala Tijendh) 274B

Wätäinen

Larss (Lingoila, Pardala Tijendh) 274A

Wätäinen (Rimpj Wätäinen)

(Pullkila, Pardala Tijendh) 274B

 

Tässä luettelossa on 168 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023