AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1654 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1654

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamsson, (Mustola) Ruotu 139

Anders Johansson, (Läskilä) Nassokin

Christer Hansson, (Rokolaby) Ruotu 86 Baranoff

Eskell Oloffsson, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Hendrich Larsson, (Jurakalla) Ruotu 143

Hendrich Simonsson, (Pajusalmj) Nassokin

Jönss Bengdtsson, (Rokolaby) Ruotu 86 Baranoff

Jönss Jörensson, (Heikarala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Jöran Hansson, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Jöran Jöransson, Ruotu 51 Ratsastalot

Lars Thomasson, (Jurakalla) Ruotu 143

Madtz Staffansson, (Wårlax) Ruotu 52 Ratsastalot

Månss Oloffsson, (Cossmala) Ruotu 52 Ratsastalot

Nilss Peersson, (Yliwessj) Ruotu 86 Baranoff

Oloff Jackobsson, (Yliwessj) Ruotu 86 Baranoff

Oloff Larsson, (Yliwessj) Ruotu 86 Baranoff

Oloff Peersson, (Näringh) Ruotu 144

Peer Hansson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Peer Jönsson, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Peer Peersson, (Tuhkala) Rosenschmidt

Peer Philpusson, (Maiwala) Ruotu 51 Ratsastalot

Påll Madtsson, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

AAlkuun

Antoin

Bertel Jönsson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Knut, (Soinnemj) Ruotu 136

Antoinen

Lars Bengdtsson, Irtolaiset:VäenO

Aufwin

Lars Matz, (Toifwola) Ruotu 140

Aufwinen

Madtz Madtsson, (Aufwila) Ruotu 144

Peer, (Lehikola) Ruotu 140

Påll, (Mäkiös) Ruotu 139

Simon Peersson, (Soinemj) Lilliesköld

Auhoinen

Madtz, (Summala) Ruotu 144

BAlkuun

Bengtin

Påål Philpusson, (Wårlax) Ruotu 52 Ratsastalot

CAlkuun

Collioinen

Påål Madtsson, (Kilpala) Ruotu 142

Cosmain

Hendrich Staffansson, (Hetajärfwj) Ruotu 139

Madtz Jönsson, (Hetajärfwj) Ruotu 139

Madtz Madtsson, (Hetajärfwj) Ruotu 139

Cossmain

Madtz Madtsson, (Hettajärffwi) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Peer, (Cosmala) Ruotu 143

FAlkuun

Fråsti

Lars, (Heetajärffwi) Lilliesköld

HAlkuun

Haikarin

Jöns Jöransson, (Haikarala) Ruotu 144

Jöran Jönsson, (Haikarala) Ruotu 144

Halloin

Peer Mickelsson, (Hallola) Ruotu 143

Hammoinen

Anders, (Lefwola) Nassokin

Hamuin

Thomas Jönsson, (Soinemj) Lilliesköld

Hamuinen

Hans, (Soinemj) Lilliesköld

Harckoin

Sigfredh Peersson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Harmain

Christer, (Summala) Ruotu 136

Madtz, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Hatssoin

Hemingh Hemingsson, (Hatzola) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Hattain

Påll Peersson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Hatzoin

Hemmingh Hemingsson, (Hatzola) Ruotu 137

Madtz Hemingsson, (Hatzola) Ruotu 137

Heilain

Nielss Nielsson, (Yliwessj) Ruotu 86 Baranoff

Heinoin

Lars Oloffsson, (Surmeniemj) Ruotu 142

Niels Nielsson, (Heinola) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Nils Nielsson, (Heinola) Ruotu 143

Oloff Larsson, (Laukala) Nassokin

Oloff Nilsson, (Heinola) Ruotu 143

Heinonen

Peer, (Laukala) Nassokin

Heiskain

Marckus, (Kuntilanmäkj) Ruotu 140, (Knutilamäkj) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Hemelein

Lars Jönsson, (Warenmaa) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Samel, (Kuntilanmäkj) Ruotu 140

Herkinen

Anders Peersson, (Härkilä) Nassokin

Madtz Pålsson, (Härkilä) Nassokin

Peer Nielsson, (Randois) Nassokin

Herrain

Hendrich, (Kaihumäkj) Ruotu 135

Hirfwoin

Peer, (Wesikansa) Ruotu 142

Hotiläin

Madts Cosmesson, (Hötyby) Ruotu 136

Hottin

Simon, (Hottila) Ruotu 143

Huttuin

Jöns Jönsson, (Randoisby) Nassokin

Påll, (Hapataifwal) Ruotu 85 Baranoff

Hyfwoin

Johan, (Kangankyllä) Ruotu 137

Hyfwoinen

Peer, (Surmeniemj) Ruotu 142

Hytiein

Jöran Jöransson, (Knutilamäkj) Ruotu 52 Ratsastalot

Hytiein Ruttu

Peer, (Knutilamäkj) Ruotu 52 Ratsastalot

Hämelein

Hendrich, (Murdois) Ruotu 140

Lars Jönsson, (Surmeniemj) Ruotu 142

Härckoinen

Jöran, (Kaislajärfwj) Ruotu 51 Ratsastalot

Härckäin

Oloff Eskelsson, (Murdois) Ruotu 52 Ratsastalot

Härkain

Thomas, (Surnemj) Ruotu 49 Ratsastalot

Hölcke

Hendrich Hendrichsson, (Aufwila) Ruotu 144

Hötelein

Hendrich, (Hötyby) Ruotu 52 Ratsastalot

Hötöläin

Petter, (Hötöisby) Ruotu 144

IAlkuun

Ickoinen

Oloff, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Ihalain

Mårthen Nielsson, (Murdois) Ruotu 142

Ilmarj

Anders, (Meckiös) Ruotu 51 Ratsastalot

Immoin

Thomas, (Kiskilanemj) Ruotu 135

Immoinen

Peer, (Kangankyllä) Ruotu 137

JAlkuun

Jaarainen

Oloff Pålsson, (Warenmaa) Ruotu 141

Påål, (Warenmaa) Ruotu 141

Jaroin

Oloff Pållsson, (Warenmaa) Vero- ja kruununtilat:VäenO

KAlkuun

Kaupinen

Hendrich, (Purhoila) Lilliesköld

Keckoin

Påll Peersson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Keimeilein

Mickell, (Mäckiös) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Keimilein

Eskell, (Mäkiös) Ruotu 138

Michell, (Mäkiös) Ruotu 138

Niels, (Mäkiös) Ruotu 138

Keistinen

Oloff, (Purhoila) Lilliesköld

Pål, (Sopala) Nassokin

Kettuin

Peer, (Hetajärfwj) Ruotu 144

Kilckin

Jöran, (Kangankyllä) Ruotu 137

Kiskinen

Bertel, (Kiskila) Ruotu 50 Ratsastalot

Johan Nielsson, (Kiskila) Ruotu 50 Ratsastalot

Oloff Bengdtsson, (Kaskis) Ruotu 135

Philpus, (Kaihumäkj) Ruotu 135

Påll, (Kiskilanemj) Ruotu 136

Påll Erichsson, (Lautiala) Ruotu 50 Ratsastalot

Kiskinen Kupssa

Anders, (Kiskilanemj) Ruotu 143

Kiuckas

Anders, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Kupssa

Anders, (Kiskilanemj) Ruotu 143

Påll Hendrichsson, Svärdfält

Kupssa (Kiskinen Kupssa)

Anders, (Kiskilanemj) Ruotu 143

Kurickain

Peer Jönsson, (Warenmaa) Ruotu 141

Kåtilain

Thomas, (Soinemj) Lilliesköld

Kärckj

Sigfredh Peersson, (Haikarala) Ruotu 143

Kärcköinen

Pål, (Heetajärffwi) Lilliesköld

Kärfwinen

Hendrich, (Hötilä) Ruotu 136

LAlkuun

Lamain

Oloff Hendrichsson, (Kiskilanemj) Ruotu 135

Lambain

Jöns Mickelsson, (Warenmaa) Ruotu 141

Mårten, (Warenmaa) Ruotu 141

Langoin

Jönss Peersson, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Latinen

Staffan, (Laukala) Nassokin

Lauckain

Erich, (Surnemj) Ruotu 49 Ratsastalot

Lautiain

Johan Andersson, (Kasintaipal) Ruotu 136

Lars Peersson, (Lautiala) Ruotu 50 Ratsastalot

Leffwoinen

Oloff, (Lefwola) Nassokin

Lefwoin

Jöns Jönsson, (Lefwola) Nassokin

Leskinen

Jöns Hendrichsson, (Läskilä) Nassokin

Madtz Jöransson, (Läskilä) Nassokin

Peer Andersson, (Wijsela) Nassokin

Lipsoinen

Påål, (Lipsola) Nassokin

Läckoin

Peer Andersson, (Lefwola) Nassokin

Längä

Anders Jönsson, (Toifwola) Ruotu 140

MAlkuun

Marain

Peer, (Hetajärfwj) Ruotu 139

Peer Månsson, (Marala) Ruotu 51 Ratsastalot

Mardickain

Eskill, (Kangankylä) Ruotu 139

Lars, (Kaihumäkj) Ruotu 137

Peer, (Hatzola) Ruotu 138

Martin

Hendrich Madtsson, (Kiskilanemj) Ruotu 135, (Kiskilanemj) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Martinen

Påll, (Randois) Ruotu 139

Mattulain

Isack, (Kangankyllä) Ruotu 137

Mullj

Peer Pållsson, (Warenmaa) Ruotu 141

Mustakuckj

Anders Andersson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Mustoin

Nielss Hendrichsson, (Mustola) Ruotu 139

Månåin

Staffan, (Heetajärffwi) Lilliesköld

NAlkuun

Neula

Lars Pålsson, (Lehikola) Ruotu 140

Nopoin

Peer Madtsson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Nulpon

Lars Andersson, (Patela) Ruotu 51 Ratsastalot

OAlkuun

Oinoin

Madtz Mårthensson, (Kangankyllä) Ruotu 137

PAlkuun

Pafwilain

Påll, (Kuntilanmäkj) Ruotu 140

Parckinen

Peer, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Pardain

Jöns, (Surmeniemj) Ruotu 142

Niels, (Summala) Ruotu 136

Thommas Jönsson, (Summala) Ruotu 136

Pasain

Jönss, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Pasainn

Lars, (Surmeniemj) Ruotu 142

Pedickein

Hendrich Jönsson, (Hatzola) Ruotu 138

Madtz, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Peedakein

Thomas, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Peekurin

Mårthen, (Pekurilla) Ruotu 51 Ratsastalot

Pekoinen

Staffan, Ruotu 86 Baranoff

Pekurin

Oloff Staffansson, (Mäkiös) Ruotu 139

Pelckin

Johan, (Surnemj) Ruotu 49 Ratsastalot

Pelginen

Lars, (Surmeniemj) Ruotu 142

Pelkin

Johan, (Surnemj) Ratsastalot:VäenO

Petainen

Christer Andersson, (Kaihumäkj) Ruotu 135

Pispainen

Påll, (Laukala) Nassokin

Pulckin

Jöns, (Kuntilanmäkj) Ruotu 140

Pulckinen

Anders, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Pulkinen

Bengdt Peersson, (Rokolaby) Ruotu 86 Baranoff

Eskell, (Laukala) Nassokin

Peer, (Rokolaby) Ruotu 86 Baranoff

Puroin

Johan Larsson, (Purhola) Ruotu 50 Ratsastalot

Johan Peersson, (Purhola) Ruotu 50 Ratsastalot

Puttkoinen

Hendrich, (Kaihumäkj) Ruotu 135

Pyhöin

Anders Andersson, (Surmeniemj) Ruotu 142

Pylckein

Clemet, (Kuntilanmäkj) Ruotu 140

Pylckoin

Oloff, (Kuntilanmäkj) Ruotu 140

Pölläin

Lars Eskelsson, (Pöllölä) Nassokin

Pöndöin

Lars, (Heinola) Ruotu 8 Rakuunatalot

RAlkuun

Randoinen

Lars Erichsson, (Randois) Ruotu 144

Rasain

Madtz, (Soinemj) Lilliesköld

Rasainen

Peer, (Rasala) Nassokin

Rehuinen

Påll Andersson, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Rimj

Madtz Oloffsson, (Remojärffwj) Rosenschmidt

Rimpi

Peer, (Kangankylä) Ruotu 137

Rockolain

Christer, (Hapataifwal) Ruotu 85 Baranoff

Hans, (Rokolaby) Ruotu 86 Baranoff

Peer Andersson, (Metula) Nassokin

Rokolain

Lars Andersson, (Rokolaby) Ruotu 86 Baranoff

Rusa

Mickel Peersson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Ruttu

Jöran Jöransson, (Knutilamäkj) Ruotu 52 Ratsastalot

Peer, (Knutilamäkj) Ruotu 52 Ratsastalot

Ruttu (Hytiein Ruttu)

Peer, (Knutilamäkj) Ruotu 52 Ratsastalot

Ryhäinen

Pål, (Heetajärffwi) Lilliesköld

Råikoin

Lars Larsson, (Hatzola) Ruotu 138

Rångain

Jöran Erichsson, (Kiskilanemj) Ruotu 135

Madz Jönsson, (Kiskilanemj) Ruotu 135

Mårthen, (Surnemj) Ruotu 49 Ratsastalot

Rångoin

Thomas, (Surmeniemj) Ruotu 142

Råpoin

Peer Pållsson, (Warenmaa) Ruotu 141

Röttu

Jöran Jöransson, (Knutilanmäkj) Ratsastalot:VäenO

SAlkuun

Skomakare

Hendrich Segfredsson, Irtolaiset:VäenO

Smedh

Erich Thomasson, (Ingila) Ruotu 52 Ratsastalot

Soickain

Peer Hendersson, (Pitkalax) Ruotu 87 Baranoff

Soikain

Anders, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Sopain

Johan Madtsson, (Sopala) Nassokin

Sopainen

Hendrich Johansson, (Sopala) Nassokin

Suikoin

Oloff, (Turakala) Ruotu 136

Oloff Oloffsson, (Turakala) Ruotu 136, (Turakala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Såpain

Johan Madtsson, Nassokinin läänitys:VäenO

TAlkuun

Taipal

Anders Oloffsson, (Purhola) Ruotu 50 Ratsastalot, (Purhola) Ratsastalot:VäenO

Oloff Andersson, (Purhola) Ruotu 50 Ratsastalot

Tarckiain

Cossma, (Cosmala) Rosenschmidt

Oloff, (Hatzola) Ruotu 138

Teifwain

Jöns, Suurman

Teifwoin

Lars Oloffsson, (Toifwola) Ruotu 140

Tenhuin

Påål, Ruotu 52 Ratsastalot

Tenhuinen

Oloff, (Mäckiös) Ruotu 136

Tirroin

Oloff Hansson, (Kiskilanemj) Ruotu 135

Peer Hansson, (Kurikala) Rosenschmidt

Toifwoinen

Madtz, Irtolaiset:VäenO

Tolfwain

Peer, (Pitkalax) Ruotu 86 Baranoff

Tuchalain

Oloff, (Tuchalla) Ruotu 141

Tuchilain

Oloff Hansson, (Tuchalla) Ruotu 141

Turakain

Johan, (Maifwela) Ruotu 8 Rakuunatalot

Oloff Oloffsson, (Hatzola) Ruotu 137

Påll Johansson, (Maifwela) Ruotu 8 Rakuunatalot

Turickain

Lars Peersson, (Turakala) Ratsastalot:VäenO

Turrokain

Peer Johansson, (Maifwala) Rakuunatalot:VäenO

Turuckain

Christer, (Turakala) Ruotu 51 Ratsastalot

Lars Peersson, (Turakala) Ruotu 51 Ratsastalot

Tårackain

Oloff, (Hatzola) Ruotu 138

UAlkuun

Uckoin

Thomas, (Patela) Ruotu 8 Rakuunatalot

VWAlkuun

Wachwoin

Bengdt Peersson, (Hatzola) Ruotu 138

Wainickain

Simon, (Lehikola) Ruotu 140

Wanhainen

Oloff, (Mäkiös) Ruotu 138

Wassara

Peer, (Hötyby) Ruotu 136

Weijalain

Peer Sigfredsson, (Kaihumäkj) Ruotu 135

Weisein

Eskell, (Pallala) Ruotu 8 Rakuunatalot

Wennelein

Mårten, (Mäcköös) Nassokin

Wäster

Peer Jackobsson, (Warenmaa) Ruotu 141

Wätäin

Peer Hendrichsson, (Tyrymäckj) Ruotu 50 Ratsastalot

ÄAlkuun

Ä__icka

Peer Jönsson, (Warenmaa) Ruotu 141

Tässä hakemistossa on yhteensä 244 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2020