AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1648 väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Idensalmi Sochen

Extract opå Knechterne aff Nyslåtz Lähn pro Anno 1648 uthnämbde


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 11

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ollickalaby/Ollikkala
Jacob Jönsson Ollikainen 1
Paiujerfwj/Pajujärvi
Peeter Nielsson Sutinen 1
Ongiwesi/Onkivesi
Olof Peersson Marttikainen 1
Madz Hindrichzsson Harmainen 1
Lapwetelenmäkj/Lappetelä
Påål Peersson Rönköj Lapweteläin 1
Lambanjerfwj/Lampaanjärvi
Olof Ollss Huiainen 1
Pelawesi/Pielavesi
Daniell Påålsson Niskainen 1
Hemmingh Hindersson Ryttköin 1
Anderss Pååösson Pardain 1 Hele Rotam ähr plightigh att instella honom på neste Generalmunstring eller och Uthgifwa een annan godh karl i Cronones Tienste
Sångajerfwj/Sonkajärvi
Erich Peersson Pölläinen 1
Salameby/Salahmi
Michill Michillss: Tuofwinen 1
Larss Hindrichzsson Wenttinen 1 Hela Rotan skall förskaffan Till näste General munstringh och instellan i Cronanss Tienst, eller Uthgifwa een annan wiss karl
Sulkawa/Sulkava
Larss Ollsson Noussiain 1
Hautajerfwj/Hautajärvi
Oloff Peersson Kärckeinen 1
Niemisjerfwj/Niemisjärvi
Madz Hindrichzsson Hyfwerinen 1
Hapajerfwj/Haapajärvi
Hindrich Påålsson Pardanen 1
Puråwesj/Porovesi
Peer Andersson Ryhäinen 1

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 11

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Axell Peersson Marttikainen 1
Anderss Jönsson Pardanen 1
Pååll Andersson Ryttköinen 1
Larss Andersson Puurdinen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 11, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2023