AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1650 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1650

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  Y  Å 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anderss Andersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Jochan Carellsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Michell Phillpusson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

AAlkuun

Allickain

Jönss Peersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Larss Påållsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Pååll Ollsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Assikain

Madz Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

CAlkuun

Caupinen

Bertill Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Madz Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Cosmajnen

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Cossmain

Jochan Påållsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Cossmajnen

Cossma [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

EAlkuun

Eskelin

Pååll Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

HAlkuun

Heiskainen

Larss [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Heiskains

Peer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Hejskain

Anderss Larsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Hillduin

Jönss Ollsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Michell Larsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Mårthen Swensson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Hilldujnen

Clemet [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Huiajnen

Oluf Ollssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Huthuin

Anderss Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Anderss Erichsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Marckus Jonsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Huthuinen

Larss Larsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Huttuin

Oluff Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Peer Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Huttuinen

Hendrich Larsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Jaakop Madzsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Jönss Jaakopzsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Larss Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Huttujnen

Oluf Ollsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Hyfwerin

Oluf Hendersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Hyfwärin

Madz Jackopzsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Nillss Staphanss:n [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Staphan Peersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Hynninen

Hendrich Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Hyrckäs (Nissinen Hyrckäs)

Jören [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

IAlkuun

Ickojnen

Larss Påållsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

JAlkuun

Junduinen

Hendrik [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Jundujnen

Larss [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Juutinen

Oluf [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

KAlkuun

Kachkoinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Karakain

Eskell Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Karakainen

Anderss [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Kechkuin

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Kechköin

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Keckojnen

Hendrich [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Kerckein

Jönss Ollsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Peer Ollsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Thomas Ollsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Kettuin

Anderss Ollsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Hendrich Påållsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Oluf Påållsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Kiskinen

Peer Phillpussson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Kiärkein

Oluff Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Koliojnen

Madz Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Konojnen

Oluff [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Pååll [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Koppojnen

Sigfredh [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Kumbulainen

Wijssa [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Kutilainen

Oluff Ollsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Kächkoin

Peer Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Kächköin

Anderss Ollsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Kämäräinen

Peer [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Kärckäin

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Käriäin

Anderss Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

LAlkuun

Lapalain

Hender Henderss:n [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Lappalain

Hanss Hendersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Lars Madzsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Larss Ollsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Mårthen Hend: [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Oluf Hendersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Thomas Hendersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Lappalain (Mäkj Lappalain)

Hendrich Larsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Lappalainen

Erich [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Lapwetelein

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Pååll Engwaldsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Lapweteläin

Erich [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Matz Mårthensson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Launojnen

Oluff [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Lippoinen

Mårthen [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Oluf [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Luckarinen

Larss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

MAlkuun

Martickainen

Jaakop [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Martikainen

Christer [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Jören [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Peer Ollsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Mockoinen

Larss Larssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Mäkj Lappalain

Hendrich Larsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Mätäin

Anderss Hansson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

NAlkuun

Nijrain

Peer Anderss:n [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Niskainen

Anderss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Isack [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Oluf Larsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Oluf Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Nissinen

Jönss Jönsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Marckuss Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Nilss Ollsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Oluf Ollsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Oluff Erichsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Nissinen Hyrckäs

Jören [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Nousiainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

PAlkuun

Pardain

Larss Jönsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Larss Michellsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Pååll Jönsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Pååll Peersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Wijsa Jönssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Pardainen

Anderss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Anderss Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Larss [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Michell [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Michell Ollsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Pechkoinen

Madz [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Pedickeinen

Larss [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Pedikeinen

Hendrich [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Pellein

Peer Persson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Pyllikäs

Anderss Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

RAlkuun

Rautaparda

Anderss Jörensson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Bertill Bertillsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Erich Ifwarsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Reijssäinen

Pååll Peersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Staphan [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Remexinen

Jönss Jönss:n [Jöran Pistolekorsin läänitys] Ruotu 9:Ruod

Larss Jönss:n [Jöran Pistolekorsin läänitys] Ruotu 9:Ruod

Madz Andersson [Jöran Pistolekorsin läänitys] Ruotu 9:Ruod

Rycheinen

Peer [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Rynäinen

Erich Berthillsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Hendrich [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Oluff [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Rythköin

Peer Påållsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Ryttköinen

Hendrich [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Peer [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Råtzalain

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Nills Peerssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Råtzalainen

Madz Peerssonn [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Pååll [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Röngä

Peer Erichsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Rönkö

Anderss Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Larss Andersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Rönköin

Matz Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

SAlkuun

Saikoin

Pååll Michellsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Saikoinen

Michell [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Sairainen

Madz [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Sigwoinen

Arfwedh [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Sigwojnen

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Sormuin

Oluff Bengtsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Sutinen

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Nillss Andersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

TAlkuun

Tapanainen

Bertill [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Tenhuinen

Anderss [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Thickainen

Peer [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Thossawainen

Pååll [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Tickainen

Hintza [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Tijain

Hendrich Nillsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Tijkain

Oluf Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Tofwinen

Michell [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Tossawain

Michell Larssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Turuinen

Larss [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

UAlkuun

Ulmain

Christer Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Jönss Jönsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Utriain

Christer Christersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Nills Påållsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Nillss Andersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Utriainen

Bertill [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

YAlkuun

Yllköinen

Pååll [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

ÅAlkuun

Ållickain

Larss Hendersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Oluf Ollsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Ållickainen

Thomass [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Ållikain

Hendrich Peersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Tässä hakemistossa on yhteensä 173 nimeä

© Väinö Holopainen 2021