AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1701 ☰ 

Sulkava maakirja 1701

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 859AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Johan Hintzain
Samuell Peers: Auf:n
Hasula/Hasula
Hind: el:r Olof Lukoin
Christer Lamain nu H:r Mårten Alenius
Halltula/Halttula
Johan Hatain nu Johan Parkin
Jacob nu And:s Kårhåin
Hyfwerilä/Hyvärilä
Anders Greelss: Pardain
Heikurila/Heikkurila
Olof Heikurin ell:r And:s Hakulin
Idenlax/Iitlahti
Olof Fick Sergiant, ell:r Anders Mähoin, ödhe
Johan ell:r Påhl Månoin
Eskill Lamain ell:r Mårt: Pohial:n
Gustaf Ehrsson
Kardila/Kaartila
Peer Kardin nu Hindr: Peerson
Johan Peers: Kardin
Måns Kardin
Hintzala/Hintsala
Johan Hintzain

Sivu 860AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kardila/Kaartila
Måns el:r Jöran Pöllein
Kaipola/Kaipola
Lars Larss: Säppein el:r Sigfredh Kinnuin, 1½ Skmk oupt. Ödhe
Hindrich el:r Jöran Kåstiain
Hindrich Lars: Hyfwein el:r And:s Heinoin
Petter Kaipiain el:r And:s Tijtain
Anders Hyfwein el:r Olof Wanhain, Öde
Joh: Kaipain el:r Rautiain, Öde
Kaitais/Kaitainen
Peer Mullj el:r Peer Kaipain, öde upt: af Hindrich Såikain
Peer Erickain
Thomas Piedick: nu Huckain
Haltula/Halttula
Anders Parckin
Eskill el:r Joh: Ryhein
Kammola/Kammola
Lars el:r And:s Kammoin Öde
Peer Anders. Kangain el:r Ahoin, öde
And:s Kuckoin nu Olof Mäkel:n
Mattz Johans: Wänäl:n öde upt: af Hindrich Ahonen
Johan Cuosmain öde upt: af Hind: Weijal:n och Olof Tirroin
Anders Wichawain el:r Olof Mäkelein

Sivu 861AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kåskjerfwj/Koskutjärvi
Anders Kammoin el:r Nullp:, ödhe
Kyrsyfwä/Kyrsyä
Johan Johans: Kammoin
Kariulamekj/Karjulanmäki
Christer Anders. Häif:
Påhl Jacobs. Pardain
Hindrich Hatain
Greels Påhls. Hakul:
Brusius Pardain
Låhilax/Lohilahti
Brusius Måns. nu Bert: Hana
Måns Laf: el:r Luuk: Mack:n, ödhe
Lars el:r Luukas Löppein
Peer el:r Johan Sinkoin
Lingola/Linkola
Philip Niellss: Kårhoin
Läipämäkj/Leipämäki
Johan Hinderss: Kanckoin
Hindrich Larss: Kanckoin
Marala/Maarala
Hindrich Kuckoin uptag: af Påhl Jumpain
Mendys/Mäntynen
Peer el:r Hind: Sallinen
Mattz Mattzs. Wihawain öde, upt: af Anders Nousiain
Joh: Härkä nu Joh: Wihawain, öde Sk: 1702
Joachim Haloin el: Kammoin, 2 Skmk öde upt: af Joh: Kiskin

Sivu 862AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Halloin el:r Wästerin
Anders Kiskin ödhe
Lars el:r Anders Kånstj
Peer Herkeins öde
Johan Wihawain el:r Luukoin, öde upt: af Mattz Lautiain
Ninimekj/Niinimäki
Anders Pernain nu Anders Mähein, 3 Skmk öde upt: af Olof Mähein
Pardala/Partala
Anders Uckoin nu Michel Kuck:
Lagdt under Pardala Sätegård:
Pulkila/Pulkkila
Mårthen Wätein el:r Tirroin
Rauhanemj/Rauhaniemi
Måns Hiellman nu Peer Leijnoin
And:s el:r Lars nu Joh: Hatain
Johan el: Lars Hatain
Rokonemj/Ruokoniemi
Peer Ohlss: Kardin el:r Hellpi
Mattz e:r Joh: Hellpi (yhdistetty kaarella edelliseen taloon)
Niells Kardin el:r Tjta, öde
Hindrich Mattzs. nu Hanska
And:s Kardin el:r Hintzain
Peer Hatain nu Hans Dito, 1 Skmk öde upt: af Olof Räsein, sk.1703

Sivu 863AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Heinoin el:r Hanska
Olof Råckain el: d:o Hanska
Rahkolantaipall/Rahkolantaipale
Greels el:r Lars Lakoin
Thomas Radick: el:r Hammuin, öde
Lars Ohls: Kaipain
Mårthen Mårthens. Kam: öde
Råtila/Ruottila
Thomas Rotin nu Lars D:o
Hind: Ahoin el:r Jören, öde
Peer And:ss. Lijkain
Ryhälä/Ryhälä
Hind: Mårthens. Räppoin öde upt: af Mattz Räponen, Skatt: 1702
Sulkawa/Sulkava
Anders Mollander Kyrckioheerd: H:r
Hindrich Radickain
Olof Kåndiain nu Olof Pernain
Peer Ohlss: el:r Hind: Kardin
Lagdt under Sullkawa Prästebohl
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Sullkawa Cappell: b: medh Wkoins öde
Sipilä/Sipilä
Brusius Radickain
Bengdt Immoin el:r Olof Dito

Sivu 864AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Cnuths: Sipainen
Säppälä/Seppälä
Thomas Hyfwein el:r Samuell Säppein
Tannila/Tannila
Peer Larsson Kåndiain
Telataipal/Telataipale
Erich Hanska
Mårten Hämäl:n
Anders Pukoin
Mattz Safwol:n el:r Kardin
Tunnila/Tunnila
Jören Tållck el:r Greels Pardain
Anders Säppes ödhe
Mattz Bengdtin
Hämäl:n nu Niells Parkin
Michel el:r Jacob Turuin
Wätälä/Väätälänmäki
Jacob Wätein nu Michel Urf:n, nu Johan Tuhkain
Anders Ohls: Wätein 2 1/4 Skmk Oupt.öde, 2 1/4 Skmk behåll:
Ylisenauf:/Ylisenauvila
Anders el:r Brusius Aufwin
Hindrich Hintzain nu Simon
Kietewein el: Jör: Hellpi, öde
Erickala/Eerikkälä
Lagdt under Erickala Sätegårdh 5 Skmk men weed 692 års Indehlning afdrog 2 Skmk och i dett stellet 2:ne Tårpare som på andra sijdan förmähles skattlagt till 1 Skmk hwardera

Sivu 865AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Kangain nu Eskill
Mattz Erickain
Sairalamekj/Sairalanmäki
Peer Matil: el:r Erich Kåtil:n, nu Thom: Reponen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8728 Maakirja 1701-1701, sivut 859-865
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8728

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16971711

© Maija-Liisa Laakso 2023