AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1663 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla pro Anno 1663


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Talolliset

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1062

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worenma/Vuorenmaa
Lars Mårtenson Nissinen Nissinen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1062

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Thomas Anderson Narin Narinen
Männimäkj/Männynmäki
Berendt Mårthenson Grabbes E:a Grabbe

Läänitykset ♦ Frälsse

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Michel Erichsons

Plock Rotha, ErichssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worenma/Vuorenmaa
Matz Peersson Leinoin Leinonen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Mårthen Brennerfäldtz Erfwingars

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1096

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hötöis/Hyötyy
Påål Harmain Harmainen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Henrich Surmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1099

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwala/Teivaa
Matz Matson Teifwain Teivainen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Sahl: Jöns Rosensmichtz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1099

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cosmala/Kuosmala
Michel Hend: Cosmain Kuosmanen
Kurickala/Kurikkala
Peer Hanson Tirroin Tirronen

Baranoffin läänitys ♦ Clas Johan Boranofz

Ruotu 3 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 16 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1100

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ruokola/Ruokola
Lars Nielson Ruokolain Ruokolainen
Michel Peerson ibm Ruokolainen
Christer Mondoin Montonen
Hans Hanson Ruokolain Ruokolainen
Pulkila/Pulkkila
Påål Peerson Pulkinen Pulkkinen
Jöns Bengtson Pulkin Knecht Pulkkinen
Anders Bengtson ibm Pulkkinen
Yliwesi/Ylivesi
Lars Larson Kituin Kitunen
Peer Peerson Tålfwain Tolvanen

Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluvat Baranoffin läänityksen miehet myös Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1100

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påål Hend: Harmain Harmainen
Påål Nielson Heilain Heilanen
Oluf Nielson ibm Heilanen
Pitkälax/Ylivesi
Jöran Hanson Kårhoin Korhonen
Eskill Olufson ibm Korhonen
Pitkälax/Pitkälahti
Stafan Månson Pasain Pasanen

Ruotu 4 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1101

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälax/Ylivesi
Anders Peerson Parkin Parkkinen
Pitkälax/Pitkälahti
Peer Jönson Selain Seilonen
Christer Hanson Ikoin Ikonen
Jöns Anderson Kiukas Kiukas
Påål Matson Wänäin Väänänen
Randakylä/Pitkälahti
Sigfre Peerson Härkäin Knecht Härkänen
Jöns Peerson Langoin Länkinen
Matz Matson Pedikein Pietikäinen
Peer Matson Noppoin Noponen
Påål Peerson Haloin Halonen
Thomas Matson Pedikein Pietikäinen
Kaislajärf/Kaislajärvi
Michel Peerson Nopoin Noponen
Henrich Peerson Sockain Soikkanen

Gustaf Tavastin läänitys ♦ Gustaf Tawastz

TavastLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1101

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Leskelä/Leskelä
Jöns Leskinen Leskinen
Anders Johanson Leskin Leskinen

Nassokinin läänitys ♦ S: Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1101

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois/Rantuu
Jöns Jönson Huttuin Huttunen
Peer Nielson Härkein Härkönen
Sopala/Sopala
Påål Peerson Sopain Knecht Sopanen
Johan Matson ibm Sopanen
Laukala/Laukkala
Olof Larson Laukain Heinonen?
Jöns Bengtson Mustoin Mustonen
Leskelä/Leskelä
Matz Johanson Leskin Leskinen

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1102

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Härkälä/Härkälä
Påål Påålson Härkänen
Wijsala/Viisala
Wijsa Peerson Leskin Leskinen
Lefwola/Lievola
Jöns Jönson Lefwoin Lievonen
Oluf Påålson ibm Lievonen
Johan Anderson Hamuin Hamunen
Peer Anderson Lefwoin Lievonen
Rasala/Rasala
Peer Peerson Rasain Rasanen
Lipsala/Lipsala
Niels Påålson Lipsanen
Muttula/Miettula
Peer Anderson Råkolain Ruokolainen
Pöllälä/Pellilä
Lars Eskillson Pölläin Pöllänen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Erich Lilliesköldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1102

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soiniemj/Soiniemi
Johan Michelson Purhoin Purhonen
Peer Thomason Kotilain Kotilainen
Henrich Jönson Leinoin Leinonen
Michel Mich: Rasain Rasanen
Purhola/Purhola
Måns Mårtenson Pöndin Pöntinen
Purhola/Soiniemi
Oluf Matson Pärnäin Pärnänen
Hetäjärfwj/Hietajärvi
Hend: Larson Fråstj Frost
Marala/Maarala
Jöns Anderson Pasain Pasanen
Maifwala/Maivala
Peer Påålson Kaipain Kaipainen
Mustola/Mustola
Peer Peerson Hemelein Hämäläinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1663, Rulla 17
SVAR SE/KrA/0025/0/16 alkaen kuvasta 1062, 1087, 1096, 1099, 1100, 1101, 1102

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1663, Rulla 635
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 130

Nimet aakkosjärjestyksessä16621665

© Maija-Liisa Laakso 2023