AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1662 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1662

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  E  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bertillsson (Tunnila): Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse 559

Bertill (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Erich Johansson (Ylisenaufwila, Telalax Tijondh) 555

Erich Sigfredsson (Idelax) 557

Hans Erichsson (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Jacob Bertillsson (Tunnila): Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse 559

Johan Mårthensson (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Laars (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Lars (Sulkawa) 555

Michel Hindrichsson (Hijsmäki, Haltula Tijondh, Af Randasalm Sochn) 558

Oloff Jacobsson (Rokonimi) 554

AAlkuun

Aufun

Hindrich Silfwestersson (Ylisenaufwila, Telalax Tijondh) 555

Aufwuinen

Peer Peersson (Aufwila, Telalax Tijondh) 555

BAlkuun

Borkhusen (von Borkhusen)

Herman: Öfw:Leut: Herman von Borkhusens N: B: F: 560

CAlkuun

Caipain

Anders (Caipoila) 557

Greels (Idelax) 557

Hindrich (Caipoila) 557

Olof Larsson (Caitais) 557

Caipoinen

Greels (Caipoila) 557

Johan Larsson (Caipoila) 557

Peer (Caipoila) 557

Cardinen

Greels (Rokonimi) 554

Hindrich (Rokonimi) 554

Matz Larsson (Kardila) 554

Michel (Kardila) 554

Måns (Kardila) 554

Peer (Rokonimi) 554

Peer Peersson (Kardila) 554

Clostarin

Anders (Idelax) 557

Peer (Idelax) 557

Peer Mårthensson (Idelax) 557

Sigfred (Idelax) 557

Commoin

Peer Andersson (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Påhl (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Condiain

Anders (Sulkawa): Underlagde Hemman 560

Greels (Sulkawa): Underlagde Hemman 560

Hans (Sulkawa) 555, (Sulkawa): Underlagde Hemman 560

Michel (Sulkawa) 555

Oloff (Sulkawa) 555

Staphan (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Conoin

Laars Staphansson (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Cossmainen

Christer (Nähringh, Af Jokas Sochn) 559

EAlkuun

Erikain

Påhl Peersson (Erikala): Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse 559

HAlkuun

Hakalin

Anders Larsson (Kariulamäkj, Pardala Tijondh) 556

Halainen

Niels (Läipämäkj, Af Jokas Sochn) 558

Haloinen

Jöns (Mändys, Af Jokas Sochn) 558

Knuth (Mändys, Af Jokas Sochn) 558

Michel (Mändys, Af Jokas Sochn) 558

Haltunen

Ollof (Haltula, Haltula Tijondh, Af Randasalm Sochn) 558

Hamunen

Thomas (Rotila el:r Soiniemj): Erich Jäspersson Lillienskiöldhz N: B: Frellsse 559

Hanska

Matz Hansson (Rokonimi) 554

Hasuinen

Olloff (Hasula) 555

Hatain

Niels (Rokonimi) 554

Olloff Jacobsson (Sipilä) 554

Hatainen

Anders Matzson (Reitieniemj) 554

Johan (Reitieniemj) 554

Peer (Rokonimi) 554

Heikurin

Matz Peersson (Heikurila, Pardala Tijondh) 556

Heltinen

Anders (Erikala): Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse 559

Herkeinen

Jacob (Läipämäkj, Af Jokas Sochn) 558

Påhl (Läipämäkj, Af Jokas Sochn) 558

Hielp

Johan (Rokonimi) 554

Hielpi

Jöran (Rokonimi) 554

Hinoinen

Hindrich (Rokonimi) 554

Hintzainen

Jöns (Hintzala, Telalax Tijondh) 555

Hintzoin

Hindrich Matzson (Ylisenaufwila, Telalax Tijondh) 555

Holopain

Thomas Simonsson (Telataipaal, Telalax Tijondh) 555

Hyfwerin

Bertill (Mendyla): Öfw:Leut: Herman von Borkhusens N: B: F: 560

Hindrich (Hijsmäki, Haltula Tijondh, Af Randasalm Sochn) 558

Philpus (Hijsmäki, Haltula Tijondh, Af Randasalm Sochn) 558

Hyfwerinen

Caupi (Mändys, Af Jokas Sochn) 559

Hyfwärin

Peer Peersson (Mändylä, Pardala Tijondh) 556

Häiffwä

Christer Andersson (Kariulamäkj, Pardala Tijondh) 556

Hölker

Peer Hindrichsson (Aufwila, Telalax Tijondh) 555

KAlkuun

Kackoin

Hindrich (Hasula) 555

Kietewein

Hans (Telataipaal, Telalax Tijondh) 555

Kieteweinen

Thomas (Aufwila, Telalax Tijondh) 555

Kinnainen

Peer (Caipoila) 557

Kiskin

Peer Ollsson (Nähringh, Af Jokas Sochn) 559

Kiskinen

Hindrich (Mändys, Af Jokas Sochn) 558

Kiäköinen

Olof (Aufwila, Telalax Tijondh) 555

Klostarinen

Knuth (Caipoila) 557

Kohoin

Michel (Sulkawa) 555

Koikoin

Niels (Sulkawa): Underlagde Hemman 560

Korhoin

Laars (Sulkawa) 555

Korhoinen

Niels (Lingola, Pardala Tijondh) 556

Kostiain

Hindrich (Caipoila) 557

Mårthen (Idelax) 557

Kuckoinen

Erich (Marala) 558

LAlkuun

Lamainen

Christer (Reitieniemj) 554

Lechwoin

Johan Peersson (Lohilax, Telalax Tijondh) 555

Leinikein

Christer (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Leinikoinen

Lars (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Leppeinen

Laars (Lohilax, Telalax Tijondh) 555

Lillienskiöldh

Erich Jäspersson: Erich Jäspersson Lillienskiöldhz N: B: Frellsse 559

MAlkuun

Marsius

Augustus (Caitais) 557

Meloin

Christer Nielsson (Läipämäkj, Af Jokas Sochn) 558

Meloinen

Lars (Sulkawa) 555

Mickoinen

Lukas (Lohilax, Telalax Tijondh) 555

Monoin

Sigfredh Andersson (Caitais) 557

Monoinen

Anders (Nininmäki, Af Jokas Sochn) 558

Muhoinen

Anders (Hyfwarila, Pardala Tijondh) 556

Mullj

Mårthen Peersson (Erickala) 558

Munk

Anders (Rokonimi) 554

Mähol

Johan (Idelax) 557

Mäkälein

Frantz Ollsson (Tunnila) 558

NAlkuun

Nachkahattu

Michel (Hijsmäki): Hindrich Seulenbergz N: B: Frellsse, af Randasalmi Sochn 560

OAlkuun

Ollkonen

Erich (Telataipaal, Telalax Tijondh) 555

PAlkuun

Pardain

Greels Andersson (Hyfwarila, Pardala Tijondh) 556

Matz (Pardala): Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse 559

Partainen

Jacob (Kariulamäkj, Pardala Tijondh) 556

Peer (Kariulamäkj, Pardala Tijondh) 556

Pistolkors

Jöran Ollsson: Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse 559

Ponoin

Matz Greelsson (Caitais) 557

Pylkinen

Isak (Rokonimi) 554

Pölleinen

Simon (Tannila): Underlagde Hemman 560

Pöllin

Mårthen (Rokonimi) 554

Pöllänen

Eskill (Hijsmäki): Hindrich Seulenbergz N: B: Frellsse, af Randasalmi Sochn 560

Pöriäin

Matz Matzson (Haukiniemi, Pardala Tijondh) 556

RAlkuun

Radikain

Hindrich (Idelax) 557

Lars (Caitais) 557

Matz (Idelax) 557

Thomas (Caitais) 557

Rimpi Wätein

(Pulkila, Pardala Tijondh) 556

Rotinen

Lars (Kiskilä och Kaskis, Af Jokas Sochn) 559

Ryhein

Johan Peersson (Hijsmäki, Haltula Tijondh, Af Randasalm Sochn) 558

SAlkuun

Sepoin

Anders Ollsson (Tunnila) 558

Seppein

Hindrich (Punnola) 557

Seppoin

Hindrich (Caitais) 557

Seppoinen

Laars (Caipoila) 557

Seulenberg

Hindrich: Hindrich Seulenbergz N: B: Frellsse, af Randasalmi Sochn 560

Sinkoinen

Jöns (Lohilax, Telalax Tijondh) 555

Sipin

Knuth Ollsson (Sipilä) 554

Sipinen

Lars (Sipilä) 554

Skumppe

Anders (Telataipaal, Telalax Tijondh) 555

Sulpå

Ollof (Pulkila, Pardala Tijondh) 556

Sulpå (Wätain Sulpå)

Olof (Wätälä, Pardala Tijondh) 556

Surman

Hindrich Arfwedsson: Hindrich Arfwedsson Surmans N: B: Frellsse 559

TAlkuun

Tanninen

Hindrich Ollsson (Tannila) 554

Laars Bertillsson (Tannila) 554

Lars Jacobsson (Tannila) 554

O: (Tannila) 554

Tijtainen

Jöns (Sulkawa) 555

Matz (Tusmäki): Hindrich Seulenbergz N: B: Frellsse, af Randasalmi Sochn 560

Tuchkuin

Anders (Kiskilä och Kaskis, Af Jokas Sochn) 559

Tunnain

Hans (Tunnila) 558

Tunninen

Måns Peersson (Tunnila) 558

UAlkuun

Uckoin

Jöran Michellsson (Pardala, Pardala Tijondh) 556

Matz (Hasula): Underlagde Hemman 560

Staphan (Ryhälä, Pardala Tijondh) 556

VWAlkuun

Wateinen

Lars (Lingola, Pardala Tijondh) 556

Wenelein

Johan (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Wihawain

Laars Ollsson (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Wihawainen

Peer (Mändys, Af Jokas Sochn) 558

Wijhawain

Hindrich (Mendys): Hindrich Arfwedsson Surmans N: B: Frellsse 559

Wijhawainen

Anders (Mändys, Af Jokas Sochn) 559

von Borkhusen

Herman: Öfw:Leut: Herman von Borkhusens N: B: F: 560

Wätain Sulpå

Olof (Wätälä, Pardala Tijondh) 556

Wätein

Anders Peersson (Pulkila, Pardala Tijondh) 556

Jacob (Commoila, Pardala Tijondh) 556

Wätein (Rimpi Wätein)

(Pulkila, Pardala Tijondh) 556

 

Tässä luettelossa on 161 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023