AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1711 ☰ 

Sulkava maakirja 1711

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1242AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Johan nu Elias Hintzain
Samuel Peerss: Aufwin
Erickala/Eerikkälä
Lagdt under Erickala Sätegårdh 5 Skmk men wijdh 692 åhrs indehlning afdrages 2 Skmk, i dett stället 2:ne Tårpare som här under förmähles skattlagit till 1 Skmk hwardera
Johan nu Eskell Kangain ödhe
Peer Erikain nu Johan Ahoin upt:
Halltula/Halttula
Johan Parckin nu Olof Halltuin
Jacob nu Anders Kårhoin
Anders Parckin
Johan Ryhein nu Anders Kanckoin
Hassula/Hasula
Hindrich Luuckoin nu Olof
Lamain nu H:r Mårth: Alenius nu Olof Terfwoin, ödhe
Hyfwerilä/Hyvärilä
Anders Pardain nu Hind: Wäijal:
Heikurila/Heikkurila
Anders Hakulin

Sivu 1244AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hintzala/Hintsala
Johan Johansson Hintzain
Idenlax/Iitlahti
Jos. Green nu Dawid Laitin
Johan el:r Påhl Månoin
Eskell Lamain nu Mårten Påchialain
Gustaf Erichson
Kardila/Kaartila
Peer Peerss: nu Bertill Kukaupi, Upt:
Johan Peerss: nu Anders Kardin, öde
Måns Kardin
Måns el:r Jöran Pellin
Kaipola/Kaipola
Lars Säppein el:r Sigf: Kinnuin 1½, Anders Tijtain öde 1½
Jöran nu Samuel Kåstiain
Hindrich Hyfwein nu Anders Heinoin
Peer Kaipain nu Anders Tijtain

Sivu 1246AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hyfwein el: Olof Wanhain, Ödhe Upt: af Philip Kårhoin
Johan Kaipain el:r Rautiain, Ödhe Upt: af Anders Lijkain
Kaitais/Kaitainen
Punnoin eller Peer Erikain
Petter Kaipoin nu Hind: Såikain, öde
Petter Karfwin nu Staff: Huckain
Kammoila/Kammola
Lars Kammoin nu Lars Haloin
Dafwid Ahoin el:r Philip Kårhoin, ödhe
Anders Kuckoin nu Olof Mäkäl:
Mattz Wänäl:n nu Hindrich Ahoin
Johan Cuosmain nu Hindrich Wäijal:n och Olof Tirroin, ödhe
Olof Mäkäl:n nu Wihawain
Kåskutjerfwi/Koskutjärvi
Anders Kammoin el:r Lars Nulpoin
Kyrsywä/Kyrsyä
Johan Johansson Kammoin
Karjulamekj/Karjulanmäki
Christer Anderss Häifwä nu Måns Lukasson
Påhl Pardain nu Christer Kammoin

Sivu 1248AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich nu Anders Haatain Ödhe
Greells nu Simon Hakulin
Bertill Brusiusson Pardain
Låhilax/Lohilahti
Brusius Månss: nu Bertill Hana
Måns Lefwoin el:r Erich Mackoin, Upt: af Jöran Kerfwin
Lukas nu Johan Löppein
Petter el: Johan Sinckoin
Lingola/Linkola
Philip Niellss: Kårhoin
Läipämekj/Leipämäki
Samuell Lautiain
Hindrich Larss: Kanckoin
Marala/Maarala
Påhl Jumpain
Mändyis/Mäntynen
Petter eller Hindrich Sallin
Wihawain nu Anders Nousiain
Thomas nu Johan Wihawain Ödhe

Sivu 1250AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Kammoin häraf 1½ Skmk Ödhe uptagit af Thomas Tijhoin
Johan Sallin nu Mattz Wästerin
Anders Kiskin nu Johan Sallin
Lars el: Anders Kånsti
Peer Härkäs ödhe
Anders Luuckoin nu Matz Lautiain, ödhe
Nijnimekj/Niinimäki
Anders Pernain nu D:o Mähöin 1 Skmk, 1711 Samuell Lautiain Upt: Ödhe 3 Skmk
Pardala/Partala
Lagdt under Pardala Sätegårdh nu Öfwerste Lieutnant. Carl Gustaf Pistohlkors
Adam Uckoin nu d:o Pistohlkors
Pullkila/Pulkkila
Wätäin nu Olof Tirroin
Rauhanemj/Rauhaniemi
Petter Leinoin el:r Mant: Comiss: Strengbergh, ödhe
Lars Hatain nu Anders, ödhe
Johan el: Lars Hatain
Ruokonemj/Ruokoniemi
Peer Kardin el: Johan Hellpi
Mattz e:r Johan Hellpi ett hem:n (yhdistetty kaarella edelliseen taloon)
Niells Kardin el:r Sigfred Tijtain, nu Jöran Håtacka för 1 Skmk

Sivu 1252AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Hanska nu Lars Hintzain
Anders Kardin nu Jöran Hellpi
Petter Hatain Ödhe Upt: af Peer Terfwoin
Hindrich Heinoin nu Erich Hanska, öde
Olof Rocka el: d:o Hanska, öde
Rachkolantaipall/Rahkolantaipale
Lars nu Peer Laackoin
Lars Hannuin upt. af Jöran Taskin i Randasallmi
Lars Kaipoin nu Olof Halltuin
Mårten Kammoin nu Mieloin, ödhe
Ruotila/Ruottila
Petter Waldoin nu Lars Ruotin, ödhe
Hindrich Ahoin nu Jöran
Petter Tuchkoin öde
Ryhälä/Ryhälä
Hindrich Räpoin nu Mattz Räpoin, öde, 2 Skmk Crono Ograverat
Sullkawa/Sulkava
Anders Molander Kyrckioheerden H:r
Hindrich Radikains ett hem:n (yhdistetty kaarella edelliseen)
Olof Kåndiain el: Pernain 1 Skmk och H:r Mårthen Alenius 2 Skmk ograv:
Hendrich Kardin el:r Bertill Immoin
Lagdt under Prästebohlet

Sivu 1254AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Cappell: b: med Uckoins ödhe
Sipilä/Sipilä
Brusius Radikain nu Michel Kardin, ödhe
Bengdt eller Olof Immoin öde
Säppälä/Seppälä
Samuell Säppäin nu Thomas Hyf:n
Sairalamekj/Sairalanmäki
Erich Kåtilain nu Thomas Räpoin, öde
Sipilä/Sipilä
Olof Cnutsson nu Hardw: Sipain
Tannila/Tannila
Peer Peerss: Kåndin
Telataipall/Telataipale
Peer Piedikein nu Lars d:o
Erich Hanska nu Mårten Hämäl:n
Olof Hålopain el: Mårt: Hämäl:n
Mattz Safwolain el:r Kardin
Tunnila/Tunnila
Pålack Föraren, nu Johan Pumal:n
And: Löpein nu Pumal:n
Greells Mäkäl:n el:r Mattz Bengtin
Jacob Hämäl:n nu Niells Parckin
Michel eller Jacob Turuin
Wätälä/Väätälänmäki
Michell Jurfwain nu Tuchkain, öde

Sivu 1256AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wätäin nu Johan och And: Räposet
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Anders el:r Brusius Aufwin
Hindrich Hintzain nu Simon
Johan Hellpi nu Hindrich Hintzain

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8760 Maakirja 1711-1711, sivut 1242-1257
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8760

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17011722

© Maija-Liisa Laakso 2022