AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1664 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1664

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bärttellsson (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

Erich Erichsson (Idelax): Militie och Crono Hemman 216

AAlkuun

Ahoinen

Hindrich Philipsson (Rotilaby): Militie och Crono Hemman 219

Auffwinen

Måns Erichsson (Ylisenaufwila): Militie och Crono Hemman 215

Peer Peersson (Aufwila): Militie och Crono Hemman 215

BAlkuun

Burghaussen (von Burghaussen)

Herman: Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse 220

CAlkuun

Caipainen

Grelz (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Caipoin

Grelz (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Hind: (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Cammoin

Påhl (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Cammoinen

Anders Johansson (Koskutjerfwj): Militie och Crono Hemman 218

Johan Johansson (Kyrsieby): Militie och Crono Hemman 218

Peer Andersson (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Cardinen

Johan Peersson (Cardila): Militie och Crono Hemman 214

Måns Mickellsson (Cardila): Militie och Crono Hemman 214

Måns Månsson (Cardila): Militie och Crono Hemman 214

Peer Hindersson (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Peer Oluffsson (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Peer Olufzsson (Sulkawaby): Militie och Crono Hemman 214

Peer Peersson (Cardila): Militie och Crono Hemman 214

Clostarin

And:s (Idelax): Militie och Crono Hemman 216

Mårthen Mårthensson (Rachkolantaipal): Militie och Crono Hemman 216

Peer (Idelax): Militie och Crono Hemman 216

Sigfredh (Idelax): Militie och Crono Hemman 216

Cohoin

Mikell (Sipiläby): Militie och Crono Hemman 215

Condiain

Mickel Olufzsson (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

Staphan (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Condiainen

Oluff Olufzsson (Sulkawaby): Militie och Crono Hemman 214

Peer Larsson (Tannilaby): Militie och Crono Hemman 214

FAlkuun

Ficke

Oluff Jacobsson (Idelax): Militie och Crono Hemman 216

HAlkuun

Hajain

Nils (Sipiläby): Militie och Crono Hemman 215

Hakulinen

Anders Larsson (Kariulanmäkj): Militie och Crono Hemman 219

Haloinen

Brusius Mickellsson (Mändys): Militie och Crono Hemman 217

Madtz Peersson (Mändys): Militie och Crono Hemman 217

Thomas Mattsson (Telataipall): Militie och Crono Hemman 216

Haloinenn

Peer Jönsson (Mändys): Militie och Crono Hemman 217

Haltuinen

Hindrich Olufzsson (Haltula): Militie och Crono Hemman 217

Hanska

Madtz Mattsson (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Hatain

Anders (Rauwanniemi): Militie och Crono Hemman 214

Anders Mattsson (Rauwanniemi): Militie och Crono Hemman 214

Nils (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Hatainen

Johan Peersson (Rauwanniemi): Militie och Crono Hemman 214

Peer Peersson (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Heikurinen

Madtz Peersson (Heikurilaby): Militie och Crono Hemman 219

Heinoin

Hindrich (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Hielp

Mårthen Johansson (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Hielpj

Madtz Jörensson (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Hintzainen

Elias Jönsson (Hintzala): Militie och Crono Hemman 215

Hindrich Mattsson (Ylisenaufwila): Militie och Crono Hemman 215

Johan Johansson (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Hyfwerin

Hindrich Larsson (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Hindrich Peersson (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Hyfwärin

Caupi (Mändys): Militie och Crono Hemman 217, (Mändys): Militie och Crono Hemman 218

Hålopainen

Oloff Thomasson (Telataipall): Militie och Crono Hemman 215

Häiffwä

Christer Andersson (Kariulanmäkj): Militie och Crono Hemman 219

Härkäin

Peer Olufzsson (Mendys): Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse 220

Härkäinen

Peer Olufzsson (Sulkawaby): Militie och Crono Hemman 214

Hölcker

Hindrich Hindrichsson (Aufwila): Militie och Crono Hemman 215

IAlkuun

Immoinen

Berendt Oluffzsson (Sipiläby): Militie och Crono Hemman 215

KAlkuun

Kaipahainen

Lars Olufzsson (Rachkolantaipal): Militie och Crono Hemman 216

Kaipainen

Anders Peersson (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Grelz Mattsson (Caitais): Militie och Crono Hemman 217

Johan Larssonn (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Kanckuinen

Lars Hindersson (Läipämäkj): Militie och Crono Hemman 217

Kangainen

Peer Andersson (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Kietäwäinen

Thomas Peersson (Ylisenaufwila): Militie och Crono Hemman 215

Kinnoinen

Peer Larsson (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Kiskin

Hindrich (Mändys): Militie och Crono Hemman 218

Kiskinen

Oluff Hindrichsson (Mändys): Militie och Crono Hemman 218

Konst

And: (Mendys): Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse 220

Korhoinen

Anders Nielsson (Haltula): Militie och Crono Hemman 217

Kuckoinen

Hindrich Erichsson (Maralaby): Militie och Crono Hemman 217

Philip Erichsson (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Kurkj

Jacob Berttellsson (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

Kånstj

Anders Andersson (Mändys): Militie och Crono Hemman 218

Kårhåinen

Philip Niellsson (Lingola): Militie och Crono Hemman 217

Kåstiainen

Hindrich Hindrichsson (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Käcköin

Oluff (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Käcköinen

Anders Hindrichsson (Hasuilaby): Militie och Crono Hemman 214

LAlkuun

Lamainen

Christer Mattsson (Hasuilaby): Militie och Crono Hemman 214

Oluff Mattsson (Rauwanniemi): Militie och Crono Hemman 214

Leffwoinen

Måns Johansson (Lohilax): Militie och Crono Hemman 216

Lilliesköld

Erich Jäspersson: Commissariens Wälb: Erich Jäspersson Lilliesköldz frälsse 220

LäpiNaula (Matilainen LäpiNaula)

Peer Hansson (Sairamäkj): Commissariens Wälb: Erich Jäspersson Lilliesköldz frälsse 220

Löppöinen

Lars Larsson (Lohilax): Militie och Crono Hemman 216

MAlkuun

Matilainen LäpiNaula

Peer Hansson (Sairamäkj): Commissariens Wälb: Erich Jäspersson Lilliesköldz frälsse 220

Mickoinen

Måns Brusiusson (Lohilax): Militie och Crono Hemman 216

Monoinen

Johan Peersson (Idelax): Militie och Crono Hemman 216

Mullj

Peer Mårthensson (Caitais): Militie och Crono Hemman 217

Mursin

Augustus (Caitais): Militie och Crono Hemman 217

Mähöin

Anders (Hyfwärilä): Militie och Crono Hemman 218

Johan (Idelax): Militie och Crono Hemman 216, (Caipola): Militie och Crono Hemman 216

Mäkäläinen

Grelz Olufzsson (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

NAlkuun

Nachkahattu

Bärttell Mickellsson (Haltula): Tygmestarens Wälb: Hindrich Seulenbergz frällsse 220

PAlkuun

Pardainen

Berttell Brusiusson (Kariulanmäkj): Militie och Crono Hemman 219

Grelz Andersson (Hyfwärilä): Militie och Crono Hemman 218

Påhl Jacobsson (Kariulanmäkj): Militie och Crono Hemman 219

Paunoin

Madtz Grelzsson (Caitais): Militie och Crono Hemman 217

Pellinen

Lars (Kariulanmäkj): Militie och Crono Hemman 219

Mårten (Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Piekainen

Larss Peersson (Telataipall): Militie och Crono Hemman 215

Pistolkors

Abram: Ryttmäster Wälb: Abram Pistolkorsses frälsse 220

Erich: Öfwersteleutenamptz Wälbördigh Erich Pistolkorses Frällsse 219

Pohiolain

(Rookoniemi): Militie och Crono Hemman 215

Pärnäinen

Grelz Olufzsson (Ninimäkj): Militie och Crono Hemman 217

Pöriäinen

Madtz Mattsson (Kariulanmäkj): Militie och Crono Hemman 219

RAlkuun

Radikainen

Brusius Mattsson (Sipiläby): Militie och Crono Hemman 215

Grelz Larsson (Rachkolantaipal): Militie och Crono Hemman 216

Thomas Sigfredhsson (Rachkolantaipal): Militie och Crono Hemman 216

Repåinen

Hans Mårthensson (Ryhälä): Militie och Crono Hemman 219

Rimpi Wätäin

(Wätäläby): Militie och Crono Hemman 218

Rotinen

Thomas Andersson (Rotilaby): Militie och Crono Hemman 219

Ryhäinen

Eskell Jönsson (Haltula): Tygmestarens Wälb: Hindrich Seulenbergz frällsse 220

SAlkuun

Seulenberg

Hindrich: Tygmestarens Wälb: Hindrich Seulenbergz frällsse 220

Sinckoinen

Peer Jönsson (Lohilax): Militie och Crono Hemman 216

Sipinen

Oluff Knutsson (Sipiläby): Militie och Crono Hemman 215

Sulpo Wätäin

Oluff (Wätäläby): Militie och Crono Hemman 218

Suurman

Hindrich: Ryttmästarens Wälb: Hindrich Suurmans frällsse 220

Säppäin

Anders Olufzsson (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

Hind: (Caitais): Militie och Crono Hemman 217

Säppäinen

Lars Andersson (Säppälä): Militie och Crono Hemman 216

TAlkuun

Tijtainen

Sigfredh Jönsson (Sulkawaby): Militie och Crono Hemman 214

Tijtainenn

Madtz Mattsson (Caitais): Tygmestarens Wälb: Hindrich Seulenbergz frällsse 220

Toiffwainen

Bertell Andersson (Telataipall): Militie och Crono Hemman 216

Tolck

Johan Fredrich (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

Tuchkuinen

Anders Bengtsson (Rotilaby): Militie och Crono Hemman 219

Tunnin

Hans (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

Måns (Tunnila): Militie och Crono Hemman 217

UAlkuun

Uckoin

Madtz (Sipikumbu): Militie och Crono Hemman 214

Ukoinen

Anders Jönsson (Pardala): Militie och Crono Hemman 218

VWAlkuun

Wihawainen

Anders Madtzson (Mändys): Militie och Crono Hemman 217

Jacob Peersson (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Madtz Peersson (Mändys): Militie och Crono Hemman 217

Oloff Peersson (Mändys): Ryttmästarens Wälb: Hindrich Suurmans frällsse 220

von Burghaussen

Herman: Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse 220

Wänäläinen

Johan Johansson (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Wätäin

Mårten (Cammoila): Militie och Crono Hemman 218

Wätäin (Rimpi Wätäin)

(Wätäläby): Militie och Crono Hemman 218

Wätäin (Sulpo Wätäin)

Oluff (Wätäläby): Militie och Crono Hemman 218

Wätäinen

Jacob Olufzsson (Wätäläby): Militie och Crono Hemman 218

Mårthen Andersson (Pulkila): Militie och Crono Hemman 218

Oluff Olufzsson (Wätäläby): Militie och Crono Hemman 218

 

Tässä luettelossa on 142 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023