AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1650  ☰ 

Sulkava maakirja 1650

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 548AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ruokoniemen kymmenes
Råkånemi/Ruokoniemi
Jörann Hielp
Matz Hansson Hanska
Peer Hatainen
Oluff Cardinen
Hindrich ibidem
Peer och Hindrich Heinoin öde
Nills Hatains öde
Grelss Cardinens öde
Isaac Pylköins ödhe
Sipilä/Sipilä
Lars Sipinen
Knut Sipinen
Oluff Hatainen
Cardila/Kaartila
Peer Peerssonn Cardinen
Matz Larssonn ibidem
Månss Cardinen
Michell ibidem
Rautiannemi/Rauhaniemi [4]
Johann Hatainen
Anders Hatainen
Christer Lamain
Tannila/Tannila
Lars Tanninenn
Oluff ibidem
Hindrich Oluffsson ibm
Lars ibidem
Simon Pölläins Caplans Boohl
Sulkaua/Sulkava
Michell Cohoinens öde
Lars Malanen
Hindrich och Hans Condiains öde
Oluff Condiainen
Jönns Titainenn
Hasuila/Hasula
Matz Uckoinen Caplans Bool
Oluf Hatzoinen
Hindrich Käichköin
Telalax Tiend ♦ Telalahden kymmenes
Ylisenaufuila/Ylisenauvila
Hindrich Aufuinen öde
Erich ibidem
Hindrich Hintzainen
Hintzala/Hintsala
Jönss Hintzainen
Aufuila/Auvila
Peer Hölker
Peer Peersson Aufuinen
Oluff Kecköinenn ödhe optagit

Sivu 549AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Munck
Erich Philpussonn ödhe
Staphan Aufuinen
Oluff Kachköinen
Telataipal/Telataipale
Thomas Holopain
Anders Skumpe ödhe
Erich Olkoinen ödhe
Hanns Kietäwäin ödhe
Lohilax/Lohilahti
Jönns Sinkoinen
Lars Löppöinen
Lukas Michoinen
Johann Lechwoinen
Pardala Tiendh ♦ Partalan kymmenes
Lingåla/Linkola
Nills Korhoinen
Lars Wätäinen
Hyfwärilä/Hyvärilä
Grels Pardainen
Anders Mähöins ödhe
Mändilä/Mäntynen
Peer Bertillssonn Hyfuärin
Peer Peerssonn ibidem
Anders Konsti
Partala/Partala
Michell, Oluff, Grels och Matz Partäins öde, Jör: O Pist: Setterij
Jörenn Mickelss. Uckoinen
Cammoila/Kammola
Lars Leinikain
Peer Andersson Cammoin
Johann Mårtensson ibid
Påål Cammoinens öde
Johann Weneläin Christer ibidem, öde
Lars Cammoin
Anders Wihawainen
Jacob Wätäinenn
Hindrich Cammoinen
Pulkela/Pulkkila
Anders Wätäin
Olli Rimpi Wätäinen ödhe optagit
Wätälä/Väätälänmäki [4]
Oluff Wetäinen Sulpo
Heikurila/Heikkurila
Matz Heikurinen
Ryhälä/Ryhälä [9]
Staphan Uckoinen
Carilalain/Karjulanmäki [4]
Christer Häifuä ödhe optagit
Jacob Partainenn

Sivu 550AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Larsson Hakulinen ödhe
Peer Partainen
Haukiniemi/Karjulanmäki [5]
Matz Pöriäinen
Idelax Tiendh ♦ Iitlahden kymmenes
Idelaxby/Iitlahti
Mårten Kostiainen
Hindrich Radikainen
Mårten Clostarinen öde
Sigfre ibidem öde
Anders Clostarinen
Peer Clostarinen ödhe
Matz Radikainen
Erich Sigfredsson
Caipoila/Kaipola
Grels Caipoinen ödhe
Peer Caipoinen
Johann Larsson ibidem
Knut Clostarinen
Anders Caipoinen
Hindrich ibidem ödhe
Peer Kinainen
Lars Seppäinen
Hindrich Kostiainen
Caitais/Kaitainen
Oluff Larsson Kaipoinen
Sigfredh Monoinen
Thomass Radikain
Lars ibidem
Matz Paunoinen
Augustus Mursius
Hindrich Seppäinen
Marala/Maarala
Erich Kuckoinen
Tunnila/Tunnila
Anders Seppäinen
Månss Persson Tunninen
Jacob Bertilsson Kurki Jöran Pistolk: frelss
Anders Bertilsson ibm Jöran Pistolk: frelss, öde
Hanns Tunninen
Frantz Mäkäläinen

Sivu 551AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erikälä eller Heinoila/Eerikkälä
Påål Peersson Erikäin Jören O: Pist: Setterij
Anders Heldimoinen Jören O: Pist: Setterij
Mårthen Mulli Jören O: Pist: Setterij
Randsalm Sochn ♦ Rantasalmen pitäjästä
Haltula Tiendh och by ♦ Halttulan kymmenes
Haltula/Halttula [9]
Oluff Haltuinen
Virkatalot
Under Sulkauva Prästbool ♦ Sulkavan pappilaan kuuluvat tilat
/Sulkava [1]
Nils Kichkoins Anders, Grels och Hans Condiains iordh

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8598 Tositekirja 1650-1650, sivut 548-551
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8598

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16451653

© Maija-Liisa Laakso 2022