AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1653 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jookas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz och Nyieslotz Landshöfdingedömen... Pro Anno 1653.


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono sambt Infanterietz Hemman, som inthet brukes af Officerare

Talolliset

Ruotu 146Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 31

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Swriniemi/Suurniemi
Matz Jönsson Rongain Ronkainen
Thomas Immoinen Immonen
Oloff Hansson Tirroin Tirronen
Kiskilänniemj/Härkälänniemi
Michel Kiskin Kiiskinen
Suuriniemj/Hyvölä
Jören Rongainen Ronkainen
Suuriniemj/Pelkilä
Larss Pelkinen Pelkinen
Suuriniemj/Hyvölä
Peer Hyfwein Hyvönen
Laukala/Härkälä
Philpus Keskinen Kiiskinen
Kiskiläkaskis/Kaskii
Grelss Keskinen Son Grels Keskinen Knecht Kiiskinen
Peer Wassarain Vasara
Summala/Summala
Nielss Pardainen Partanen
Kiskiläniemi/Kiiskilänniemi
Pååll Kubsa Kupsa

Ruotu 147Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 31

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskiläniemi/Summala
Thomas Jönsson Pardain Partanen
Håttila/Hottila
Hindrich Kerfwin Kervinen
Håttila/Kasintaipale
Anders Lautiain Lautiainen
Suoniniemi/Soiniemi
Knut Antoinen Näckj Anttonen
Kangankylä/Kangas
Matz Rimpi Rimppi
Eskell Mardikain Martikainen
Peer Immoinen Immonen

Ruotu 147, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihunmäkj/Kaihunmäki
Hindrich Putkin Putkinen
Männinmäkj/Männynmäki
Påål Kempain Kemppainen
Kaihunmäkj/Kaihunmäki
Christer Andersson Pätiäin Pätynen
Kaihunmäkj/Hatsola
Oloff Turokain Son Anders Ollsson Knecht Turakainen

Ruotu 148Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hemmingh Hatzsoin Hatsonen
Peer Martinen Marttinen
Jönss Tarkiain B:r Oluff Tarkiain Knecht Tarkiainen
Ollickala/Ollikkala
Jönss Piedikäin Pietikäinen
Pätölä/Ollikkala
Bengt Peersson Wachwain Vahvanen
Turackala/Hatsola
Oloff Hemmingsson Turokain Turakainen
Turackala/Pohjois
Oloff Suikain Suikkanen
Johan Keskinen Kiiskinen
Mäkiöis/Mäköis
Staffan Eskelsson Kämeläin Kemiläinen

Ruotu 149Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Larss Ollsson Tenhuin Tenhunen
Pååll Aufwinen Auvinen
Heinola/Heinola
Larss Heinoin B:r Son Hindrich Ollsson Knecht Heinonen
Mustoila/Mustola
Abraham Mustoin Mustonen
Heetajärf/Hietajärvi
Matz Jönsson Cuossmain Kuosmanen
Pekurila/Pekurila
Mårthen Pekurin Pekurinen
Pekurila/Mustola
Nielss Hindrichsson Mustoin Mustonen
Pekurila/Maivala
Hindrich Staffansson Cuossmain Kuosmanen
Lehickola/Lehikkola
Pååll Neula Neula
Lehickola/Inkilä
Brusius Laamain Laamanen

Ruotu 150Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Aufwila/Auvila
Peer Aufwinen Auvinen
Matz Aufwinen Auvinen
Teiwälä/Teivaa
Oluff Teiwoinen Peer Ollsson Teiwoin Knecht Teivainen
Anders Jönsson Längä Länkinen
Murdois/Murtois
Mårthen Nielsson Ihalain Ihalainen
Hindrich Hämeläin Hämäläinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Samuel Hämeläin Hämäläinen
Jönss Pulkinen Pulkkinen
Knutilamäkj/Pylkkälä
Clemet Pylköin Pylkkänen
Knutilamäkj/Hyötyy
Matz Cuossma Hötyläin Hyötyläinen
Pååll Harmain Harmainen
Wuorenmaa/Vuorenmaa
Mårthen Lambain Lampainen
Peer Hirwoinen Hirvonen

Ruotu 151Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Karkiamaa/Karkeamaa
Anders Pöyhäin Pöyhönen
Peer Jönsson Kurkain Kurikainen
Wechmasnurmi/Vehmaa
Peer Westerin Son Peer Peersson Knecht Vesterinen
Wechmasnurmi/Näärinki
Peer Påålsson Karkoin Kärkkäinen
Påål Jaarainen Jaaranen
Maiwala/Maivala
Oloff Hänninen Hänninen
Tuchkala/Tuhkala
Oloff Tuchkalains E: Tuhkalainen
Kaihunmäkj/Kaihunmäki
Larss Pasain Pasanen
Michell Taiwalain Taipalinen

Ruotu 152Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihunmäkj/Knuutilanmäki
Thomas Rongain Ronkainen
Kaihunmäkj/Laukkala
Hindrich Herrain Desse bruka Soldate Ödes hemman Herranen
Kaihunmäkj/Kangas
Isack Muttulain Desse bruka Soldate Ödes hemman Muttulainen
Kaihunmäkj/Kettula
Mårthen Oinoin Desse bruka Soldate Ödes hemman Oinonen
Ei kylätietoa
Anders Parnäin Desse bruka Soldate Ödes hemman Pärnänen
Kaihunmäkj/Laukkala
Erich Laukain Desse bruka Soldate Ödes hemman Laukkanen
Kaihunmäkj/Paatela
Grels Leskinen Desse bruka Soldate Ödes hemman Leskinen
Kaihunmäkj/Ylivesi
Jacob Peersson Desse bruka Soldate Ödes hemman Nassokin
Remojärf/Remojärvi
Oloff Inginen Knecht, brukar Soldate Ödes hemman Inkinen

Ruotu 153Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hewonlax/Hevonlahti
Hindrich Turuin Mälki i Randsalm S. Turunen
Kotkatlax/Kotkatlahti
Johan Pursiain i Jorois S. Pursiainen
Kyrckieby/Kirkonkylä
Johan Peitzar Wesulax S.
Laukala/Laukkala
Matz Pärnäin Pärnänen
Palos/Palonen
Anders Thomesson Hulkoin Hulkkonen
Kiskila/Kiiskilä
Peer Sigfredsson Weijalain Veijalainen
Randois/Kaskii
Larss Erichsson Randoin Rantonen
Kiskiläniemi/Kiiskilänniemi
Påål Keskinen Son Lucas Påålsson Knecht Kiiskinen
Staffan Kupsa Kupsa
Håttila/Hottila
Simon Håttinen Hottinen

Ruotu 154Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangankylä/Kangas
Isack Muttulain Muttulainen
Kaihunmäkj/Kaihunmäki
Larss Mardikain Martikainen
Cuossmala/Kuosmala
Peer Cuossmain Kuosmanen
Turackala/Haikarila
Larss Roikoin Roikonen
Turackala/Pohjois
Larss Thomesson Narinen Narinen
Thomas Ikoinen Sytingz Son Peer Wachwoin Knecht Ikonen
Mäkiois/Mäköis
Nielss Kämeläin Kemiläinen
Remojärf/Remojärvi
Påål Pawilain Penna Paavilainen
Heinola/Heinola
Nielss Heinoin Heinonen

Ruotu 155Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Haloila/Halola
Peer Haloinen B:r Johan Haloinen Knecht Halonen
Haikarala/Haikarila
Sigfredh Peersson Karki Kärki
Jören Jönsson Haikara Haikara
Randois/Rantuu
Pååll Marttinen Marttinen
Heetajärf/Hietajärvi
Jönss Peersson Kettuin Kettunen
Kilpoila/Kilpola
Pååll Matzson Kallinen Kallinen
Auwila/Auvila
Matz Matzson Aufwinen Auvinen
Wuorenmaa/Hyötyy
Abraham Hötyläin Hyötyläinen

Ruotu 156Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wechmais Näring/Vehmaa
Peer Mardikain Son Matz Peersson Knecht Martikainen
Suuriniemi/Hyvölä
Jönss Pardainen Partanen
Wuorenma/Vuorenmaa
Jönss Michelsson Lauckain Laukkanen
Matz Matzson Herwoin Hirvonen
Karckiamaa/Karkeamaa
Anders Eskelsson Pöyhäin Pöyhönen
Wechmais Näring/Näärinki
Peer Påålsson Ropoin Roponen
Marala/Maarala
Peer Månsson Maarainen Maaranen
Pylkölä/Pylkkälä
Oloff Pylköin Pylkkänen
Tuchkala/Tuhkala
Nielss Solka Solki

Ratsastalot ♦ Ryttare som hafwa öfwerlöps folck och fördenskuldh efter Instructionen böhre föhras i Rothan

Ruotu 51 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suuriniemj/Suurniemi
Larss Leinoinen Laamanen
Peer Kiskinen Kiiskinen
Mårthen Söfringsson Rimppi
Jören Påålsson Rongain Ronkainen
Härkälä/Laukkala
Erich Laukain Laukkanen
Lautiala/Lauteala
Peer Lautiain Lautiainen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi
Erich Grelsson Kiskinen Son Gregorius Kijskin Knecht Kiiskinen
Hendrich Wätäin Väätäinen

Ruotu 52 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nielss Kiskinen B:r Son Oloff Staffansson Knecht Kiiskinen
Purhoila/Purhola
Larss Larsson Purhoin Purhonen
Jönss Kiskinen Kiiskinen
Tönne Matzson
Taipal/Taipale
Oloff Andersson Taipal Taipalinen
Pätölä/Ollikkala
Anders Nulpoin Nulpponen
Turakala/Turakkala
Christer Turokain Turakainen
Mäkiöis/Mäköis
Anders Illmari Ilmari

Ruotu 53 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaislajärf/Kaislajärvi
Johan Härkein Härkönen
Marala/Maarala
Peer Månsson Marainen Maaranen
Maiwala/Maivala
Philpus Condia Son Knut Condiain Knecht Kontia
Kilpoila/Kilpola
Jören Jörensson Kilponen
Cuossmala/Kuosmala
Pååll Tarkoin Tarkiainen
Månss Ollsson Kuosmanen
Ingilä/Inkilä
Thomas Johansson
Remojärf/Remojärvi
Abraham Remoinen Remonen

Ruotu 54 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wuorilax/Vuorilahti
Pååll Bengtinen Penttinen
Murdois/Murtois
Oloff Härkoinen Härkönen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Peer Hytiäin Hyytiäinen
Maiwala/Maivala
Pååll Caipains Landbondes Son Hindrich Andersson Knecht Kaipainen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Hindrich Pawilain Paavilainen
Hötöis/Hyötyy
Larss Hötyläinen Hyötyläinen
Härkälä/Härkälä
Thomas Härkain Härkänen
Järfwenpä/Järvenpää
Johan Muttulain Muttulainen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som hafwa öfwerlöps folck och fördenskuldh böhre stå i Rothan

Ruotu 10 Rakuunatalot, Ruotuun kuuluu myös yksi talo Leppävirralta ja yksi Joroisista Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 43

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pätilä/Paatela
Brusius Uckoinen Ukkonen
Pätilä/Ollikkala
Anders Ihalainen Ihalainen
Randois/Rantuu
Pååll Ahoinen Ahonen
Maiwala/Maivala
Jönss Turkia Turkia
Immoila/Hietajärvi
Anders Konstj Konsti

Läänitykset ♦ Adelens frälse som böhre stå i Rothor och knechtar uthgifwa

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Claess Johan Boranofz

Baranoff 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 79

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
/Ruokola
Larss Andersson Ruokolain Ruokolainen
Christer Hansson ibm Ruokolainen
Hanss Ruokolain Ruokolainen
/Pulkkila
Pååll Peersson Pulkin Pulkkinen
Bengt Peersson Pulkin Pulkkinen
Jönss Bengtsson Lijmatain Liimatainen
Yliwesi/Ylivesi
Oloff Larsson Kituin Son Larss Ollsson Knecht Kitunen
Nielss Peersson Heilain Heilanen
Oloff Jacobsson ibm Heilanen
Nielss Nielsson Heilain Heilanen
Anders Påålsson Rahuin Rahunen
Eskell Ollsson Korhoin Korhonen
Pitkelax/Ylivesi
Jören Johansson Korhoin Korhonen
Pitkelax/Pitkälahti
Jönss Pasain Pasanen
Pitkelax/Ylivesi
Peer Tolwain Tolvanen
Pitkelax/Pitkälahti
Peer Parkin Parkkinen
Anders Seilain Seilonen
Peer ibm Seilonen
Staffan Ikoinen Ikonen
Pååll Häkäin Härkönen?
Jönss Peersson Langoin Länkinen

Baranoff 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 79

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sigfredh Peersson Herkein Härkönen
Anders Kiukas Kiukas
Matz Piedikäin Pietikäinen
Pååll ibm Pietikäinen
Peer Hindrichsson Sokain Soikkanen
Pååll Peersson Haloin B:r Matz Peersson Knecht Halonen
Peer Matzson Nopoin Noponen
Pitkelax/Kaislajärvi
Peer Hansson ibm Noponen
Pitkelax/Ylivesi
Matz Harmain Harmainen
Antola/Anttola
Michel Peersson Rassain Rasanen
Bärtell Jönsson Antoinen Anttonen
Anders Andersson Mustabåck
Pååll Peersson Kächköin Kähkönen
Antola/Pitkälahti
Oloff Ikoinen Ikonen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Leut: Hindrich Arfwedssons

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 83

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teiwala/Teivaa
Matz Matzson Teiwain Teivainen

Markus Jakobsson Pampin läänitys ♦ Corp: Markus Jacobssons

PampLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 83

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suonniemi/Soiniemi
Oloff Pardainen Partanen

Nassokinin läänitys ♦ S:e Jacob Nasakens

Nassokin 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 84

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randais/Rantuu
Jönss Huttuin Huttunen
Nielss Härkäin Härkänen
Sopala/Sopala
Pååll Keistinen Keistinen
Hindrich Johansson Sopain Sopanen
Laukala/Laukkala
Larss Heinoin Heinonen
Peer Heinoin Heinonen
Pajusalm/Pajusalmi
Hindrich Simonsson Heinoin Heinonen
Leskelä/Leskelä
Oloff Leskinen Leskinen
Johan Leskinen Leskinen
Härkälä/Leskelä
Påål Leskinen B:r Johan Leskinen Knecht Leskinen
Härkälä/Härkälä
Pååll Härkäin Härkänen
Wisala/Härkälä
Peer Härkäin Härkänen
Wisala/Viisala
Peer Leskinen Leskinen
Wisala/Lievola
Jönss Lefwoin Lievonen
Oloff Lefwoin Lievonen
Anders Hamuin Hamunen
Peer Lehikoin Lehikoinen

Nassokin 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 84

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rasala/Rasala
Peer Rasain Rasanen
Lipsala/Lipsala
Nielss Lipsain Knecht Lipsanen
Mäkiöis/Miettula
Anders Rokolain Ruokolainen
Ei kylätietoa
Nielss Pijck Torpare Piikki
Mäkiöis/Ahola
Staffan Laitinen Torpare Laitinen
Eskell Pulkinen Torpare Pulkkinen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Majoren Wälb: Jönss Rosensmidtz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 84

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cuossmala/Kuosmala
Cuossma Tarkiain Tarkiainen
Kurickala/Kurikkala
Peer Hansson Tirroin Tirronen
Remojärf/Remojärvi
Matz Ollsson Rimi Rimi
Tuchkala/Tuhkala
Peer Peersson Väänänen

Irtolaiset ♦ Löössdrifware i Wijborgz och Nyslotz Lähn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 88

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Abraham Härkäinen Samat irtolaiset mainittu myös väenottoluettelossa Härkänen
Hindrich Nielsson Härkäinen Härkänen
Matz Hämeläin Hämäläinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 630
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 31, 41, 43, 79, 83, 84, 88

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 2
SVAR SE/KrA/0025/0/1 alkaen kuvasta 1015

Nimet aakkosjärjestyksessä1649b1654

© Maija-Liisa Laakso 2023