AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1665 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1665

Ruodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  F  G  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  F  G  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Isack Peerssonn, (Wårinmaa) Irtolaiset:VäenO

Johan Hindersson, (Tyrimäcki) Ruotu 6

Niels Grelsson, (Kaskis) Ruotu 6

Påhl Matsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Tomas Hinderss:, (Männimäkj) Ruotu 7

AAlkuun

Ahoinen

Philipus Oluffzon, (Marala) Ruotu 6

FAlkuun

Fråst

Erich, (HeetaJerf) Irtolaiset:VäenO

Försti

Hindrich Larsson, (Hetajerfwj) Lilliesköld

GAlkuun

Grabbe

Berendt, (Männimäkj) Ruotu 7

HAlkuun

Haloinen

Påhl Peersson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Hamarinen

Påhl Hindersson, (Yliwesi) Ruotu 2 Baranoff

Hammuinen

Jöns Andersson, (Lefwola) Nassokin

Harmain

Anders Andersson, (Kiskilanmakj) Ruotu 6

Påhl Påhlsson, (Höytis by) Ruotu 7

Harmoin

Anders Anderssonn, (Kiskilaniemj) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Pååhl Pååhlssonn, (Hötyisby) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Heilainen

Påhl Nielsson, (Yliwesi) Ruotu 2 Baranoff

Heinoin

Oluff Nielsson, (Heinåla) Ruotu 6

Heinoinen

Lars Oluffsson, (Laukala) Nassokin

Herkoinen

Påhl Påhlsson, (Harkäla) Nassokin

Sigfredh Peersson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Hottin

Johann Cossma, (Hottila) Plåck Rootha, Eriksson

Hullkain

Anders Larsson, (Palås by) Ruotu 7

Huttuinen

Johan Johansson, (Randois) Nassokin

Hyfwoinen

Erich Oluffzon, (Rongala) Ruotu 6

Häiläinen

Niels Peersson, (Yliweisi) Ruotu 1 Baranoff

Hämäläin

Lars Samuelsson, (Knutilamäkj) Ruotu 7

Michell Johansson, (Cossmala) Rosenschmidt, Munck

Härköinen

Peer Nielsson, (Randois) Nassokin

IAlkuun

Ikoinen

Christer Hansson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Staffan Matsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

KAlkuun

Kattilainen

Thomas Oluffsson, (Soiniemj) Lilliesköld

Kettuinen

Lars Matsson, (Hetajerfwj) Lilliesköld

Kiukas

Jöns Andersson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Korhoinen

Eskill Oluffsson, (Yliweisi) Ruotu 1 Baranoff

Jöran Hansson, (Yliweisi) Ruotu 1 Baranoff

Kouruinen

Matz Matsson, (Kaihumäkj) Ruotu 7

Kuituinen

Lars Oluffsson, (Yliweisi) Ruotu 1 Baranoff

Kupparin

Matz Hindersson, (Matila) Lilliesköld

Käriainen

Peer Peersson, (Pullkila) Ruotu 1 Baranoff

LAlkuun

Langinen

Oloff Peerssonn, (Pitkälä) Baranoffin läänitys:VäenO

Oluff Peersson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Peer Jonsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Lefwoinen

Oluff Påhlsson, (Lefwola) Nassokin

Leinonen

Madtz Peersson, (RemoJärfwj) Plåck Rootha, Eriksson

Leskinen

Anders Jonsson, (Leskelä) Nassokin

Jöns Hindersson, (Leskelä) Nassokin

Matz Johansson, (Leskelä) Nassokin

Wijsa Peersson, (Wijsala) Nassokin

Limatainen

Jacob Oluffsson, (Yliwesi) Ruotu 2 Baranoff

Matz Andersson, (Hetajerfwj) Lilliesköld

Lipsainen

Påhl Påhlsson, (Lipsala) Nassokin

Luukain

Peer Mansson, (Tuchkala) Ruotu 7

MAlkuun

Mondoinen

Christer Hansson, (Råkola) Ruotu 1 Baranoff

Mustoinen

Jöns Bengtsson, (Laukala) Nassokin

NAlkuun

Narin

Lars Thomsson, (Kasintaipal) Ruotu 6

Nissin

Frantz, (Kangais) Ruotu 6

Nopoinen

Peer Hansson, (Koickala) Ruotu 1 Baranoff

PAlkuun

Pakinen

Anders Peersson, (Yliwesi) Ruotu 2 Baranoff

Pasainen

Johan Andersson, (Hetajerfwj) Lilliesköld

Pasoinen

Staffan Månsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Pedikeinen

Matz Matsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Thomas Matsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Pijra

Peer, Irtolaiset:VäenO

Pulkinen

Anders Bengtsson, (Pullkila) Ruotu 1 Baranoff

Jöns Bengtsson, (Pullkila) Ruotu 1 Baranoff

Pullkinen

Påhl Peersson, (Pullkila) Ruotu 1 Baranoff

Purhoinen

Johan Michellsson, (Soiniemj) Lilliesköld

Pylkäin

Christer Clemetsson, (Pylkälä) Ruotu 7

Pölläinen

Lars Eskellsson, (Pöllälä) Nassokin

Pöndinen

Matz Månsson, (Matila) Lilliesköld

RAlkuun

Rasainen

Peer Peersson, (Rasala) Nassokin

Reisainen

Matz Oluffzon, (Hatzåla) Ruotu 7

Rimpj

Michell Michellsson, Irtolaiset:VäenO

Rokalainen

Hans Hansson, (Råkola) Ruotu 1 Baranoff

Lars Andersson, (Råkola) Ruotu 1 Baranoff

Michell Peersson, (Råkola) Ruotu 1 Baranoff

Rokolainen

Peer Andersson, (Metila) Nassokin

Ropoinen

Peer Påhlsson, (Näringe) Ruotu 7

SAlkuun

Seilainen

Anders Grelsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Peer Hansson, (Pitkälä) Ruotu 1 Baranoff

Sopainen

Påhl Peersson, (Sopala) Nassokin

Wijsa Matsson, (Sopala) Nassokin

Suikain

Oluff Andersson, (Kasintaipal) Ruotu 6

Summain

Caupi Johansson, (Summala) Ruotu 6

TAlkuun

Teifwainen

Madtz Madtzssonn, (Teifwala) Talolliset:Pois

Matz Matsson, (Teifwala) Ruotu 7

Michell Michellsson, (Teifwala) Ruotu 7

Tirroinen

Peer Hansson, (Patela) Rosenschmidt, Munck

Tolfwainen

Peer Peersson, (Yliwesi) Ruotu 2 Baranoff

Tullpoinen

Peer, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

VWAlkuun

Wäneinen

Påhl Matsson, (Pitkälä) Ruotu 2 Baranoff

Tässä hakemistossa on yhteensä 92 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2020