AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1643  ☰ 

Sulkava maakirja 1643

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 149AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokoniemi Tiyendh och By ♦ Ruokoniemen kymmenes
Rokoniemi By/Ruokoniemi
Jöran Hielp af Oluf Cardis Jordh 1 Skatmark , Isach Pylkäins 1 Skmk
Mattz Hansonn Hanska
Peer Hatainenn Rytt:
Oluff Cardinenn
Hindrich Ibidem
Peer och Hindrich Heinoins öde
Nills Hatains öde
Gräells Cardinss öde
Isach Pälkoins öde
Sipilä By/Sipilä
Larss Sipinenn
Knut Olufsonn Sipin af Jönss Uckoins Jordh
Oluff Jakopsonn Hatain
Cardila By/Kaartila
Peer Peersonn Cardinn
Mattz Laarsonn Ibidem
Månss Cardinenn
Michiell Ibidem
Rutieniemi By/Rauhaniemi [4]
Johann Hatainenn
Anderss Mattzson Hatainen Ryttare
Christer Lamainenn Ryttare
Tannila By/Tannila
Larss Bertillsonn Tanninenn
Oluff Olufsonn Ibidem

Sivu 150AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Olufsonn Ibidem
Larss Jakopsonn Ibidem
Simon Pelleins öde
Sulkewa By/Sulkava
Mikiell Kåhoins öde
Larss Mieloinenn
Hindrich och Hanss Condians öde
Oluff Condiainenn Ryttare
Jönss Tijtainen Ryttare
Hasula By/Hasula
Mattz Uckoinenn öde
Jönss Tijttain af Peer och Mattz Condians Jordh
Hindrich Kärkäinenn Ryttare
Telalax Tiyendh ♦ Telalahden kymmenes
Ylisenafwila By/Ylisenauvila
Hindrich Sölfwestersonn Afwin
Erik Johansonn Ibidem
Hindrich Mattzsonn Hintzain Till skatt 647
Hintzala By/Hintsala
Jönss Hintzain
Afwila By/Auvila
Peer Hindrichzsonn Helckär
Peer Peersonn Afwin
Oluff Kächköins öde
Anderss Munk af Anderss Aufwins Jordh

Sivu 151AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Aufwinenn Optaget af öde som nu Reknas på hanss Rustienst desse efterföliande 3 Hemman, som här bekommer sigh hafwa brukadt under ett Hemman och slaggat Under Ett
Erik Philpusons öde
Staphan Aufwins öde
Oluff Kächköins öde
Telataipall By/Telataipale
Tommes Simmonssonn Rytt:
Anderss Skumpe
Erik Olckoinen denn halfwadelen skattar Tommes Simonson före
Låhilax By/Lohilahti
Jönss Sinkåinenn
Larss Löpäinen Ryttare
Lukas Peersonn Mikoin Ryttare
Johan Peerson Lehwåin Ryttare
Pardala Tiyendh ♦ Partalan kymmenes
Lingåla By/Linkola
Nillss Kårhåinenn
Larss Wätäinen
Hyfwärila By/Hyvärilä
Gräellss Andersonn Partain
Anderss Möhäinen öde
Mändylä By/Mäntynen
Peer Bertillson Hyfwerin öde
Anders Konsti
Peer Peersonn Hyfwerin Knecht, öde

Sivu 152AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Partala By/Partala
Jören Olufsons Frällsse, Sätterij. Mikiell och Oluff Partais Jordh 9 Skmk, Gräellss och Mattz Ibid Jord 8 Skmk
Jören Mikielson Uckoin Ryttare
Cammåila By/Kammola
Larss Larsonn Leinikainen
Peer Andersonn Camåin
Johan Mårtenson Ibidem
Påål Cammåinen dödh, Sonen förrymd till Rysslandh, öde
Gräelss Leinikain förrymbdh, öde
Christer Ibidem förrymbd till Ryssland, öde
Anderss Jönsson Camoin Ryttare
Larss Staphanson Ibidem Ryttare
Anderss O. Wihawain Ryttare
Pulckila By/Pulkkila
Anderss Peersonn Wätäin Ryttare
Oluff Wäteinen Sulpå eller Jönss Tijttainen
Wätälä By/Väätälänmäki [4]
Oluff Wätäinen Sulpå Rytt:
Heukurila By/Heikkurila
Mattz Peerson Heikerin Rytt:
Ryhälä By/Ryhälä [9]
Staphan Uckoinen Rytt:
Staphan Erichzsonn Aufwin Rytt:
Karialanmäki By/Karjulanmäki [4]
Christer Andersonn Häifwa
Jakop Partainen
Wållmar Rossison öde
Hindrich Mattzson Cardinen till skatt 646
Peer Partainenn Ryttare

Sivu 153AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Haukiniemi By/Karjulanmäki [5]
Mattz Mattzson Periäin skatt 645
Idelax Tiyendh ♦ Iitlahden kymmenes
Idelax By/Iitlahti
Mattz Mattzson Autiå
Hindrich Radikain
Mårten Klostarinen
Segfredh Ibidem öde bettala Hindrich Hindrichsson Kostiain een Ryttare, skatt för 643
Anderss Klåstarins öde, desse 2 Skatmk:r hafwer Mårten Klostarinen brukadt
Peer Klåstarins öde, desse 2 Skatmk:r hafwer Mårten Klostarinen brukadt
Madz Radikains öde ähr optaget och hafwer Confirmation
Erick Mickielsonn Ryttare
Caipåla By/Kaipola
Peer Caipoinen
Johan Larsonn Ibidem
Knut Klåstarinen
Anders Caipoins öde
Hindrich Ibid. öde
Peer Kinainen Rytt:
Larss Anderson Sepein Rytt:
Hindrich Hindrichzson Kostiain

Sivu 154AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caitais By/Kaitainen
Oluff Larson Caipoin
Segfredh Andersonn Månoin
Tommes Segfredson Radikain
Larss Ibid.
Mattz Gräelson Panoin Rytt:
Augustus Marrius öde, optaget sitt eget öde
Larss Panoins öde, desse 3½ Skattmk:r hafwer Hindrich Panoinen optaget 643 och skall skatta 647
Marala By/Maarala
Erik Kukåinen
Tunnila By/Tunnila
Anderss Olufsonn Seppäin
Peer Larson Tunnin
Jakop Bertilsonn Kurki
Anderss Bertilson Ibid.
Hannss Tunnins öde
Frandz Olufson Mäckäläin Rytt:
Erikälä eller Heinola By/Eerikkälä
Påål Peersonn Erikeinen Jören Olufsonn på Leutenantskap
Mårtenn Peerson Mullj Ryttare
Anderss Clemetzsonn Hilduin Ryttare
Aff Randesalm Sochn ♦ Rantasalmen pitäjästä
Haltula Tiyend och By ♦ Halttulan kymmenes
Haltula By/Halttula [9]
Oluff Haltuinen
Virkatalot
Under Sulkawa Prästebool ♦ Sulkavan pappilaan kuuluvat tilat
/Sulkava [1]
Af Nills Kiekoins och Oluff Condiains Jordh 8 Skmk, Gräelss, Anderss och Hanss Condiains Jordh 9

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8569 Savonlinnan läänin maakirja 1643-1643, sivut 149-154
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8569

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16401645

© Maija-Liisa Laakso 2022