AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1697 ☰ 

Sulkava maakirja 1697

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 856AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Johan Hintzain ett hem:n mz Hintzala
Samuel Peersson Aufwin
Hasula/Hasula
Hindrich Lukahain
Crister Lamain eller Hielman
Hintzala/Hintsala
Johan Johansson Hintzain ett hem:n mz Aufwila
Haltula/Halttula
Johan Haltuin nu Johan Parkin
Jacob Kårhoin
Hyfwärilä/Hyvärilä
Anders Greelsson Pardain
Heickurila/Heikkurila
Olof Heickurin el:r Anders Hackulinen
Idenlax/Iitlahti
Olof Ficke Chergiant, ell:r Anders Muhoin, ödhe
Johan eller Påhl Månoin
Eskiel Lamain el:r Mårten Pohjalain
Gustaf Erichsson
Kardila/Kaartila
Peer Peersson Kardin nu Hindrich Peersson
Joh: Peersson Kardin
Måns Kardin

Sivu 857AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Måns eller Jöran Pellin
Kaipola/Kaipola
Lars Larsson Säppäin eller Sigfred Kinnuin, har 1½ Sk. Öde
Hindrich eller Erich Kåstiain
Hind: Larsson Hyfwein eller Anders Hänninen
Petter Andersson Kaipiain ödhe
Anders Hyfwein eller Olof Wanhain, ödhe
Joh: Larss: Kaupin nu Johan Rautiain, ödhe
Kaitais/Kaitainen
Peer Larsson Mullj eller Per Kaipoin
Mattz Paunoin eller Per Erikain
Thomas Radikain eller Peer Karfwinen
Halttula/Halttula
Bertill Michelsson Nachkahattu
Eskiell eller Johan Ryhein
Kammola/Kammola
Lars Kammoin eller Anders Dito, ödhe
Peer Andersson Kangain eller Dafwid
Philip eller Anders Kuckoin
Mattz Johansson Wänäläin
Johan Cuossmain ödhe
Anders Wijhawain el:r Olof Wänäläin

Sivu 858AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kåskutjerfwj/Koskutjärvi
Anders Kammoin nu Lars Nulpoin, ödhe
Kyrsifwä/Kyrsyä
Johan Johansson Kammoin
Kariulamäkj/Karjulanmäki
Crister Andersson Häifwä
Påhl Jacobsson Pardain nu Jac:
Hindrich Hatain
Grels Påhlsson Hackulin
Bertill Pardain eller Brusius
Låhilax/Lohilahti
Swen Brusiusson ödhe
Måns Lefwoin eller Lukas Mickoin, ödhe
Lars eller Luukas Löppöin
Peer eller Johan Sinckoin ödhe
Lingola/Linkola
Philippus Niellsson Kårhoin
Läipämäkj/Leipämäki
Johan Hindersson Kanckuin
Hindrich Larsson Kanckuin
Marala/Maarala
Hind. Ehrsson Kuckoin optagit af Mattz Jumpain
Mendys/Mäntynen
Peer eller Hindrich Sallinen
Mattz Mattsson Wihawain ödhe
Thomas Wihawain eller Joh: Herckein, ödhe
Jochim Haloin el:r Lahrs Kammoin

Sivu 859AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Haloin eller Johan Sallin
Mårten Haloin Ödhe optagit af Anders Kåstin
Lars eller Anders Kånstj
Peer Herckeins ödhe
Johan Wihawain eller Lars Martin, nu Anders Luukoin, ödhe
Ninimekj/Niinimäki
Anders Grelsson Pernain ödhe
Pardala/Partala
Anders Jönss:n Uckoin eller Mattz Kuckoin, ödhe
Lagt under Pardala Sätegårdh
Pulckila/Pulkkila
Mårten Wätein eller Olof Tirroin
Rauhanemj/Rauhaniemi
Måns Hielman eller Peer Leinoin
Anders eller Lars Hatain
Johan eller Lars Hatain
Rokoniemj/Ruokoniemi
Peer Ohlsson Kardin el:r Helpi
Mattz eller Johan Helpi
Niels Kardin el:r Sigfredh Tijtain, häraf 1 1/4 Sk. Ödhe
Hindrich Mattsson nu Thomas Hanska, ödhe
Anders Andersson Kardin häraf 1 Sk. Öde
Peer Hatain nu Hind: Dito, ödhe

Sivu 860AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Heinoin el:r Erich Hanska
Olof Råckain el: Dito Hanska
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale
Thomas Radikain el:r Lars, ödhe
Grels Laakoin nu Lars Laakoin, ödhe
Lars Ohlsson Kaipain
Mårten Mårtensson Kammoin
Rotila/Ruottila
Thomas Rotin nu Per Waldoinen, ödhe
Hindrich Philipsson Ahoin el:r Jöran, ödhe
Per Andersson Tickuinen
Ryhälä/Ryhälä
Hindrich Mårtensson Repoin
Sulckawa/Sulkava
Hind: Tijtain el:r H:r And: Molander
And: Molander
Hindrich Radikain
Olof Ohlsson Kåndiain nu Mårten
Peer Ohlsson Kardin nu Hindrich Kardin el:r Tunnin
Lagt under Sulckafwa Prästebol
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagt under Caplans Bohlet medh Uckoins ödhe
Sipilä/Sipilä
Brusius Radikain
Berent Imoin eller Olof Dito

Sivu 861AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Knutsson Säppäin
Säppälä/Seppälä
Samuel Säppäin nu Thomas Hyfwein
Tannila/Tannila
Peer Larsson Kåndiain Påstbonde
Telataipall/Telataipale
Thomas Haloin el:r Erich Hanska, ödhe
Olof Hålapain el:r Mårten Häm:n
Anders Peckain
Mattz Safwolain el:r Jöran Kardin
Tunnila/Tunnila
Tålck Föraren, eller Grels Pardain
Anders Säppes ödhe
Grels Mäckeläin el:r Matz Bengtin
Jacob Cnutsson Hämäläin ödhe
Michel Turuin el:r Jacob
Wätälä/Väätälänmäki
Jacob Wätäin nu Michell Urfwain, ödhe
Anders Ohlsson Wätäin ödhe
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Anders Aufwin el:r Brusius
Hindrich Hintzain nu Simon
Thomas Kietäwäin el:r Jöran Helpi, ödhe
Erikala/Eerikkälä
Lagt under Erikala Sätegårdh 5 Skmk men wedh 691 åhrs Indehlning afdrog 2 Skmk och i det stället 2 Tårpare som här på andra sijdan förmähles skattlagt till 1 Skmk hwardera

Sivu 862AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Kangain
Mattz Erikain
Sairalamäkj/Sairalanmäki
Peer Mattilains ödhe eller Erich Kåtelain

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8715 Maakirja 1697-1697, sivut 856-862
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8715

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16911701

© Maija-Liisa Laakso 2023