AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1653 ☰ 

Sulkava maakirja 1653

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 383AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ruokoniemiby och Tijondh ♦ Ruokoniemen kymmenes
Ruokoniemiby/Ruokoniemi
Joran Hilppu
Mattz Hannska
Peer Haatainenn
Per Kardinen
Hendrich ibm

Sivu 384AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer och Hendrich Heinos Ödhe och Upttagit
Nills Hatainenn Ödhe och Upttagit
Johann Taskinenn
Johann Hielpp Ödhe och Uptagit
Sipilä/Sipilä
Lars Sipinenn
Knuut Sipinenn
Olof Hatainenn
Cardila/Kaartila
Peer Kardinenn
Mattz Larsson ibm
Måns Kardinenn
Michell Kardinen
Rautaniemi/Rauhaniemi [4]
Johann Hatainenn
Anders Hatainenn
Christer Lamainenn
Tanila/Tannila
Lars Taninenn
Olof ibm
Her Berendt el:r Simon Pölläinenn Ödhe och Uptagit af Capellainenn
Hendrich Olofss:
Lars Lamainenn
Sulkawa/Sulkava
Michel Kohans Ödhe och Uptagit
Lars Meloinenn
Hendrich Kondiainen
Olof Kondiainen
Jöns Pijttoinenn

Sivu 385AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hasula/Hasula
Olof Hattzainenn
Hendrich Kärkoin
Mattz Uckoinen Ödhe och Uptagit af Capellanen
Telalax Tijondh ♦ Telalahden kymmenes
Ylisenauila/Ylisenauvila
Hendrich Aufwinen
Erich Aufwinenn
Hendrich Hintzainen
Hintzala/Hintsala
Jöns Hintzainenn
Aufwila/Auvila
Peer Höllker Gestgifware
Peer Aufwinen
Olof Pohiolainen el: Kokoinenn
Anders Munck Ödhe och Uptagit
Thomas Kietewein
Telataipale/Telataipale
Thomas Holopainenn
Anders Skumpp
Erich Ålkåinenn Ödhe och Uptagit
Hans Kieteweinen
Lochilax/Lohilahti
Jöns Suikonenn
Lars Lopoinenn
Luukas Mikoinen
Johann Leewoinen
Pardala Tiondh ♦ Partalan kymmenes
Lingåila/Linkola
Nills Korhoinenn

Sivu 386AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ähn Nils Korhoinen el:r Lars Wätäinen
Hyfwärilä/Hyvärilä
Greels Pardain
Anders Mähäinen
Mendylä/Mäntynen
Peer Peerssonn Hyfwerenn
Partala/Partala
Jöran Wckoin
Kamoila/Kammola
Lars Leinikain
Peer A: Kamoin
Johan Mårthenss:
Jöns Kardinen Uptagit Påål Kamoins ödhe
Johan Wenelainen
Lars Kamoin
Anders Wihauainen
Jakob Wätäin
Stafan Kondiain Ödhe och Uptagit
Pulkila/Pulkkila
Anders Wetein
Michel Mu___ el:r Anders Weteinen, ödhe uptagit
Wätälä/Väätälänmäki [4]
Olof Weteinenn Sulpo
Heikurila/Heikkurila
Michell Heikurin
Ryhälä/Ryhälä [9]
Stafan Wckoinen
Karialanmäki/Karjulanmäki [4]
Christer Hifwa

Sivu 387AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jakob Pätainen
Anders Hakulinen
Peer Pardainen
Haukiniemi/Karjulanmäki [5]
Matz Pöriäinenn
Idelax Tijondh ♦ Iitlahden kymmenes
Idelaxby/Iitlahti
Mårthen Kostiainen
Hendrich Radikainen
Mårthen Klostarinen
Sigfred ibm Ödhe
Anders Klostarinen Ödhe och Uptagit
Mattz Radikain el:r Johan Möhäinenn
Peer Klostarinen Ödhe
Erich Sigfredhsson
Kaipoila/Kaipola
Greels Kaipainen Ödhe
Peer Kaipoinenn
Johan Larssonn
Knuut Klostarinen
Anders Kaiponen
Hendrich ibm
Peer Kinnainen
Lars Seppeinenn
Hendrich Kostiainen
Punola/Punnola [6]
Hendrich Seppoinen
Kaitais/Kaitainen
Olof Kaipoinenn
Sigfredh Monoinen

Sivu 388AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Radikain
Lars ibm
Mattz Paunoinenn
Jöns Inginenn
Hendrich Seppein
Marala/Maarala
Erich Kuckoin
Tunnila/Tunnila
Anders Seppein
Måns Tunninen
Hans Tunnoinenn
Frandtz Mäkäläinen
Erickala/Eerikkälä
Mårthen Mulli
Af Påål Peersson Erichains Jordh Under Cronan
Af Randasalmi S:n ♦ Rantasalmen pitäjästä
Haltula Tijendh ♦ Halttulan kymmenes
Haltula/Halttula [9]
Olof Haltuinenn
Hijsmäki/Hiismäki [6]
Johan Peersson Ryhäinenn
Hendrich Hyfwäinen
Philpus ibm el:r Mihel Hendrichssonn, ödhe
Af Jockas Sochn 653 hijdtfördt ♦ Juvan pitäjästä
Ninimäki/Niinimäki [9]
Anders Monoinen
Läipämäki/Leipämäki [9]
Nills Halloinenn
Jakob Herkeinenn

Sivu 389AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Herkeinen el:r Christer Meloinen
Mendys/Mäntynen [9]
Knuut Halloinenn
Rasmus Olkoin el:r Anders Wichauainen
Michel Halloinenn
Jöns ibm
Peer Wihauainenn
Hendrich Kiskinenn
Caupi Hyfwärinen
Kaskis/Kaskii [6]
Anders Tukuin
Kiskilä/Kiiskilä [6]
Lars Råtinenn
Näringh/Näärinki [6]
Christer Cåsmainen el:r Peer Olofssonn Kiskinenn
Frellsse ♦ Läänitykset
Herman Von Borkhuusens Norkiopingz Besluth Frellsse ♦ Herman von Burghausenin läänitys
Mendylä/Mäntynen [9]
Peer Hyfwerinen
Leutnampten Jöran Olofsson Pistolkors Norkiöpingz Beslutz Frellsse ♦ Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Michel, Olof, Grelss och Mattz Pardainens Jordh, Sätterije
Erikala/Eerikkälä
Påål Peerss: Erikain Sätterije
Anders Halldinen Sätterije
Tunnila/Tunnila
Jakob Kurgi
Anders Bertillsson
Surmans Norkiöpingz Besluutz Frellsse ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mendys/Mäntynen [9]
Hendrich Wichawainen

Sivu 390AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Seulenbergz Norkiöpingz Besluutz Frellsse ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Tusmäki/Tuusmäki [6]
Mattz Tittain
Hijsmäki/Hiismäki [6]
Michel Nachkahattu
Eskill Pöylinen
Erich Lillieskiöldz Frellsse efter Norkiöpingz Besluuth ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Suåniemi/Soiniemi [6]
Peer Mattilainen
Underlagde Hemman ♦ Virkatalot
Under Sulkaua Prestebohl ♦ Sulkavan pappilaan kuuluvat tilat
Sulkauaby/Sulkava
Nills Kehkoins Anders, Greels,och Hans Kondiains Jordh

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8609 Maakirja 1653-1653, sivut 383-390
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8609

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16501655

© Maija-Liisa Laakso 2023