AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1653 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jookas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz och Nyieslotz Landshöfdingedömen... Pro Anno 1653.


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono sambt Infanterietz Hemman, som inthet brukes af Officerare

Talolliset

Ruotu 146Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 31

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Swriniemi
Matz Jönsson Rongain Ronkainen
Thomas Immoinen Immonen
Oloff Hansson Tirroin Tirronen
Kiskilänniemj
Michel Kiskin Kiiskinen
Suuriniemj
Jören Rongainen Ronkainen
Larss Pelkinen Pelkinen
Peer Hyfwein Hyvönen
Laukala
Philpus Keskinen Kiiskinen
Kiskiläkaskis
Grelss Keskinen Son Grels Keskinen Knecht Kiiskinen
Peer Wassarain Vasara
Summala
Nielss Pardainen Partanen
Kiskiläniemi
Pååll Kubsa Kupsa

Ruotu 147Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 31

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Thomas Jönsson Pardain Partanen
Håttila
Hindrich Kerfwin Kervinen
Anders Lautiain Lautiainen
Suoniniemi
Knut Antoinen Näckj Anttonen
Kangankylä
Matz Rimpi Rimppi
Eskell Mardikain Martikainen
Peer Immoinen Immonen

Ruotu 147, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihunmäkj
Hindrich Putkin Putkinen
Männinmäkj
Påål Kempain Kemppainen
Kaihunmäkj
Christer Andersson Pätiäin Pätynen
Oloff Turokain Son Anders Ollsson Knecht Turakainen

Ruotu 148Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hemmingh Hatzsoin Hatsonen
Peer Martinen Marttinen
Jönss Tarkiain B:r Oluff Tarkiain Knecht Tarkiainen
Ollickala
Jönss Piedikäin Pietikäinen
Pätölä
Bengt Peersson Wachwain Vahvanen
Turackala
Oloff Hemmingsson Turokain Turakainen
Oloff Suikain Suikkanen
Johan Keskinen Kiiskinen
Mäkiöis
Staffan Eskelsson Kämeläin Kemiläinen

Ruotu 149Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Larss Ollsson Tenhuin Tenhunen
Pååll Aufwinen Auvinen
Heinola
Larss Heinoin B:r Son Hindrich Ollsson Knecht Heinonen
Mustoila
Abraham Mustoin Mustonen
Heetajärf
Matz Jönsson Cuossmain Kuosmanen
Pekurila
Mårthen Pekurin Pekurinen
Nielss Hindrichsson Mustoin Mustonen
Hindrich Staffansson Cuossmain Kuosmanen
Lehickola
Pååll Neula Neula
Brusius Laamain Laamanen

Ruotu 150Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Aufwila
Peer Aufwinen Auvinen
Matz Aufwinen Auvinen
Teiwälä
Oluff Teiwoinen Peer Ollsson Teiwoin Knecht Teivainen
Anders Jönsson Längä Länkinen
Murdois
Mårthen Nielsson Ihalain Ihalainen
Hindrich Hämeläin Hämäläinen
Knutilamäkj
Samuel Hämeläin Hämäläinen
Jönss Pulkinen Pulkkinen
Clemet Pylköin Pylkkänen
Matz Cuossma Hötyläin Hyötyläinen
Pååll Harmain Harmainen
Wuorenmaa
Mårthen Lambain Lampainen
Peer Hirwoinen Hirvonen

Ruotu 151Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Karkiamaa
Anders Pöyhäin Pöyhönen
Peer Jönsson Kurkain Kurikainen
Wechmasnurmi
Peer Westerin Son Peer Peersson Knecht Vesterinen
Peer Påålsson Karkoin Kärkkäinen
Påål Jaarainen Jaaranen
Maiwala
Oloff Hänninen Hänninen
Tuchkala
Oloff Tuchkalains E: Tuhkalainen
Kaihunmäkj
Larss Pasain Pasanen
Michell Taiwalain Taipalinen

Ruotu 152Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Thomas Rongain Ronkainen
Hindrich Herrain Desse bruka Soldate Ödes hemman Herranen
Isack Muttulain Desse bruka Soldate Ödes hemman Muttulainen
Mårthen Oinoin Desse bruka Soldate Ödes hemman Oinonen
Anders Parnäin Desse bruka Soldate Ödes hemman Pärnänen
Erich Laukain Desse bruka Soldate Ödes hemman Laukkanen
Grels Leskinen Desse bruka Soldate Ödes hemman Leskinen
Jacob Peersson Desse bruka Soldate Ödes hemman Nassokin
Remojärf
Oloff Inginen Knecht, brukar Soldate Ödes hemman Inkinen

Ruotu 153Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hewonlax
Hindrich Turuin Mälki i Randsalm S. Turunen
Kotkatlax
Johan Pursiain i Jorois S. Pursiainen
Kyrckieby
Johan Peitzar Wesulax S.
Laukala
Matz Pärnäin Pärnänen
Palos
Anders Thomesson Hulkoin Hulkkonen
Kiskila
Peer Sigfredsson Weijalain Veijalainen
Randois
Larss Erichsson Randoin Rantonen
Kiskiläniemi
Påål Keskinen Son Lucas Påålsson Knecht Kiiskinen
Staffan Kupsa Kupsa
Håttila
Simon Håttinen Hottinen

Ruotu 154Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangankylä
Isack Muttulain Muttulainen
Kaihunmäkj
Larss Mardikain Martikainen
Cuossmala
Peer Cuossmain Kuosmanen
Turackala
Larss Roikoin Roikonen
Larss Thomesson Narinen Narinen
Thomas Ikoinen Sytingz Son Peer Wachwoin Knecht Ikonen
Mäkiois
Nielss Kämeläin Kemiläinen
Remojärf
Påål Pawilain Penna Paavilainen
Heinola
Nielss Heinoin Heinonen

Ruotu 155Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Haloila
Peer Haloinen B:r Johan Haloinen Knecht Halonen
Haikarala
Sigfredh Peersson Karki Kärki
Jören Jönsson Haikara Haikara
Randois
Pååll Marttinen Marttinen
Heetajärf
Jönss Peersson Kettuin Kettunen
Kilpoila
Pååll Matzson Kallinen Kallinen
Auwila
Matz Matzson Aufwinen Auvinen
Wuorenmaa
Abraham Hötyläin Hyötyläinen

Ruotu 156Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wechmais Näring
Peer Mardikain Son Matz Peersson Knecht Martikainen
Suuriniemi
Jönss Pardainen Partanen
Wuorenma
Jönss Michelsson Lauckain Laukkanen
Matz Matzson Herwoin Hirvonen
Karckiamaa
Anders Eskelsson Pöyhäin Pöyhönen
Wechmais Näring
Peer Påålsson Ropoin Roponen
Marala
Peer Månsson Maarainen Maaranen
Pylkölä
Oloff Pylköin Pylkkänen
Tuchkala
Nielss Solka Solki

Ratsastalot ♦ Ryttare som hafwa öfwerlöps folck och fördenskuldh efter Instructionen böhre föhras i Rothan

Ruotu 51 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suuriniemj
Larss Leinoinen Laamanen
Peer Kiskinen Kiiskinen
Mårthen Söfringsson Rimppi
Jören Påålsson Rongain Ronkainen
Härkälä
Erich Laukain Laukkanen
Lautiala
Peer Lautiain Lautiainen
Kiskiläniemj
Erich Grelsson Kiskinen Son Gregorius Kijskin Knecht Kiiskinen
Hendrich Wätäin Väätäinen

Ruotu 52 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nielss Kiskinen B:r Son Oloff Staffansson Knecht Kiiskinen
Purhoila
Larss Larsson Purhoin Purhonen
Jönss Kiskinen Kiiskinen
Tönne Matzson
Taipal
Oloff Andersson Taipal Taipalinen
Pätölä
Anders Nulpoin Nulpponen
Turakala
Christer Turokain Turakainen
Mäkiöis
Anders Illmari Ilmari

Ruotu 53 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaislajärf
Johan Härkein Härkönen
Marala
Peer Månsson Marainen Maaranen
Maiwala
Philpus Condia Son Knut Condiain Knecht Kontia
Kilpoila
Jören Jörensson Kilponen
Cuossmala
Pååll Tarkoin Tarkiainen
Månss Ollsson Kuosmanen
Ingilä
Thomas Johansson
Remojärf
Abraham Remoinen Remonen

Ruotu 54 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wuorilax
Pååll Bengtinen Penttinen
Murdois
Oloff Härkoinen Härkönen
Knutilanmäkj
Peer Hytiäin Hyytiäinen
Maiwala
Pååll Caipains Landbondes Son Hindrich Andersson Knecht Kaipainen
Knutilanmäkj
Hindrich Pawilain Paavilainen
Hötöis
Larss Hötyläinen Hyötyläinen
Härkälä
Thomas Härkain Härkänen
Järfwenpä
Johan Muttulain Muttulainen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som hafwa öfwerlöps folck och fördenskuldh böhre stå i Rothan

Ruotu 10 Rakuunatalot, Ruotuun kuuluu myös yksi talo Leppävirralta ja yksi Joroisista Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 43

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pätilä
Brusius Uckoinen Ukkonen
Anders Ihalainen Ihalainen
Randois
Pååll Ahoinen Ahonen
Maiwala
Jönss Turkia Turkia
Immoila
Anders Konstj Konsti

Läänitykset ♦ Adelens frälse som böhre stå i Rothor och knechtar uthgifwa

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Claess Johan Boranofz

Baranoff 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 79

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Larss Andersson Ruokolain Ruokolainen
Christer Hansson ibm Ruokolainen
Hanss Ruokolain Ruokolainen
Pååll Peersson Pulkin Pulkkinen
Bengt Peersson Pulkin Pulkkinen
Jönss Bengtsson Lijmatain Liimatainen
Yliwesi
Oloff Larsson Kituin Son Larss Ollsson Knecht Kitunen
Nielss Peersson Heilain Heilanen
Oloff Jacobsson ibm Heilanen
Nielss Nielsson Heilain Heilanen
Anders Påålsson Rahuin Rahunen
Eskell Ollsson Korhoin Korhonen
Pitkelax
Jören Johansson Korhoin Korhonen
Jönss Pasain Pasanen
Peer Tolwain Tolvanen
Peer Parkin Parkkinen
Anders Seilain Seilonen
Peer ibm Seilonen
Staffan Ikoinen Ikonen
Pååll Häkäin Härkönen?
Jönss Peersson Langoin Länkinen

Baranoff 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 79

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sigfredh Peersson Herkein Härkönen
Anders Kiukas Kiukas
Matz Piedikäin Pietikäinen
Pååll ibm Pietikäinen
Peer Hindrichsson Sokain Soikkanen
Pååll Peersson Haloin B:r Matz Peersson Knecht Halonen
Peer Matzson Nopoin Noponen
Peer Hansson ibm Noponen
Matz Harmain Harmainen
Antola
Michel Peersson Rassain Rasanen
Bärtell Jönsson Antoinen Anttonen
Anders Andersson Mustabåck
Pååll Peersson Kächköin Kähkönen
Oloff Ikoinen Ikonen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Leut: Hindrich Arfwedssons

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 83

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teiwala
Matz Matzson Teiwain Teivainen

Markus Jakobsson Pampin läänitys ♦ Corp: Markus Jacobssons

PampLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 83

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suonniemi
Oloff Pardainen Partanen

Nassokinin läänitys ♦ S:e Jacob Nasakens

Nassokin 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 84

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randais
Jönss Huttuin Huttunen
Nielss Härkäin Härkänen
Sopala
Pååll Keistinen Keistinen
Hindrich Johansson Sopain Sopanen
Laukala
Larss Heinoin Heinonen
Peer Heinoin Heinonen
Pajusalm
Hindrich Simonsson Heinoin Heinonen
Leskelä
Oloff Leskinen Leskinen
Johan Leskinen Leskinen
Härkälä
Påål Leskinen B:r Johan Leskinen Knecht Leskinen
Pååll Härkäin Härkänen
Wisala
Peer Härkäin Härkänen
Peer Leskinen Leskinen
Jönss Lefwoin Lievonen
Oloff Lefwoin Lievonen
Anders Hamuin Hamunen
Peer Lehikoin Lehikoinen

Nassokin 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 84

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rasala
Peer Rasain Rasanen
Lipsala
Nielss Lipsain Knecht Lipsanen
Mäkiöis
Anders Rokolain Ruokolainen
Nielss Pijck Torpare Piikki
Staffan Laitinen Torpare Laitinen
Eskell Pulkinen Torpare Pulkkinen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Majoren Wälb: Jönss Rosensmidtz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 84

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cuossmala
Cuossma Tarkiain Tarkiainen
Kurickala
Peer Hansson Tirroin Tirronen
Remojärf
Matz Ollsson Rimi Rimi
Tuchkala
Peer Peersson Väänänen

Irtolaiset ♦ Löössdrifware i Wijborgz och Nyslotz Lähn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 88

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Abraham Härkäinen Samat irtolaiset mainittu myös väenottoluettelossa Härkänen
Hindrich Nielsson Härkäinen Härkänen
Matz Hämeläin Hämäläinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 630
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 31, 41, 43, 79, 83, 84, 88

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 2
SVAR SE/KrA/0025/0/1 alkaen kuvasta 1015

Nimet aakkosjärjestyksessä1649b1654

© Maija-Liisa Laakso 2021