AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1650 ruodutusluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutusluettelo 1650

Nimet aakkosjärjestyksessä

Idensalm Sochn

Roteringz Lengdh


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jaakop Martickainen 1
Peer Martickainen 1
Peer Sigwojnen 1
Pååll Ollsson Allickain 1
Larss Påållsson Ibm 1
Jönss Peersson Ibm 1
Larss Påållsson Ickojnen 1
Larss Hendersson Ållickain 1
Jochan Påållsson Cossmain 1
Peer Cosmajnen 1
Sigfredh Koppojnen 1
Larss Luckarinen 1
Anderss Peersson Sutinen 1
Nillss Andersson Ibm 1
Larss Ollsson Lappalain 1
Hendrich Keckojnen 1
Jönss Ollsson Hillduin 1
Michell Larsson Ibm 1
Mårthen Swensson Ibm 1
Clemet Hilldujnen 1

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Peerssonn Råtzalainen 1
Hendrich Peersson Ållikain 1
Cossma Cossmajnen 1
Oluff Rynäinen 1
Erich Berthillsson Ibm 1
Hendrich Rynäinen 1
Pååll Engwaldsson Lapwetelein 1
Anderss Pardainen 1
Staphan Reijssäinen 1
Pååll Peersson Ibm 1
Hanss Hendersson Lappalain 1
Jören Martikainen 1
Peer Ollsson Ibm 1
Christer Ibm 1
Pååll Råtzalainen 1
Thomass Ållickainen 1
Erich Lapweteläin 1
Matz Mårthensson Ibm 1
Arfwedh Sigwoinen 1
Erich Ifwarsson Rautaparda 1

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anderss Jörensson Rautaparda 1
Bertill Bertillsson Rautaparda 1
Jochan Carellsson 1
Anderss Peersson Lapwetelein 1
Pååll Michellsson Saikoin 1
Oluf Ollssonn Huiajnen 1
Wijsa Jönssonn Pardain 1
Madz Pechkoinen 1
Michell Saikoinen 1
Nillss Andersson Utriain 1
Anderss Hansson Mätäin 1
Peer Peersson Kärckäin 1
Oluf Lippoinen 1
Bertill Utriainen 1
Mårthen Lippoinen 1
Hendrich Nillsson Tijain 1
Pååll Yllköinen 1
Michell Larssonn Tossawain 1
Isack Niskainen 1
Anderss Niskainen 1

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Ryttköinen 1
Oluff Bengtsson Sormuin 1
Peer Erichsson Röngä 1
Nills Peerssonn Råtzalain 1
Anderss Peersson Råtzalain 1
Oluf Peersson Niskainen 1
Oluf Larsson Niskainen 1
Larss Pedickeinen 1
Peer Thickainen 1
Peer Ryttköinen 1
Pååll Jönsson Pardain 1
Pååll Thossawainen 1
Jönss Jönsson Nissinen 1
Oluf Ollsson Nissinen 1
Larss Larssonn Mockoinen 1
Anderss Andersson 1
Nilss Ollsson Nissinen 1
Anderss Ollsson Kettuin 1
Oluf Påållsson Kettuin 1
Hendrich Påållsson Kettuin 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Larsson Kechkuin 1
Oluff Ollsson Kutilainen 1
Anderss Jönsson Pardainen 1
Michell Ollsson Pardainen 1
Anderss Karakainen 1
Eskell Jönsson Karakain 1
Madz Peersson Koliojnen 1
Madz Peersson Caupinen 1
Bertill Jönsson Caupinen 1
Hendrich Larsson Huttuinen 1
Jaakop Madzsson Huttuinen 1
Jönss Jaakopzsson Huttuinen 1
Larss Jönsson Huttuinen 1
Larss Turuinen 1
Larss Pardainen 1
Pååll Peersson Eskelin 1
Peer Rycheinen 1
Marckuss Jönsson Nissinen 1
Larss Andersson Rönkö 1
Peer Persson Pellein 1

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Andersson Rönköin 1
Anderss Andersson Rönkö 1
Oluf Ollsson Ållickain 1
Christer Christersson Utriain 1
Oluf Ollsson Huttujnen 1
Anderss Andersson Huthuin 1
Larss Larsson Huthuinen 1
Anderss Erichsson Huthuin 1

Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Andersson Huttuin 1
Oluff Erichsson Nissinen 1
Michell Tofwinen 1
Oluf Juutinen 1
Anderss Ollsson Kächköin 1
Michell Phillpusson 1
Anderss Larsson Hejskain 1
Peer Peersson Pardain 1
Jören Nissinen Hyrckäs 1
Peer Larsson Huttuinen 1
Peer Andersson Huttuin 1
Anderss Andersson Pyllikäs 1

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Marckus Jonsson Huthuin 1
Hendrich Madzsson Hynninen 1
Larss Heiskainen 1
Peer Heiskains 1 E:a
Nills Påållsson Utriain 1
Christer Ollsson Ulmain 1
Oluf Ollsson Tijkain 1
Madz Madzsson Assikain 1
Jönss Jönsson Ulmain 1
Peer Larsson Kechköin 1
Oluff Kachkoinen 1
Peer Madzsson Kächkoin 1
Anderss Madzsson Käriäin 1
Oluff Nousiainen 1
Madz Sairainen 1
Hendrich Pedikeinen 1
Oluff Launojnen 1
Anderss Tenhuinen 1
Peer Påållsson Rythköin 1
Oluff Peersson Kiärkein 1

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Ollsson Kerckein 1
Jönss Ollsson Kerckein 1
Peer Ollsson Kerckein 1
Thomas Ollsson Kerckein 1
Oluf Hendersson Hyfwerin 1
Madz Jackopzsson Hyfwärin 1
Staphan Peersson Hyfwärin 1
Nillss Staphanss:n Hyfwärin 1
Pååll Konojnen 1
Peer Kämäräinen 1
Michell Pardainen 1
Oluff Konojnen 1
Peer Phillpussson Kiskinen 1
Oluf Hendersson Lappalain 1
Hintza Tickainen 1
Pååll Peersson Pardain 1
Larss Jönsson Pardain 1
Hender Henderss:n Lapalain 1
Bertill Tapanainen 1
Mårthen Hend: Lappalain 1

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Larss Michellsson Pardain 1
Hendrich Larsson Mäkj Lappalain 1
Lars Madzsson Lappalain 1
Thomas Hendersson Lappalain 1
Erich Lappalainen 1
Larss Jundujnen 1
Peer Anderss:n Nijrain 1
Wijssa Kumbulainen 1
Hendrik Junduinen 1

Läänitykset

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Wälb: Jören Olufzssons Frellse Remexilä

Ruotu 9, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Andersson Remexinen 1
Jönss Jönss:n Ibm 1
Larss Jönss:n Ibm 1

Lähde:
Läänintilit: Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä: Asiakirjat: Kuopion ja Iisalmen tilikirja 1650 (8600)

Nimet aakkosjärjestyksessä16491653

© Väinö Holopainen 2023