AloitussivuSavon ruodutusluettelot → Juvan pitäjä

Juvan pitäjän ruodutusluetteloita

Luettelotyypit (ruodutusasiakirjat);

  Ruod   - ruodutusluettelo
  Ruod+V   - ruodutus- ja väenottoluettelo
  Jousi   - jousiluettelo
  NihtL   - nihdinlunastusmaksuluettelo
  Pois   - ruodutuksesta poissaolleet
  VäenO   - väenottoluettelo

Vuosi Ruod Ruod+V Jousi NihtL Pois VäenO Alkuperäiset Nimiä Kommentti
1629 - lista lista - - - Nimihakemisto 370 Kymmeneskunnat. Ruodutus ja väenotto vero- ja kruununtiloilta sekä läänitysalueilta. Jousiluettelo ratsastiloilta ja aikaisemmin otetuista nihdestä.
1637 - lista - - - lista Nimihakemisto 282 Kymmeneskunnat. Ruodutus ja väenotto vero- ja kruununtiloilta sekä läänitysalueilta.
1638 - - lista - - - Nimihakemisto 692 Kymmeneskunnat. Sisältää myös Nassokinin ja Baranoffin läänitykset
1638b - lista - - - lista Nimihakemisto 363
1639 lista - - - - - Nimihakemisto 137 Kymmeneskunnat. Ruodutus vain vero- ja kruununtiloilta, nihtien nimiä ei merkitty.
1640 lista - - - - - Nimihakemisto 140 Kymmeneskunnat. Ruodutus vain vero- ja kruununtiloilta, nihtien nimiä ei merkitty.
1640b - - lista - - - Nimihakemisto 644 Kymmeneskunnat. Ratsumiehet, irtolaiset ja yli 60-vuotiaiden luettelo erillisinä. Nassokinin ja Baranoffin rälssit mukana.
1642 - lista lista - - lista Nimihakemisto 166 Ei paikkatietoja. Nihtimerkinnät ruodutuksissa alkavat uudestaan. Jousiluettelo Nassokinin läänitykseltä.
1643 - lista - - - lista Nimihakemisto 150 Ei paikkatietoja. Ei läänityksiä.
1644 - lista - - - lista Nimihakemisto 112 Ei paikkatietoja. Ei läänityksiä.
1647 - lista - - lista lista Nimihakemisto 200 Kylämerkinnät alkavat. Nihtejä otettu vero- ja kruununtiloilta, ratsastaloista sekä läänityksiltä.
1648 lista lista - - lista lista Nimihakemisto 243 Nihtejä otettu vero- ja kruununtiloilta sekä ratsastaloista. Myös läänitykset ruodutettu.
1649 - lista - - lista lista Nimihakemisto 159 Väenotto pääasiassa vero- ja kruununtiloilta
1649b - - - lista - - Nimihakemisto 77
1653 - lista - - - lista Nimihakemisto 244 Väenotto vero- ja kruununtiloilta, ratsastaloista sekä läänityksiltä.
1654 - lista - - - lista Nimihakemisto 244 Väenotto vero- ja kruununtiloilta, ratsastaloista sekä läänityksiltä.
1655 - lista - - - lista Nimihakemisto 179 Väenotto vero- ja kruununtiloilta, ratsastaloista sekä läänityksiltä.
1656 - lista - - - lista Nimihakemisto 179 Väenotto vero- ja kruununtiloilta, ratsastaloista sekä läänityksiltä.
1660 - lista - - - lista Nimihakemisto 193 Nihtejä otettu vero- ja kruununtiloilta sekä läänityksiltä
1661 - lista - - - lista Nimihakemisto 66 Väenotto vero- ja kruununtiloilta on vähäistä vuoteen 1676 asti, mutta rälssitiloilta säilyy entisellään (Juvalta 1-3 nihtiä/otto)
1662 - lista - - - lista Nimihakemisto 68
1663 - lista - - - lista Nimihakemisto 68
1665 - lista - - lista lista Nimihakemisto 92
1665b - - lista - - - Nimihakemisto 509 Talojen miesluettelo. Sisältää myös irtolaiset ja yli 60-vuotiaiden luettelon. Rälssitalot ym. eriteltyinä.
1667 - lista - - - lista Nimihakemisto 96
1669 - lista - - - lista Nimihakemisto 76
1671 - lista - - - lista Nimihakemisto 67
1673 - lista - - lista lista Nimihakemisto 74
1674 - lista - - lista lista Nimihakemisto 66
1675 - lista - - lista lista Nimihakemisto 43
1676 - lista - - - lista Nimihakemisto 338 Suuri väenotto vero- ja kruununtiloilta sekä läänityksiltä
1677 - lista - - - lista Nimihakemisto 43 Vain läänitykset ruodutettu ja 3 nihtiä otettu
1678 - lista - - - lista Nimihakemisto 181 Väenotto vero- ja kruununtiloilta sekä läänityksiltä
1679 - lista - - - lista Nimihakemisto 178 Väenotto vero- ja kruununtiloilta sekä läänityksiltä
1685 lista - - - - - Nimihakemisto 280 Tämä ruotutalollisten luettelo on rakennettu pääkatselmusluettelosta

NimihakukoneVuosivertailu


Yhteenvetotietoja: Ruodutusluetteloiden kylähakemistoAlkuperäiset sukunimet kylittäinNimien luokitteluOtetut sotamiehetLäänitykset

Syötetyt listat voivat sisältää tulkintavirheitä varsinkin minulle oudoissa nimissä. Tarkista nimien kirjoitusasu alkuperäisestä lähteestä.

Jens Nilssonin tekemä hakemisto SVAR rulliin 186-191.

Vuosia syötetty kokonaan 35 (100.0%), Kaikki 72 luetteloa syötetty.


Vanhemmassa ruotujärjestelmässä jalkaväen sotilaiden väenotto ei ollut vapaaehtoista. Perustuen henkikirjaan 15-40 vuotiaat talolliset miehet jaettiin 10 miehen ruotuihin: kustakin ruodusta otettiin aina yksi sotilas. Asiasta muodostui ainakin kahdenlaisia luetteloita:

Juvan luetteloita on säilynyt vuosille .


Vanhemmat ruotujärjestelmän ongelmia olivat:

Uudempi ruotujärjestelmä otettiin Savossa käyttöön 1695, siinä sotamiesten otto oli järjestetty eri tavalla.


Palaute

© Väinö Holopainen 2023