AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1665b jousiluettelo ☰ 

Juva jousiluettelo 1665b

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jockas Sochn

Rotheringz Lengdh öfwer Jockas Sochn I Safwålax häredz Medledeell Pro A:o 1665


Vero- ja kruununtilat

Kruununtilat ja rasitteettomat verotilat ♦ Cronå Bönder och obeswärade h:n

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1088

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__ngais by/Kangas
2 Frantz Nissinen Siukligh Nissinen
Matz Frantsson Nissinen
__askis by/Kaskii
1 Niels Grellsonn Kijskinen Kiiskinen
__rimäki/Tyrynmäki
1 Johann Hendersonn Wätäinen Väätäinen
__skiläniemj/Kiiskilänniemi
1 Anders Anderssonn Harmainen Harmainen
__intaipal/Pohjois
1 Lars Thåmasonn Narinen Narinen
1 Oloff Andersonn Suickain uthlefuat gam:ll Suikkonen
__einåla/Heinola
1 Oloff Nielsonn Heinonen Heinonen
__ångala/Ronkala
1 Erich Olofsonn Hyfuöinen Skattar 665 Hyvönen
__alas by/Palonen
1 Anders Larssonn Hulckoinen Hulkkonen
__ummala/Summala
1 Cauppi Johansonn Summainen haltande karl Summanen
__inniemi/Soiniemi
2 Lars Månssonn Sorjoinen denne bör wara iblandh draguner... Sorjonen
Peer Monssonn ibid. B:r Sorjonen
__arala/Maarala
1 Philpus Olofsonn Ahoinen Ahonen
__atzala/Hatsola
1 Madtz Olofsonn Reisäinen Räisänen
__äringi/Näärinki
1 Peer Påålsonn Råpoinen Roponen
__hkala/Tuhkala
1 Peer Månssonn Luukonen Luukkonen
__utilamäkj/Knuutilanmäki
1 Larss Samuelsonn Hämäläinen Hämäläinen
__lkala/Pylkkälä
1 Christer Clemetson Pylkäinen Pylkkänen
__ötysby/Hyötyy
1 Pååll Pålssonn Harmainen Harmainen

Kruunun autiot ♦ Cronå Ödhe

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1088

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__humäki/Vehmaa
1 Peeter Peetersonn Immoin Capten Reinholt Rosenous frus drengh Immonen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
2 Knut Johanson Hämäläin H:r Sigfridh Gustavi dreng, skattar 669 Hämäläinen
__humäki/Vuorenmaa
Erich Hanson Käkälainen blefuit Sytingz Son hoos Peer Hirfuoin Kekäläinen
Kättula/Kettula
1 Oluff Olofsonn Hyfuöinen Skattar 666 Hyvönen
Kaskis/Kaskii
2 Michell Larsson Halåinen Skattar 666 Halonen
Peer Larsson Haloin B:r Halonen
Mäkiös/Mäköis
1 Niels Michelsonn Kemiläin Skattar 667 Kemiläinen
Såinniemi/Soiniemi
1 Hendrich Peerssonn Parkoin Skatt:r 668 Parkkinen
Kåickala/Koikkala
2 Peer Månssonn Marainen Sk:r 1670 Maaranen
Måns Peerssonn Sonn Maaranen
2 Eskell Sigfredhsonn Kainulain till skatt 668 Kainulainen
Hans Peersson Kaipain Mågh Kaipainen
Heinåla/Koikkala
1 Anders Thåmassonn Mustoin till skatt 668 Mustonen
Cåsmala/Kuosmala
1 Jonss Asilainen till skatt 669 Asilainen
RemåJärfwj/Remojärvi
1 Oluff Staphansonn Pekurin färdig 667 Pekurinen
Tuhkala/Remojärvi
1 Johann Henderssonn Remon till skatt 1670 Remonen
Olli och Peer Remoins öde
Näringe/Näärinki
1 Peer Matsonn CosmaMuicku Kuosmanen

Läänitetty talo ♦ Förläningz hemman

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mämminmäkj/Männynmäki
1 Thomas Hindersson Berendt Berendtsonn Grabbes Landbonde, blindh Henttunen

Ratsuväen palkkatalot ♦ Ryttare officerares frij och Tildellningz hemman

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangasby/Kangas
1 Philpus Madtsonn Ahoinen Ahonen
Surniemi/Suurniemi
2 Christer Thomassonn Immoin Immonen
Peer Peerson Immoin Styf b:r Immonen
Kijskilaniemi/Kiiskilänniemi
1 Hendrich Kupsanen Kupsa
Såinniemi/Soiniemi
2 Madtz Olofsonn Pardanen Partanen
Hend: Olofsonn ibm B:r Partanen
Haikarila/Haikarila
1 Larss Larssonn Råikoinen Roikonen
Aufuila/Auvila
1 Hendrich Peersonn Aufuinen Auvinen
Teifwala/Teivaa
1 Peer Olofsonn Åikarinen Oikarinen
Ollickala/Ollikkala
1 Jören Jörennsson Pedikainen Pietikäinen
Maifuala/Maivala
1 Staffan Olofsonn Hänninen Hänninen
Cåsmala/Kuosmala
2 Madtz Johannsonn Cåsmainen Kuosmanen
Thåmas Johanson Cosmain B:r Kuosmanen
_nutilamäkj/Knuutilanmäki
2 Knut Knutsonn Hämäläinen Hämäläinen
Michell Knutssonn B:r Hämäläinen
_ulckila/Pulkkila
1 Peer Johannsonn Pulkinen Pulkkinen
_ilpåla/Kilpola
1 Madtz Påållssonn Kallinen Kallinen
3 Matz Kyröläinen Cornetens Mathias Skadewitz drengar Kyröläinen
Berendt Olofson Tuhkalain Tuhkalainen
Matz Olofsonn Tuhkalain Tuhkalainen
1 Peer Frantzon Hirffuoin Hirvonen
_årenma/Vuorenmaa
2 Jonss Michelsonn Lambainen Lampainen
Michell Larson Lambain B:r Sonn Lampainen
1 Larss Madtson Tarfuoinen Tarvainen
__ckala/Pylkkälä
1 Peer Påållssonn Neula Neula

Ratsastalot ♦ Gemene Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__minmäkj/Männynmäki
1 Peer Henderssonn Aniainen Aniainen
__humäkj/Vehmaa
2 Erich Påålsonn Lamainen Laamanen
Enåch Eskellssonn Sytingz B:r
__kola/Poikola
2 Johan Johansonn Hyfuöinen Lendzman Madtz Pijkz drengar Hyvönen
Peer Caupson Kehköinen Kähkönen
__uenpä/Järvenpää
2 Johan Johannsonn Muttulainen Muttulainen
Gabriel Jörenson Muttulainen B:r Son Muttulainen
__ipal/Taipale
1 Anders Olofsonn Taipall Taipalinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1090

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Immåla/Immola
1 Peer Jonnsson Rångainen Ronkainen
Swrniemi/Suurniemi
2 Mårten Mårtenssonn Rongainen Ronkainen
Olof Larson Råisko dreng Roisko
2 Larss Larssonn Lamainen Laamanen
Erich Madtsonn Bengdhin dreng Penttinen
1 Pååll Mårtenssonn Rimppi Rimppi
Rångala/Ronkala
1 Johann Madtsonn Paunoinen Paunonen
2 Anders Hendersonn Rångainen Ronkainen
Hendrich Påålsonn B:r Sonn Ronkainen
Lauckala/Laukkala
2 Peer Erichsonn Lauckainen Laukkanen
Erich Erichssonn B:r Laukkanen
Kijskila/Kiiskilä
3 Oluf Bertilsonn Kijskinen Kiiskinen
Michell Bertillsonn B:r Kiiskinen
Erich Bertilsonn B:r Kiiskinen
Kaskis/Kaskii
2 Oloff Niellsonn Kijskinen Kiiskinen
Peer Niellsonn Kijskinen B:r Kiiskinen
1 Erich Michelsonn Kijskinen Kiiskinen
Tyrimäkj/Lauteala
2 Lars Peerssonn Lautiainen Lautiainen
Samuell Peersonn Lautiain B:r Lautiainen
Purhola/Purhola
3 Larss Larssonn Purhoinen Purhonen
Larss Larsonn Purhoin B:r Sonn Purhonen
Larss Johannsonn Purhonen
1 Larss Person Purhoinen Purhonen
Härkälaniemi/Härkälänniemi
1 Madtz Madtssonn Härkäinen Härkänen
Kijskiläniemi/Kiiskilänniemi
1 Görgonius Kijskinen Kiiskinen
Mäckiös/Mäköis
1 Larss Påållsson Kemjläin Madtz Anderssonn Aufuins drengh Kemiläinen
Kaisslajärff/Kaislajärvi
3 Hendrich Johanssonn Härköinen Härkönen
Larss Johanssonn B:r Härkönen
Jöran Hendrichsonn B:r Sonn Härkönen
Randois/Rantuu
2 Madtz Månssonn Marainen Ifwar Peerssonn Kyllöins dreng:r Maaranen
Oloff Olofsonn Rijkoinen Riikonen
Pitkälax/Vuorilahti
2 Anders Peerssonn Bengdtinen Penttinen
Mårten Påållssonn B:r Sonn Penttinen
Pitkälax/Pitkälahti
- Under Wälb: Clas Johan Boranofz Rustienst
Pitkälax/Vuorilahti
2 Madtz Stafansonn Tarkiain Tarkiainen
Oloff Staphannsonn Tarkiain B:r Tarkiainen
__ufuila/Auvila
2 Michell Thåmassonn Auvinen
Madtz Kallinen drengh Kallinen
2 Niels Olofsonn Aufuinen Auvinen
Madtz Hauskainen drengh Hauskanen
2 Anders Anderssonn Aufujnen Auvinen
Anders Anderson Aufuin Sonn Auvinen
__ickala/Ollikkala
3 Pååll Larssonn Nulpoinen Nulpponen
Lars Anderson Nulpoin B:r Sonn Nulpponen
Lars Larssonn B:r Sonn Nulpponen
__ringe/Näärinki
2 Hendrich Larssonn Tarkiainen Tarkiainen
Cosma Eskellssonn B:r Sonn Tarkiainen
1 Peer Påålsonn Kärkäinen Mullj Kärkkäinen
__akala/Turakkala
3 Larss Peerssonn Turakainen Turakainen
Johan Larssonn B:r Turakainen
Christer Christerssonn B:r Sonn Turakainen
__fuala/Maivala
2 Jörenn Peerssonn Lambinen Lampinen
Hendrich Hämäläinen drengh Hämäläinen
2 Larss Philipsonn Condiainen Kontiainen
Anders Brusiussonn B:r Sonn Kontiainen
__dois/Murtois
1 Eskell Olofsonn Härköinen Härkönen
1 Gorius Knutssonn Hämäläinen Hämäläinen
__aby/Kuosmala?
2 Jören Jacobsonn
Jörenn Hellppanain dreng Helppanainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1091

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ingila/Inkilä
2 Hendrich Hämäläinen Madtz Thåmassonn Pistolsmedz drengiar Hämäläinen
Madtz Hämäläinen Hämäläinen
Erich Peerssonn Hämäläinen dito hans Geseller Hämäläinen
Knutilamäki/Knuutilanmäki
2 Jören Larssonn Pafuilainen Paavilainen
Lars Larssonn Körjainen dreng Kääriäinen?
Knutilaby/Knuutila
2 Påhl Persson Hytieinen Hyytiäinen
Peer Jörensson B: Son Hyytiäinen
RemåJärfwj/Remojärvi
2 Peer Larsonn Pafujlain Gustaf Silfuerarms drengar Paavilainen
Erich Peerssonn Pafuilain Paavilainen
Pekurila/Pekurila
2 Jacob Martinssonn Pekurin Pekurinen
Johann Johannsonn B:r Sonn Pekurinen
RemåJärfwj/Remojärvi
2 Abram Henderssonn Remonen Remonen
Madtz Hämäläinen drengh Hämäläinen
Kilpåla/Kilpola
2 Jören Jörennsonn Killpoinen Kilponen
Matz Mårtenson Kilpon B:r Sonn Kilponen
1 Thönes Mårtenssonn Kilpoin Kilponen
Hötys/Hyötyy
2 Anders Peerssonn Hötyläinen Hyötyläinen
Abram Christersonn Pafujlain dreng Paavilainen
Karkiama/Karkeamaa
2 Larss Erichsonn Kiukas Kiukas
Michell Kiukas drengh Kiukas
Wårenma/Vuorenmaa
3 Peer Philipsonn Oikarinen Oikarinen
Johan Larsson Lambain dreng Lampainen
Oluff Johannson Kuckoin Kukkonen
2 Påfuell Påållsonn Lambainen Lampainen
Peer Peersonn Weisäinen drengh Väisänen
Kattula/Kettula
2 Mårten Mårtenssonn Oinoin Oinonen
Oloff Wenäläinen drengh Venäläinen
Cosmala/Kuosmala
2 Johann Johannsonn Tarkiain Tarkiainem
Erich Johannssonn Sonn Tarkiainem
Marala/Maarala
2 Måns Påållssonn Marainen Maaranen
Heming Påållssonn B:r Maaranen

Vero- ja kruununtilat

Rakuunoiden palkkatalot ♦ Dragone Officerares Frij och Tildelningz bönder

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1091

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangas by/Kangas
1 Thåmas Isaksonn Muttulain Muttulainen
Taipall/Taipale
1 H:r Simon Christernis H:n
Rångala/Ronkala
1 Jörenn Erichssonn Rongain Ronkainen
Lauckala/Laukkala
2 Madtz Olofsonn Pernäinen Pärnänen
Peer Peerssonn Pernäin B:r Pärnänen
__lckila/Pelkilä
2 Anders Erichsonn Hämäläin Junckar Hämäläinen
Johann Erichsonn Hämäläin B:r Hämäläinen
__eijala/Veijala
1 Peer Peerssonn Weijalainen Veijalainen
__askis/Vehmaa
1 Peer Anderssonn Wester g:ll Vesteri
__mmala/Summala
1 Thåmas Johannsonn Pardain el:r Summain Partanen
__skiläniemi/Kiiskilänniemi
2 Johann Påålsonn Kijskinen Kiiskinen
Olof Olofsonn Parkinen drengh Parkkinen
__ndois/Rantuu
1 Pååll Påålsonn Martinen Marttinen
__rala/Maarala
1 Jöns Påålson Marainen Maaranen
__ickala/Koikkala
1 Anders Jonnssonn Längäinen odugl: gubbe Länkinen
__fwila/Auvila
2 Madtz Madtsonn Aufuinen Auvinen
Anders Matsson Aufuin B:r Auvinen
__fwala/Teivaa
2 Oluff Olofsonn Teifwuain Teivainen
Johann Olofsonn B:r Teivainen
__iokala/Murtois?
1 Christer Eskellssonn Härkönen?
__ola/Hatsola
2 Larss Thåmassonn Mustoin Mustonen
Michell Thåmassonn B:r Mustonen
__ingi/Näärinki
1 Oloff Isaksonn Wenäläin Corp. under Rosenofz C. Venäläinen
__fwala/Maivala
2 Jonnss Grellssonn Cosmain Kuosmanen
Grels Johanssonn Sonn Kuosmanen
__kala/Tuhkala
1 Madtz Niellssonn Solckj Solki
__kiama/Karkeamaa
1 Eskell Andersson Pöyhoin Pöyhönen
1 Madtz Påållssonn Ropoinen Roponen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1092

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wårenma/Vuorenmaa
2 Thåmas Anderssonn Narinen Narinen
Grels Anderssonn B:r Narinen
2 Johann Johannsonn Cauppin Kauppinen
Lars Johannsonn B:r Kauppinen
1 Bengdt Hendrichsonn Putkin Putkinen
Kaihumäkj/Kaihunmäki
2 Peer Larssonn Mardikainen Martikainen
Larss Nilssonn Pedikainen dg Pietikäinen
Lehiokola/Lehikkola
1 Larss Påållssonn Neula Neula

Ratsastalot

Rakuunatalot ♦ Giemene Dragoner

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1092

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäki/Vehmaa
2 Madtz Jacobsonn Kerfuin Capten Reinholt Rosennåfz drengar Kervinen
Olof Sikainen Sikanen
2 Oluff Kurikainen Kurikainen
Johann Olofsonn Kijskinen Mågh Kiiskinen
1 Hendrich Jacobson Heckain Hendrich Peerssonn Jakoins drengh Heikkinen
Pätylä/Pätylä
2 Anders Christersonn Pätyinen Pätynen
Johan Hendrichsonn drengh Ollikainen
Kangasby/Kangas
2 Peer Anderssonn Rimppi Rimppi
Madtz Peerssonn Sonn Rimppi
Järfuenpä/Järvenpää
1 Peer Peerssonn Teifuainen Leonoard Achmöllers drengh Teivainen
Patela/Paatela
2 Thåmas Brusiussonn Uckoinen Ukkonen
Anders Henderson Lautiain drengh Lautiainen
Warpaisen Randa/Varparanta
1 Hendrich Hendrichson Kijskin Kiiskinen
Lauckala/Laukkala
1 Christer Henderssonn Herrain Herranen
Härkala/Härkälä
1 Peer Peerssonn Härkäinen Härkänen
Hans Peersson Härkäinen Sonn Härkänen
- Hendrich Peerssonn Pellginen Rustmestare Pelkinen
Pelkilä/Pelkilä
1 Johann Pellkinen Peer Eskellsonn Härkönens drengh Pelkinen
Weijala/Veijala
1 Johann Johannssonn Kijskin Kiiskinen
Hottila/Hottila
1 Johann Hendrichson Låkoin Laukkanen
Summala/Summala
1 Johann Jacobsonn Wätäinen Väätäinen
Härkäläniemi/Härkälänniemi
1 Johann Påålsonn Aufuinen Auvinen
Låmala/Luomala
1 Grels Jacobsonn Cosmainen Luomanen
Mäkiös/Mäköis
1 Eskell Stafansonn Kemjläinen Kemiläinen
Hetajarfui/Hietajärvi
1 Madtz Peerssonn Kettuinen Kettunen
2 Anders Anderssonn Kettuin Kettunen
Johan Påålson Cosmain Styff Sonn Kuosmanen
__ijsala/Viisala
1 Anders Peerssonn Leskin rijd:r sielf Leskinen
__usalm/Pajusalmi
2 Anders Simonsonn Heinoin Heinonen
Lars Peerssonn Ketäuäin drengh Kietäväinen
__dois/Rantuu
1 Michell Erichsonn Martinen Marttinen
__ikarila/Haikarila
1 Peer Mårtensson Pulkainen Pulkkinen
__fwala/Maivala
1 Jons Jonnssonn Lampainen Lampainen
__ickala/Ollikkala
2 Madtz Peerssonn Wahuåinen Vahvanen
Larss Perssonn Martinen dg Marttinen
2 Anders Niellssonn Ihalainen Ihalainen
Arfwuedh Niellssonn B:r Ihalainen
1 Lukas Christerssonn Ollikain rijd:r sielf Ollikainen
1 Olof Jacobssonn Hamuinen Hamunen
1 Olof Peerssonn Lambainen Lampainen
2 Larss Mårtenssonn Nulpoin Nulpponen
Michell Larsson Wenäläin Mågh Venäläinen
__ngi/Näärinki
2 Anders Påålssonn Härköinen Härkönen
Brusius Påålson Härköin B:r Härkönen
1 Peer Peerssonn Wihauainen Vihavainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1093

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Maifwala/Maivala
1 Larss Olofsonn Heilainen Heilanen
Murdois/Murtois
2 Oloff Peerssonn Hämäläin Hämäläinen
Peer Peerssonn B:r Hämäläinen
Lehickola/Lehikkola
2 Jören Påålsonn Lehikoin Lehikoinen
Jören Hämäläinen drengh Hämäläinen
1 Erich Anderson Matiskain Sal: Leut: Michell Erichsons drengh Matiskainen
Tuhkala/Tuhkala
1 Pååll Peerssonn Wänainen Väänänen
1 Erich Niellson Solckj Madtz Påålsonn Tuchkalains drengh Solki
Kilpåla/Kilpola
1 Michell Olofsonn Lambinen Lampinen
Karkiamäkj/Karkeamaa
1 Anders Andersson Pöyhöin Pöyhönen
Wårenma/Vehmaa
2 Pååll Peerssonn Mardikainen Martikainen
Lars Larssonn Hötyläinen dg Hyötyläinen
Wårenma/Narila
1 Bengdt Henderson Putkin Putkinen
Narila/Narila
2 Anders Matson Paunoinen Paunonen
Lars Olofson Paunoin B:r S. Paunonen
Hännila/Hännilä
3 Hartwik Christersonn Hennin Hänninen
Michell Christersonn B:r Hänninen
Anders Michellssonn Son Hänninen
Kaskis/Kaskii
1 Johan Hannsson Råtzalainen Ruotsalainen
Soinniemi/Soiniemi
2 Lars Monnsonn Sårioinen Sorjonen
Peer Monnsonn ibm B:r Sorjonen

Autiot ja viljelyyn otetut rakuunatalot ♦ Dragoune Ödhe och Uptagne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1093

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäki/Vehmaa
2 Larss Pöndinen Sk:r 667 Pöntinen
Lars Larssonn Pöndinen Sonn Pöntinen
Näringi/Näärinki
1 Hendrich Johansonn Hämäläin Sk:r 666 Hämäläinen
1 Jacob Larssonn Cauppinen Sk:r 666 Kauppinen
Tuchkala/Remojärvi
1 Dafuidh Anderssonn Remoin Skattar 667 Remonen
Wårenma/Vuorenmaa
2 Larss Peerssonn Leinoinen Skattar 666 Leinonen
Peer Peerssonn Leinoinen B:r Leinonen
Tuchkala/Remojärvi
1 Johann Johannson Wanhainen Vanhanen

Vero- ja kruununtilat

Jalkaväen palkkatalot ♦ Infanterietz Frij och Tildelningz bönder

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1093

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__aihumäkj/Vehmaa
2 Anders Peerssonn Westerin Vesterinen
Jacob Peerssonn B:r Vesterinen
__angasby/Kangas
3 Peer Peerssonn Immoinen Immonen
Hendrich Peerssonn B:r Immonen
Michell Peerssonn Sytingz Son Immonen
__rniemi/Suurniemi
1 Hanss Olofsonn Tirronen Tirronen
__åttila/Hottila
1 Johan Cosmason Hottinen Hottinen
__skilaniemj/Kiiskilänniemi
1 Peer Larssonn Laakonen Laakkonen
__ntaipal/Kasintaipale
1 Johann Anderssonn Lautiain Lautiainen
__ntaipal/Pohjois
2 Hendrich Larssonn Kuckonen Kukkonen
Thomas Simonson Hämäläin dreng Hämäläinen
__kiös/Pohjois
2 Oloff Anderssonn Wahuoinen Vahvanen
Olof Olofson Heinoin Bolagzman Heinonen
__kiös/Mäköis
1 Oluff Larssonn Tenhuinen Tenhunen
__järfui/Hietajärvi
2 Peer Matssonn Puhakain Puhakainen
Lars Matssonn Puhakain B:r Puhakainen
1 Oloff Johannssonn Kettuin Kettunen
__dois/Rantuu
1 Anders Påålssonn Ahoinen Ahonen
__la/Halola
2 Peer Michellssonn Halonen Halonen
Johan Michellssonn B:r Halonen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Haikarila/Haikarila
3 Hindrich Jonnsson Haikarain Haikarinen
Peer Hendrichsonn Sonn Haikarinen
Simon Jörennssonn B:r S. Haikarinen
1 Sigfredh Peerssonn Kerckj Kärki
Heniåla/Heinola
1 Larss Olofsonn Heinonen Heinonen
Hatzola/Hatsola
1 Oloff Olofsonn Tålska Turakain Tolska
2 Bertill Matsonn Puttonen Puttonen
Michell Bertilssonn Sonn Puttonen
Maifwala/Maivala
1 Abraham Hendrichssonn Kuosmanen
Murdois/Murtois
1 Johan Johannsson Hämäläin Hämäläinen
Tuhkala/Tuhkala
1 Oluff Olofsonn Inginen Inkinen
Hätys by/Hyötyy
2 Peer Abramsonn Hötyinen Hyötyläinen
Abraham Peersson Hötyin Hyötyläinen
Karkiama/Karkeamaa
1 Eskell Niellssonn Pöyhöinen Pöyhönen
Narila/Narila
1 Anders Pålssonn Tarfuoinen Tarvainen
Kaihumäkj/Vehmaa
1 Oloff Peerssonn Mardikainen Martikainen

Kestikievarit ♦ Giestgifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Memminmäkj/Männynmäki
3 Pååll Peerssonn Ryhanen Ryhänen
Johann Peerssonn Ryhäinen B:r Ryhänen
Thomas Johannson Huttuin dg Huttunen
Härkälä/Härkälä
3 Oloff Thomassonn Härkäinen Härkänen
Johan Thåmassonn B:r Härkänen
Heming Thåmassonn B:r Härkänen

Postitalonpojat ♦ Påstbönder

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäki/Kaihunmäki
1 Henrich Erichsonn Condiain Kontiainen
Härkälä/Härkälä
1 Peer Sigfredhsonn Haloinen Halonen
Tuhkala/Remojärvi
2 Pååll Pålsonn Pafujlainen Paavilainen
Jören Samuelson Hämäläin dreng Hämäläinen

Siltavouti ♦ Brofougden

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tuhkala/Summala
Johann Pardainen Partanen

Kruununvoudin palvelijat ♦ Befalningzmans Tienare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tuhkala/Pappila
1 Anders Mårtensson Rimppi Rimppi
1 Erich Erichsonn Nylander Nylander

Nimismiestalo ♦ Lendzmans hem:n

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__humäki/Kaihunmäki
2 Madtz Matsonn Kouruinen Kourunen
Matz Matsonn Cosmainen Kuosmanen

Pappilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kyrckioheerdens drengiar
/Pappila
3 Sigfredh Matsonn Hämäläinen Hämäläinen
Anders Christersonn Kirstoinen
Ollj Johannson Härköinen Härkönen
Klåckaren
1 Johann Larssonn Mardikain Martikainen

Läänitykset ♦ Frällsse

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Commissariens Wälb: Erich Liliesköldz Frällsse

Hanebergin säterin rengit, Hanebergz Sätterietz drengiar Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
/Pohjois
Erich Nissinen Nissinen
Madtz Larssonn Såfuolain Savolainen
Madtz Matsonn Rasainen Rasanen

Hanebergin säterin torpparit, Tårppare Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1094

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hendrich Laitiainen Laitiainen
Madtz Laitiainen Laitiainen
Christer Jörennsonn Lambin Lampinen
Niels Summainen Summanen

Lilliesköldin läänitykseen liitetyt, Desse boo inom råå och Röör Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1095

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pochias/Pohjois
Larss och Michell Kähköins öde, besittes af Michell Matssonn
Madtz Kehköins öde Kähkönen
Oluf Kuifualains och Peer Hämäläins ödhe Kuivalainen
Thomas Safuålains och Pååll Matssonn Nenoins öde Savolainen
Larss Marain Kuckoins och Anders Pekurins öde Maaranen
Oloff Cosmains och Peer Kättuins öde Kuosmanen
Lars och Michell Kehköins öde
Olof Michellsonn Kehköins öde Kähkönen
Peer Peersonn Hämäläin Hämäläinen
Michell Hämäläin B:r Hämäläinen
Simonn Cosmainen Kuosmanen
Matz Hendersonn Kehköins öde Kähkönen

Lilliesköldin läänityksen talonpojat Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1095

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Matilaby/Mattila
2 Madtz Monnssonn Pöndinen Pöntinen
Lars Pöndinen Sonn Pöntinen
1 Oloff Madtsonn Pernäins öde, uptagit af Hendrich Johannsson Pasain Pärnänen
1 Madtz Henderssonn Kupparinen Kuparinen
Soinniemi/Soiniemi
- Peer Michellssonn Toras öde Toronen?
1 Johann Michellssonn Purhoin Purhonen
2 Thåmas Olofsonn Kåtilainen Kotilainen
Peer Thåmassonn Sonn Kotilainen
- Eskell Råickoins Urminnes öde Roikonen
Hetajärfui/Hietajärvi
1 Madtz Anderssonn Lijmatainen Liimatainen
- Anders Conttins öde Konttinen
3 Hendrich Larssonn Fråsti Frost
Larss Larssonn Fråsti B:r Frost
Johann Larssonn Fråsti Frost
2 Larss och Eskell Cosmoins ödhe, upt: 665 ... af Stafan Stafanson Uckoinen
Mons Uckoinen B:r Ukkonen
1 Larss Matssonn Kettuinen Kettunen
__arala/Maarala
2 Johann Anderssonn Pasainen Pasanen
Larss Johanssonn Sonn Pasanen
__ifwala/Maivala
2 Pååll Brusiusson Caipain besittes af Ryttmest. Wälb. Erich Liliesköld Kaipainen
Pååll Caipainen Kaipainen
Peer Påålsonn Caipain B:r Kaipainen
- Larss Anderssons ödhe, besittes af Ryttmest. Wälb. Erich Liliesköld

Nassokinin läänitys ♦ Sal: Wälb: Jacob Nasakens Frellsse

Aholan säterin torpparit, Under Ahåla Sättegårdh, Tårpare Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1095

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
/Ahola
2 Staffan Johannsonn Laitiain Laitiainen
Pååll Jonsson Härköin Sytingz Sonn Härkönen
1 Eskell Påålsonn Pulkoinen Pulkkinen

Aholan kartanon rengit, Gårdzens drengiar Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1095

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Madtz Matsonn Leskinen Leskinen
Pååll Jonnssonn Leskinen Leskinen
Christer Pålsonn Pijrainen Piiranen

Nassokinin talonpojat, Bönderne Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1095

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__dois/Rantuu
1 Johann Johannssonn Huttuin Huttunen
2 Peer Niellssonn Härköinen Härkönen
Peer Peerssonn Sonn Härkönen
__la/Leskelä
1 Anders Jonnssonn Leskinen Leskinen
2 Madtz Jåhannsson Leskinen Leskinen
Jören Olofsonn B:r Sonn Leskinen

Nassokinin talonpojat Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1096

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
2 Jonnss Hendersson Leskinen Leskinen
Hendrich Jonnssonn Leskinen
Härkälä/Härkälä
2 Pååll Påållssonn Härköinen Härkönen
Hendrich Madtsonn B:r Son Härkönen
Metila/Miettula
1 Peer Anderssonn Råkolainen Ruokolainen
Lefwåla/Lievola
2 Jons Anderssonn Hamuinen Hamunen
Hans Anderssonn Hamuinen B:r Hamunen
1 Oloff Påålsonn Lefuåinen Lievonen
- Peer Hendrichsonn Lefuåins öde Lievonen
- Jönss Jönnssonn Lefuoins öde Lievonen
Såpala/Sopala
2 Pååll Peerssonn Sopainen Sopanen
Hendrich Peerssonn B:r Sopanen
3 Wijsa Matsonn Sopainen Sopanen
Johann Matsonn ibm B:r Sopanen
Anders Hendrichsonn B:r S. Sopanen
Rasala/Rasala
1 Peer Peerssonn Rasainen Rasanen
Lauckala/Laukkala
1 Larss Oloffssonn Heinoinen Heinonen
1 Jonss Bengdtsonn Mustoinen Mustonen
Wijsala/Viisala
1 Wijsa Peersson Leskinen Leskinen
Jåkela/Jokela
1 Cosma Håttins och Pååll Pispas öde, uptagit af Lars Peerson Kerkj Hottinen
Pölläla/Pellilä
1 Larss Eskelssonn Pöllänen g:ll Soldat Pöllänen
Lipsala/Lipsala
2 Pååll Påållssonn Lipsanen Lipsanen
Peer Peerssonn Seppäin Mågh Seppänen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Leutnampt Michel Erichsons frellsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1096

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hottila/Hottila
- Johann Cosma Hottins öde Hottinen
Remojärf/Remojärvi
2 Madtz Peerssonn Leinoinen Leinonen
Isak Peerssonn B:r Leinonen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Ryttmester Hendrich Swrmans frellsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1096

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwala/Teivaa
2 Madtz Madtsonn Teifuainen Teivainen
Niels Matsonn Teifuainen Sonn Teivainen
1 Michell Michelsonn Teifuainen Teivainen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Wälb: Jonss Rosensmitz frellsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1096

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__tela/Paatela
1 Peer Hannsonn Tirroinen Tirronen
__smala/Kuosmala
1 Michell Johannsonn Hämäläinen Hämäläinen
__hkala/Tuhkala
1 Niels Niellsonn Hämäläinen till skatt 666 Hämäläinen

Baranoffin läänitys ♦ Maior Wälb: Claes Johan Boranåfz f:e

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1096

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__kälax/Pitkälahti
1 Stafann Monson Pasainen Pasanen
1 Jons Andersonn Kiukas Kiukas
2 Peer Jonnsonn Langoinen Länkinen
Oluf Persson Langoin Sonn Länkinen
1 Peer Nopoinen Noponen
1 Thomas Matson Pedikäinen Pietikäinen
Peer Påållssonn Sonn Pietikäinen
2 Madtz Madtsonn Pedikäinen Pietikäinen
Jacob Jacobsonn Swåger
1 Stafann Matsonn Ikoinen Ikonen
- Hans Bengtsonn Ikoinen öde Ikonen
3 Sigfredh Peersonn Härköinen Härkönen
Madtz Peerssonn B:r Härkönen
Anders Pålsonn Bolagz B:r
2 Pååll Matsonn Wenäinen Väänänen
Hans Hannsonn Härköin B:m Härkönen
- Anders Bengdtson Pulkins ödhe Pulkkinen
1 Anders Grelson Seilainen Seilonen
2 Peer Jonnson Seilainen gl: oduglig Seilonen
Jons Peerssonn Son Seilonen
2 Christer Hannson Ikoinen Ikonen
Hans Olofsonn B:r Son Ikonen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1097

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Pååll Peerssonn Haloinen Halonen
- Oloff Kehköins öde Kähkönen
Yliwesi/Ylivesi
1 Pååll Hendersonn Harmainen Harmainen
2 Pååll Niellsonn Heilainen Heilanen
Michell Niellsonn B:r S. Heilanen
1 Anders Peersonn Parkin Parkkinen
1 Peer Peerson Tolfuainen Tolvanen
1 Jacob Olufson Lijmatainen Liimatainen
1 Niels Peerssonn Heilainen Heilanen
- Hendrich Peerssonn Sockains öde Soikkanen
1 Eskell Olofsonn Korhoinen Korhonen
1 Jören Hannson Korhoinen Korhonen
1 Lars Olofsonn Kituinen Kitunen
Pulkila/Pulkkila
1 Jons Bengdtsonn Pulkinen Pulkkinen
Matz Stafanson Pulkin Bolagzman Pulkkinen
1 Pååll Peersonn Pulkin Pulkkinen
1 Peer Peersonn Käriäinen Kääriäinen
3 Anders Bengdtsonn Pulkinen Pulkkinen
Jacob Bengdtsonn B:r Pulkkinen
Bengdt Bengdtsonn B:r Pulkkinen
Råkola/Ruokola
3 Lars Andersonn Råkolainen Ruokolainen
Lars Niellsson B:r S. Ruokolainen
Anders Niellssonn Sona S. Ruokolainen
2 Michell Peerssonn Råkolainen Ruokolainen
Mårten Peerssonn Ruokolainen
1 Hans Hannsson Råkolainen Ruokolainen
1 Christer Hannson Mondoinen Montonen
1 Jören Pålsonn Amtman Valentin Bolsarsons drengh
Koickala/Koikkala
2 Peer Hannsonn Noppoinen Noponen
Michell Peerssonn Sonn Noponen

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1097

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
1 Michell Michellsson Rimpj Rimppi
/Kilpola
1 Oluf Christersson Kilpelein Kilponen
/Maarala
1 Petter Pijra hoos Magnus Marainen Piira

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 18
SVAR SE/KrA/0025/0/17 alkaen kuvasta 1088

Nimet aakkosjärjestyksessä16651667

© Maija-Liisa Laakso 2023