AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1637 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idesalmj Sochn

Rootetall och skriffningh


Lautamiehet ♦ Nämbnden

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Ei kylätietoa
Jöns Peersson Ulmainen
Eskill Ollsson Mickoin
Matz Grelsson Caupinen
Anders Jönsson Karakain
Peer Jacobsson Hyfwerinen
Jöns Wisentinsson Pardain
Jacob Peersson Kehkoinen
Påål Bertillsson Pardain
Anders Larsson Räcko
Peer Jacobsson Rotzalain
Madz Peersson Koljoinen
Bertill Hynninen

Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 40 Kuopio, kuuluvat Kuopion pitäjän ruotuun 40 Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 326

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Peersson Wäiseinen 1
Påål Peersson ibm 1
Peer Erichsson Lapueteläin 1
Bertill Peersson Uttriainen 1
Nils Jacobsson Niskainen 1

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påål Larsson Kettinen 1
Peer Larsson ibm 1
Oluff Påålsson Kettuinen 1
Påål Oluffsson ibm 1 S.
Thomas Olluffsson ibm 1 S.
Oluff Andersson Kettuinen 1
Hans Peersson Kärfuinen 1
Lars Larsson Mackoinen 1
Påål Påålsson Nissinen 1
Oluff Oluffsson Kettuinen 1 knecht

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Nilsson Nissinen 1
Nils Oluffsson ibm 1 S.
Oluff Oluffsson ibm 1 B.
Oluff Ollsson Kutilainen 1
Anders Jönsson Partajnen 1
Jöns Peersson Hillj 1
Michel Ollsson Parttajnen 1
Anders Jönsson Karakainen 1
Anders Andersson ibm 1 S.
Marcus Andersson Huttuinen 1 knecht

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Jönsson Karakainen 1
Eskill Jönsson ibm 1
Matz Mattzsson Coljoinen 1
Madz Peersson Coljoinen 1 fad
Hindrich Larsson Huttujnen 1

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Mattzsson Caupinen 1
Jöns Mattzsson ibm 1 B
Grels Philpusson 1
Bertill Jönsson Caupinen 1
Hindrich Jönsson Karakainen 1 knect

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michel Philpusson Torfuinen 1
Oluff Erichsson Nissinen 1
Henrich Hatainen 1
Peer Ollsson Ryhäinen 1 stiufsson
Anders Andersson Röyköij 1
Påål Peersson Laakainen 1
Påål Peersson Eskelinen 1
Oluff Oluffsson Juutinen 1
Anders Larsson Heiskainen 1
Peer Peersson Eskelinen 1 knecht

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Mattzsson Hynninen 1
Anders Peersson Pöllöjnen 1
Peer Peersson ibm 1 B.
Erich Peersson ibm 1 B.
Markus Jönsson Huttuinen 1
Michell Ollsson Tuofuinen 1
Lars Andersson Rönkoj 1
Wijsa Andersson ibm 1 B
Påål Jönsson Ullmainen 1
Oluff Michelsson Tuofuinen 1 knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Andersson Huttuinen 1
Oluff Oluffsson ibm 1 S.
Lars Larsson Huttuinen 1
Lars Andersson ibm 1
Peer Larsson 1 Son
Peer Andersson Huttuinen 1
Anders Andersson Pyllykäs 1
Peer Peersson Partainen 1
Jöns Peersson ibm 1 B.
Peer Andersson Pyllykäs 1 knecht

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Mårtensson Lapuetelein 1
Christer Ollsson Ullmainen 1
Oluff Ollsson Tijkainen 1
Peer Peersson Lapuetelain 1
Peer Larsson Kehköinen 1
Oluff Ollsson ibm 1
Peer Madzsson ibm 1
Matz Madzsson Asikainen 1
Mattz Mattzsson ibm 1 S.
Mårten Mårthensson Lapuetelain 1 knecht

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nils Påålsson Ullmainen 1
Jöns Jönsson ibm 1
Anders Mattzsson Kärjäinen 1
Mattz Andersson Lapueteläinen 1
Erich Andersson ibm 1 B
Anders Mattzsson Kehköinen 1
Anders Jörensson Partainen 1
Oluff Bertillsson Rautapartainen 1
Påål Bertillsson ibm B.
Ihanus Peersson Harakainen 1 knecht

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Ifuarsson Rautapartainen 1
Hindrich Ifuarsson ibm 1 B.
Hans Hansson Jäskeleinen 1
Påål Michelsson Saickoin 1
Oluff Ollsson Huiainen 1
Peer Peersson Kärkäinen 1
Lars Larsson Lappalain 1
Hindrich Hendrichsson Rytköinen 1
Nils Peersson Rotzalainen 1
Erich Peersson ibm 1
Anders Andersson Lamainen 1 knecht

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Jönsson Rytköinen 1
Staffan Andersson Uttriainen 1
Lars Eskillsson 1
Lars Larsson Tossauainen 1
Joseph Påålsson Niskainen 1

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Larsson Lappalainen 1
Hendrich Hendrichsson Harmainen 1
Lars Larsson Pedikainen 1
Hindrich Siffredsson Kofualainen 1
Påål Eskillsson Uttriainen 1 knecht

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påål Hindrichsson Räisainen 1
Oluff Hindrichsson ibm 1 B.
Anders Thomasson Tenhuinen 1
Peer Påålsson Rytkäinen 1
Madz Larsson Sarainen 1
Hendrich Nilsson Pedikainen 1
Oluff Larsson Launoinen 1
Jöns Wijsason Partainen 1
Påål Jönsson ibm 1 Son
Hendrich Andersson Pedikainen 1 knecht

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Larsson Lappalainen 1
Peer Påållss: Hywäinen 1
Lars Michelsson Partainen 1
Påål Peersson ibm 1
Hindrich Ollsson Junduinen 1
Nils Andersson Nijrainen 1
Mårthen Hendrichsson Lappalainen 1
Lars Hendrichsson ibm 1 B.
Peer Ollsson Kuckoinen 1
Mattz Larsson Lappalainen 1 knecht

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påål Hintzasson Tickainen 1
Peer Hindersson Lappalainen 1
Oluff Nilsson Kärkehäinen 1
Oluff Hindrichsson Hyfuerinen 1
Mattz Caupisson ibm 1
Oluff Peersson Hywerinen 1
Peer Ollsson Kalljokerkehinen 1
Oluff Ollsson ibm 1 B.
Jöns Ollsson ibm 1 B.
Thomas Ollsson ibm 1 B. knecht

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Ollsson Kalljokerkehinen 1
Gabriel Staffansson Hyuerinen 1
Oluff Peersson Kärkehäinen 1
Peer Peersson Kämerinen 1
Wijsa Jönsson Partainen 1
Michel Michelsson ibm 1
Peer Philpussson Kijskinen 1
Erich Larsson Kirjoij 1
Oluff Peersson Kijffuelainen 1
Mattz Peersson Kämeräinen 1 knecht

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wijsa Wijsasson Partainen 1
Lars Ollsson Junduinen 1
Eskill Jönsson Caikoinen 1 knecht

Onkiveden kymmenyskunta ♦ Ongiwesj Tijendh

Ruotu 15, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Martikainen 1
Joren Peersson ibm 1 B:r
Jacob Peersson ibm 1
Oluff Peersson ibm 1
Axell Peersson ibm 1
Christier Larsson Matikainen 1
Peer Ollsson ibm 1

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Eskill Ollsson Jeskeläinen 1
Jöns Hansson ibm 1
Pål Peersson Sutinen 1
Hindrich Larsson Ollikainen 1
Påål Ollsson ibm 1
Cosmus Cossmuss: Coosmain 1
Anders Cosmusson ibm 1
Sigfredh Jönsson Keppoinen 1
Hendrich Ollsson Ryneinen 1
Påål Påålsson Coosmain 1 knecht

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Hemmingsson Luckarinen 1
Oluff Ollsson Ryneinen 1
Michell Ollsson ibm 1 B:r

Ruotu 17, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Sårsa 1
Erich Bertillsson Ryneinen 1
Hendrich Sipoinen 1
Jören ibm 1 B:r
Hindrich Peersson Såueppijn 1
Nils Andersson Sutinen 1
Hemmingh Larsson Luckarinen 1 knechtt

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Peersson Sutinen 1
Jöns Ollsson Hildujnen 1
Michel Larsson ibm 1
Lars Andersson Puurtinen 1 Mågh
Clemet Clemetsson Hiltuinen 1
Peer Larsson Rotzalainen 1
Anders Larsson ibm 1 B.
Påål Eenwaltsson Lapuetelain 1
Oluff Ylotainen 1
Nils Peersson Sutinen 1 knecht

Papiston rengit ♦ Prestershapz Drengiar

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pastor Dnz. Nicolus Petrj
Hendrich Thomasson Kolljoinen
Markus Peersson Partainen
Thomas Ollsson Ollikainen
Caplan, D. Andres Suenonis
Oluff Andersson Uttriainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1637, Rulla 612
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 327, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16291638

© Väinö Holopainen 2023