AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1730 ☰ 

Sulkava maakirja 1730

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1344AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Aufwila/Auvila
Johan eller Elias Hintzain 1
Samuel Aufwin nu Lieutnant Strählman 2
Erikala/Eerikkälä
Sahl Cap. Pistolkors Erfwingar 1
Johan eller Eskel Kankoin nu d:o Erfwingar 2
Mattz Erikain nu Dito Erfwingar 3
Haltula/Halttula
Johan Parkin nu Erick Kilpelein 1
Anders Kårhoin nu Jacob d:o 2
Anders Parkoin nu Johan Parkins Encka 3
Johan Persson Ryhein 4
Hassula/Hasula
Hendrich Luukoin nu Per Månoins Hustro 1
Lamain nu Mattz Andersson Reppoin 2
Hyfwerilä/Hyvärilä
And: Pard: nu Lieut: Böisman 1

Sivu 1346AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Heikurila/Heikkurila
Anders Hakulin nu Thomas Thomass. Mietuin 1
Hintzala/Hintsala
Johan Johanss. nu Hendrich Hintzain 1
Idenlax/Iitlahti
Joseph Grän nu qwatermest: Kajander 1
Joseph Månoin nu Furman Pistolkors 2
Eskell Lamain nu Hendrich Kårhoin 3
Gustaf Erichsson nu Befalningzman Hindr. Masalin 4
Kardila/Kaartila
Petter Perss. Håtaka nu Anders Nousiain 1
Johan Persson Hintzain nu Petter Hintzain 2
Måns Kardin nu Anders Aufwin 3
Jörren Pellin nu Johan Tärfwoins Hustro 4
Kaipola/Kaipola
Lars Seppein nu Anders 1
Jörr: Kåstiain nu Erich 2
Hendr. Hyfwein nu d:o Kåstiain 3
Per Kaipoin nu Häradskrif: Wjkberg 4

Sivu 1348AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hyfwein nu Philip Kårhoins Hustro 5
Johan Kaipains öde 6
Kaitais/Kaitainen
Punnoin nu Adam Erikain 1
Petter Kaipoin nu Hendrich Asikain 2
Petter Karfwin nu Påhl Huckain 3
Kammoila/Kammola
Lars Kammoin nu Mattz Hämäläin 1
Dafwid Ahoin el:r Philip Kårhoins öde 2
Anders Kuckoin nu Påhl Ohlss. Mäkäläin 3
Mattz Wänäläin nu Hendrich Ahoin 4
Johan Cuosmain nu Johan Ahoin 5
Olof Mäkäl: nu Per Wihaw: 6
Kåskutjerfwj/Koskutjärvi
Anders Kammoin nu Per Mickoin 1
Kyrsywä/Kyrsyä
Johan Johanss. Kammoin 1
Karjulanmekj/Karjulanmäki
Anders Häifwä nu Bruss: Pardain 1

Sivu 1350AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Påhl Pardain nu Abraham Matsson 2
Hendrich eller Anders Hatain nu Hendrich Kammoin 3
Grels Månsson nu Adam Hakulin 4
Bertell Månsson nu Mårten Pardain 5
Låhilax/Lohilahti
Brussius Månsson nu Nils Hämäläin 1
Måns Lefwoin eller Jörren Kärfwin 2
Lukas Löppein nu Lars Waldoin 3
Petter Sinckoin nu Maria Naukaritar 4
Lingola/Linkola
Philip Kårhoins Hustro 1
Läipämäkj/Leipämäki
Samuel Lautiain nu Johan Lautiain 1
Hendrich Kanckuin nu Lars 2
Marala/Maarala
Påhl Jumpain nu Mattz d:o 1
Mändyis/Mäntynen
Petter Sallin nu Hendr. Turuin 1
Wihawain nu Th: Perss. Wäjal:n 2
Th: Wihaw nu Mårt: Mie: Hustro 3

Sivu 1352AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Lars Kammoins öde 4
Johan Sallin nu Petter Matss. Wästerin 5
Anders Kaskin nu Benimin Biörn 6
Lars Kånstj nu Olof Dito 7
Petter Härkäs öde, nu D:o Olof Kånsti 8
Anders Luukoin nu Olof Sallin 9
Ninimekj/Niinimäki
Anders Pernain nu Olof Pernain och Johan Parkin 1
Pardala/Partala
Pistolkors Erfwingar, nu Casseuren Johan Wadsten 1
Öfwerste Pistolkors Erf:r, nu d:o Casseur Wadsten 2
Pulckila/Pulkkila
Wätäin eller Olof Tirroin, nu Anders Wasaras Hustro 1
Rauhanemj/Rauhaniemi
Petter Leinoins eller Sacellan Molanders öde 1
Lars Hatain nu Anders Kärf:n 2
Lars el: Joh. Hatain nu Hendr. Såjkain 3
Rokonemi/Ruokoniemi
Per Kardin nu Cap. Beckborg
Nils Kardin 3
Thom: Hanska nu Cap. Beckborg 4

Sivu 1354AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Anders Kardin nu Cap. Beckborg för 1 Sk. och Swen Mattila för 1 5
Hans Hatain nu Johan Tärfwoin 6
Hendrich Heinoin nu Erich Sinckoin 7
Olof Råcka nu Beniam Paunoin 8
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale
Lars Laakoin nu Jacob Summain 1
Lars Hämmäläin eller Jörren Taskin 2
Lars Ohlss. Kaipoin eller Olof Haltuin 3
Mårten Kammoin nu Jörren Taskins Hustro 4
Rotila/Ruottila
Petter Waldoin nu And: Rotins Hustro 1
Hendr. Philipss. nu Per Larsson Rotin 2
Tuchkoin nu Th: Hyfwein 3
Ryhälä/Ryhälä
Hendrich Räppoin nu And. 1
Sulkawa/Sulkava
Claudius Molander Kyrck: 1,2
Olof Kåndin nu Erich Mickoin 3
Hendr. Kard: nu Förar: Barckhus 4

Sivu 1356AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Lagdt under Prästebohlet 5
Sippikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Cappelans Bohlet 1
Sippilä/Sipilä
Brusius Radikain nu Michel Hämmäläin 1
Bengt Immoin nu Mattz Pällin 2
Olof Cnutsson nu Anders Sipin 3
Säppälä/Seppälä
Samuel Säppein nu Samuel Sigfredsson d:o 1
Sairalamekj/Sairalanmäki
Erich Kåtilain el:Thomas Roppoin 1
Tannila/Tannila
Per Kåndin nu Corp: Harald Haraldson 1
Telataipal/Telataipale
Petter Piedkein nu Petter Peekoin? 1
Erich Hanska nu Mårten Hämäläin 2
Olof Holopain nu D:o Hämäl: 3
Mattz Safwolain nu Joh. Auf: 4
Tunnila/Tunnila
Johan Pumalain 1,2
Grels Mäkäl: nu Olof Bengtin 3
Jacob Hämäl: nu Nils Park: 4

Sivu 1358AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Michel Turuin nu Grels Pöllein 5
Wätälä/Väätälänmäki
Michel Jurfwain nu Olof Johanss. Wätäin 1
Wätäin nu Petter Repoin och Lars Parkoin 2
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Anders Aufwin nu Sam: Aufwins Hustro 1
Hendrich Hintzain nu Mårt: Kammoin 2
Johan Helpe nu Hendrich Hintzain 3

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8788 Maakirja 1730-1730, sivut 1344-1360
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8788

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17251736

© Maija-Liisa Laakso 2022