AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1725 ☰ 

Sulkava maakirja 1725

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 490AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Aufwila/Auvila
Johan el: Elias Hintzain nu Per Aufwin 1
Samuel Peersson Aufwin opt. af Lieutnant Strälman 2
Erikala/Eerikkälä
Lagdt under Erickala Säthesgård 5 Skmk men wed 1692 åhrs Indehlning afdrog 2 Skmk, i det stället 2:ne Tårpare som här under förmählas skatlagit till 1 Skmk hwardera 1
Johan eller Eskell Kangain nu Mich: Heldein 2
Mattz Erikain nu Lars Assikain 3
Haltula/Halttula
Johan Parkin nu Erich Kilpelein 1
Anders Kårhoin nu Jacob Dito 2
Anders Parckin nu Jörren d:o 3
Joh: Peerss. Ryhein el: And: Kanckoin nu Joh: Ryh: 4
Hasula/Hasula
Hindrich Luukoin nu Petter Månoin 1
Lamain eller Olof Terfwoin, opt. af Mattz Andersson 2
Hyfwerilä/Hyvärilä
Anders Pardain nu Lieutnanten Jacob Böisman 1
Heikurila/Heikkurila
Anders Hackulin nu Thomas Thomss. Mietin 1

Sivu 491AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hintzala/Hintsala
Johan Johansson Hintzain nu Hend. 1
Idenlax/Iitlahti
Jos. Green nu Anders Wirolain och Qwartermester Kajander 1
Johan eller Påhl Månoin nu Carl Rautiain 2
Eskell Lamain eller Mårten Pochial:, opt. af Befalningman Meinander 3
Gustaf Erichsson nu Crono Befallningman Olof Meinander 4
Kardila/Kaartila
Petter Peersson eller Hans Håtaka, opt. af Anders Nousiain 1
Johan Peersson nu Peer Hintzain 2
Måns Kardin nu Anders Aufwins h:o 3
Måns eller Jörren Pellin opt. af Johan Terfwoin 4
Kaipola/Kaipola
Lars Säppein eller Sigfred Kinnuin, nu Johan Tijain för 1½ Skmk 1
Jörren eller Samuel nu Erich Kåstiain 2
Hindrich Hyfwein eller Anders Heinoin, nu ofwannembde Kåstiain 3
Petter Kaipoin eller Anders Tijtain, opt. af Häradzskrifwaren Gustaf Wijkberg 4

Sivu 492AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hyfwein el: Olof Wanhain, nu Philip Kårhoin 5
Johan Kaipain eller Rautiain, öde 6
Kaitais/Kaitainen
Punnoin eller Petter Erickain, nu Adam Erickain 1
Petter Kaipoin el: Hindrich Såikain, opt. af Lars Assikain 2
Petter Karfwin nu Påhl Wästerins h:o 3
Kammoila/Kammola
Lars Kammoin eller Halloin, opt. af Mattz Hämmäläin 1
Dawid Ahoin eller Philip Kårhoin, öde 2
Anders Kuckoin nu Påhl Mäckäl:n 3
Mattz Wänäläin nu Hindrich Ahoin 4
Johan Cuosmain och Olof Tirroin, nu Johan Ahoin 5
Olof Mäckäläin nu Petter Wijhawain 6
Kåskutierfwj/Koskutjärvi
Anders Kammoin eller Lars Nulpoin, nu Mårten Kammoin 1
Kyrsywä/Kyrsyä
Johan Johanss. Kammoin nu Mårten 1
Kariulameki/Karjulanmäki
Christer Andersson Häifwä nu Brussius Pardain 1
Påhl Pardain nu Abraham Mattsson Witika 2

Sivu 493AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hindrich eller Anders Hatain öde 3
Grels eller Simon Hackulin opt. af Anders Witika 4
Bertel eller Brussius Månsson Pardain nu Mårten Pardain 5
Låhilax/Lohilahti
Brussius Månss. el: Bertel Hana, Öde 1
Måns Liefwoin eller Jören Kärfwin 2
Luukas eller Johan Löppein nu Lars Waldoin 3
Petter eller Johan Sinckoin nu Johan Naukarin 4
Lingola/Linkola
Philip Nilsson Kårhoin nu dess hustru 1
Läipämeki/Leipämäki
Samuel Lautiain nu Påhl Dito 1
Hindrich Larsson Kuckoin nu Lars 2
Marala/Maarala
Påhl Jumpain nu Mattz Jumpain för 1½ Skmk, 1½ Skmk öde 1
Mändyis/Mäntynen
Petter Sallin nu Hendrich Turuin 1
Wihawain eller Anders Nousiain, nu Petter Wäijalain 2
Th: el: Joh: Wihawain nu Mårten Mieloin 3

Sivu 494AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Lars Kammoin öde 4
Johan Sallin nu Petter Wästerin 5
Anders Kiskin eller Johan Sallin öde, opt. af Beniam Biörn 6
Lars eller Anders Kånsti nu Lars Kånstis hustro 7
Petter Härckäs öde, nu förenembde Lars Kånstis hustro 8
Anders Luukoin el: Mattz Lautiain, öde 9
Ninimeki/Niinimäki
Anders Pernain el: d:o Mähoin, nu Johan Lautiain för 3 Skmk och Olof Pernain 1 Skmk 1
Pardala/Partala
Lagdt under Pardala Sätegård Öfwerste Lieutnant. Carl Gust: Pistohlkors Erfwingar Possidera 1
Anders Uckoin el: d:o Pistohlkors Erf:r, opt. af Befal: Meinanders Erf:r 2
Pulckila/Pulkkila
Wätäin eller Olof Tirroin, nu Anders Wasaras hustro 1
Rauhanemi/Rauhaniemi
Petter Leinoin opt. af Sacell: Aron Molander 1
Lars Hatain opt. af Anders Kärfwin 2
Lars eller Johan Hatain opt. af Hendrich Såikain 3
Rokonemi/Ruokoniemi
Petter Kardin el: Johan Helpe, opt. af Regement Qwartermestaren Petter Beckborg 1
Mattz eller Johan Helpe (yhdistetty kaarella edelliseen eli N:o 1:een) 2
Niels Kardin eller Jören Håtaka, opt. af Jörren Hämäläin 3

Sivu 495AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Thomas Hanska el: Lars Hintzain, opt. af Pett:r Beckborg 4
Anders Kardin eller Olof Rässein, nu Swen Mattilas hustro för 1 Skmk. Öde 1 Skmk opt. af Petter Beckborg 5
Hans eller Peer Hatain nu Peer Terf:s h:o 6
Hendrich Heinoin nu Erich Hanska, opt. af Johan Sinkoin 7
Olof Råcka eller d:o Hanska, opt. af Beniam Paunoin 8
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale
Lars eller Petter Laakoin öde 1
Lars Hännin eller Jörren Taskin, öde 2
Lars Ohlsson Kaipoin eller Olof Haltuin 3
Mårt: Mårtenss. Kammoin el: Miel:, opt. af Jören Taskin 4
Ruotila/Ruottila
Petter Waldoin nu Anders Ruotin 1
Hindrich Philipss. Ahoin nu Lars Ruotin 2
Petter Tuchkoin öde 3
Ryhälä/Ryhälä
Hindrich Räpoin nu Anders d:o 1
Sulkawaby/Sulkava
Anders Molander Kyrckioheerden H:r, nu Claudius Molander 1
Hendrich Radikain (yhdistetty kaarella edelliseen eli N:o 1:een) 2
Olof Kåndiain eller Pernain, 2 Skmk opt. af Erich Mickoin och 1 Skmk af Föraren Bergman 3
Hindrich Kardin eller Bertel Immoin 4
Lagdt under Prästebohlet 5

Sivu 496AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Cappell: Bohl med Uckoins öde 1
Sippilä/Sipilä
Brussius Radikain nu Michel Hämäl:n 1
Bengdt eller Olof Immoin opt. af Matz Pöllein 2
Olof Cnutsson nu Anders Sippin 3
Säppälä/Seppälä
Samuel Säppein nu Sigfred d:o 1
Sairalameki/Sairalanmäki
Erich Kåttilain eller Thomas Repoin, öde 1
Tannila/Tannila
Petter Peersson Kåndin öde 1
Telataipal/Telataipale
Petter Piedkein 1
Erich Hanska nu Mårten Hämäl:n 2
Olof Hålopain nu Mårten Hämäläin 3
Mattz Safwolain eller Jörren Kardin, nu Johan Aufwin 4
Tunnila/Tunnila
Tålck Förraren, el: Grels Pardain, nu Olof Pumalain 1
Anders Säppä nu d:o Olof Pumalain 2
Grels Mäckäläin nu Olof Bengtin 3
Jacob Hämäläin nu Nils Parkoin 4
Michel eller Jacob Turuin opt. af Johan Pöllein 5
Wätälä/Väätälänmäki
Michell Jurfwain nu Olof Johansson Wätäin 1

Sivu 497AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Wätäin eller Anders och Johan Räpoiset, nu Lars Parkoin för 2 Skmk och Petter Räppoin för 2 Skmk 2
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Anders eller Bruss: Auf:n nu Samuel 1
Hindrich Hintzain nu Nils Hämäl:n 2
Johan Helpe el: Hindrich Hintzain, opt. af Hindrich Hintzain 3

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8775 Maakirja 1725-1725, sivut 490-497
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8775

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17221730

© Maija-Liisa Laakso 2023