AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1711 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1711

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Rauhanemj) 1250

Brusius Månss: (Låhilax) 1248

Gustaf Erichson (Idenlax) 1244

Johan Peerss: (Kardila) 1244

Jöran (Ruotila) 1252

Måns (Kardila) 1244

Måns Lukasson (Karjulamekj) 1246

Olof (Hassula) 1242

Olof Cnutsson (Sipilä) 1254

Peer Peerss: (Kardila) 1244

Simon (Ylisenaufwila) 1256

AAlkuun

Ahoin

Dafwid (Kammoila) 1246

Hindrich (Kammoila) 1246, (Ruotila) 1252

Alenius

Mårth: (Hassula) 1242

Mårthen (Sullkawa) 1252

Aufwin

Anders (Ylisenaufwila) 1256

Brusius (Ylisenaufwila) 1256

Samuel Peerss: (Aufwila) 1242

BAlkuun

Bengtin

Mattz (Tunnila) 1254

CAlkuun

Cuosmain

Johan (Kammoila) 1246

EAlkuun

Erikain

Peer (Erickala) 1242, (Kaitais) 1246

GAlkuun

Green

Jos. (Idenlax) 1244

HAlkuun

Haatain

Anders (Karjulamekj) 1248

Hindrich (Karjulamekj) 1248

Hakulin

Anders (Heikurila) 1242

Greells (Karjulamekj) 1248

Simon (Karjulamekj) 1248

Halltuin

Olof (Halltula) 1242, (Rachkolantaipall) 1252

Haloin

Lars (Kammoila) 1246

Hana

Bertill (Låhilax) 1248

Hannuin

Lars (Rachkolantaipall) 1252

Hanska

Erich (Ruokonemj) 1252, (Telataipall) 1254

Thomas (Ruokonemj) 1252

Hatain

Johan (Rauhanemj) 1250

Lars (Rauhanemj) 1250

Petter (Ruokonemj) 1252

Heinoin

Anders (Kaipola) 1244

Hindrich (Ruokonemj) 1252

Hellpi

Johan (Ruokonemj) 1250, (Ylisenaufwila) 1256

Jöran (Ruokonemj) 1252

Mattz (Ruokonemj) 1250

Hintzain

Elias (Aufwila) 1242

Hindrich (Ylisenaufwila) 1256

Johan (Aufwila) 1242

Johan Johansson (Hintzala) 1244

Lars (Ruokonemj) 1252

Huckain

Staff: (Kaitais) 1246

Hyf:n

Thomas (Säppälä) 1254

Hyfwein

(Kaipola) 1246

Hindrich (Kaipola) 1244

Hålopain

Olof (Telataipall) 1254

Håtacka

Jöran (Ruokonemj) 1250

Häifwä

Christer Anderss (Karjulamekj) 1246

Hämäl:n

Jacob (Tunnila) 1254

Mårt: (Telataipall) 1254

Mårten (Telataipall) 1254

Härkä

Peer (Mändyis) 1250

IAlkuun

Immoin

Bengdt (Sipilä) 1254

Bertill (Sullkawa) 1252

Olof (Sipilä) 1254

JAlkuun

Jumpain

Påhl (Marala) 1248

Jurfwain

Michell (Wätälä) 1254

KAlkuun

Kaipain

Johan (Kaipola) 1246

Peer (Kaipola) 1244

Kaipoin

Lars (Rachkolantaipall) 1252

Petter (Kaitais) 1246

Kammoin

Anders (Kåskutjerfwi) 1246

Christer (Karjulamekj) 1246

Johan Johansson (Kyrsywä) 1246

Lars (Kammoila) 1246, (Mändyis) 1250

Mårten (Rachkolantaipall) 1252

Kanckoin

Anders (Halltula) 1242

Hindrich Larss: (Läipämekj) 1248

Kangain

Eskell (Erickala) 1242

Johan (Erickala) 1242

Kardin

(Telataipall) 1254

Anders (Kardila) 1244, (Ruokonemj) 1252

Hendrich (Sullkawa) 1252

Michel (Sipilä) 1254

Måns (Kardila) 1244

Niells (Ruokonemj) 1250

Peer (Ruokonemj) 1250

Karfwin

Petter (Kaitais) 1246

Kerfwin

Jöran (Låhilax) 1248

Kinnuin

Sigf: (Kaipola) 1244

Kiskin

Anders (Mändyis) 1250

Kuckoin

Anders (Kammoila) 1246

Kukaupi

Bertil (Kardila) 1244

Kåndiain

Olof (Sullkawa) 1252

Kåndin

Peer Peerss: (Tannila) 1254

Kånsti

Anders (Mändyis) 1250

Lars (Mändyis) 1250

Kårhoin

Anders (Halltula) 1242

Jacob (Halltula) 1242

Philip (Kaipola) 1246, (Kammoila) 1246

Philip Niellss: (Lingola) 1248

Kåstiain

Jöran (Kaipola) 1244

Samuel (Kaipola) 1244

Kåtilain

Erich (Sairalamekj) 1254

LAlkuun

Laackoin

Lars (Rachkolantaipall) 1252

Peer (Rachkolantaipall) 1252

Laitin

Dawid (Idenlax) 1244

Lamain

(Hassula) 1242

Eskell (Idenlax) 1244

Lautiain

Matz (Mändyis) 1250

Samuell (Läipämekj) 1248, (Nijnimekj) 1250

Lefwoin

Måns (Låhilax) 1248

Leinoin

Petter (Rauhanemj) 1250

Lijkain

Anders (Kaipola) 1246

Luuckoin

Anders (Mändyis) 1250

Hindrich (Hassula) 1242

Löpein

And: (Tunnila) 1254

Löppein

Johan (Låhilax) 1248

Lukas (Låhilax) 1248

MAlkuun

Mackoin

Erich (Låhilax) 1248

Mieloin

(Rachkolantaipall) 1252

Molander

Anders (Sullkawa) 1252

Månoin

Johan (Idenlax) 1244

Påhl (Idenlax) 1244

Mähöin

Anders (Nijnimekj) 1250

Mäkäl:

Olof (Kammoila) 1246

Mäkäl:n

Greells (Tunnila) 1254

Olof (Kammoila) 1246

NAlkuun

Nousiain

Anders (Mändyis) 1248

Nulpoin

Lars (Kåskutjerfwi) 1246

PAlkuun

Parckin

Anders (Halltula) 1242

Johan (Halltula) 1242

Niells (Tunnila) 1254

Pardain

Anders (Hyfwerilä) 1242

Bertill Brusiusson (Karjulamekj) 1248

Påhl (Karjulamekj) 1246

Pellin

Jöran (Kardila) 1244

Pernain

(Sullkawa) 1252

Anders (Nijnimekj) 1250

Piedikein

Lars (Telataipall) 1254

Peer (Telataipall) 1254

Pistohlkors

Carl Gustaf (Pardala) 1250

Pumal:n

(Tunnila) 1254

Johan (Tunnila) 1254

Punnoin

(Kaitais) 1246

Påchialain

Mårten (Idenlax) 1244

Pålack

(Tunnila) 1254

RAlkuun

Radikain

Brusius (Sipilä) 1254

Hindrich (Sullkawa) 1252

Rautiain

(Kaipola) 1246

Rocka

Olof (Ruokonemj) 1252

Ruotin

Lars (Ruotila) 1252

Ryhein

Johan (Halltula) 1242

Räpoin

Anders (Wätälä) 1256

Hindrich (Ryhälä) 1252

Johan (Wätälä) 1256

Mattz (Ryhälä) 1252

Thomas (Sairalamekj) 1254

SAlkuun

Safwolain

Mattz (Telataipall) 1254

Sallin

Hindrich (Mändyis) 1248

Johan (Mändyis) 1250

Petter (Mändyis) 1248

Sinckoin

Johan (Låhilax) 1248

Petter (Låhilax) 1248

Sipain

Hardw: (Sipilä) 1254

Strengbergh

(Rauhanemj) 1250

Såikain

Hind: (Kaitais) 1246

Säppein

Lars (Kaipola) 1244

Säppäin

Samuell (Säppälä) 1254

TAlkuun

Taskin

Jöran (Rachkolantaipall) 1252

Terfwoin

Olof (Hassula) 1242

Peer (Ruokonemj) 1252

Tijhoin

Thomas (Mändyis) 1250

Tijtain

Anders (Kaipola) 1244

Sigfred (Ruokonemj) 1250

Tirroin

Olof (Kammoila) 1246, (Pullkila) 1250

Tuchkain

(Wätälä) 1254

Tuchkoin

Petter (Ruotila) 1252

Turuin

Jacob (Tunnila) 1254

Michel (Tunnila) 1254

UAlkuun

Uckoin

(Sipikumbu) 1254

Adam (Pardala) 1250

VWAlkuun

Waldoin

Petter (Ruotila) 1252

Wanhain

Olof (Kaipola) 1246

Wihawain

(Kammoila) 1246, (Mändyis) 1248

Johan (Mändyis) 1248

Thomas (Mändyis) 1248

Wäijal:

Hind: (Hyfwerilä) 1242

Wäijal:n

Hindrich (Kammoila) 1246

Wänäl:n

Mattz (Kammoila) 1246

Wästerin

Mattz (Mändyis) 1250

Wätäin

(Pullkila) 1250, (Wätälä) 1256

 

Tässä luettelossa on 187 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023