AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1629 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1629

Nimet aakkosjärjestyksessäJousiluettelo

Jochas Sochn

Båga och Roteringz Lengdh opå Ny Uthschreffne Knechter af Stoor och Lille Saflax Häredher der efter Uthschrifningen ähr hållen Anno 1629

Alkuperäisessä luettelossa ei ole ruotunumeroita


Lautamiehet ♦ Nempnden

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Etunimi Patronyymi Sukunimi Normalisoitu
Ei kylätietoa
Lauri Purhoinen Purhonen
Madz Sormoinen Sormunen
Hinrich Lapueteläin Lapveteläinen
Niels Halinen Halinen
Oloff Ollson Hännin Hänninen
Oloff Härkäinen Härkänen
Olof Tanninen Tanninen
Lars Nulpoinen Nulpponen
Påfuell Tarkinen Tarkiainen
Hinrich Murdo Merta?
Madz Hirfuoin Hirvonen
Peer Sigfredhson Kärki

Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Vehkamäen kymmeneskunta ♦ Wechkamäki Tiendh

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Simon Wainika 1 S-1 Vainikainen
Jons Turkia 1 Turkia
Samuell Hämäläin 1 Hämäläinen
Peer Långa 1 S-1 Länkinen?
Cnuth Jönsson 1 S-1
Pååll Jacobsson Pauilain 1 Paavilainen
Jöns Jacobson Hämäläin 1 Hämäläinen
Jöns Turkia sielf Knecht om 28 åhr

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oloff Larsson Pylchäin 1 Pylkkänen
Madz Ollsson Hämäläin 1 S-1 Hämäläinen
Mårten Pylchäin 1 Pylkkänen
Bertill ibm 1 Pylkkänen
Hinrich Pörhöin 1 Pörhönen
Peer Madzson Ojcharin 1 Oikarinen
Caupi Naringinen 1 S-1 Näärinkinen
Erich Madzson Heinoin 1 Heinonen
Erich Madzson Heinoin sielf Knecht om 24 åhr

Maivalan kymmeneskunta ♦ Maiffuala Tiendh

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Madzson Aufuinen 1 B-1 Auvinen
Madz Påållsson ibm 1 B-1 Auvinen
Oloff Hänninen 1 Hänninen
Lars Tarkiain 1 Tarkiainen
Jöns Anderson Martinen 1 B-1 Marttinen
Michell Cosmainen 1 Kuosmanen
Jons Anderson Martinen sielf Knecht om 24 åhr

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Stafan Cosmainen 1 Kuosmanen
Jöns Jönson Hämäläin 1 S-1 Hämäläinen
Jöns Månson ibm 1 S-1 Hämäläinen
Hinrih Murdo 1 Merta?
Madz Mason Inginen 1 S-1 Inkinen
Peer Rimpi 1 Rimppi
Michell Poychöin 1 Pöyhönen
Jöns Månsons son b:d Jöns Jönson Knecht om 25 åhr

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Person Ref 1 B-1
Cosma Tarkiain 1 Tarkiainen
Peer Påålsson Tuchkalain 1 Tuhkalainen
Cosma Grellsson 1
Pååll Person Neula 1 Neula
Madz Stafanainen 1 Tahvanainen
Pååll Grelson Kosmain 1 Kuosmanen
Bengt Pulchin 1 Af Mensich Båranåfz frelsse Pulkkinen
Madz Pedickäinen 1 Af Mensich Båranåfz frelsse Pietikäinen
Jöns Persons Refs broder b:d Lars Perss:n Ref K:t om 24 åhr

Ollikkalan kymmeneskunta ♦ Ollickala Tiendh

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Ollson Martichainen 1 Martikainen
Lars Pasainen 1 Pasanen
Erich Kämeräinen 1 Kämäräinen
Thomas Mustoin 1 Mustonen
Peer Ollson Cosmain 1 Kuosmanen
Peer Persson ibm 1 Kuosmanen
Jöns Pedickäinen 1 Pietikäinen
Peer Lambainen 1 Lampainen
Tomas Smedh 1 Smed
Hinrich Ollickainen 1 Ollikainen
Peer Lambainen sielf Knecht om 30 åhr

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Ollickain 1 Ollikainen
Lars Turakain 1 Turakainen
Olof Hemingson 1 S-1 Turakainen
Jacob Hänninen 1 Hänninen
Hemingh Hatzoin 1 Hatsonen
Per Bengtsson Wachuoin 1 Vahvanen
Hinrich Pöxäin 1 Pöksäinen
Pååll Stafanain 1 Tahvanainen
Mårten Nulpoinen 1 Nulpponen
Hinrich Pöxäins son b:d Per Hinderson Knecht om 24 åhr

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Wachuoin 1 Vahvanen
Anders Kettuin 1 Kettunen
Anders Tomason Palles 1 Hulkkonen
Oloff Keickas 1 Kiukas?
Peer Kutilainen 1 d-1 Kutilainen
Pååll Härkainen 1 Härkänen
Jöns Kåckoin 1 Kokkonen
Olof Pardainen 1 Partanen
Pååll Ollson Kockoinen 1 Kokkonen
Per Kutilains dreng Knecht om 22 åhr

Koikkalan kymmeneskunta ♦ Kåichala Tiendh

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Madzson Narinen 1 S-2 Narinen
Madz Mason Kettuinen 1 B-1 Kettunen
Peer Peersson ibm 1 S-1 Kettunen
Madz Cosmainen 1 Kuosmanen
Johan ibm 1 S-1 Kuosmanen
Jöns Madzss:s Narins son b:d Madz Jönson Knecht om 20 åhr

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Ollsson Narinen 1 M-1 Narinen
Eskell Kemiläinen 1 S-1 Kemiläinen
Pååll Tomasson ibm 1 Kemiläinen
Tomas Ikoinen 1 B-1 Ikonen

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Eskell Cosmainen 1 S-1 Kuosmanen
Tomas Saffuolainen 1 Savolainen
Tomas Ikoins hustros Broder b:d Lars Larson Ikoin Knecht om 26 åhr

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Pååll Jönson Martinen 1 Marttinen
Niels Heinoinen 1 Heinonen
Jons Hoickarinen 1 S-1
Sigfred Person Wartiainen 1 B-1 Vartiainen
Niels Rotzalainen 1 S-1 Ruotsalainen
Pååll Narinen 1 S-1 Narinen
Nils Rotzalains son b:d Jöns Nilson Knecht om 24 åhr

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oloff Ollson Heinoinen 1 Heinonen
Bengt Martinen 1 Marttinen
Måns Marainen 1 Maaranen
Pååll ibm 1 Maaranen
Michell Purhoinen 1 Purhonen
Peer Ikoinen 1 Ikonen
Lars Tenhuinen 1 S-1 Tenhunen
Michell Haloinen 1 Halonen
Oloff Tarkiainen 1 Tarkiainen
Bengt Martinen sielf Knecht om 28 åhr

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Narinen 1 Narinen
Madz Kuckå 1 Kukko
Lasse Månson Pöndinen 1 Pöntinen
Peer Larsson Tenhuinen 1 Tenhunen
Olof ibm 1 Tenhunen
Peer Pölöö 1
Jöns Nilsson Cosmain 1 Kuosmanen
Michell Månsson Ifuoin 1 Iivonen
Christer Olson Martin 1 Marttinen
Lasse Larson Cosmain 1 Kuosmanen
Jöns Nilson Cosmain sielf Knecht om 29 åhr

Matilan kymmeneskunta ♦ Matila Tiendh

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Matilainen 1 Matilainen
Peer Kiskinen 1 Kiiskinen
Jöns Ollson Pardainen 1 Partanen
Nils ibm 1 Partanen
Oloff ibm 1 Partanen
Olof Purhoinen 1 S-1 Purhonen
Anders Cuparinen 1 Kuparinen
Anders Purhoinen 1 Purhonen
Oloff Jonsson Lauckain 1 Laukkanen
Olof Jonson Laukain sielf Knecht om 25 åhr

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Käriläis 1 Kääriäinen
Michell Augustusson 1
Oloff Jönsson Keistin 1 Keistinen
Lars Hindersson Fråst 1 Frost
Per Punnoin 1 Punnonen
Hinrich Philpusson 1 S-1 Hyvärinen
Per Andersson Hyffuöin 1 Hyvönen
Anders Heinoin 1 Heinonen
Anders Rosalain 1 Ruotsalainen
Hinrich Philpusson Hyfuärin sielf K:t om 34 åhr

Kiiskilän kymmeneskunta ♦ Kiskilä Tiendh

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Nilson Kupsa 1 Kupsa
Suni Härkäin 1 M-1 Härkönen
Lars Lackoinen 1 Laakkonen
Per Madzon Wihauainoin 1 B-1 Vihavainoinen
Anders Jönsson Haloinen 1 Halonen
Mickel Person Olckoin 1 Olkkonen
Påll Hinderson Kiskin 1 Kiiskinen
Olof Hartuicksson 1
Per Madzon Wihauainoin sielf K:t om 24 åhr

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 26

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jons Matzson Haloin 1 Halonen
Olof Mickelsson Ollickain 1 Ollikainen
Johan Persson Kiskin 1 Kiiskinen
Bertill Hyfuärin 1 S-1 Hyvärinen
Luckas Kiskin 1 Kiiskinen
Hinrich Persson Wätäin 1 S-1 Väätäinen
Hinrichsson Hinrichss: Hyfuärin 1 Hyvärinen

Ruotu 17, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hinrich Tomass: Wihauainoin 1 Vihavainoinen
Hinrich Perssons Wätäins son b:d Hans Hendss: Knecht om 24 åhr

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Erich Lauckain 1 Laukkanen
Matz Person Pärnäin 1 S-1 Pärnänen
Per Person ibm 1 Pärnänen
Madz Ollsson Rännare 1 Rännare
Matz Jönsson Rångain 1 Ronkainen
Per Larson Hyfuöin 1 Hyvönen
Madz Martinen 1 Marttinen
Per Anderson Kankuin 1 S-1 Kankkunen
Een lööss karll Matz Michelson Kyllöin K:t om 24 åhr

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Erich Rångain 1 Ronkainen
Lars Sigfredss: Martin 1 M-1 d-1 Marttinen
Olof Immoinen 1 Immonen
Knuth Haloin 1 S-1 Halonen
Hinrich Mickelsson Kecköin 1 Kekkonen
Anders Ollsson Hauruin 1
Lars Sigfredss: Martin sielf Knecht om 30 åhr

Vuorenmaan kymmeneskunta ♦ Wårenma Tiendh

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Eskell Pöyhöin 1 Pöyhönen
Per Hindrichsson Kurikain 1 Kurikainen
Madz Hirfuoinen 1 Hirvonen
Pååll Pållsson Tarfuain 1 Tarvainen
Frantz Madzsson Hirfuoin 1 Hirvonen
Mårthen Lambainen 1 Lampainen
Pååll Nickulainen 1 S-1 Nikulainen
Per Larsson Hamuinen 1 Hamunen
Olof Persson ibidem 1 Hamunen
Påål Nickulains son b:d Hinrich Pålsson K:t om 23 åhr

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Jönsson Lejnoinen 1 Leinonen
Anders Tomasson Narin 1 Narinen
Lasse Pekurinen 1 Pekurinen
Hinrich Mickellsson Lejnoin 1 Leinonen
Per Nousiainen 1 Nousiainen
Anders Pöyhöinen 1 Pöyhönen
Jöns Ollsson Näringinen 1 Näärinkinen
Pååll Larsson Jarain 1 Jaaranen
Peer Persson Cosmain 1 Kuosmanen
Anders Weneläin 1 Venäläinen
Påll Person Jarainen sielf Knecht om 20 åhr

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Larsson Lejnoinen 1 Leinonen
Pååll Ollson Jarainen 1 Jaaranen
Lars Larsson Leinoin 1 Leinonen
Lass Person Nutinen 1 Nuutinen
Lars Nulpoin 1 S-2 Nulpponen
Olof Martickain 1 S-1 Martikainen
Mårthen Hadzoinen 1 Hatsonen
Lars Larsson Leinoin sielf Knecht om 26 åhr

Vehmaan kymmeneskunta ♦ Wächmas Tiendh

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jacob Westerinen 1 Vesterinen
Staphan Kerfuin 1 Kervinen
Hinrich Hatzoinen 1 Hatsonen
Michell Lopio 1 Luopio
Hinrich Pöxäin 1 B-1 Pöksäinen
Peer ibm 1 Pöksäinen
Jöns Rusain Smedh 1
Jacob Ollsson Kerfuin 1 Kervinen
Oloff Ollsson Pennoin 1 Pennanen
Hinrich Hinrichsson Hatzoin sielf Knecht om 24 åhr

Läänitykset

Martti Eerikinpojan läänitys ♦ Mårthen Erichsons Landbönder

ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 27

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Ollsson Pekurinen 3 Utgick 627 Pekurinen
Påll Stafanson ibm 3 Utgick 627 Pekurinen
Madz Hinrichson Kallin 1 S-1 Kallinen
Simon Heinoinen 1 d-1 Heinonen
för denne Rotan uthgick b:d Lars Larson Hännin Knecht om 29 åhr

Nassokinin läänitys ♦ Fredrich Nasackens Frellse

Nassokin 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Påll Rastoinen 1 Rastonen
Jöns Jönson ibm 1 Rastonen
Jons Ollsson ibm 1 Rastonen
Jons Lauoinen 1 Lievonen
Hans Hamuinen 1 Hamunen
Madz Lehickoinen 1 Lehikoinen
Madz Narinen 1 Narinen
Jöns Huttuin 1 Huttunen
Peer Persson Rassain 1 Rasanen
Per Persons Rasains son b:d Per Perss: Knecht om 24 åhr

Nassokin 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Johan Leskinen 1 Leskinen
Hans Rasainen 1 Rasanen
Wisa Leskinen 1 B-1 Leskinen
Simon Narinen 1 Narinen
Philpus Ahoinen 1 Ahonen
Pååll Anderson ibm 1 Ahonen
Knuth Parkoinen 1 Parkkonen
Markus Simonson Caipoin 1 Kaipainen
Markus Simonson sielf Knecht om 24 åhr

Nassokin 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Johan Philpusson Nutinen 1 Nuutinen
Pååll Mietuinen 1 Miettunen
Johan Piskoinen 1 Piskonen
Lars Heinoinen 1 B-1 Heinonen
Oloff ibm 1 B-1 Heinonen
Jöns Pållson Orainen 1 Oranen
Pååll Ollson Leuoinen 1 B-1 Lievonen
Olof Olson Leuoin Påhls broder Knecht om 24 åhr

Nassokin 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Mickell Pållson Nåppoinen 1 Noponen
Hinrich Såpainen 1 B-1 Sopanen
Johan Såpainen 1 Sopanen
Pååll Caipoinen 1 B-1 Kaipainen
Peer Härköinen 1 B-1 Härkönen
Hinrich Jörensson Leskinen 1 B-1 Leskinen
Påll Jörensons Leskins broder Knecht om 30 åhr

Nassokin 5 Öffuerlöpss Bågar af FrelsseLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Caipainen 1 Kaipainen
Matz Jönsson Leskinen 1 B-1 Leskinen
Pååll Härkäinen 1 Härkönen
Anders Caipainen 1 Kaipainen
Pååll Rossisson ibm 1 Kaipainen

Nassokin 5 HwssmännLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Hämäläinen 1 Hämäläinen
Pååll Pålss: Pallucka 1 Pallukka
Lars Pållsson Kiskinen 1 Kiiskinen
Pååll Ollsson Kåckoinen 1 Kokkonen
Pååll Ollsson Kockoin sielf Knecht

Yliveden kymmeneskunta ♦ Yliuesi Tiendh

Baranoffin läänitys ♦ Mensich Båranåfz frellse

Baranoff 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hans Person Ikoinen 1 Ikonen
Anders Person Kiuckainen 1 Kiukas
Jöns Pållson Seilanen 1 S-1 Seilonen
Pååll Person ibm 1 Seilonen
Christer Pållsson Haboin 1
Lasse Larson Kituin 1 S-1 Kitunen
Lasse Månson Langoin 1 Länkinen
Niels Person Harmain 1 Harmainen
Niels Person Harmain sielf Knecht om 24 åhr

Baranoff 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oloff Caupison Härkäin 1 Härkänen
Grels Madzson Seiloin 1 S-1 Seilonen
Lars Person Limatain 1 Liimatainen
Michell Pekurin 1 Pekurinen
Hans Korhoinen 1 Korhonen

Baranoff 2, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Hinderson Harmain 1 Harmainen
Jöns Jonson ibm 1 Harmainen
Eshell Eskelson Korhoin 1 Korhonen
Peer ibm 1 Korhonen
Olof Caupison sielf Knecht om 22 åhr

Baranoff 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hinrich Jonsson Harmain 1 Harmainen
Niels Nilsson Heilainen 1 Heilanen
Jöns Madzson ibm 1 Heilanen
Peer Nilson Knopin 1 Noponen
Nils Peerson Paustu 1 S-1
Peer Anderson Rokolain 1 Ruokolainen
Simon Anderson ibm 1 S-1 Ruokolainen
Madz Capainen 1
Per Nilson Heilain sielf Knecht om 28 åhr

Baranoff 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lasse Madzon Rokolain 1 Ruokolainen
Christer Ollson ibm 1 Ruokolainen
Madz Jonson ibm 1 Ruokolainen
Peer Pålson Tålfuoin 1 Tolvanen
Olof Person Pulckinen 1 Pulkkinen
Peer Person ibm 1 Pulkkinen
Anders Anderson ibm 1 Pulkkinen
Madz Ollson ibm 1 Pulkkinen
Per Bengtsson ibm 1 Pulkkinen
Bengt Anderson ibm 1 Pulkkinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1627-29, Rulla 604-606
SVAR SE/KrA/0025/0/186 alkaen kuvasta 24, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä1637

© Maija-Liisa Laakso 2023