AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1722 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1722

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Gustaff Erichsson (Idenlax) 1131

Hindrich (Hintzala) 1131

Jöran (Råtila) 1139

Måns Lukass: (Karjulamekj) 1133

Simoin (Ylisenaufwila) 1143

AAlkuun

Ahoin

Hind: Philipss: (Råtila) 1139

Hindrich (Kammoila) 1133

Johan (Erikala) 1129, (Kammoila) 1133

Assikain

Lars (Erikala) 1129

Aufwin

And: (Kardila) 1131

Anders (Ylisenaufwila) 1143

Axell (Kardila) 1131

Brusius (Ylisenaufwila) 1143

Johan (Telataipal) 1141

Per (Aufwila) 1129

Sammuell Peersson (Aufwila) 1129

Samuel (Ylisenaufwila) 1143

BAlkuun

Beckborg

(Rokonemj) 1139

Pet: (Rokonemj) 1137

Bengtin

Mattz (Tunnila) 1141

Biörn

Benjamin (Mändyis) 1137

Böisman

Jacob (Hyfwärilä) 1129

EAlkuun

Erikain

Nills (Kaitais) 1133

Per (Kaitais) 1133

GAlkuun

Grän

Jos. (Idenlax) 1131

HAlkuun

Hakulin

Anders (Heikurila) 1129

Simon (Karjulamekj) 1135

Haloin

Lars (Kammoila) 1133

Haltuin

Olof (Haltula) 1129, (Rachkolantaipal) 1139

Hana

Bertill (Låhilax) 1135

Handska

Erich (Rokonemj) 1139

Hanska

Erich (Rokonemj) 1139

Hatain

Anders (Karjulamekj) 1135, (Rauhanemj) 1137

Hans (Rokonemj) 1139

Johan (Rauhanemj) 1137

Lars (Rauhanemj) 1137

Petter (Rokonemj) 1139

Hataka

Bertill (Kardila) 1131

Heldemoin

Michel (Erikala) 1129

Helpe

Johan (Rokonemj) 1137

Jörran (Rokonemj) 1139

Mattz (Rokonemj) 1137

Hintzain

Elias (Aufwila) 1129

Erich Larss: (Rokonemj) 1139

Hindrich (Ylisenaufwila) 1143

Johan Johanss: (Hintzala) 1131

Lars (Rokonemj) 1139

Peer (Kardila) 1131

Holopain

Olof (Telataipal) 1141

Huckain

Staffan (Kaitais) 1133

Hyfwein

Hindrich (Kaipola) 1131

Thomas (Säppälä) 1141

Håttoka

Jörren (Rokonemj) 1137

Hämmelein

Mårten (Telataipal) 1141

Hämmäl:n

Johan (Rokonemj) 1137

Hämmälein

Mattz (Ylisenaufwila) 1143

Hämäl:n

Michel (Sipilä) 1141

Mårt: (Telataipal) 1141

Härcke

Petter (Mändyis) 1137

IAlkuun

Immoin

Bengdt (Sipilä) 1141

Bertill (Sulckawa) 1139

Olof (Sipilä) 1141

JAlkuun

Jumpain

Matz (Marala) 1135

Påhl (Marala) 1135

KAlkuun

Kaipain

Johan (Kaipola) 1133

Kammoin

Anders (Kåskutjerf:) 1133

Christer (Karjulamekj) 1133

Johan (Kåskutjerf:) 1133

Johan Johanss: (Kyrsywä) 1133

Lars (Mändyis) 1137

Mårt: Mårtenss. (Rachkolantaipal) 1139

Mårten (Kyrsywä) 1133

Kanckoin

And: (Haltula) 1129

Hindrich Larsson (Läipämäki) 1135

Kangain

Eskell (Erikala) 1129

Kardin

Jörran (Telataipal) 1141

Michel (Sipilä) 1141

Måns (Kardila) 1131

Petter (Rokonemj) 1137

Kerfwin

Ifwar (Rauhanemj) 1137

Jörran (Låhilax) 1135

Kilpelein

Erich (Haltula) 1129

Kinnuin

Sigfred (Kaipola) 1131

Korhoin

Philip (Kammoila) 1133

Philip Nilsson (Lingola) 1135

Kåndin

Joh: (Tannila) 1141

Olof (Sulckawa) 1139

Per Perss: (Tannila) 1141

Kånsti

Anders (Mändyis) 1137, (Njnimekj) 1137

Lars (Mändyis) 1137

Kårhoin

Anders (Haltula) 1129

Jacob (Haltula) 1129

Philip (Kaipola) 1133

Kåstiain

Erich (Kaipola) 1131

Sammuell (Kaipola) 1131

LAlkuun

Laakoin

Petter (Rachkolantaipal) 1139

Lamain

Johan (Rokonemj) 1139

Lautiain

Mattz (Mändyis) 1137

Påhl (Läipämäki) 1135

Sammuell (Njnimekj) 1137

Samuell (Läipämäki) 1135

Lejnoin

Anders (Kaipola) 1131

Petter (Rauhanemj) 1137

Luukoin

Hind: (Hasula) 1129

Olof (Hasula) 1129

Löppein

Johan (Låhilax) 1135

MAlkuun

Mackoin

Erich (Låhilax) 1135

Matikain

Olof (Rokonemj) 1139

Meinander

Olof (Idenlax) 1131

Mickoin

Erich (Idenlax) 1131

Mieloin

(Rachkolantaipal) 1139

Mårten (Mändyis) 1135

Mietin

Thomas (Heikurila) 1129

Molander

Anders (Sulckawa) 1139

Aron (Rauhanemj) 1137

Claudius (Sulckawa) 1139

Monoin

Joh: (Hasula) 1129

Månoin

Påhl (Idenlax) 1131

Mäkälein

Grels (Tunnila) 1141

Olof (Kammoila) 1133

Påhl Olson (Kammoila) 1133

NAlkuun

Naukarin

Johan (Låhilax) 1135

Nosiain

Anders (Mändyis) 1135

Nousiain

And. (Kardila) 1131

Nulpoin

Lars (Kåskutjerf:) 1133

PAlkuun

Parckin

Anders (Haltula) 1129

Johan (Haltula) 1129

Nills (Tunnila) 1141

Pardain

Bertill Månsson (Karjulamekj) 1135

Brusius (Karjulamekj) 1133

Brusius Månsson (Karjulamekj) 1135

Mårten (Karjulamekj) 1135

Parkoin

Lars (Wätälä) 1143

Paunoin

Benjamin (Rokonemj) 1139

Pellin

Jörren (Kardila) 1131

Pellinen

Mattz (Sipilä) 1141

Pernain

(Sulckawa) 1139

Olof (Idenlax) 1131

Piedkein

Lars (Telataipal) 1141

Pistohlkors

(Erikala) 1129

Carl Gustaf (Pardala) 1137

Pumalain

Johan (Tunnila) 1141

Punnoin

(Kaitais) 1133

Påhialain

Mårten (Idenlax) 1131

Pöllein

Johan (Tunnila) 1141

RAlkuun

Radikain

Hindrich (Sulckawa) 1139

Rautiain

(Kaipola) 1133

Rotin

Anders (Råtila) 1139

Lars (Råtila) 1139

Ryhein

Johan Peerss. (Haltula) 1129

Råcka

Olof (Rokonemj) 1139

Räpoin

Anders (Ryhälä) 1139, (Wätälä) 1143

Johan (Wätälä) 1143

Mattz (Ryhälä) 1139

Thomas (Sairalanmekj) 1141

Räsein

Olof (Rokonemj) 1139

SAlkuun

Safwolain

Mattz (Telataipal) 1141

Salin

Johan (Mändyis) 1137

Sallin

Hindrich (Mändyis) 1135

Petter (Mändyis) 1135

Sinckoin

Johan (Låhilax) 1135

Petter (Låhilax) 1135

Sipin

Anders (Sipilä) 1141

Hardwijk (Sipilä) 1141

Strälman

(Aufwila) 1129

Såikain

Hindrich (Kaitais) 1133

Säppein

Lars (Kaipola) 1131

Säppä

Anders (Tunnila) 1141

Säppäin

Sigf: (Säppälä) 1141

TAlkuun

Taskin

Jörran (Rachkolantaipal) 1139

Terf:

Olof (Kardila) 1131

Terfwain

Olof (Hasula) 1129

Petter (Rokonemj) 1139

Tijain

Johan (Kaipola) 1131

Tijtain

Anders (Kaipola) 1131

Tirroin

Hindrich (Njnimekj) 1137

Olof (Kammoila) 1133, (Pulckila) 1137

Tuchkoin

Petter (Råtila) 1139

Tuhkoin

Johan (Wätälä) 1141

Turuin

Erich (Mändyis) 1135

Jacob (Tunnila) 1141

Michel (Tunnila) 1141

UAlkuun

Uckoin

And: (Pardala) 1137

VWAlkuun

Waldoin

Lars (Låhilax) 1135

Wanhain

Olof (Kaipola) 1133

Wasara

Anders (Pulckila) 1137

Westerin

Påhl (Kaitais) 1133

Wihawain

(Mändyis) 1135

Johan (Mändyis) 1135

Olof (Kammoila) 1133

Pet: (Kammoila) 1133

Wirolain

And: (Idenlax) 1131

Witika

Abraham Mattsson (Karjulamekj) 1133

Witikain

And: (Karjulamekj) 1135

Wäijal:n

Petter (Mändyis) 1135

Wäijalain

Hindrich (Hyfwärilä) 1129, (Kammoila) 1133

Wästerin

Mattz (Mändyis) 1137

Per Matzson (Mändyis) 1137

Wätein

Olof Johanss: (Wätälä) 1141

Wätäin

(Pulckila) 1137

 

Tässä luettelossa on 200 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023