AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1665 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1665

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla pro Anno 1665


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangais/Kangas
Frantz Nissin Nissinen
Kaskis/Kaskii
Niels Grelsson Kiiskinen
Tyrimäcki/Tyrynmäki
Johan Hindersson Väätäinen
Kiskilanmakj/Kiiskilänniemi
Anders Andersson Harmain Knicht Harmainen

Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kasintaipal/Pohjois
Lars Thomsson Narin Narinen
Oluff Andersson Suikain Suikkonen
Heinåla/Heinola
Oluff Nielsson Heinoin Heinonen
Rongala/Ronkala
Erich Oluffzon Hyfwoinen Hyvönen
Summala/Summala
Caupi Johansson Summain Summanen
Marala/Maarala
Philipus Oluffzon Ahoinen Ahonen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hatzåla/Hatsola
Matz Oluffzon Reisainen Räisänen
Näringe/Näärinki
Peer Påhlsson Ropoinen Roponen
Tuchkala/Tuhkala
Peer Mansson Luukain Luukkonen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Lars Samuelsson Hämäläin Hämäläinen
Pylkälä/Pylkkälä
Christer Clemetsson Pylkäin Pylkkänen
Höytis by/Hyötyy
Påhl Påhlsson Harmain Knicht Harmainen
Palås by/Palonen
Anders Larsson Hullkain Hulkkonen
Männimäkj/Männynmäki
Tomas Hinderss: Berendt Grabbes Landbonde Henttunen
Kaihumäkj/Kaihunmäki
Matz Matsson Kouruinen Kourunen
Teifwala/Teivaa
Matz Matsson Teifwainen Teivainen
Michell Michellsson Teifwainen Teivainen

Läänitykset

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Wälb: Jöns Rosensmittz Frälse som possideras af Öfwerste Munck

Rosenschmidt, MunckLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 988

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Patela/Paatela
Peer Hansson Tirroinen Tirronen
Cossmala/Kuosmala
Michell Johansson Hämäläin Hämäläinen

Baranoffin läänitys ♦ Welb: Claes Johan Boranoffz Frälse

Ruotu 1 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 11 miestä Mikkelistä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 989

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälä/Pitkälahti
Peer Hansson Seilainen Seilonen
Yliweisi/Ylivesi
Niels Peersson Häiläinen Heilanen
Eskill Oluffsson Korhoinen Korhonen
Jöran Hansson Korhoinen Korhonen
Lars Oluffsson Kuituinen Kitunen
Pullkila/Pulkkila
Jöns Bengtsson Pulkinen Pulkkinen
Påhl Peersson Pullkinen Pulkkinen
Peer Peersson Käriainen Kääriäinen
Anders Bengtsson Pulkinen Pulkkinen
Råkola/Ruokola
Lars Andersson Rokalainen Ruokolainen
Michell Peersson Rokalainen Ruokolainen
Hans Hansson Rokalainen Ruokolainen

Ruotu 1 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 990

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Christer Hansson Mondoinen Montonen
Koickala/Koikkala
Peer Hansson Nopoinen Noponen

Ruotu 2 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 6 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 990

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälä/Pitkälahti
Staffan Månsson Pasoinen Pasanen
Jöns Andersson Kiukas Kiukas
Peer Jonsson Langinen Länkinen
Oluff Peersson Langinen Knicht Länkinen
Peer Tullpoinen Noponen?
Thomas Matsson Pedikeinen Pietikäinen
Påhl Matsson Pietikäinen
Matz Matsson Pedikeinen Pietikäinen
Staffan Matsson Ikoinen Ikonen
Sigfredh Peersson Herkoinen Härkönen
Påhl Matsson Wäneinen Väänänen
Anders Grelsson Seilainen Seilonen
Christer Hansson Ikoinen Ikonen
Påhl Peersson Haloinen Halonen
Yliwesi/Ylivesi
Påhl Hindersson Hamarinen Harmainen
Påhl Nielsson Heilainen Heilanen
Anders Peersson Pakinen Parkkinen
Peer Peersson Tolfwainen Tolvanen
Jacob Oluffsson Limatainen Liimatainen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Commiss: Welb: Erich Lilieskiöldz Frälse

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 994

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Matila/Mattila
Matz Månsson Pöndinen Pöntinen
Matz Hindersson Kupparin Kuparinen
Soiniemj/Soiniemi
Johan Michellsson Purhoinen Purhonen
Thomas Oluffsson Kattilainen Kotilainen
Hetajerfwj/Hietajärvi
Matz Andersson Limatainen Liimatainen
Hindrich Larsson Försti Frost
Lars Matsson Kettuinen Kettunen
Hetajerfwj/Maarala
Johan Andersson Pasainen Pasanen

Nassokinin läänitys ♦ Welb: Jacob Nassakens Ärf: Frälse

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois/Rantuu
Johan Johansson Huttuinen Huttunen
Peer Nielsson Härköinen Härkönen
Leskelä/Leskelä
Anders Jonsson Leskinen Leskinen
Matz Johansson Leskinen Leskinen
Jöns Hindersson Leskinen Leskinen
Harkäla/Härkälä
Påhl Påhlsson Herkoinen Härkönen
Metila/Miettula
Peer Andersson Rokolainen Ruokolainen
Lefwola/Lievola
Jöns Andersson Hammuinen Hamunen
Oluff Påhlsson Lefwoinen Lievonen
Sopala/Sopala
Påhl Peersson Sopainen Sopanen
Wijsa Matsson Sopainen Sopanen
Rasala/Rasala
Peer Peersson Rasainen Rasanen
Laukala/Laukkala
Lars Oluffsson Heinoinen Heinonen
Jöns Bengtsson Mustoinen Mustonen
Wijsala/Viisala
Wijsa Peersson Leskinen Leskinen
Pöllälä/Pellilä
Lars Eskellsson Pölläinen Pöllänen
Lipsala/Lipsala
Påhl Påhlsson Lipsainen Lipsanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Leutnampten Michell Erichssons Frällsse

Plåck Rootha, ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1018

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hottila/Hottila
Johann Cossma Hottin Hottinen
RemoJärfwj/Remojärvi
Madtz Peersson Leinonen Leinonen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 18
SVAR SE/KrA/0025/0/17 alkaen kuvasta 972, 988, 989, 994, 996, 1018

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 636
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 191

Nimet aakkosjärjestyksessä16631665b

© Maija-Liisa Laakso 2023