AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1648 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1648

Ruodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

AAlkuun

Asikainen

Madz Madzsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V (Ulmalaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

CAlkuun

Colemainen

Eshill (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Cuossmainen

Peeter Cuossmasson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Cuåssmain

Peeter Cuåssmasson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Cuåssmainen

Cuåssma Cuåssmasson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Johan Påålsson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

EAlkuun

Eshelinen

Pååll Persson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

HAlkuun

Harmainen

Madz Henderss: (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Madz Hindrichzsson (Ongiwesi) Väenottoluettelo

Heishainen

Anderss Larsson (HärneJärfwj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Larss (Palosby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Larss Persson (Palosby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Heiskainen

Anderss Larsson (Juumisby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Larss Persson (Palohby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hilduinen

Clemet (Narfwanlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Jönss Ollsson (Narfwanlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Michill Larsson (Narfwanlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Mårthen Swensson (Narfwanlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hilli Lappalainen

Jönss Perss: (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Huiainen

Olof Ollss (Lambanjerfwj) Väenottoluettelo

Oluff Ollsson (Lambanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Huttuin

Jass Jönsson (Swanninmäkj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Madz Madzsson (Swänninmäkkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Marckuss Markusson (Idensalmj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Markuss Jönsson (Witaby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Huttuin eller Souru

Larss Jönss (Swänninmäkkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Huttuinen

Anderss Anderss: (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Anderss Andersson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Anderss Erichzson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Anderss Erichzsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hindrich Larss: (Swanninmäkj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Larss Larsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Larss Ollsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Marckus Jönsson (Wijtala by) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Matz Madzss: (Swanninmäkj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Olof Ollsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Oloff Ollsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Peer Andersson (Witaby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V (Wijtala by) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Jonsson (Swänninmäkkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Jönsson (Swanninmäkj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Peer Larsson (Witaby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Hutuin

Markuss Markusson (Idensalmiby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hyfwerin

Nielss Staphansson (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Staphan Persson (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Hyfwerinen

Madz Hinderss: (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Madz Hindrichzsson (Niemisjerfwj) Väenottoluettelo

Madz Jacobsson (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Oluf Hinderss: (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Hyfwärin

Madz Jacobsson (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Nielss Staphansson (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Hindersson (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Staphan Persson (NiemisJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

IAlkuun

Ikåinen

Larss Påålsson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V (Ollickalaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

JAlkuun

Junduinen

Hindrich (Puråwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Larss (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V (Puråwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Juudtinen

Hindrich (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Juutinen

Olof Ollsson (Salame) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Oloff Ollsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

KAlkuun

Kainulainen

Larss Madzsson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kanckuinen

Wijssa (Luupålaby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Karakain

Eshill Jönsson (Idensalmiby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V (Idensalmj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kauppinen

Bertill Jönsson (Idensalmiby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kechkoin

Anderss Ollsson (Juurusby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kechkoinen

Anderss Madss. (HärneJärfwj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Anderss Madzsson (HärneJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Anderss Ollsson (Salame) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Ollsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V (Nerkå) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Larsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer Madzsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kechköinen

Hindrich (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kerjeinen

Anderss Madzsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kerkain

Jönss Ollsson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kerkein

Olof Persson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kerkeinen

Peer Peersson (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kerkäin

Olof Nielss (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oloff Persson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer Ollss: (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kettuin

Hindrich Påålsson (Walkianiemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Larsson (Walkianiemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kettuinen

Hindrich Pållsson (Walkianen) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Olof Pållss: (Walkianen) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer Larsson (Walkianen) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kijshinen

Peer Philpusson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kiskinen

Peer Philpusson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kopåinen

Hanss Hindersson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kornuinen

Olof Bengdtsson (Pielawäsi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kutilainen

Larss (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Olof Ollsson (Walkianen) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V (Walkianiemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kåckarinen

Erich (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kåfwolainen

Hindrich Sigfredss: (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kåfwålain

Hindrich Sigfredss: (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kålemainen

Eshill (Pielawäsi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kånåinen

Pååll (Luupålaby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Kåppi (Ollikainen Kåppi)

Hindrich Persson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kåppåinen

Sigfredh (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kåpåinen

Hanss Hendersson (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kårnuin

Olof Bengtsson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kämäreinen

Peer (Luupåla) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kämäräinen

Peer (Luupålaby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Kärckeinen

Oloff Peersson (Hautajerfwj) Väenottoluettelo

Käriäinen

Anderss Madzsson (Nerkå) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kärkein

Thomass Ollsson (KåliåJärwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Kärkeinen

Jönss Ollsson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Nielsson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Peersson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Ollsson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet (KallioJärf.) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Thomass Ollsson (KallioJärf.) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kärkäinen

Peer Andersson (KåliåJärwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

LAlkuun

Lapewätelain

Pååll Enwardzsson (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lappalain

Erich Larsson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Larss Madzsson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Thomas Hindersson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Thomass Hindersson (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lappalain (Mäki Lappalain)

Hindrich Larss: (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lappalainen

Larss Olufzsson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Olof Thomass: (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Olof Thomasson (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Oloff Hinderss: (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Peer Persson (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Lappalainen (Hilli Lappalainen)

Jönss Perss: (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Lappalainen (Mäkj Lappalainen)

Hind: Larss: (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Lapwet: (Röncköi Lapwet:)

Pååll Erichsson (Lapwetelänmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lapwetelein

Madz Anderss: (Lapwetelänmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Madz Mårthenss: (Lapwetelänmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pååll Endwardsson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Lapweteleinen

Anderss Perss: (SagnaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Lapweteleinen (Rönckö Lapweteleinen)

Peer Erhss: (Lapwelanmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lapweteläin (Rönköj Lapweteläin)

Påål Peersson (Lapwetelenmäkj) Väenottoluettelo

Launoinen

Olof (Sulkawa) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oloff (Sulkawa) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lippoinen

Mårthen (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Olof (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Lippåinen

Olof (Heinämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

MAlkuun

Mardikainen

Jacob Persson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Martikain

Axell Persson [Sotilaaksi määrätty] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Martikainen

Christer Larsson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Persson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Peer Ollsson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Peersson (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peeter Peterss: (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Marttikainen

Axell Peersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Olof Peersson (Ongiwesi) Väenottoluettelo

Mäki Lappalain

Hindrich Larss: (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Mäkj Lappalainen

Hind: Larss: (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Mätinen

Hans (Heinämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

NAlkuun

Nijrain

Peer Anderss: (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Nishainen

Anderss (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Daniell Pållsson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Olof Larsson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Niskainen

Daniell Påålsson (Pelawesi) Väenottoluettelo

Isack (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Oloff Persson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Nissinen

Jönss Jönsson (Nissilä by) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V (Nissilä by) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Jören (HärneJärfwj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V (HärneJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Månss Jönsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Erichzsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Oloff Erichzsson (Salame) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Nousiainen

Oluff (Sulkawa) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Noussiain

Larss Ollsson (Sulkawa) Väenottoluettelo

Nåusiainen

Larss Ollss: (Sulkawa) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

OAlkuun

Ollickainen

Thomass (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Ollikainen

Anderss Pålsson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Jacob Jönsson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V (Ollickalaby) Väenottoluettelo

Jönss Peersson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Jönss Persson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Larss Hindersson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Larss Påålsson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Pååll Ollsson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V (Ollickalaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Thomass (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Ollikainen Kåppi

Hindrich Persson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

PAlkuun

Pachkoinen

Madz (LambanJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pardain

Anderss Johnasson [Sotilaaksi määrätty] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Anderss Jönsson (Walkianen) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Anderss Pååösson (Pelawesi) Väenottoluettelo

Hindrich Ifwarsson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Pardainen

Anders Pålsson (Nissilä by) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hindrich Påålsson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Johan Carellsson (SagnaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Johan Carllss (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Larss (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Larss Michillss: (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Michill (Luupålaby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V (Luupåla) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Michill Olls: (Walkianen) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Michill Ollsson (Walkianiemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pååll Jönsson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Pååll Persson (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Pardanen

Anderss Jönsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Hindrich Påålsson (Hapajerfwj) Väenottoluettelo

Pardoin

Hindrich Ifwarss: (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Parwiain

Peer Påålsson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Perhkäinen

Madz (Lambanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pickarainen

Michill (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V (Heinämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Piedikäinen

Hindrich (Sulkawa) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pietikäinen

Larss Larsson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Pitkäinen

Larss Larsson (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Purdinen

Larss Andresson [Sotilaaksi määrätty] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Puurdinen

Larss Andersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Pyllikös

Anders Anderss (Witaby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Anderss Andersson (Wijtala by) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pölläinen

Erich Peersson (Sångajerfwj) Väenottoluettelo

Peer Peersson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pöllöin

Erich Persson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Pööein

Peer Persson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

RAlkuun

Rautaparda

Anderss Jorensson (Pörsenmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Anderss Jörenss: (SagnaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Erich Ifwarsson (Porseumäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V (Pörsenmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Ruåtzalain

Nielss Persson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Ruåtzalainen

Anderss Larsson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Anderss Peerss: (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Nielss Peersson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Ryhäinen

Peer Andersson (Puråwesj) Väenottoluettelo

Peer Ollsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Ryhöin

Jonss Andersson (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Anderss (Puråwesi) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Ryhöinen

Peer Ollsson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Rynäinen

Bertill (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Ollsson (Ångiwesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Rynöinen

Bertill (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hindrich Ollsson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Oloff Ollsson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Rytkeinen

Peer Persson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pååll (Pielawäsi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Rytkäin

Hemming Hendersson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Peer Påålsson (HautaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pååll Anderss: [Sotilaaksi määrätty] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Rytkäinen

Peer Peersson (Sulkawa) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Persson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Peer Påållsson (Pielawäsi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Påålsson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Ryttkäinen

Hindrich (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Pååll (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Ryttköin

Hemmingh Hindersson (Pelawesi) Väenottoluettelo

Ryttköinen

Pååll Andersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Rönckö

Lars Andersson (SagnaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Rönckö Lapweteleinen

Peer Erhss: (Lapwelanmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Röncköi

Anderss Andersson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Madz Andersson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Röncköi Lapwet:

Pååll Erichsson (Lapwetelänmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Röncköj

Anderss Anderss: (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz Anderss: (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Rönkö

Påål Persson (Lapwetelänmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Rönköj Lapweteläin

Påål Peersson (Lapwetelenmäkj) Väenottoluettelo

SAlkuun

Saaroinen

Madz (Sulkawa) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Saikåinen

Pååll Michillsson (LambanJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Sichwåinen

Pååll Persson (Ollickalaby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Silfwenoin

Thomas Thomasson (Sulkawa) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Thomass Thomss: (Sulkawa) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Soikain

Michill Michillsson (Lambanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Soikainen

Pååll Michillss: (Lambanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Sonroinen

Madz (Sulkawa) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Souru (Huttuin eller Souru)

Larss Jönss (Swänninmäkkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Sutinen

Anders Persson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Anderss Persson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Nielss Andersson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Peeter Nielsson (Paiujerfwj) Väenottoluettelo

Peter Nielsson (PaiuJärfwj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

TAlkuun

Tapanainen

Bertill (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V (HaapaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Tenhuinen

Anderss (Sulkawa) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Tickainen

Hintza Påålss: (Kiuruwesi) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Peer Andersson (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V (Pielawäsi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Tijckainen

Oloff Ollsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Tuofwinen

Michill Michillss: (Salameby) Väenottoluettelo

Tuofwoinen

Madz Michillsson (Juumisby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Turuinen

Larss Anderss: (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Larss Andersson (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Tuåfwin

Madz Michillss: (Juurusby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Michill Michilss: (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tuåfwinen

Michill Ollss: (SångaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tåssarinen

Larss (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pååll (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

UAlkuun

Ullmainen

Christer Ollsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V (Ulmalaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Ulmainen

Jönss Jönsson (Ullmalaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V (Nerkå) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Utriainen

Bertill Peersson (Heinämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Bertill Persson (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hindrich Nielss: (Pielawesi) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hindrich Nielsson (Heinämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Nielss Anderss: (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pååll Eshillss: (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pååll Eshillsson (Heinämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

VWAlkuun

Wenttinen

Lars Hendrichzsonn (Juurusby) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Larss Hindrichzsson (Salameby) Väenottoluettelo

Wäisäinen

Pååll Persson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Staphan Persson (Ångiwesij) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Wätäinen

Hanss (Heinämäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 284 nimeä

© Väinö Holopainen 2023