AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1654 ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskriffningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslottz Landshöfdingedömmen...Pro Anno 1654. Nyeslottz Lähn

Luettelon kylämerkinnät poikkeavat usein henkirjoihin merkityistä miesten kotikylistä


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Talolliset

Ruotu 135Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilanemj/Suurniemi
Madz Jönsson Rångain Ronkainen

Ruotu 135, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi
Oloff Hendrichsson Lamain Laamanen
Kiskilanemj/Suurniemi
Thomas Immoin Immonen
Oloff Hansson Tirroin Styfsson Hendrich Madtsson Martin Kneckt Tirronen
Kiskilanemj/Hyvölä
Jöran Erichsson Rångain Ronkainen
Kaihumäkj/Härkälä
Philpus Kiskinen Kiiskinen
Kaihumäkj/Kaihunmäki
Hendrich Puttkoinen Putkinen
Kaihumäkj/Laukkala
Hendrich Herrain Herranen
Kaihumäkj/Kaihunmäki
Christer Andersson Petainen Pätynen
Kaihumäkj/Kiiskilä
Peer Sigfredsson Weijalain Veijalainen
Kaskis/Kaskii
Oloff Bengdtsson Kiskinen Kiiskinen

Ruotu 136Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hötyby/Hyötyy
Madts Cosmesson Hotiläin Hyötyläinen
Hötyby/Kaskii
Peer Wassara Vasara
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi
Påll Kiskinen Kiiskinen
Summala/Summala
Niels Pardain Partanen
Thommas Jönsson Pardain Partanen
Summala/Lauteala
Christer Harmain Harmainen
Mäckiös/Mäköis
Oloff Tenhuinen Tenhunen
Hötilä/Hottila
Hendrich Kärfwinen Kervinen
Kasintaipal/Kasintaipale
Johan Andersson Lautiain Lautiainen
Soinnemj/Soiniemi
Knut Antoin Anttonen
Turakala/Pohjois
Oloff Suikoin S:n Oloff Kneckt Suikkonen

Ruotu 137Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangankylä/Kangas
Peer Rimpi Rimppi
Kaihumäkj/Kaihunmäki
Lars Mardickain H:r Martikainen
Kangankyllä/Kangas
Peer Immoinen Immonen
Isack Mattulain Muttulainen
Kangankyllä/Kettula
Madtz Mårthensson Oinoin Oinonen
Kangankyllä/Kaihunmäki
Johan Hyfwoin Hyvönen
Kangankyllä/Männynmäki
Jöran Kilckin Kilkki
Hatzola/Hatsola
Oloff Oloffsson Turakain Turakainen
Madtz Hemingsson Hatzoin B:r Hemmingh Hemingsson Kneckt Hatsonen

Ruotu 138Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Mardickain Marttinen?
Oloff Tarckiains Encka Tarkiainen
Hatzola/Ollikkala
Hendrich Jönsson Pedickein Pietikäinen
Bengdt Peersson Wachwoin Vahvanen
Hatzola/Hatsola
Oloff Tårackain Turakainen
Hatzola/Haikarila
Lars Larsson Råikoin Roikonen
Mäkiös/Mäköis
Oloff Wanhainen Vanhanen
Eskell Keimilein Kemiläinen
Niels Keimilein B:r Michell Keimilein Kneckt Kemiläinen

Ruotu 139Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påll Aufwinen Auvinen
Mäkiös/Pekurila
Oloff Staffansson Pekurin Pekurinen
Mustola/Mustola
Abraham Abrahamsson Mustonen
Nielss Hendrichsson Mustoin Mustonen
Randois/Rantuu
Påll Martinen Marttinen
Hetajärfwj/Hietajärvi
Madtz Jönsson Cosmain S:n Madzt Madtsson Kneckt Kuosmanen
Hetajärfwj/Maarala
Peer Marain Maaranen
Hetajärfwj/Maivala
Hendrich Staffansson Cosmain Kuosmanen
Kangankylä/Kangas
Eskill Mardickain Martikainen

Ruotu 140Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lehikola/Lehikkola
Lars Pålsson Neula Neula
Lehikola/Inkilä
Simon Wainickain Vainikainen
Lehikola/Auvila
Peer Aufwinen Auvinen
Toifwola/Auvila
Lars Matz Aufwin Auvinen
Toifwola/Teivaa
Lars Oloffsson Teifwoin Teivainen
Anders Jönsson Längä Länkinen
Murdois/Murtois
Hendrich Hämelein Hämäläinen
Kuntilanmäkj/Knuutilanmäki
Samel Hemelein Hämäläinen
Jöns Pulckin Pulkkinen
Kuntilanmäkj/Remojärvi
Påll Pafwilain Paavilainen
Kuntilanmäkj/Pylkkälä
Oloff Pylckoin Mågz broor Marckus Heiskain Kneckt Pylkkänen
Clemet Pylckein Pylkkänen

Ruotu 141Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tuchalla/Tuhkala
Oloff Tuchalain Tuhkalainen
Oloff Hansson Tuchilain Tuhkalainen
Warenmaa/Vuorenmaa
Jöns Mickelsson Lambain Lampainen
Mårten Lambain Lampainen
Peer Jönsson Ä__icka Leinonen
Warenmaa/Näärinki
Peer Pållsson Råpoin Roponen
Warenmaa/Karkeamaa
Peer Jönsson Kurickain Kurikainen
Warenmaa/Vehmaa
Peer Jackobsson Wäster Vesteri
Warenmaa/Näärinki
Peer Pållsson Mullj Mulli
Påål Jaarainen S:n Oloff Pålsson Kneckt Jaaranen

Ruotu 142Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Surmeniemj/Hyvölä
Peer Hyfwoinen Hyvönen
Jöns Pardain Partanen
Surmeniemj/Pelkilä
Lars Pelginen Pelkinen
Surmeniemj/Heinola
Lars Oloffsson Heinoin Heinonen
Surmeniemj/Karkeamaa
Anders Andersson Pyhöin Pöyhönen
Surmeniemj/Kaihunmäki
Lars Pasainn Pasanen
Surmeniemj/Knuutilanmäki
Thomas Rångoin drengh Lars Jönsson Hämelein Kneckt Ronkainen
Kilpala/Kilpola
Påål Madtsson Collioinen Kallinen
Wesikansa/Vuorenmaa
Peer Hirfwoin Hirvonen
Murdois/Murtois
Mårthen Nielsson Ihalain Ihalainen

Ruotu 143Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi
Anders Kiskinen Kupssa Kiiskinen
Hottila/Hottila
Simon Hottin Hottinen
Cosmala/Kuosmala
Peer Cossmain Kuosmanen
Jurakalla/Pohjois
Lars Thomasson Narinen
Hendrich Larsson Kukkonen
Heinola/Heinola
Oloff Nilsson Heinoin B:r Nils Nielsson Kneckt Heinonen
Hallola/Halola
Peer Mickelsson Halloin Halonen
Haikarala/Haikarila
Sigfredh Peersson Kärckj Kärki

Ruotu 144Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöran Jönsson Haikarin S:n Jöns Jöransson Kneckt Haikarinen
Hetajärfwj/Hietajärvi
Peer Kettuin Kettunen
Aufwila/Auvila
Madtz Madtsson Aufwinen Auvinen
Hötöisby/Hyötyy
Petter Hötöläin Hyötyläinen
Näringh/Vehmaa
Oloff Peersson Martikainen
Randois/Kaskii
Lars Erichsson Randoinen Rantonen
Summala/Auvila
Madtz Auhoinen Auvinen
Aufwila/Auvila
Hendrich Hendrichsson Hölcke Hölker

Ratsastalot ♦ Ryttare som haffwa öffwerlops Folck och fördenskuldh böhre Stå i Rotha

Ruotu 49 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Surnemj/Suurniemi
Mårthen Rångain drengh Johan Pelckin Kneckt Ronkainen
Surnemj/Härkälä
Thomas Härkain Härkänen
Surnemj/Laukkala
Erich Lauckain Laukkanen

Ruotu 50 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskila/Kiiskilä
Bertel Kiskinen Kiiskinen
Kiskila/Kaskii
Johan Nielsson Kiskinen Kiiskinen
Tyrymäckj/Tyrynmäki
Peer Hendrichsson Wätäin Väätäinen
Lautiala/Lauteala
Lars Peersson Lautiain Lautiainen
Lautiala/Kiiskilänniemi
Påll Erichsson Kiskinen Kiiskinen
Purhola/Purhola
Johan Larsson Puroin Purhonen
Purhola/Taipale
Oloff Andersson Taipal Son Anders Oloffsson Knecht Taipalinen
Purhola/Purhola
Johan Peersson Puroin Purhonen

Ruotu 51 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Patela/Ollikkala
Lars Andersson Nulpon Nulpponen
Turakala/Turakkala
Christer Turuckain B:r Lars Peersson Kneckt Turakainen
Meckiös/Mäköis
Anders Ilmarj Ilmari
Kaislajärfwj/Kaislajärvi
Jöran Härckoinen Härkönen

Ruotu 51 Ratsastalot, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1043

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala/Maarala
Peer Månsson Marain Maaranen
Maiwala/Maivala
Peer Philpusson Kontiainen
Ei kylätietoa
Jöran Jöransson
Pekurilla/Pekurila
Mårthen Peekurin Pekurinen

Ruotu 52 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1043

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cossmala/Kuosmala
Månss Oloffsson Kuosmanen
Ingila/Inkilä
Erich Thomasson Smedh Smed
Wårlax/Vuorilahti
Påål Philpusson Bengtin Penttinen
Madtz Staffansson Tarkiainen
Murdois/Murtois
Oloff Eskelsson Härckäin Härkänen
Hötyby/Hyötyy
Hendrich Hötelein Hyötyläinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Peer Hytiein Ruttu B:r Son Jöran Jöransson Kneckt Hyytiäinen
Ei kylätietoa
Påål Tenhuin Tenhunen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som haffwa öffwerlops Folck och fördenskull böhre stå i Rotha

Ruotu 8 RakuunatalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Patela/Paatela
Thomas Uckoin Ukkonen
Maifwela/Maivala
Johan Turakain Son Påll Johansson Knecht Turkiainen
Pallala/Ollikkala
Eskell Weisein Väisänen
Heinola/Heinola
Lars Pöndöin Pöntinen

Läänitykset ♦ Adelens frälsse som böhre stå i Rothor och Knechter uthgiffwa

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Jäsperssons Liliesköldtz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1070

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Heetajärffwi/Hietajärvi
Pål Ryhäinen Ryhänen
Staffan Månåin Mononen
Lars Fråsti Frost
Pål Kärcköinen Härkönen
Soinemj/Soiniemi
Madtz Rasain Rasanen
Simon Peersson Aufwinen Auvinen
Thomas Jönsson Hamuin Hamunen
Thomas Kåtilain Kotilainen
Hans Hamuinen Hamunen
Purhoila/Purhola
Oloff Keistinen Keistinen
Hendrich Kaupinen Kauppinen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Leutn:s Hendrich Suurmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1083

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
/Teivaa
Jöns Teifwain Teivainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randoisby/Rantuu
Jöns Jönsson Huttuin Huttunen
Pajusalmj/Pajusalmi
Hendrich Simonsson Heinonen
Randois/Rantuu
Peer Nielsson Herkinen Härkönen
Sopala/Sopala
Pål Keistinen Keistinen
Hendrich Johansson Sopainen B:r Son Johan Madtsson Sopain Kneckt till dess en annan skaffas Sopanen
Laukala/Laukkala
Oloff Larsson Heinoin Heinonen
Peer Heinonen Heinonen
Läskilä/Leskelä
Jöns Hendrichsson Leskinen Leskinen
Anders Johansson Leskinen
Madtz Jöransson Leskinen Leskinen
Härkilä/Härkälä
Madtz Pålsson Herkinen Härkönen
Anders Peersson Herkinen Härkönen
Wijsela/Viisala
Peer Andersson Leskinen Leskinen
Lefwola/Lievola
Oloff Leffwoinen Lievonen
Anders Hammoinen Hamunen
Jöns Jönsson Lefwoin Lievonen
Peer Andersson Läckoin Lehikoinen?
Metula/Miettula
Peer Andersson Rockolain Ruokolainen
Rasala/Rasala
Peer Rasainen Rasanen
Mäcköös/Mäköis
Mårten Wennelein Venäläinen
Lipsola/Lipsala
Påål Lipsoinen Lipsanen
Laukala/Jokela
Påll Pispainen Piispanen
Laukala/Ahola
Staffan Latinen Laitinen
Eskell Pulkinen Pulkkinen
Pöllölä/Pellilä
Lars Eskelsson Pölläin Pöllänen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Wälb: Jöns Rosenschmidtz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cosmala/Kuosmala
Cossma Tarckiain Tarkiainen
Kurikala/Kurikkala
Peer Hansson Tirroin Tirronen
Remojärffwj/Remojärvi
Madtz Oloffsson Rimj Rimi
Tuhkala/Tuhkala
Peer Peersson Väänänen

Nils Svärdfältin läänitys ♦ Leutn:s Niels Jönsson Swärdfälts

SvärdfältLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
/Kupsala
Påll Hendrichsson Kupssa Kupsa

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Clas Johan Boranoffz.

Ruotu 85 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hapataifwal/Haapataipale
Påll Huttuin Jockas Sochn (Haapataipale kuitenkin Mikkelin kylä) Huttunen
Hapataifwal/Ruokola
Christer Rockolain Jockas Sochn Ruokolainen

Ruotu 86 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokolaby/Ruokola
Lars Andersson Rokolain Ruokolainen
Christer Hansson Montonen
Hans Rockolain Ruokolainen
Rokolaby/Pulkkila
Peer Pulkinen Pulkkinen
Bengdt Peersson ibm Pulkkinen
Jönss Bengdtsson Liimatainen
Yliwessj/Ylivesi
Oloff Larsson Kitunen
Nilss Peersson Heilanen
Oloff Jackobsson Liimatainen
Nielss Nielsson Heilain Heilanen
Pitkalax/Ylivesi
Påll Andersson Rehuinen Rahunen
Eskell Oloffsson Korhonen
Jöran Hansson Korhonen
Pitkalax/Pitkälahti
Jönss Pasain Pasanen
Pitkalax/Ylivesi
Peer Tolfwain Tolvanen
Pitkalax/Pitkälahti
Anders Soikain Soikkanen
Peer Jönsson Seilonen
Pitkalax/Ylivesi
Peer Parckinen Parkkinen
Ei kylätietoa
Staffan Pekoinen Pekonen
Pitkalax/Pitkälahti
Påll Madtsson Väänänen
Jönss Peersson Langoin Länkinen

Ruotu 87 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sigfredh Peersson Harckoin Härkönen
Anders Kiuckas Kiukas
Madtz Pedickein Pietikäinen
Peer Hendersson Soickain Soikkanen
Påll Peersson Hattain Halonen
Peer Madtsson Nopoin Noponen
Pitkalax/Kaislajärvi
Peer Hansson Noponen
Pitkalax/Ylivesi
Madtz Harmain Harmainen
Pitkalax/Anttola
Mickel Peersson Rusa Rasanen
Bertel Jönsson Antoin Anttonen
Anders Andersson Mustakuckj
Påll Peersson Keckoin Kähkönen
Pitkalax/Pitkälahti
Oloff Ickoinen Ikonen
Thomas Peedakein Pietikäinen
Pitkalax/Pulkkila
Anders Pulckinen Pulkkinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 3
SVAR SE/KrA/0025/0/2 alkaen kuvasta 1032, 1042, 1044, 1070, 1083, 1084, 1087, 1089

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 631
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 123

Nimet aakkosjärjestyksessä16531655

© Maija-Liisa Laakso 2022