AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1643 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1643

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  E  H  K  L  M  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  E  H  K  L  M  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erick Mickielsonn (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Erik Philpuson (Afwila By, Telalax Tiyendh) 151

Jören Olufson (Partala By, Pardala Tiyendh) 152

Jören Olufsonn (Erikälä eller Heinola By, Idelax Tiyendh) 154

Tommes Simmonssonn (Telataipall By, Telalax Tiyendh) 151

Wållmar Rossison (Karialanmäki By, Pardala Tiyendh) 152

AAlkuun

Afwin

Erik Johansonn (Ylisenafwila By, Telalax Tiyendh) 150

Hindrich Sölfwestersonn (Ylisenafwila By, Telalax Tiyendh) 150

Peer Peersonn (Afwila By, Telalax Tiyendh) 150

Aufwin

Anderss (Afwila By, Telalax Tiyendh) 150

Staphan (Afwila By, Telalax Tiyendh) 151

Staphan Erichzsonn (Ryhälä By, Pardala Tiyendh) 152

Aufwinenn

Peer (Afwila By, Telalax Tiyendh) 151

Autiå

Mattz Mattzson (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

CAlkuun

Caipoin

Anders (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Hindrich (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Oluff Larson (Caitais By, Idelax Tiyendh) 154

Caipoinen

Johan Larsonn (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Peer (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Cammåinen

Påål (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Camoin

Anderss Jönsson (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Larss Staphanson (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Camåin

Johan Mårtenson (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Peer Andersonn (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Cardin

Gräells (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Oluf (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Cardinen

Hindrich Mattzson (Karialanmäki By, Pardala Tiyendh) 152

Cardinenn

Hindrich (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Michiell (Cardila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Månss (Cardila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Oluff (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Cardinn

Mattz Laarsonn (Cardila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Peer Peersonn (Cardila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Condiain

Anderss: Under Sulkawa Prästebool 154

Gräelss: Under Sulkawa Prästebool 154

Hanss: Under Sulkawa Prästebool 154

Mattz (Hasula By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Oluff: Under Sulkawa Prästebool 154

Peer (Hasula By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Condiainenn

Oluff (Sulkewa By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Condian

Hanss (Sulkewa By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Hindrich (Sulkewa By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

EAlkuun

Erikeinen

Påål Peersonn (Erikälä eller Heinola By, Idelax Tiyendh) 154

HAlkuun

Haltuinen

Oluff (Haltula By, Haltula Tiyend och By, Aff Randesalm Sochn) 154

Hanska

Mattz Hansonn (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Hatain

Nills (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Oluff Jakopsonn (Sipilä By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Hatainen

Anderss Mattzson (Rutieniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Hatainenn

Johann (Rutieniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Peer (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Heikerin

Mattz Peerson (Heukurila By, Pardala Tiyendh) 152

Heinoin

Hindrich (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Peer (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Helckär

Peer Hindrichzsonn (Afwila By, Telalax Tiyendh) 150

Hielp

Jöran (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Hilduin

Anderss Clemetzsonn (Erikälä eller Heinola By, Idelax Tiyendh) 154

Hintzain

Hindrich Mattzsonn (Ylisenafwila By, Telalax Tiyendh) 150

Jönss (Hintzala By, Telalax Tiyendh) 150

Hyfwerin

Peer Bertillson (Mändylä By, Pardala Tiyendh) 151

Peer Peersonn (Mändylä By, Pardala Tiyendh) 151

Häifwa

Christer Andersonn (Karialanmäki By, Pardala Tiyendh) 152

KAlkuun

Kiekoin

Nills: Under Sulkawa Prästebool 154

Kinainen

Peer (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Klostarinen

Mårten (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Segfredh (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Klåstarin

Anderss (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Peer (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Klåstarinen

Knut (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Konsti

Anders (Mändylä By, Pardala Tiyendh) 151

Kostiain

Hindrich Hindrichsson (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Hindrich Hindrichzson (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Kukåinen

Erik (Marala By, Idelax Tiyendh) 154

Kurki

Anderss Bertilson (Tunnila By, Idelax Tiyendh) 154

Jakop Bertilsonn (Tunnila By, Idelax Tiyendh) 154

Kåhoin

Mikiell (Sulkewa By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Kårhåinenn

Nillss (Lingåla By, Pardala Tiyendh) 151

Kächköin

Oluff (Afwila By, Telalax Tiyendh) 150, (Afwila By, Telalax Tiyendh) 151

Kärkäinenn

Hindrich (Hasula By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

LAlkuun

Lamainenn

Christer (Rutieniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Lehwåin

Johan Peerson (Låhilax By, Telalax Tiyendh) 151

Leinikain

Christer (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Gräelss (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Leinikainen

Larss Larsonn (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Löpäinen

Larss (Låhilax By, Telalax Tiyendh) 151

MAlkuun

Marrius

Augustus (Caitais By, Idelax Tiyendh) 154

Mieloinenn

Larss (Sulkewa By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Mikoin

Lukas Peersonn (Låhilax By, Telalax Tiyendh) 151

Mullj

Mårtenn Peerson (Erikälä eller Heinola By, Idelax Tiyendh) 154

Munk

Anderss (Afwila By, Telalax Tiyendh) 150

Månoin

Segfredh Andersonn (Caitais By, Idelax Tiyendh) 154

Mäckäläin

Frandz Olufson (Tunnila By, Idelax Tiyendh) 154

Möhäinen

Anderss (Hyfwärila By, Pardala Tiyendh) 151

OAlkuun

Olckoinen

Erik (Telataipall By, Telalax Tiyendh) 151

PAlkuun

Panoin

Larss (Caitais By, Idelax Tiyendh) 154

Mattz Gräelson (Caitais By, Idelax Tiyendh) 154

Partain

Gräellss (Partala By, Pardala Tiyendh) 152

Gräellss Andersonn (Hyfwärila By, Pardala Tiyendh) 151

Mattz (Partala By, Pardala Tiyendh) 152

Mikiell (Partala By, Pardala Tiyendh) 152

Oluff (Partala By, Pardala Tiyendh) 152

Partainen

Jakop (Karialanmäki By, Pardala Tiyendh) 152

Partainenn

Peer (Karialanmäki By, Pardala Tiyendh) 152

Pellein

Simon (Tannila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Periäin

Mattz Mattzson (Haukiniemi By, Pardala Tiyendh) 153

Pylkäin

Isach (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Pälkoin

Isach (Rokoniemi By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

RAlkuun

Radikain

Hindrich (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Larss (Caitais By, Idelax Tiyendh) 154

Madz (Idelax By, Idelax Tiyendh) 153

Tommes Segfredson (Caitais By, Idelax Tiyendh) 154

SAlkuun

Sepein

Larss Anderson (Caipåla By, Idelax Tiyendh) 153

Seppäin

Anderss Olufsonn (Tunnila By, Idelax Tiyendh) 154

Sinkåinenn

Jönss (Låhilax By, Telalax Tiyendh) 151

Sipin

Knut Olufsonn (Sipilä By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Sipinenn

Larss (Sipilä By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Skumpe

Anderss (Telataipall By, Telalax Tiyendh) 151

Sulpå (Wäteinen Sulpå)

Oluff (Pulckila By, Pardala Tiyendh) 152

Sulpå (Wätäinen Sulpå)

Oluff (Wätälä By, Pardala Tiyendh) 152

TAlkuun

Tanninenn

Hindrich Olufsonn (Tannila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Larss Bertillsonn (Tannila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Larss Jakopsonn (Tannila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Oluff Olufsonn (Tannila By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Tijtainen

Jönss (Sulkewa By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Tijttain

Jönss (Hasula By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

Tijttainen

Jönss (Pulckila By, Pardala Tiyendh) 152

Tunnin

Hannss (Tunnila By, Idelax Tiyendh) 154

Peer Larson (Tunnila By, Idelax Tiyendh) 154

UAlkuun

Uckoin

Jönss (Sipilä By, Rokoniemi Tiyendh och By) 149

Jören Mikielson (Partala By, Pardala Tiyendh) 152

Uckoinen

Staphan (Ryhälä By, Pardala Tiyendh) 152

Uckoinenn

Mattz (Hasula By, Rokoniemi Tiyendh och By) 150

VWAlkuun

Wihawain

Anderss O. (Cammåila By, Pardala Tiyendh) 152

Wäteinen Sulpå

Oluff (Pulckila By, Pardala Tiyendh) 152

Wätäin

Anderss Peersonn (Pulckila By, Pardala Tiyendh) 152

Wätäinen

Larss (Lingåla By, Pardala Tiyendh) 151

Wätäinen Sulpå

Oluff (Wätälä By, Pardala Tiyendh) 152

 

Tässä luettelossa on 136 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023