AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1637 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1637

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Grels Philpusson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Lars Eskillsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Nicolus Petrj (Ongiwesj Tijendh) [Papisto] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

AAlkuun

Asikainen

Mattz Mattzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Matz Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

CAlkuun

Caikoinen

Eskeel Jönsson Väenottoluettelo

Eskill Jönsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Caupinen

Bertill Jönsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Jöns Mattzsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Mattz Mattzsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Matz Grelsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Coljoinen

Madz Peersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Matz Mattzsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Coosmain

Anders Cosmusson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Cosmus Cossmuss: (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Påål Påålsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

EAlkuun

Eskelinen

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Peer Persson Väenottoluettelo

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

HAlkuun

Hafwerinen

Sigfreidh Jacobsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Harakain

Ihanus Peersson Väenottoluettelo

Harakainen

Ihanus Peersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Harmainen

Hendrich Hendrichsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hatainen

Henrich [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Heiskainen

Anders Larsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hildujnen

Jöns Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Michel Larsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Hillj

Jöns Peersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hiltuinen

Clemet Clemetsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Huiainen

Oluff Ollsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Huttoinen

Marchus Andersson Väenottoluettelo

Huttuinen

Lars Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Marcus Andersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Markus Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Oluff Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Huttujnen

Hindrich Larsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hyfuerinen

Mattz Caupisson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Oluff Hindrichsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hyfwerinen

Peer Jacobsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Hynninen

Bertill [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Hindrich Mattzsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Hyuerinen

Gabriel Staffansson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Hywerinen

Oluff Peersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hywäinen

Peer Påållss: [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

JAlkuun

Jeskeläinen

Eskill Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Jöns Hansson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Junduinen

Hindrich Ollsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Lars Ollsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Juutinen

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Jäskeleinen

Hans Hansson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

KAlkuun

Kalio Kerkehinen

Thomas Oluffsson Väenottoluettelo

Kalljokerkehinen

Hendrich Ollsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Jöns Ollsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Oluff Ollsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer Ollsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Thomas Ollsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Karakain

Anders Jönsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Karakainen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Eskill Jönsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hindrich Jönsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Jöns Jönsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Karrakain

Hendrich Jönsson Väenottoluettelo

Kehkoinen

Jacob Peersson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kehköinen

Anders Mattzsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Oluff Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peer Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Keppoinen

Sigfredh Jönsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kerkehinen (Kalio Kerkehinen)

Thomas Oluffsson Väenottoluettelo

Kettinen

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Larsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kettuin

Oluff Oluffsson Väenottoluettelo

Kettuinen

Oluff Andersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Oluff Påålsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Oluffsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Thomas Olluffsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kijffuelainen

Oluff Peersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kijskinen

Peer Philpussson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kirjoij

Erich Larsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kofualainen

Hindrich Siffredsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Koljoinen

Madz Peersson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kolljoinen

Hendrich Thomasson (Ongiwesj Tijendh) [Papisto] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kossmain

Påuell Pålsson Väenottoluettelo

Kuckoinen

Peer Ollsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kutilainen

Oluff Ollsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kämerinen

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kämeräinen

Madtz Pederss Väenottoluettelo

Mattz Peersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kärfuinen

Hans Peersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kärjäinen

Anders Mattzsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kärkehäinen

Oluff Nilsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Oluff Peersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kärkäinen

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

LAlkuun

Laakainen

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Lamainen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lammainen

Anders Andersson Väenottoluettelo

Lappalain

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lappalainen

Hendrich Larsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hindrich Larsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Lars Hendrichsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Mattz Larsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Matz Larsson Väenottoluettelo

Mårthen Hendrichsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Peer Hindersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Lapuetelain

Mårten Mårthensson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Påål Eenwaltsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Lapuetelein

Madz Mårtensson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Lapueteläin

Peer Erichsson [Talolliset] Ruotu 40 Kuopio:Ruod+V

Lapueteläinen

Erich Andersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Mattz Andersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Lapwetelein

Mårthen Mårthensson Väenottoluettelo

Launoinen

Oluff Larsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Luckarinen

Heming Larsson Väenottoluettelo

Hemmingh Larsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Lars Hemmingsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

MAlkuun

Mackoinen

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Martikainen

Axell Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Jacob Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Joren Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Oluff Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Peer Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Matikainen

Christier Larsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Peer Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Mickoin

Eskill Ollsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

NAlkuun

Nijrainen

Nils Andersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Niskainen

Joseph Påålsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Nils Jacobsson [Talolliset] Ruotu 40 Kuopio:Ruod+V

Nissinen

Nils Oluffsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff Erichsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Oluff Nilsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påål Påålsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

OAlkuun

Olijkain

Staffan Staffansson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Ollikainen

Hindrich Larsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Påål Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Thomas Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Papisto] Ruodutus- ja väenottoluettelo

PAlkuun

Pardain

Jöns Wisentinsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Påål Bertillsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Partainen

Anders Jörensson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Jöns Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Jöns Wijsason [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Lars Michelsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Markus Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Papisto] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Michel Michelsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Påål Jönsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Wijsa Jönsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Wijsa Wijsasson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Partajnen

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Parttajnen

Michel Ollsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Pedikainen

Hendrich Andersson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Hendrich Nilsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Pedikein

Oluff Andersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Pedikeinen

Hendrich Anderss Väenottoluettelo

Puurtinen

Lars Andersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Pylckes

Pehr Andersson Väenottoluettelo

Pyllykäs

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pöllöjnen

Anders Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Erich Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

RAlkuun

Rautapartainen

Erich Ifuarsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hindrich Ifuarsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Oluff Bertillsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Påål Bertillsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Rotzalain

Peer Jacobsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Rotzalainen

Anders Larsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Erich Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Nils Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer Larsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Ruttinen

Anders Andersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Ryhäinen

Peer Ollsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Ryneinen

Erich Bertillsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Hendrich Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Michell Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Oluff Ollsson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Rytkäinen

Peer Påålsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Rytköinen

Hindrich Hendrichsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer Jönsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Räcko

Anders Larsson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Räisainen

Oluff Hindrichsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Påål Hindrichsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Rönkoj

Lars Andersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Wijsa Andersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Röyköij

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

SAlkuun

Saickoin

Påål Michelsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Saikoinen

Lars Larsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Sarainen

Madz Larsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Sipoinen

Hendrich (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Jören (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Suenonis

Andres (Ongiwesj Tijendh) [Papisto] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Sutinen

Anders Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Nils Andersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Nils Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Pål Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Sutuin

Nills Peersson Väenottoluettelo

Sårmine

Crister Hansson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Sårsa

Peer (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Såueppijn

Hindrich Peersson (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

TAlkuun

Tenhuinen

Anders Thomasson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tickainen

Påål Hintzasson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Tijkainen

Oluff Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Toouinen

Oluff Michelsson Väenottoluettelo

Torfuinen

Michel Philpusson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tossauainen

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Tuofuinen

Michell Ollsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Oluff Michelsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

UAlkuun

Ullmainen

Christer Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Jöns Jönsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Nils Påålsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Påål Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Ulmainen

Jöns Peersson [Lautamiehet] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Uthriainen

Påuell Eskelsson Väenottoluettelo

Uttriainen

Bertill Peersson [Talolliset] Ruotu 40 Kuopio:Ruod+V

Oluff Andersson (Ongiwesj Tijendh) [Papisto] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Påål Eskillsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Staffan Andersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

VWAlkuun

Wäiseinen

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 40 Kuopio:Ruod+V

Staffan Peersson [Talolliset] Ruotu 40 Kuopio:Ruod+V

YAlkuun

Ylotainen

Oluff (Ongiwesj Tijendh) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 229 nimeä

© Väinö Holopainen 2023