AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1681 ☰ 

Sulkava maakirja 1681

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 639AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sullkawaby/Sulkava
Sigfredh Tijtain el:r Fend: And:s Skyringz E:a, nu H:r Anders Molander
Oloff Ollsson Condia
Peer Ollsson Kardin
Peer Ollsson Härkein
Under Prästebohlet ähr Lagdt
Hasula/Hasula
Anders Hindersson Lukoin
Christer Laamain el:r Befal: Magnus Heilman
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Caplans bohlet med Matz Uckoins öde
Tannila/Tannila
Peer Laarsson Condiain Påstbonde
Rauhanemj/Rauhaniemi
Oloff Laamain el:r Befal: Magnus Hielman
Johan el:r Laars Peersson Haatain
Anders el:r Jacob Haatain
Cardila/Kaartila
Peer Peersson Kardin
Johan Peersson Kardin
Måns el:r Michell Månsson Kardin
Måns Michelsson el:r Laars Pellin

Sivu 640AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindtzala/Hintsala
Elias Johansson Hindtzain
Rokonemj/Ruokoniemi
Mattz el:r Johan Mårthensson Hellpi
Mårthen el:r Johan Jörensson Helpi
Peer Ollsson Kardin ödhe
Hindrich Mattsson Hanska
Petter Hindersson Kardin
Hindrich Heinoin el:r Matz Hanska
Oloff Käckoin el:r Dito Hanska, Een åboo (yhdistetty kaarella edelliseen)
Peer el:r Bertill Haatain
Ylisenaufwi/Ylisenauvila
Måns el:r Anders Aufwin
Hindrich Mattsson Hintzain
Thomas Ketäwäin el:r Mårthen Hellpi
Sipilä/Sipilä
Berendt Ollsson Immoin el:r H:r Anders Molander
Oloff Knutsson Sipin
Brusius Radikain
Aufwila/Auvila
Hindrich Höllker eller Elias Hindtzain
Peer Aufwins E:a, nu Samull Peersson
Telataipall/Telataipale
Thomas Haloin el:r Erich Hanska

Sivu 641AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Thomasson Holopain ödhe
Laars Peersson Pekin
Bertell Tåifwain el:r Matz Safwolain
Låhilax/Lohilahti
Swen Brusiusson el:r Brusius Månsson
Laars eller Lukas Löppein
Peer Siukoin el:r Johan Jönsson
Måns Lehwoin el:r Lukas Mickoin, ödhe
Idelax/Iitlahti
Oloff Ficke Cherg:t, el:r Anders Mähein
Johan eller Petter Månoin
Eskill Laamain el:r Mårthen Peersson Påhial:
Erich Erichsson
Caipola/Kaipola
Peer Laarsson Kinain
Hindrich el:r Erich Kåstiain
Anders Peersson el:r Petter Kaipoin
Hindrich Hyfwäin el:r Petter Kaipoin, ödhe
Hindrich Laarsson Hyfwein ödhe
Johan Laarsson Kaipoin
Säppälä/Seppälä
Samull Seppein
Rachkolantaipall/Rahkolantaipale
Thomas Radikain el:r Lars Grelsson

Sivu 642AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Greels Laarsson Rachkoin
Laars Olofsson Kaipoin ödhe
Mårthen Mårthensson Klåstarin ödhe
Marala/Maarala
Hendrich Erichsson Kuckoin
Lingola/Linkola
Philip Nillsson Korhoin
Caitais/Kaitainen
Peer Mårthensson Mullj
Greels Kaipoin el:r Mattz Panoin
Halltula/Halttula
Hindrich Haltuin el:r Johan Parkin
Anders Karhoin
Tunnila/Tunnila
Tåck Förare, el:r Olof Pardain
Anders Säppes ödhe, Een åbo (yhd. kaarella edelliseen)
Greels Mäkelein el:r Jacob Turuin, ödhe
Läipämäkj/Leipämäki
Johan Hindrichsson Kanckuin
Laars Hindrichsson Kanckuin
Ninimäkj/Niinimäki
Anders Greelsson Pernein
Mendys/Mäntynen
Brusius el:r Mårten Haloin
Peer Haloin el:r Berendt, ödhe
Matz Peersson Wihawain
Thomas Wihawain

Sivu 643AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Haloin el:r Petter
Olof Kiskin el:r Brusius Haloin
Anders Andersson Kånstj
Petter Härkes öde, Een åbo (yhd. kaarella edelliseen)
Hyfwärilä/Hyvärilä
Anders Greelsson Pardain
Pardala/Partala
Anders Jönsson Uckoin
Cammola/Kammola
Peer el:r Laars Kammoin ödhe
Philip el:r Erich Kuckoin
Johan Johansson Wänälein
Peer Andersson Kangain ödhe
Johan Johansson Hindtzain
Jacob el:r Anders Wihawain
Pullkela/Pulkkila
Mårthen Wätein el:r Oloff Tirroin
Kåskutjerfwj/Koskutjärvi
Anders Kammoin el:r Påhl Nullpoin el:r Muhoin
Kyrsywä/Kyrsyä
Johan Johansson Cammoin
Wätälä/Väätälänmäki
Jacob Ollsson Wätäin
Oloff Ollsson Wätäin
Heikurila/Heikkurila
Oloff Heikurin el:r Anders Hakulin
Råtila/Ruottila
Thomas Andersson Råtin
Petter Andersson Tuchkuin

Sivu 644AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Phillpusson Ahoin
Kariulamäkj/Karjulanmäki
Christer Andersson Häifwä
Påhl Jacobsson Pardain
Anders Larsson Hakulin
Matz Pöriein el:r Johan Nakain
Bertil Pardain el:r Laars
Ryhälä/Ryhälä
Hans Mårtensson Repoin giestgif:e
Läänitykset
Öfwersteleut: Erich Pistolkors Frällsse ♦ Erik Pistolekorsin läänitys
Erickäla/Eerikkälä
Lagdt under Erikala Sättegårdh
Tunnila/Tunnila
Jacob Kurkj el:r Jacob Knutsson Hämäläin
Michell Kondia el:r Eskill Ryhäin, ödhe upt:
Ryttmest: Abraham Pistolkors F:e ♦ Abraham Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Lagdt under Pardala Sättegårdh
Ryttmest: Hindrich von Suurman ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mändyis/Mäntynen
Oloff Wihawain el:r Rasmus
Tygmest: Hindrich Seulenbergh ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Caitais/Kaitainen
Matz Titain el:r Thomas Radikain
Halltula/Halttula
Bertill Michellsson Nachkahattu
Eskill el:r Johan Ryhäin
Comissarien Erich Lillieskiöldh ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Sairalamäkj/Sairalanmäki
Peer Hansson Matikains öde

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8690 Maakirja 1681-1681, sivut 639-644
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8690

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16741686

© Maija-Liisa Laakso 2023