AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1681 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1681

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Peersson (Caipola) 641

Berendt (Mendys) 642

Brusius Månsson (Låhilax) 641

Erich Erichsson (Idelax) 641

Johan Jönsson (Låhilax) 641

Laars (Kariulamäkj) 644

Laars Greelsson (Rachkolantaipall) 641

Måns Michelsson (Cardila) 639

Petter (Mendys) 643

Rasmus (Mändyis): Ryttmest: Hindrich von Suurman 644

Samull Peersson (Aufwila) 640

Swen Brusiusson (Låhilax) 641

AAlkuun

Ahoin

Hindrich Phillpusson (Råtila) 644

Aufwin

Anders (Ylisenaufwi) 640

Måns (Ylisenaufwi) 640

Peer (Aufwila) 640

CAlkuun

Cammoin

Johan Johansson (Kyrsywä) 643

Condia

Oloff Ollsson (Sullkawaby) 639

Condiain

Peer Laarsson (Tannila) 639

FAlkuun

Ficke

Oloff (Idelax) 641

HAlkuun

Haatain

Anders (Rauhanemj) 639

Bertill (Rokonemj) 640

Jacob (Rauhanemj) 639

Johan (Rauhanemj) 639

Laars Peersson (Rauhanemj) 639

Peer (Rokonemj) 640

Hakulin

Anders (Heikurila) 643

Anders Larsson (Kariulamäkj) 644

Haloin

Brusius (Mendys) 642, (Mendys) 643

Matz (Mendys) 643

Mårten (Mendys) 642

Peer (Mendys) 642

Thomas (Telataipall) 640

Haltuin

Hindrich (Halltula) 642

Hanska

Erich (Telataipall) 640

Hindrich Mattsson (Rokonemj) 640

Matz (Rokonemj) 640

Heikurin

Oloff (Heikurila) 643

Heilman

Magnus (Hasula) 639

Heinoin

Hindrich (Rokonemj) 640

Hellpi

Johan Mårthensson (Rokonemj) 640

Matz (Rokonemj) 640

Mårthen (Ylisenaufwi) 640

Helpi

Johan Jörensson (Rokonemj) 640

Mårthen (Rokonemj) 640

Hielman

Magnus (Rauhanemj) 639

Hindtzain

Elias (Aufwila) 640

Elias Johansson (Hindtzala) 640

Johan Johansson (Cammola) 643

Hintzain

Hindrich Mattsson (Ylisenaufwi) 640

Holopain

Oloff Thomasson (Telataipall) 641

Hyfwein

Hindrich Laarsson (Caipola) 641

Hyfwäin

Hindrich (Caipola) 641

Häifwä

Christer Andersson (Kariulamäkj) 644

Hämäläin

Jacob Knutsson (Tunnila): Öfwersteleut: Erich Pistolkors Frällsse 644

Härke

Petter (Mendys) 643

Härkein

Peer Ollsson (Sullkawaby) 639

Höllker

Hindrich (Aufwila) 640

IAlkuun

Immoin

Berendt Ollsson (Sipilä) 640

KAlkuun

Kaipoin

Greels (Caitais) 642

Johan Laarsson (Caipola) 641

Laars Olofsson (Rachkolantaipall) 642

Petter (Caipola) 641

Kammoin

Anders (Kåskutjerfwj) 643

Laars (Cammola) 643

Peer (Cammola) 643

Kanckuin

Johan Hindrichsson (Läipämäkj) 642

Laars Hindrichsson (Läipämäkj) 642

Kangain

Peer Andersson (Cammola) 643

Kardin

Johan Peersson (Cardila) 639

Michell Månsson (Cardila) 639

Måns (Cardila) 639

Peer Ollsson (Sullkawaby) 639, (Rokonemj) 640

Peer Peersson (Cardila) 639

Petter Hindersson (Rokonemj) 640

Karhoin

Anders (Halltula) 642

Ketäwäin

Thomas (Ylisenaufwi) 640

Kinain

Peer Laarsson (Caipola) 641

Kiskin

Olof (Mendys) 643

Klåstarin

Mårthen Mårthensson (Rachkolantaipall) 642

Kondia

Michell (Tunnila): Öfwersteleut: Erich Pistolkors Frällsse 644

Korhoin

Philip Nillsson (Lingola) 642

Kuckoin

Erich (Cammola) 643

Hendrich Erichsson (Marala) 642

Philip (Cammola) 643

Kurkj

Jacob (Tunnila): Öfwersteleut: Erich Pistolkors Frällsse 644

Kånstj

Anders Andersson (Mendys) 643

Kåstiain

Erich (Caipola) 641

Hindrich (Caipola) 641

Käckoin

Oloff (Rokonemj) 640

LAlkuun

Laamain

Christer (Hasula) 639

Eskill (Idelax) 641

Oloff (Rauhanemj) 639

Lehwoin

Måns (Låhilax) 641

Lillieskiöldh

Erich: Comissarien Erich Lillieskiöldh 644

Lukoin

Anders Hindersson (Hasula) 639

Löppein

Laars (Låhilax) 641

Lukas (Låhilax) 641

MAlkuun

Matikain

Peer Hansson (Sairalamäkj): Comissarien Erich Lillieskiöldh 644

Mickoin

Lukas (Låhilax) 641

Molander

Anders (Sullkawaby) 639, (Sipilä) 640

Muhoin

(Kåskutjerfwj) 643

Mullj

Peer Mårthensson (Caitais) 642

Månoin

Johan (Idelax) 641

Petter (Idelax) 641

Mähein

Anders (Idelax) 641

Mäkelein

Greels (Tunnila) 642

NAlkuun

Nachkahattu

Bertill Michellsson (Halltula): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 644

Nakain

Johan (Kariulamäkj) 644

Nullpoin

Påhl (Kåskutjerfwj) 643

PAlkuun

Panoin

Mattz (Caitais) 642

Pardain

Anders Greelsson (Hyfwärilä) 643

Bertil (Kariulamäkj) 644

Olof (Tunnila) 642

Påhl Jacobsson (Kariulamäkj) 644

Parkin

Johan (Halltula) 642

Pekin

Laars Peersson (Telataipall) 641

Pellin

Laars (Cardila) 639

Pernein

Anders Greelsson (Ninimäkj) 642

Pistolkors

Abraham: Ryttmest: Abraham Pistolkors F:e 644

Erich: Öfwersteleut: Erich Pistolkors Frällsse 644

Påhial:

Mårthen Peersson (Idelax) 641

Pöriein

Matz (Kariulamäkj) 644

RAlkuun

Rachkoin

Greels Laarsson (Rachkolantaipall) 642

Radikain

Brusius (Sipilä) 640

Thomas (Rachkolantaipall) 641, (Caitais): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 644

Repoin

Hans Mårtensson (Ryhälä) 644

Ryhäin

Eskill (Tunnila): Öfwersteleut: Erich Pistolkors Frällsse 644, (Halltula): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 644

Johan (Halltula): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 644

Råtin

Thomas Andersson (Råtila) 643

SAlkuun

Safwolain

Matz (Telataipall) 641

Seppein

Samull (Säppälä) 641

Seulenbergh

Hindrich: Tygmest: Hindrich Seulenbergh 644

Sipin

Oloff Knutsson (Sipilä) 640

Siukoin

Peer (Låhilax) 641

Skyring

And:s (Sullkawaby) 639

Suurman (von Suurman)

Hindrich: Ryttmest: Hindrich von Suurman 644

Säppe

Anders (Tunnila) 642

TAlkuun

Tijtain

Sigfredh (Sullkawaby) 639

Tirroin

Oloff (Pullkela) 643

Titain

Matz (Caitais): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 644

Tuchkuin

Petter Andersson (Råtila) 643

Turuin

Jacob (Tunnila) 642

Tåck

(Tunnila) 642

Tåifwain

Bertell (Telataipall) 641

UAlkuun

Uckoin

Anders Jönsson (Pardala) 643

Matz (Sipikumbu) 639

VWAlkuun

Wihawain

Anders (Cammola) 643

Jacob (Cammola) 643

Matz Peersson (Mendys) 642

Oloff (Mändyis): Ryttmest: Hindrich von Suurman 644

Thomas (Mendys) 642

von Suurman

Hindrich: Ryttmest: Hindrich von Suurman 644

Wänälein

Johan Johansson (Cammola) 643

Wätein

Mårthen (Pullkela) 643

Wätäin

Jacob Ollsson (Wätälä) 643

Oloff Ollsson (Wätälä) 643

 

Tässä luettelossa on 157 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023