AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1722 ☰ 

Sulkava maakirja 1722

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1129AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Elias Hintzain nu Per Aufwin
Sammuell Peersson Aufwin Upt. af Lieut: Strälman
Erikala/Eerikkälä
Lagdt under Erikala Sätesgård 5 Skmk men wed 1692 åhrs Indehlning afdrog 2 Skmk, i det stället 2 Torpare som här under förmähles skattlagda till 1 Skmk hwardera
Eskell Kangain nu Michel Heldemoin, öde Upt: af Pistohlkors Erf:r
Johan Ahoin nu Lars Assikain
Haltula/Halttula
Olof Haltuin nu Erich Kilpelein
Anders Kårhoin nu Jacob d:o
Anders Parckin nu Johan dito
Johan Peerss. Ryhein el: And: Kanckoin
Hasula/Hasula
Hind: el: Olof Luukoin nu Joh: Monoin
Olof Terfwain Öde
Hyfwärilä/Hyvärilä
Hindrich Wäijalain nu Lieutnanten Jacob Böisman
Heikurila/Heikkurila
Anders Hakulin öde, Upt: af Thomas Mietin

Sivu 1131AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hintzala/Hintsala
Johan Johanss: Hintzain nu Hindrich
Idenlax/Iitlahti
Jos. Grän nu Erich Mickoin och And: Wirolain
Påhl Månoin nu Olof Pernain
Mårten Påhialain ödhe
Gustaff Erichsson nu Crono Befallningman Olof Meinander
Kardila/Kaartila
Bertill Hataka ödhe, Upt.af And. Nousiain
Axell Aufwin nu Peer Hintzain
Måns Kardin nu And: Aufwin
Jörren Pellin öde Upt. af Olof Terf:
Kaipola/Kaipola
Sigfred Kinnuin och Lars Säppein, nu Johan Tijain
Sammuell, nu Erich Kåstiain
Hindrich Hyfwein el: And: Lejnoin, nu ofwannembde Kåstiain
Anders Tijtain ödhe

Sivu 1133AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Wanhain nu Philip Kårhoin
Johan Kaipain el: Rautiain, öde
Kaitais/Kaitainen
Punnoin eller Per Erikain, nu Nills d:o
Hindrich Såikain öde
Staffan Huckain nu Påhl Westerin
Kammoila/Kammola
Lars Haloin öde
Philip Korhoin öde
Olof Mäkälein nu Påhl Olson d:o
Hindrich Ahoin
Hindrich Wäijalain och Olof Tirroin, nu Johan Ahoin
Olof Wihawain nu Pet: dito
Kåskutjerf:/Koskutjärvi
Anders Kammoin el: Lars Nulpoin, nu Johan Kammoin
Kyrsywä/Kyrsyä
Johan Johanss: Kammoin nu Mårten d:o
Karjulamekj/Karjulanmäki
Måns Lukass: nu Brusius Pardain
Christer Kammoin nu Abraham Mattsson Witika

Sivu 1135AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Hatain öde
Simon Hakulin öde, Upt. af And: Witikain
Bertill eller Brusius Månsson Pardain nu Mårten Pardains hust:
Låhilax/Lohilahti
Bertill Hana
Erich Mackoin el: Jörran Kerfwin, öde
Johan Löppein nu Lars Waldoin
Petter el: Johan Sinckoin nu Johan Naukarin
Lingola/Linkola
Philip Nilsson Korhoin
Läipämäki/Leipämäki
Samuell Lautiain nu Påhl d:o
Hindrich Larsson Kanckoin nu dess hustru
Marala/Maarala
Påhl Jumpain nu Matz d:o för 1½ Skmk, 1½ Skmk öde
Mändyis/Mäntynen
Petter eller Hindrich Sallin nu Erich Turuin
Wihawain el: Anders Nosiain, nu Petter Wäijal:n
Johan Wihawain nu Mårten Mieloin

Sivu 1137AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Kammoin öde
Mattz Wästerin nu Per Matzson d:o
Johan Salin öde, Upt. af Benjamin Biörn
Lars el: Anders Kånsti nu Lars Kånstis hustru
Petter Härckes öde, nu bebrukas af förenembde Lars Kånstis hust:
Mattz Lautiain öde
Njnimekj/Niinimäki
Hindrich Tirroin och Sammuell Lautiain, nu Anders Kånsti
Pardala/Partala
Lagdt under Pardala Sätegård Öfwerste Lieutnant. Carl Gustaf Pistohlkors Erfwingar possidera
And: Uckoin nu d:o Pistohlkors Erf:r
Pulckila/Pulkkila
Wätäin el: Olof Tirroin, nu Anders Wasara
Rauhanemj/Rauhaniemi
Petter Lejnoin öde Upt. af Sacell: Aron Molander
Anders Hatain nu Ifwar Kerfwin
Johan el: Lars Hatain
Rokonemj/Ruokoniemi
Petter Kardin el: Johan Helpe, opt. af Regementz Qwartermestaren Pet: Beckborg
Mattz eller Johan Helpe (yhdistetty kaarella edelliseen taloon)
Jörren Håttoka öde Upt: af Johan Hämmäl:n

Sivu 1139AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Hintzain el: Erich Larss: dito, öde Upt: af Regementz Quartermestaren Beckborg
Olof Räsein el: Jörran Helpe, nu Olof Matikain och Johan Lamain, 1 Skmk öde Upt: af Beckborg
Hans eller Petter Hatain nu Petter Terfwains hustru
Erich Hanska öde
Olof Råcka el: d:o Handska, öde Upt. af Benjamin Paunoin
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale
Petter Laakoin öde
Jörran Taskin
Olof Haltuin öde
Mårt: Mårtenss. Kammoin el: Mieloin, öde
Råtila/Ruottila
Lars Rotin nu Anders d:o
Hind: Philipss: Ahoin el: Jöran, nu Lars Rotin
Petter Tuchkoin öde
Ryhälä/Ryhälä
Mattz Räpoin nu Anders
Sulckawa/Sulkava
Anders Molander Kyrckioheerden H:r, nu Claudius d:o
Hindrich Radikains öde
Olof Kåndin el: Pernain, öde
Bertill Immoin öde
Lagdt under Prästebohlet

Sivu 1141AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Cappell: bohlet
Sipilä/Sipilä
Michel Kardin nu d:o Hämäl:n
Bengdt eller Olof Immoin öde Upt. af Mattz Pellinen
Hardwijk Sipin nu Anders d:o
Säppälä/Seppälä
Thomas Hyfwein nu Sigf: Säppäin
Sairalanmekj/Sairalanmäki
Thomas Räpoin öde
Tannila/Tannila
Per Perss: Kåndin el: Joh: Kåndins hust:, öde
Telataipal/Telataipale
Lars Piedkein nu dess hustru
Mårten Hämmelein
Olof Holopain el: nu d:o Mårt: Hämäl:n
Mattz Safwolain eller Jörran Kardin, nu Johan Aufwin
Tunnila/Tunnila
Johan Pumalain
Anders Säppäs öde, nu d:o Pumalain
Grels Mäkälein el: Mattz Bengtin
Nills Parckin nu dess hustru
Michel eller Jacob Turuin nu Joh: Pöllein
Wätälä/Väätälänmäki
Johan Tuhkoin nu Olof Johanss: Wätein

Sivu 1143AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan och Anders Räpoiset nu Johan Räpoin 2½ Skmk och Lars Parkoin 2 Skmk
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Anders eller Brusius Aufwin nu Sammuell dito
Hindrich Hintzain el: Simoin, nu Mattz Hämmälein
Hindrich Hintzain Ödhe

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8766 Maakirja 1722-1722, sivut 1129-1144
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8766

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17111725

© Maija-Liisa Laakso 2023