AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1638 jousiluettelo  ☰ 

Juva jousiluettelo 1638

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jockas Kyrckie Geldh

Boga Mantals Lengd aff Jockas Kyrckie Geldh uthi Ländz, Kyrkiones Sex och Nembndemäns Närwaro och deras Samptlig bekennelsse uprettat P Anno 1638


Härkälän kymmeneskunta ♦ Härkälä Tiend

Talolliset (Härkälä)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 171

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Madz Jönss: Rongain B. brekeligh Ronkainen
Erich Perss: Yriänäin M. Yrjänäinen
Madz Bärtillss: Martin B. Marttinen
Mårthen Söfringss: B. Rimppi
Lars Mårthenss: S. Rimppi
Påll Mårthenss: S. litten om 12 åhr Rimppi
Per Wänäin B. Väänänen
Erich Rongain B. Ronkainen
Erich Erichss: S. Ronkainen
Per Hyfuöin B. gamall Hyvönen
Olof Perss: S. Hyvönen
Jöns Perss: S. litten Hyvönen
Hindrich Pardain B. Partanen
Anders Pelkin B. gamall Pelkinen
Anders Anderss: S. Pelkinen
Lars Pelkin B. Pelkinen
Madz Larss: S. litten Pelkinen
Eschell Härkäin B. gamall Ryter Härkänen
Hindrich Pelkin B. Pelkinen
Per Pållss: M. Härkänen
Madz Pärnäin B. Pärnänen
Erich Pärnäin B. Pärnänen
Thomas Perss: B. Laukkanen
Per Perss: B. liten
Per Kinnuin B. Kinnunen
Henric Rautiain B. Caserat Knecht Rautiainen
Madz Martin M. Marttinen
Madz Olss: Pärnäin B. brekeligh Pärnänen
Oluf Matzss: S. Pärnänen
Påll Härkäin B. Härkänen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 172

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluf Immoin B. gamall Knecht Immonen
Bernt Olss: S. Immonen
Jöns Immoin B. brekeligh Immonen
Hendrich Kijskin B. Kiiskinen
Oluf Henrichss: S. Kiiskinen
Knut Haloin B. Halonen
Per Knutss: S. Halonen
Jöns Halin B. Halinen
Bernt Jönss: S. Halinen
Jöns Perss: Kerfuin B. Kervinen
Anders Konst B. brekeligh Konsti
Grels Kijskin B. gamall Knicht Kiiskinen
Madz Aufuin B. brekeligh Auvinen
Nils Matzss: S. Auvinen
Lukas Kijskin B. gammal Kiiskinen
Påll Lukass: S. Kiiskinen
Anders Kijskin B. Kiiskinen
Anders Anderss: S. Kiiskinen
Nils Anderss: S. liten Kiiskinen
Hindrich Titain B. Gamall Tiittanen
Hindrich Hinrichss: S. Tiittanen
Hindrich Herrain B. Herranen
Ifuar Hinrichss: S. liten beretes Herranen
Per Wihuainen B. Vihavainen
Anders Matzss: B:r Vihavainen

Ratsastalot (Härkälä) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 172

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Thomas Härkäin B. Lendtzman Härkänen
Hemming Ollss: B:r Härkänen
Lars Ollss: B:r Härkänen
Jören Ollss: B:r Härkänen
Per Perss: Hyfuöin d:r Hyvönen
Per Michellss: d:r
Lars Larss: Pelkin d:r Pelkinen
Jacob Perss: Kanckuin d:r liten Kankkunen
Påll Anderss: d:r liten beretes
Jacob Härkäin B. gamall Härkänen
Johan Jacobss: S. Härkänen
Per Jacobss: S. wetuilige Härkänen
Christer Pållss: d:r Härkänen
Christer Wolinkoin d:r Vuolinko
Per Weijalain B. gammall Veijalainen
Hartwijk Perss: S. Veijalainen
Per Henrichss: BS. Veijalainen
Oluf Rongain B. gammall Ronkainen
Påll Ollss: S. Ronkainen
Per Bertilss: M.
Oluf Pållss: SS liten Ronkainen
Lars Kyllöin B. Kyllönen
Påll Larss: B:r Kyllönen
Anders Mårthenss: d:r
Påll Condia d:r Kontia
Lars Larss: S. liten om 13 åhr Kyllönen
Grels Pärnäin B. gammall Pärnänen
Anders Monoin M. Mononen
Anders Perss: M.
Grels Grelss: S. Pärnänen
Lars Caipain B.M. Kaipainen
Madz Erichss: dg. Knecht Silanen
Nils Halin B. gammell Halinen
Hindrich Larss: M.
Anders Söfringss: M. Rimppi
Söfring Söfringss: dg Rimppi
Thomas Jönss: dg
Jacob Anderss: dg Knecht Mustonen
Hindrich Rongain B. Ronkainen
Påll Hinrichss: S. Ronkainen
Mårthen Rongain B. Ronkainen
Oluf Ollss: B:r Ronkainen
Lars Roiskoin St. Roisko
Per Philipss: d
Lars Hämäläin B. Hämäläinen
Knut Jönss: B
Per Hämäläin B Hämäläinen
Anders Stafanss B Näkki
Anders Härkäin B. gammell Härkänen
Madz Pållss: B:r Härkänen
Påll Anderss: S. Härkänen
Anders Perss: B.S. Härkänen
Tomas Perss: B.S. Härkänen
Madz Madzss: B.S. liten Härkänen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 173

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Erich Gorgonijss: B. Kiiskinen
Johan Anderss: M.
Påll Erichss: S. Kiiskinen
Påll Hinrichss: dg.
Anders Kijskin B. Kiiskinen
Hinrich Harmain M. Harmainen
Per Ollss: d.
Per Haloin B. gammall Halonen
Michell Perss: S. Halonen
Per Ollss: SS Halonen
Henrich Thomass: d. Utskrifuen til Knecht i Lille Saflax
Nils Olss: Kijskin B. Kiiskinen
Oluf Ollss: B:r Kiiskinen
Thomas Ollss: B:r Kiiskinen
Per Ollss: B:r Kiiskinen
Johan Nilss: S. Kiiskinen
Hinrich Wätäin B. gammall Väätäinen
Hend Hinrichss: S. Väätäinen
Per Hinrichss: S. Väätäinen
Swän Swänss: M. Härkönen

Itselliset (Härkälä) ♦ Hwsmän

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 173

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lars ____
Lars Pållss: Kijskin Kiiskinen
Anders Wenein Väänänen
Hans Rydze Rysse
Rassmus Olkoin Olkkonen
Thomas Wihauainoin Vihavainoinen
Per Anderss: Wasara Vasara
Påll Pållss: Kijskin Kiiskinen
Per Anderss: Hyfuoin Hyvönen
Christer Harmain Harmainen
Madz Martin Marttinen

Matilan kymmeneskunta ♦ Matila Tiend

Talolliset (Matila)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 173

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluf Lamain B. gamel Knecht Laamanen
Nils Pardain B. gammell Partanen
Lars Nilss: S. Partanen
Johan Pardain B. Partanen
Thomas Johanss: S liten Partanen
Oluf Purhoin B. Purhonen
Oluf Pardain B. Bräckligh Partanen
Jöns Leinoin B. Leinonen
Madz Hinrichss: HB:d Lösdrifuare Purhonen
Anders Larss: SS. Purhonen
Eschell Martikain B. Martikainen
Oluf Olufss: B:r Martikainen
Arfwedh Kinnuin B. Kinnunen
Erich Randoin B. Rantonen
Lars Erichss: S. Rantonen
Thomas Erichss: S. Liten Rantonen

Ratsastalot (Matila) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 173

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lars Larss: Purhoin B.
Lars Larss: S. Purhonen
Johan Larss: S. Purhonen
Lars Larss: S. Purhonen
Per Erichss: d:g
Lars Perss: ibm B. Purhonen
Johan Kijskin M. Kiiskinen
Lars Perss: MS. Kiiskinen
Johan Perss: MS. Kiiskinen
Simon Håttin B. Hottinen
Per Lautiain B. Lautiainen
Per Perss: d.
Madz Anderss: d. Hyvönen
Erich Flesk d. Flesk
Jacob Wätäin B. Väätäinen
Michell Perss: d.

Itselliset (Matila) ♦ Hwssmän

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 173

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Stafan Laurikain Laurikainen
Oluf Mäkäläin B Mäkeläinen
Oluf Ollss: S. Mäkeläinen
Michell Purhoin Purhonen
Michell Kupsa Kupsa
Anders Kettuin B Kettunen
Anders Anderss: S. Kettunen
Swän Lautiain B Lautiainen
Anders Swänss: S. Lautiainen
Oluf Pylus Pylväs
Oluf Nilss: Keistin B. Keistinen
Johan Nilss: B:r Keistinen

Koikkalan kymmeneskunta ♦ Kåickala T.

Talolliset (Koikkala)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 174

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Perss: Hämäläin B. Hämäläinen
Lars Perss: B:r Hämäläinen
Töns Narin B. gammell Narinen
Lars Thomass: SS. Narinen
Thomas Ikoin B. Ikonen
Thomas Michelss: dg. Liten
Anders Rotzalain B. gammell R: Ruotsalainen
Oluf Anderss: S. Ruotsalainen
Thomas Sauolain B. Bräckligh Savolainen
Oluf Thomass: S. Savolainen
Lars Pöndin B. Pöntinen
Jöns Haikara B. gammell Haikara
Jören Jönss: S. Haikara
Hinrich Jönss: S. Haikara
Per Sigfredss: B. gammel Ryttare Kärki
Jöns Hinrichss: d:g
Påll Jönss: Martin B. Marttinen
Påll Pållss: S. Liten Marttinen
Erich Martin B. Marttinen
Michell Haloin B. gammell Halonen
Per Michellss: S. Halonen
Madz Michellss: S. Halonen
Lars Michellss: S. Liten Halonen
Per Perss: Kettuin B. gammell Kettunen
Jöns Perss: S. Kettunen
Michell Perss: S. Kettunen
Madz Kettuin B. gammell Kettunen
Per Matzss: S Kettunen
Anders Perss: ibm B. Kettunen
Lars Hinrichss: Frost B. Frost
Erich Hinrichss: B:r Liten Frost
Eschell Kossmain B. gammell Kuosmanen
Mårthen Eschellss: S. Kuosmanen
Madz Johanss: ibm Kuosmanen
Madz Matzss: ibm B. gammell Kuosmanen
Jöns Nillss: ibm B. gammell Kuosmanen
Eschell Jönss: S. Kuosmanen
Hinrich Jönss: S. Kuosmanen
Oluf Heinoin B. Heinonen
Lars Ollss: S. Heinonen
Nils ibm B. Heinonen
Oluf Tenhuin B. gammell Tenhunen
Lars Olss: S. Tenhunen
Per Ollss: S. Tenhunen
Stafan Tenhuin B. Tenhunen
Madz Rimpi B. Rimppi
Per Matzss: S. Rimppi
Eschell Kemiläin B. gammall Kemiläinen
Stafan Eschellss: S. Kemiläinen
Madz Eschellss: S. Kemiläinen
Mons Perss: Marain B. Maaranen
Simon Heinoin B. Heinonen
Hinrich Simonss: S. Heinonen

Ratsastalot (Koikkala) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 174

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Aufuin B, Auvinen
Eschell Anderss: S. Auvinen
Lars Ingin d. Inkinen
Per Monss: d.
Mons Marain B. gammell Maaranen
Per Monss: S. Bräckligh Maaranen
Påll Monss: S. Maaranen
Per Michellss: d.
Jöns Härkäin B. Härkänen
Lars Hinrichss: B:r Härkänen
Per Jönss: S. Härkänen
Hinrich Jönss: S. Härkänen
Jacob Perss: B. Nassokin
Sigfredh Hinrichss: d.
Christer Larss: d.
Sigfredh Jönss: d.
Jonas Skump B. Skumpe
Påll Härkein d. Härkänen
Lars Pållss: d.

Itselliset (Koikkala) ♦ Hwssmän

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 174

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nils Mieloin Mielonen
Jöns Längä B. Länkinen
Anders Jönss: S. Länkinen
Bengt Mustoin B. Mustonen
Jöns Bengtss: S. Mustonen
Påll Marain Maaranen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 175

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nils Suikoin B. Suikkonen
Anders Nillss: S. Suikkonen
Lars Tiroin B. Tirronen
Oluf Larss: S. Tirronen
Jören Perss: Piskoin Piskonen
Henrich Kijskin Kiiskinen
Påll Kemilain Kemiläinen
Nils Heilain Heilanen
Bengt Natuin Natunen
Jöns Orreus Orraeus
Påll Pållss: Keistin Keistinen
Nils Mårtenss:

Maivalan kymmeneskunta ♦ Maiuala T.

Talolliset (Maivala)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 175

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påll Aufuin B. Auvinen
Påll Pållss: S. Auvinen
Anders Rokolain B. Ruokolainen
Jöran Anderss: B:r Liten Ruokolainen
Madz Kallin B. gammell Kallinen
Påll Matzss: S. Kallinen
Grels Kossmain B. gammell Kuosmanen
Jöns Grelss: S. Kuosmanen
Oluf Hännin B. Hänninen
Knut Ollss: S. Hänninen
Stafan Kossmain B. gammell Kuosmanen
Jacob Stafanss S. Kuosmanen
Hinrich Stafanss S. Kuosmanen
Hinrich Skinnare B. gammell Skinnare
Jöns Perss: St:S. Liten
Jöns Monss: B. gammell Hämäläinen
Per Henrichss: StiufS. Siuckligh
Knut Henrichss: StiufS.
Henrich Henrichss: S.
Mårthen Pekurin B. Pekurinen
Jöran Stafanss: B:r Pekurinen
Påll Jönss: B:rS. Pekurinen
Jöns Jönss: B:rS. Pekurinen
Per Perss: ibm B. Pekurinen
Anders Perss: B:r Pekurinen
Per Aufuin B Auvinen
Hinrich Perss: Tarkiain St.S. Tarkiainen
Påll Ollss: Hännin B. Hänninen
Oluf Teiuain B. Teivainen
Jöns ibm B. gammell Teivainen
Madz Jönss: S. Teivainen
Hinrich Jönss: B. Hämäläinen

Ratsastalot (Maivala) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 175

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jören Bengtss: B. gammell
Jören Jörenss: S.
Jören ____ SS.
Bengt Jörenss: B.
Clemet Anderss: M.
Madz Matzss: Bol.M. Bräckligh
Nils Perss: B. gammell
Jacob Michelss: M.
Jören Perss: M.
Per Condia B. gammell Kontia
Philpus Knutzss: Brod.S. Kontia
Brusius Perss: S. Kontia
Eschell Mårthenss: d. Härkönen
Hans Ingin B. gammell Inkinen
Hans Hanss: S. Inkinen
Mons Ollss: B.
Thomas Bärtillss: M.
Madz Jönss: d.
Jöns Jönss: d.
Påll Bengtin B. Bräckligh Penttinen
Påll Pållss: S. Penttinen
Madz Pållss: S. Penttinen
Stafan Matzss: d.
Philpus Tarkiain B. Blindh Tarkiainen
Stafan Perss: B:r förlamet Ryttere Tarkiainen
Henrich Stafanss: B:r S. Tarkiainen
Madz Stafanss: B:r S. Tarkiainen
Per Philpuss: S- Tarkiainen
Oluf Philpuss: S. Tarkiainen
Henrich Philpuss: S. förlammet Tarkiainen
Anders Pållss: Aufuin B. Auvinen
Anders Olss: ibm B. gammell Auvinen
Anders Anderss: S. Auvinen
Lars Anderss: S. Auvinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 176

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluf Ollss: Aufuin B. Auvinen
Oluf Ollss: B.
Oluf Larss: d:r
Oluf Ollss: Heilain B. Heilanen
Madz SwärS.
Per Ihalembin B. Ihalempinen
Oluf Perss: S. Ihalempinen
Per Perss: S. Ihalempinen

Itselliset (Maivala) ♦ Hwssmänn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 176

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påll Perss: Nuruin Narinen
Kossma Anderss:
Lars Nillss: Heilain Heilanen
Oluf Matzss: Kähköin Kähkönen
Samuel Olss: Päkäin Pekonen

Vehkamäen kymmeneskunta ♦ Wechkamäki T.

Talolliset (Vehkamäki)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 176

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Simon Wainikain B. gammell Vainikainen
Anders Simonss: S. Vainikainen
Samuell Hämäläin B. Hämäläinen
Hinrich Knutzss: B. gammell Hämäläinen
Erich Hinrichss: S. Hämäläinen
Knut Jurfuain B. Jurvanen
Per Knutzss: S. Jurvanen
Påll Jacobss: Pauilain B. Paavilainen
Jacob Jacobss: B:r Bräckligh Paavilainen
Jöns Jacobss: Hämäläin B. Hämäläinen
Erich Jönss: S. Hämäläinen
Per Henrichss: ibm B. Hämäläinen
Henrich Michellss: d.
Jacob Åikarin B. gammell Oikarinen
Per Knutzss: B:r gammell Oikarinen
Hinrich Jacobss: S. Oikarinen
Jacob Perss: S. Oikarinen
Per Perss: B:rS. Oikarinen
Jöns Perss: B:rS. Oikarinen
Jöns Åikarin B. gammell Oikarinen
Jöns Jönss: S. Oikarinen
Lars Åikarin B. Oikarinen
Stafan Larss: S. Oikarinen
Jöns Larss: S. Liten Oikarinen
Per Matzss: Åikarin B. Oikarinen
Oluf Pylkäin B. Pylkkänen
Clemet ibm B. Knecht Pylkkänen
Nils Knutzss: Hämäläin B. Hämäläinen
Nils Anderss: Solki B. Solki
Lars Nillss: S. Solki
Påll Neula B. Neula
Oluf Pållss: S. Liten Neula
Jöns Kilpoin B. Kilponen
Oluf Eschellss: Härkäin B. Härkänen
Johan Lehikoin B. gammell K: Lehikoinen
Brusius Johanss: S. Lehikoinen
Hinrich Pekoin B. gammell K: Pekonen
Oluf Tuhkalain B. Tuhkalainen
Abraham Hötyläin B. Hyötyläinen
Per Abrahamss: S Hyötyläinen
Lars Abrahamss: S. Hyötyläinen
Per Pållss: St.S. Harmainen
Påll Pållss: St.S.

Ratsastalot (Vehkamäki) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 176

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Knuut Hämäläin B. Hämäläinen
Samuell Knutzss: S. Hämäläinen
Per Olss: Nutin B. gammell Nuutinen
Jören Hytiäin St.S. Hyytiäinen
Per Ollss: SS. Hyytiäinen
Oluf Jörenss: SS. Liten Hyytiäinen
Abraham Mårthenss: B. Remonen
Hinrich Larss: d. Bräckligh
Per Philpuss: d.
Jören Pållss: Lehikoin B. Lehikoinen
Anders Matiskain Swär F. Matiskainen
Bärger Pållss: d. Olkkonen
Hinrich Pauilain B. Paavilainen
Jören Perss: B:r Paavilainen
Lars Jörenss: B:rS. Paavilainen
Påll Blasiuss: B:rS. Paavilainen

Erik Mikaelinpojan lampuodit, Erich Michelsons landbor Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 176

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Johan Hinrichss: Lamain Laamanen
Mårthen Pållss:
Lars Paiulain Paavilainen
Lars Larss: Paavilainen

Itselliset (Vehkamäki) ♦ Hwssmänn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 176

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Pållss: Lehikoin Lehikoinen
Philpus Åikarin Oikarinen
Jöns Leinoin Leinonen
Oluf Tuchkalain Tuhkalainen
Mårthen Sairain Sairanen
Bängt Anderss: B.
Anders Bengtss: S.

Vuorenmaan kymmeneskunta ♦ Wårenmäki T.

Talolliset (Vuorenmaa)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 177

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöns Michelss: Lambain B. Lampainen
Lars Michelss: B:r Lampainen
Madz Hirfuoin B. gammel Hirvonen
Madz Hanss: B:rS. Hirvonen
Madz Matzss: S. Hirvonen
Jöns Matzss: S. Hirvonen
Jöns Latikain St.S. Liten Laatikainen
Per Leinoin B. Leinonen
Per Frantzss: Hirfuoin B. Hirvonen
Frantz Perss: S. Liten Hirvonen
Lars Pekurin B. gammel Pekurinen
Per Pekurin B. gammel R: Pekurinen
Lars Nutin M. Nuutinen
Jöns Leinoin B. Leinonen
Per Jönss: B:r Leinonen
Jöns Perss: B:rS. Leinonen
Lars Rachkoin Swärfad: gammel R: Rahkonen
Mårthen Lambain B. Lampainen
Hans Pu__ka M. Punkka
Eschell Päuhöin B. gammell Pöyhönen
Nils Eschellss: S. Pöyhönen
Anders S. Pöyhönen
Eschell Nillss: SS. Pöyhönen
Anders Päuhöin B. Bräckligh Pöyhönen
Anders Anderss: S. Pöyhönen
Per Kurikain B. gammell Kurikainen
Hinrich Perss: S. Kurikainen
Anders Narin B. Narinen
Thomas Thomass: B:r Narinen
Påll Tarfuain B. Tarvainen
Madz Pållss: S. Liten Tarvainen
Thomas Pöxäin B. gammel R: Pöksäinen
Anders Pållss: B:rS. Pöksäinen
Madz Pöxäin B. Pöksäinen
Jacob Kerfuin B. Kervinen
Oluf Olss: B:r wetuilligh Kervinen
Oluf Hinrichss: B:rS. Kervinen
Michell Hatzoin B. gammel R: Hatsonen
Jöns Michellss: B:r Hatsonen
Hinrich Hatzoin B. Hatsonen
Lars Michelss: B:r Knecht Hatsonen
Jacob Westerin B. gammell Vesterinen
Per Jacobss: S. Vesterinen
Per Martikain B. Martikainen
Oluf Kolemain B. Kolehmainen
Hinrich Jacobss: M. Ohtonen
Per Rimpi B. gammell Rimppi
Lars Lapueteläin M. Lapveteläinen
Nils Wehmoin B. Vehmonen
Eschell Nillss: S. Vehmonen
Lars Nousiain B. gammell Nousiainen
Per Larss: S. Nousiainen
Nils Perss: SS. Nousiainen
Jacob Näringin B. gammell Näärinkinen
Lars Jacobss: S. Näärinkinen
Jöns Jacobss: S. Liten Näärinkinen
Madz Perss: Cossmain B. Kuosmanen
Oluf Perss: B:r Kuosmanen
Påll Ollss: Jarain B. Jaaranen
Anders Wenäläin B. gammell Venäläinen
Oluf Pennoin B. bråtfellingh Pennanen
Madz Ollss: S. Pennanen
Jöns Jönss: Kossmain Kuosmanen

Ratsastalot (Vuorenmaa) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 177

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lars Lambain B. gammell Lampainen
Per Larss: S. Lampainen
Madz Larss: S. Lampainen
Påll Perss: S. Lampainen
Hans Kåickalain d. Koikkalainen
Per Lambain B. gammell Lampainen
Påll Perss: S. Lampainen
Oluf Perss: S. Lampainen
Bängt Perss: S. Lampainen
Hinrich Ollss: Caupin B. Kauppinen
Per Pållss: d.
Nils Tarkiain B. gammell Tarkiainen
Rassmus Nilss: S. Tarkiainen
Lars Rassmuss: B:rS. Tarkiainen
Eschell Rassmuss: B:rS. Tarkiainen
Påll Matzss: d.
Eschell Wechmoin B. gammell Vehmonen
Hartwijk Eschellss: S. Vehmonen
Christer Matzss: M.
Philpus Kijskin M. Kiiskinen

Itselliset (Vuorenmaa) ♦ Hwssmänn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 178

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöns Näringin Näärinkinen
Lars Caupin Kauppinen
Påll Lambain Lampainen
Lars Päuhöin B. Pöyhönen

Ollikkalan kymmeneskunta ♦ Ollickala Tiend

Talolliset (Ollikkala)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 178

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hinrich Ollickain B. gammell Ollikainen
Påll Hinrichss: S. Ollikainen
Anders ibm B. gammell Ollikainen
Christer Anderss: S. Ollikainen
Mårthen Nulpoin B. Liten Nulpponen
Per Wachuoin B. Vahvanen
Anders Patelain B. Paatelainen
Jacob Hamuinen B. gammell R: Hamunen
Oluf Jacobss: S. Liten Hamunen
Oluf Hemmingss: B. Turakainen
Oluf Ollss: S. Turakainen
Hemming Hatzoin B. Hatsonen
Oluf Ulmain B. gammell Ulmanen
Henrich Ollss: S. Ulmanen
Lars Pasain B. Bräckligh Pasanen
Per Larss: S. Pasanen
Lars Larss: S. Pasanen
Lars Martikain B. Martikainen
Lars Larss: S. Martikainen
Per Martin B. gammell Marttinen
Hinrich Sigfredss: SS Marttinen
Lars Perss: Tuchkalain d. Tuhkalainen
Johan Kossmain B. Kuosmanen
Hinrich Perss: B:r Bråtfellingh Kuosmanen
Thomas Smedh B. Smed
Thomas Thomass: S. Smed
Oluf Turkiain B. Turkiainen
Jöns Ollss: S. Liten Turkiainen
Per Perss: Lambain B. Lampainen
Madz Huttuin B. gammell Huttunen
Jöns Hämäläin B. Hämäläinen
Jöns Pedikäin B. Pietikäinen
Hinrich Jönss: S. Pietikäinen
Anders Ihalain B. Ihalainen
Mårthen Nillss: B:r Ihalainen
Nils Anderss: S. Liten Ihalainen
Lars Matzss: Martin B. Marttinen
Anders Thomass: B. Hulkkonen
Anders Anderss: S. Liten Hulkkonen

Ratsastalot (Ollikkala) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 178

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Turakain B. gammell R: Turakainen
Oluf Perss: S. Turakainen
Oluf Ollss: B:rS. Turakainen
Christer Larss: B:rS. Turakainen
Jöns Larss: B:rS. Turakainen
Isack Rysse M. Rysse
Oluf Eschellss: Wäisäin B. Väisänen
Jöns Ollss: d.
Nils Pijck B. Lendzman Piikki
Nils Nillss: S. Piikki
Hinrich Jönss: d.
Michell Larss: d. gammell R.
Mårthen Nillss: d.
Thomas Mustoin d. Mustonen
Anders Larss: Nulpoin B. Nulpponen
Lars Larss: B:r Nulpponen
Lars Anderss: B:rS. Nulpponen
Abraham Muttulain B. gammell Muttulainen
Isack Abrahamss: S. Muttulainen
Johan Abrahamss: S. Muttulainen
Jören Gabrielss: B:rS. Muttulainen
And:s Gabrielss: B:rS. Blindh Muttulainen
Anders Ollss: B. gammell Taipalinen
Oluf Anderss: S. Taipalinen
Erich Anderss: S. Taipalinen
Hans Michellss: d.
Hinrich Matzss: B. gammell
Madz Hinrichss: S.
Thomas Hinrichss: S.
Per Pardain B. Partanen
Thomas Pardain St.S. Partanen
Nils Perss: S. Partanen
Madz Perss: d. Casered R:
Bärtill Monss: B. gammell
Jöns Kuckoin d. Kukkonen
Philpus Ahoin B. gammell Ahonen
Hinrich Philpuss: S. Ahonen
Philpus Philpuss: S. Ahonen
Madz Philpuss: S. Ahonen
Jören Larss: Påsa B. Posa
Tönne Matzss: B.
Johan Tönness: S.
Arfwedh Tönness: S.
Simon Tönness: S.

Itselliset (Ollikkala) ♦ Hwssmänn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 179

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nils Monss: Ollikainen
Anders Terti B Tertti
Hinrich Putkin M Putkinen
Nils Wachuain Vahvanen
Madz Kouruin Kourunen
Per Ollss: Kossmain Kuosmanen
Bärtill Kainulain Kainulainen
Anders Thomass: Mustoin Mustonen

Yliveden kymmeneskunta ♦ Yliwes T.

Talolliset (Ylivesi)

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 179

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Steen Laaskoin B. Laaskonen
Per Anderss: M.

Ratsastalot (Ylivesi) ♦ Ryttere

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 179

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Jönss: Langoin Ryttere Länkinen
Jöns Jönss Harmain Ryttere Harmainen

Läänitykset

Nassokinin läänitys ♦ Wälbördig Jacob Nasakens Frelsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 179

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påll Rastoin B. Rastonen
Nils Pållss: S. förlamet R: Rastonen
Per Marain B. Maaranen
Anders Ahoin B. Ahonen
Påll Anderss: S. Ursinnig Ahonen
Per Perss: Härköin B. Härkönen
Påll Härköin B. gammell Härkönen
Madz Pållss: S. Härkönen
Jöns Pållss: S. Blindh Härkönen
Johan Leskin B. Leskinen
Anders Johanss: B:r Leskinen
Madz Johanss: B:r wetuillingh Leskinen
Madz Leskin B. Bräckligh Leskinen
Oluf Jönss: B:r Leskinen
Jöns Huttuin B. Huttunen
Jöns Jönss: S. Huttunen
Per Kettuin B. Kettunen
Madz Jönss: Laitinen B. Laitinen
Hinrich Jönss: B:r Laitinen
Per Rassain B. gammell Rasanen
Madz Perss: S. Rasanen
Michell Michellss: SS. Rasanen
Per Henrichss: Sopain B. Sopanen
Kossma Henrichss: B:r Sopanen
Johan Sopain B. Sopanen
Madz Perss: B:r wetuillingh Sopanen
Hinrich Johanss: S. Sopanen
Per Leskin B. Leskinen
Wincentius Perss: S. Liten Leskinen
Per Jönss: d. Leskinen
Madz Lehikoin B. Bräckligh Lehikoinen
Per Pållss: St.S.
Nils Härköin B. Härkönen
Per Nillss: S. Härkönen
Hinrich Nillss: S. Härkönen
Jöns Hamuin B. Knecht Hamunen
Jöns Pållss: Orain B. Oranen
Eschell Pållss: B:r Oranen
Hinrich Leskin B. Leskinen
Jören Hinrichss: S. Bräckligh Leskinen
Hans Hamuin B. Hamunen
Anders Hanss: S. Hamunen
Jören Jönss: Lefuoin B. gammell R: Lievonen
Påll Lefuoin B. Lievonen
Oluf Pållss: S. Lievonen
Hinrich Kerfuin B. Kervinen
Mårthen Kerfuin B:r Kervinen
Jöns Perss: Pärnäin Pärnänen

Baranoffin läänitys ♦ Wälbördig Carll Hassuens Frellsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 179

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hans Ikoin B. Ikonen
Oluf Hanss: S. Ikonen
Anders Kiukas B. Kiukas
Lars Langoin B. Länkinen
Madz Pedikäin B. gammell Pietikäinen
Madz Matzss: S. Pietikäinen
Påll Matzss: S. Pietikäinen
Thomas Matzss: S. Pietikäinen
Mons Pasain B. Pasanen
Jöns Monss: S. Pasanen
Jacob Monss: S. Pasanen
Hans Korhoin B. Korhonen
Jören Hanss: S. Korhonen
Lars Kituin B. gammell Kitunen
Oluf Larss: S. Kitunen
Michell Larss: S. Kitunen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 180

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Rokolain B. Ruokolainen
Bengt Jönss: Pulkin B. Pulkkinen
Jöns Jönss: B:r Pulkkinen
Anders Bengtss: S. Pulkkinen
Jöns Bengtss: S. Pulkkinen
Bängt Perss: B. Pulkkinen
Per Bängtss: S. Liten Pulkkinen
Madz Harmain B. Harmainen
Simon Rokolain B. gammell Ruokolainen
Lars Simonss: S. Ruokolainen
Per Rokolain B. gammell Ruokolainen
Per Anderss: ibm B. Ruokolainen
Nils Perss: Heilain B. Heilanen
Nils Nillss: S. Heilanen
Jöns Perss: SS. Heilanen
Jöns Matzss: B. Heilanen
Nils Nillss: B. gammell Heilanen
Per Härköin B. Härkönen
Hinrich Nopoin B. gammell Noponen
Anders Henrichss: S. Noponen
Madz Nopoin B. Noponen
Bängt Ikoin B. Ikonen
Hans Bängtss: S. Ikonen
Oluf Korhoin B. Bräckligh Korhonen
Eschell Ollss: S. Korhonen
Christer Rokolain B. Ruokolainen
Jöns Jönss: Harmain B. Harmainen
Per Tolfuain B. Tolvanen
Lars Perss: B:r Tolvanen
Hans Jönss: Harmain B. Harmainen
Jöns Hanss: S. Harmainen
Per Jönss: Langoin B. Länkinen

Hastfer, itselliset, Hwssmän Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 180

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Grels Roinin Roininen
Grels Seiloin Seilonen

Pappilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 180

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pastoris drengier
Hans Sigfredss:
Anders Henrichss:
Sacellani dreng:r
Lars Cossmanss: Tirroin Tirronen
Oluf Jörenss: Tuchkalain Tuhkalainen
Klåckare
Anders Michellss: Rimppi

Lautamiehet

Nimismiehet, Lendzmän Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 180

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nils Pijk Piikki
Thomas Härkäin Härkänen

Lautamiehet, Nembmän och Kyrckiones Sexmän Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 180

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lars Purhoin Purhonen
Nils Halin Halinen
Jacob Härkäin Härkänen
Mons Marain Maaranen
Oluf Hännin Hänninen
Madz Kallin Kallinen
Madz Hirfuoin Hirvonen
Simon Wainicka Vainikainen
Nils Heilain Heilanen
Philpus Kijskin Kiiskinen
Abraham Muttulain Muttulainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1638, Rulla 611
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 171, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16371638b

© Maija-Liisa Laakso 2022