AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1686 ☰ 

Sulkava maakirja 1686

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sullkawa/Sulkava
Sigfredh Tijtain el:r Fend: Anders Skyringz Enckia, nu H:r Anders
Oloff Oloffsson Kåndiain nu Petter Dito, giestgif:re
Peer Ohlsson Kardin
Peer Ohlsson Härckäin el:r Jöran, upt. Öde
Under Prästebohlet ähr Lagdt
Hassula/Hasula
Anders Hindrichsson Lukahain
Christer Lamain el:r Befall:n Magus Hielman
Sipikumby/Sipikumpu
Lagdt under Caplans bohl med Matz Uckoins ödhe
Tannila/Tannila
Peer Larsson Kåndiain Påstb
Rauhaniemj/Rauhaniemi
Oloff Laamain el:r Befall:n Magnus Hielman
Johan el:r Lars Persson Hatain
Anders el:r Jacob Hatain
Kardila/Kaartila
Peer Persson Kardin
Johan Persson Kardin
Måns el:r Michell Månsson Kardin
Måns Michelsson el:r Lars Påhlsson

Sivu 717AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindtzala/Hintsala
Elias Johansson Hindtzain
Rokoniemj/Ruokoniemi
Matz el:r Johan Mårthensson Hellpi
Mårten el:r Johan Jöransson Hellpi ödhe
Peer Ohlsson Kardin
Hindrich Matzsson Hanska
Petter Hindersson Kardin
Hendrich Heinonen el:r Matz Hanska
Oloff Rackoin el:r Dito Hanska
Peer el:r Bertill Hatain
Yllisenaufwila/Ylisenauvila
Måns el:r Anders Aufwin
Hindrich Matzson Hindzain
Thomas Ketäwäin el:r Mårten Hellpi, upt: öde
Sipilä/Sipilä
Berendt Ohlsson Immoin el:r H:r Anders Molander
Oloff Knuutsson Sipin
Brussius Radikain
Aufwila/Auvila
Hendrich Hölker eller Elias Hindzain
Peer Aufwins Enckia, nu Samuell Persson
Telataipale/Telataipale
Thomas Haloin el:r Erich Hanska

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Thomasson Hållopain
Lars Persson Peckain
Bertill Tåifwain el:r Matz Safwolain
Låhilax/Lohilahti
Swen Brussiusson el:r Brussius Månsson
Lars eller Lukas Löppöin
Peer Siukoin el:r Johan Jönsson
Måns Lechwoin el:r Lukas Michain, optagit öde
Idelax/Iitlahti
Oloff Ficke Cherg:, el:r Anders Mähäin
Johan eller Petter Månoin
Eskell Lamain el:r Mårten Persson Påchiolain
Erich Erichsson
Kaipoila/Kaipola
Peer Larsson Kinnoin
Hindrich el:r Erich Kåstiain
Anders Persson el:r Petter Kaipoin
Hendrich Hyfwerin el:r Petter Kaipoin, nu Oloff Wanhain, upt: öde
Hendrich Larsson Hyfwöin
Johan Larsson Kaipoin
Säppälä/Seppälä
Samuell Säppäin
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale
Thomas Radikain el:r Lars Grelsson

Sivu 719AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Grels Larsson Rachkoin el:r Petter Lakoin, uptagit öde
Lars Ohlsson Kaipoin
Mårten Mårtensson Klostarin
Marala/Maarala
Hendrich Erichsson Kuckoin
Lingola/Linkola
Philip Nielsson Korhoin
Kaitais/Kaitainen
Peer Mårtensson Mullj
Grels Kaipoin el:r Matz Panoin
Halltula/Halttula
Hendrich Haltuin el:r Johan Parkin
Anders Karhoin
Tunnila/Tunnila
Tålck Föraren, el:r Oloff Pardain
Anders Säppäs ödhe
Grels Mäckeläin el:r Matz Kankuin
Läipämäkj/Leipämäki
Johan Hindrichsson Kanckuin
Lars Hindrichsson Kanckuin
Ninimäkj/Niinimäki
Anders Grelsson Pärnäin
Mändyis/Mäntynen
Brussius el:r Mårten Haaloin nu Lars Kammoin, uptagit öde
Peer Halloin el:r Bärendt, nu Hindrich Halloin
Matz Peersson Wihawain
Thomas Wihawain el:r Brusius, upt: ödhe

Sivu 720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Halloin Petter el:r Johan Sallin
Oloff Kiskin el:r Mårten Halloin
Anders Andersson Kånsj
Peer Härkäs ödhe
Hyfwärilä/Hyvärilä
Anders Grelsson Pardain
Pardala/Partala
Anders Jönsson Uckoin
Cammola/Kammola
Peer el:r Lars Cammoin
Philip el:r Erich Kuckoin
Johan Johansson Wänäläin
Peer Andersson Kangain
Johan Johansson Hintzain
Jacob el:r Anders Wihawain
Pulckila/Pulkkila
Mårten Wätäin el:r Oloff Tirroin
Kåskutjärf:/Koskutjärvi
Anders Cammoin el:r Påhl Nulpoin
Kyrsäwä/Kyrsyä
Johan Johansson Cammoin
Wätälä/Väätälänmäki
Jacob Ohlsson Wätäin
Oloff Ohlsson Wätäin
Heikurila/Heikkurila
Oloff Heikurin el:r Anders Hackulin
Råtila/Ruottila
Thomas Andersson Råtin
Petter Andersson Tuchkoin

Sivu 721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Philipsson Ahoin
Kariulamäkj/Karjulanmäki
Christer Andersson Häifwä
Påhl Jacobsson Pardain
Anders Larsson Hackulin
Matz Pörrin el:r Johan Nakain
Bertill Pardain el:r Lars
Ryhälä/Ryhälä
Hans Mårtensson Räppoin
Donations el:r Lähne Godz ♦ Läänitykset
Öfwerstel:n Erich Pijstohlkors ♦ Erik Pistolekorsin läänitys
Erickala/Eerikkälä
Lagdt under Erikala Sättegårdh
Tunnila/Tunnila
Jacob Kurkj el:r Jacob Cnutsson Hämäläin
Michel Condiain el:r Jacob Ryhäin
Commendanten Abraham Pistohlkors ♦ Abraham Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Lagdt under Pardala Sättegårdh
Ryttmester Hendrich Suurman ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mändyis/Mäntynen
Oloff el:r Johan Wihawain
Tygmester Hendrich Seulenbergh ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Kaitais/Kaitainen
Matz Tijtoin el:r Thomas Radikain
Hattula/Halttula
Bertill Michellsson Nachkahattu
Eskell el:r Johan Ryhäin
Ryttmester Erich Lillieskiöldh ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Sairalamäkj/Sairalanmäki
Peer Hansson Mattilains ödhe, el:r Erich Hörtwain

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8695 Maakirja 1686-1686, sivut 716-721
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8695

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16811691

© Maija-Liisa Laakso 2023