AloitussivuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → Otetut sotamiehet

Joroisten pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1629

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1637 

Nimi Kommentti kylä
Peer Månsson Kylloinen
Påuell Andersson Waukoinen
Oluff Påuelsson Kåpåinen
Hendrich Jönsson Kåpåinen
Peer Staffansson Luttinen
Peer Peersson Laakoinen
Jöns Jönsson Lipponen
Hans Peersson Spanninen
Matz Matzsson Rauttiainen
Matz Matzsson Teroijnen
Matz Andersson Rautiainen
Lars Ifwarsson Länginen
Oluff Oluffsson Terhouinen
Lars Larsson Wasarajnen
Hendrich Larsson Nysänen Son
Matz Pålsson Ikonen
Staffan Peersson Behtiainen
Peer Andersson Nissinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Laars Påålsson Luckarinen
Pååll Kuroinen
Pååll Hindersson Kinnuinen
Peer Michelsson Turuinen
Michell Peersson Wihoinen
Jören Lukoinen
Matz Laarsson Paajainen
Oluff Olsson Clemetinen
Laars Rosko
Matz Matzson Sormuinen
Jöns Laarsson Hynninen
Matz Larsson Sormuinen
Johan Laarsson Laustinen
Jöns Paajainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Johan Pursiainen
Peer Sigfredhsson Ringin
Mickell Kuråinen
Pååll Påållsson Hipsåinen
Erich Leinåin
Mickell Sallinen
Peer Larsson Asikain
Oloff Stafansson Lappalain
Markus Grellsson Huckain
Arffued Larsson Ryttköinen
Christer Larsson Eskelinen
Matz Peersson Astinen
Peer Peersson Sormuinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Michill Tuofwinen
Oluff Matzsson Ringinen
Oluff Wätäinen
Anderss Thomasson Wauchkoin
Hinrich Hindersson Kåtilain
Anderss Clemettinen
Johan Nielsson Wihoinn
Johan Staffansson Måckoin
Pååll Nielsson Måndåinen
Hinrich Markusson Oluff Suhoins drengh
Matz Påållsson Nyssäinen
Peer Hindersson Achtinen
Oluff Larsson Nissinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Påål Pålsson Kurainen Son Kotkatlahti
Lars Olsson Hipsåinen Son Katisenlahti
Påfwel Andersson Wauchkoinen Son Kerisalo
Madz Madzson Wenäläinen Son Sydänmaa
Lars Larsson Hirwåinen Son Ruokojärvi
Mårtthen Peersson Kerrj Son Joroisniemi
Hindrick Peersson Luttinen Son Joroisniemi
Anders Andersson Sårmuinen B:r Vättilä
Olof Brusiusson Janhuinen Son Savuniemi
Madz Andersson Timoinen B:r sonn Ruokoniemi
Peer Peersson Nissinen Son Kaitainen
Madz Peersson Ikoinen Son Kaitainen
Jacob Påålsson Tackinen Son Kaitainen
Erick Olsson Mågh Kaitainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Larss: Bengdtinen Knecht Kotkatlahti
Pååll Hipssåinen Olof Hendrichsson Ylettynen Knecht Kotkatlahti
Pååll Kinnuinen Styfsson Hanss Matzsson Immoin Knecht Kotkatlahti
Peer Tålfwainen Styffson Johan Peersson Timåin Knecht Kerisalo
Nielss Ylyttinen Sonen Påål Nielss Ylyttinen Knecht Kerisalo
Larss Kishinen Madz Larsson Kijsskinen Son Knecht Joroisniemi
Hindrich Lapweteleinen Madz Andersson Lapweteleinen Br:der Son Knecht Joroisniemi
Olof Colemainen Eshill Olufzsson Colemainen Son Knecht Joroisniemi
Oluff Juutinen Pååll Ollsson Juutinen Son Knecht Kaitainen
Anders Larsson Colemainen Larss Andersson Son Knecht Ruokoniemi
Pafwell Suhoinen Grelss Grelsson Suhoinen b:dr Knecht Savuniemi
Hindrich Tenhuinen Anders Påålsson Wasarainen Sytningz Son Knecht Syvänsi

Väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Olof Larsson Bengdtinen Kotkatlahti
Olof Hindrichsson Ylyttinen Kotkatlahti
Hanss Madzsson Immåinen Kotkatlahti
Johan Peersson Timåinen Kerisalo
Pååll Nielsson Ylyttinen Kerisalo
Madz Larsson Kijskinen Joroisniemi
Madz Andersson Lapweteleinen Joroisniemi
Eschill Ollsson Kålemainen Joroisniemi
Pååll Ollsson Juutinen Kaitainen
Larss Andersson Kålemain Ruokoniemi
Grelss Grelsson Suhåinen Savuniemi
Anderss Påålsson Wasarainen Syvänsi
Sigfredh Sigfredzsson Kerisalo
Larss Hindrichzsson Häyrynen Joroisniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Thomas Hansson Rysäinen Joroisniemi
Lars Larsson Lofwainen Ruokojärvi
Jöns Pijspa Lahnalahti
Erich Larsson Wassara Åinåinen Savuniemi
Brussius Grellsson Ryttköin Maavesi
Jören Hansson Tåfwinen Kotkatlahti
Pååll Ollsson Watain Katisenlahti
Pååll Larsson Kinnuinen Katisenlahti
Jacob Oinåinen Lahnalahti
Michill Sallinen Vättilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Hindrich Larsson Kaitainen
Staffan Peersson Kotkatlahti
Thomas Nielsson Ruokoniemi
Arfwedh Eerichsson Katisenlahti
Eerich Larsson Toloin Katisenlahti
Peer Olofzson Hipsoi Katisenlahti
Peer Sigfredsson Ringinen Syvänsi
Erich Larsson Katisenlahti
Michel Erichsson Savuniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Niels Larsson Sorminen Kaitainen
Grels Persson Nissinen Kaitainen
Oloff Oloffsson Timoin Ruokoniemi
Knut Andersson Hyfwoin Vättilä
Staffan Pursiain Kotkatlahti
Mårten Johansson Suomolain Kerisalo
Hendrich Oloff Hymminen Syvänsi
R: låfwar skaffa en Kneckt till munstringen

Väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Oluf Olufson Oijnoinen Kaitainen
Oluf Påhlson Timmoinen Ruokoniemi
Lars Jönson Hynnin Syvänsi
Anders Tohmasson Kankuin Kotkatlahti
Abraham Johanson Rutain Kerisalo
Mattz Mattson Laitinen Kotkatlahti
Per Bengtson Auffuin Joroisniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Peer Eskillsson Joroisniemi
Anders Maattsson Colemain Kaitainen
Knuut Hynninen Kaitainen
Påll Pållsson Kurroin Kaitainen
Peer Peersson Kinnuin Kaitainen
Peer Peersson Pulliain Kaitainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1660

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Peer Peersson Kotkatlahti
Erich Staffansson Ruokoniemi
Påål Heinrichsson Heyryin Kaitainen
Peer Thomasson Måndain Savuniemi
Staffan Sylfwerstersson Maavesi
Lars Larsson Lefwoin Ruokojärvi
Christer Colemain Joroisniemi
Lars Andersson Käni Ruokojärvi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1661

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Larss Thomasson Hynninen Syvänsi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Hindrichsson Jatin
Jöran Ollsson Kåpoin
Eerich Timoinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Henrich Henduin finnes i Heinäwesi och Randasalmj

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä
Staphan Anderssonn Sorminen Maavesi
Peer Ollssonn Ringin Kotkatlahti
Larss Anderssonn
Mårten Ollssonn Bengtin
Larss Larssonn Kiskin
Thomas Andersson Wauckain Kerisalo
Olof Thomasson Waukain Kerisalo
Axell Thomasson Waukain Dito Bror Kerisalo
Pååhl Thomasson Waukain Dito Bror Kerisalo
Anders Tålfwainenn Kerisalo
Jöran Tofwinen Kerisalo
Niels Ylaityin Kerisalo
Oloff Clemetsson Willickain Kerisalo
Madtz Clemetsson Willickain Dito Bror Kerisalo
Lass Randinen Kerisalo
Peer Randinen Dito Bror Kerisalo
Madtz Hyfwäinen Kerisalo
Erich Lappelain Kerisalo

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Påhl Larsson Rysseinen Savuniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Johan Andersson Pajain Kotkatlahti
Michel Andersson Wauhkoin
Larss Larsson Oinoin
Mårten Staffan Karwin
Peer Påålsson Timoin
Matz Larsson Timoin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä
Erich Staffansson Lappalain Kotkatlahti
Marckuss Andersson Uckoin
Johan Nielsson Wihain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Grels Peerssonn Kaukoin pro 665 __ i denne förrymbde Peer Olofsons ställe Kaitainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Anders Bertellssonn Häyrilä
Sigfredh Bengtssonn Aufwinen Joroisniemi
Anders Peersson Paunoin Lahnalahti
Anders Larssonn Kaitainen
Madtz Peersson Kinnain Katisenlahti
Påfwel Oloffsson Safwunen Savuniemi
Peer Peersson Kyllöinen Montola
Abraham Michellsson Ikähämoin Ruokojärvi
Lars Michelssonn Häyrilä
Samuell Johansson Wihuainen Lahnalahti
Johan Peerssson Sickoinen Ruokoniemi
Anders Andersson Hyfwäinen Vättilä
Grells Larssonn
Johan Andersson Assikainen
Påfwel Påfwelssonn Häyrinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Peer Larson Hipsoinen Katisenlahti
Peer Peersson Lahnalahti
Hendrich Olson Panain Joroisniemi
Thomas Markusson Savuniemi
Daniel Staffanson Maavesi
Olof Larson Lefwoin Ruokojärvi
Mårten Matzon Tackin Häyrilä
Anders Andersson Jutin Kaitainen
Greels Påhlsson Savuniemi
Johan Nissäinen
Erich Peerson Kackoin
Olof Hurskainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Zahrias Zutinen Knecht Katisenlahti
Hendrich Hendersson Ryttkoin Knecht Savuniemi
Jören Persson Oinoinen Knecht Häyrilä
Peer Erich Nissinen Knecht Kaitainen
Samuel Thomasson Måndoin Son, Knecht Montola

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Hendrich Hendersson Ryttköin Savuniemi
Jöran Peersson Oinoin Häyrilä
Peer Ersson Nissinen Kaitainen
Samuel Thomasson Mondoin Montola
Zacharis Zuttinen Katisenlahti

© Väinö Holopainen 2023