AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1656 ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslotz Landzhöfdingedomen...Pro Anno 1656. Nye Slottz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono sampt Infanterietz hemman som inthet Brukes af Officerne

Talolliset

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 863

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suriniemj/Suurniemi
Thomas Immoin Immonen
Oloff Hansson Tiroin Tirronen
Suriniemj/Hyvölä
Peeter Hyfwoin Simon Larsson Råckolain hoos Påll Michellsson Lambin i Assilaby och Wesulax Sochn Knecht Hyvönen
Härkälä/Laukkala
Hendrich Herroin Herranen
Härkälä/Härkälä
Philpus Kijskinen Kiiskinen
Palos/Palonen
Anders Thomesson Hulkkonen
Kasintaipal/Kasintaipale
Johan Andersson Lautiainen
Kiskilaniemj/Kiiskilänniemi
Peer Lackoinen Laakkonen
Påll Kupsa Kupsa
Woronmaa/Vuorenmaa
Peer Johansson Leinoin Leinonen
Cossmala/Kuosmala
Johan Cossman Kuosmanen

Ruotu 44Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 863

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Samuell Hämelein Hämäläinen
Hatzoila/Hatsola
Hämmingh Hatzoin Hatsonen
Summala/Summala
Lars Pardoin Partanen
Thomas Jönsson Pardoin Partanen
Summala/Hottila
Simon Hottinen Hottinen
Soiniemj/Soiniemi
Knuut Antoin Anttonen
Kutilanmäkj/Knuutilanmäki
Jöns Pulckin Pulkkinen
Kangankylä/Soiniemi
Peer Hansson Mattilain Matilainen
Kangankylä/Kangas
Peer Immoin Immonen
Yliwesi/Ylivesi
Simon Hämmelein Hämäläinen
Kaikumäkj/Kaihunmäki
Hendrich Condia Kontia
Toifwala/Teivaa
Anders Toifwain Teivainen
Murdois/Murtois
Morthen Niellss:n Ihalain S:n Påll Morthensson Knecht Ihalainen

Ruotu 45Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 863

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäkj/Kaihunmäki
Hendrich Putkoin Putkinen
Christer Pätynj Pätynen
Hatzoila/Hatsola
Peer Martin Marttinen
Oloff Olofsson Turkoin Turakainen

Ruotu 45, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Turakala/Turakkala
Anders Turakain Turakainen
Mäckois/Mäköis
Lars Thenhuin B:r Peer Thenhuin Knecht Tenhunen
Ollikala/Ollikkala
Hendrich Jönsson Pedikein Pietikäinen
Aufwila/Auvila
Mattz Mattzsson Aufwin Auvinen
Lars Aufwin Auvinen
Anders Aufwin Auvinen
Toifwola/Teivaa
Jöns Längä Länkinen
Hötyis/Hyötyy
Mattz Cossman Hytiläin Hyötyläinen
Turakala/Pohjois
Lars Thomesson Narrin Narinen
Thomas Jakoin Ikonen

Ruotu 46Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oloff Wachwoin Vahvanen
Mäckiois/Mäköis
Nills Kämilein Kemiläinen
Rämoijärff/Remojärvi
Påll Pafwilain Paavilainen
Turikala/Pohjois
Olof Suikoinen Suikkonen
Turikala/Pohjois?
Olof Lejnoin Leinonen
Mustoila/Mustola
Nills Hendrichsson Mustonen
Haikarala/Haikarila
Sigfred Peersson Kärkj B:r Lars Peersson Kärkj Knecht Kärki
Jören Jönsson Haikara Haikara
Hetaijärffwj/Hietajärvi
Mattz Jönsson Puhakoin Puhakainen
Maifwala/Maivala
Oluff Henninen Hänninen
Pyllkälä/Pylkkälä
Christer Clemetsson Pylkkänen
Wårenmaa/Vuorenmaa
Morthen Lambain Lampainen
Wechmaisneringh/Näärinki
Peer Pållsson Råppoin Roponen

Ruotu 47Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wechmaisneringh/Vehmaa
Peer Wester Vesteri
Peer Mardikain Martikainen
Hetajärff/Hietajärvi
Påll Jönsson Kettuin Kettunen
Haloila/Halola
Peer Michellsson Halloin Halonen
Lehikälä/Lehikkola
Lars Pållsson Neula Neula
Murdois/Murtois
Hendrich Hämelein B:r Jöns Jönsson Hämelein Knecht Hämäläinen
Hatzoila/Hatsola
Thomas Mustoin Mustonen
Remojärff/Remojärvi
Oloff Oloffsson Ingin Inkinen
Hytiöis/Hyötyy
Peer Abrahamsson Hyttilain Hyötyläinen
Hytiöis/Knuutilanmäki
Thomas Rongoin Ronkainen
Tuchala/Tuhkala
Mattz Muikuinen Muikkunen
Oloff Tuckalain Tuhkalainen

Ruotu 48Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Warenma/Vuorenmaa
Peer Persson Hirfwoin Hirvonen
Männimäkj/Männynmäki
Johan Johansson Hyfwoin Hyvönen
Marala/Maarala
Peer Månsson Marain B:r Son Peer Jönsson Knecht Maaranen
Surinemj/Hyvölä
Jören Erichsson Rongain Ronkainen
Surinemj/Suurniemi
Lars Pyllkinen Pylkkänen
Kiskilakaskis/Kaskii
Peer Wassara Vasara
Håttila/Hottila
Phalentin Phillpusson
Kettula/Kettula
Peer Rimpi Rimppi
Patela/Ollikkala
Bengt Peersson Wachwoin Vahvanen
Heinola/Heinola
Lars Oloffsson Heinoin Heinonen
Mustoila/Mustola
Mattz Jönsson Lengein Länkinen
Karkiama/Karkeamaa
Anders Pöyhön Pöyhönen

Ruotu 49Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 864

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskalemj/Kiiskilänniemi
Grells Jacobsson Cossmain Kuosmanen
Mattz Thomesson
Näringh/Näärinki
Påll Jarinen Jaaranen

Ratsastalot ♦ Ryttare aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn som för dheres öfwerlopz Follck böra stå i Rotha

Ruotu 5 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 878

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilakaskis/Kaskii
Nills Kiskinen Kiiskinen
Koskolanemj/Kiiskilänniemi
Erich Gorgoniusson Kiiskinen
Koskolanemj/Purhola
Tönne Mattsson Hussmans S:n Eskill Michelsson Knecht
Taipala/Taipale
Oloff Andersson Taipalin Taipalinen
Pakola/Ollikkala
Anders Nulpoinen Nulpponen

Ruotu 6 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 878

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pakola/Turakkala
Christer Turukain Turakainen
Caisslajärff/Kaislajärvi
Johan Härkoin Härkönen
Maiwola/Maivala
Philpus Condia Kontia
Murdois/Murtois
Oluff Härkein Littupä Härkönen
Maiwola/Maivala
Brusius Caipoinen Kaipainen
Kanhomäkj/Kaihunmäki
Peer Pasain Pasanen

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 880

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Peer Pållsson Sutinen Sutinen

Läänitykset ♦ Frellse aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn Pro Anno 1656

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Clas Boranoffz

Ruotu 24 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 9 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 893

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckolaby/Ruokola
Larss Andersson Råckolain Ruokolainen
Christer Hansson Råckolain Ruokolainen
Jöran Pållsson Råckolain Ruokolainen
Råckolaby/Pulkkila
Påll Peersson Pullkin Pulkkinen
Råckolaby/Ruokola
Christer Rockolain Ruokolainen
Hans Rockolain Peer Jönsson Råckolain Knecht Ruokolainen
Råckolaby/Pulkkila
Anders Bengtsson Pullkin Pulkkinen
Jöns Bengtsson Limetein Liimatainen
Råckolaby/Ylivesi
Lars Olufsson Kituin Kitunen
Jöns Peersson Heilainen Heilanen
Nills Nillsson ibm Heilanen
Oluff Jacobsson ibm Heilanen
Anders Pållsson Rehuin Rahunen
Eskill Korhoinen Korhonen

Ruotu 25 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 893

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöran Korhoinen Korhonen
Råckolaby/Pitkälahti
Jöns Pasainen Pasanen
Råckolaby/Ylivesi
Peeter Tolfwain Tolvanen
Anders Parkuin Parkkinen
Pitkalax/Pitkälahti
Anders Seilain Seilonen
Peer Jönsson ibm Peer Pållsson Solla Knecht Seilonen

Seuraavat Baranoffin läänityksen miehet on alkuperäisessä luettelossa merkitty Puumalaan, mutta henkikirjojen mukaan asuvat Juvalla

Ruotu 25 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 894

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mattz Staffansson Ickoin Ikonen
Pitkalax/Pulkkila
Anders Pullkinen Pulkkinen
Pitkalax/Pitkälahti
Thomas Pedikainen Pietikäinen
Påll Mattsson Härkein Härkönen
Jons Peersson Langain Länkinen
Sigfredh Peersson Härkein Härkönen
Anders Kiukas Kiukas
Mattz Pedikain Pietikäinen
Peer Sakain Soikkanen
Påll Peersson Halloin Halonen
Peer Mattsson Noppoin Noponen
Pitkalax/Kaislajärvi
Peer Hansson Noppåin Noponen
Pitkalax/Ylivesi
Mattz Harmainen Harmainen
Pitkalax/Pitkälahti
Christer Ickoin Ikonen
Hend Bengtsson ibm Ikonen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens F:s

Ruotu 52 NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 905

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois/Rantuu
Jöns Jönsson Huttuin Huttunen
Jockela/Jokela
Påhl Pispain Piispanen
Randois/Rantuu
Nills Härkein Härkönen
Sapälä/Sopala
Påll Keistinen Keistinen
Hendrich Johansson Keistinen Keistinen
Laukala/Laukkala
Olof Larsson Heinoin Heinonen
Peer Heinoin Heinonen
Paijusalmj/Pajusalmi
Hendrich Heinoin Heinonen
Mietula/Miettula
Peer Andersson Roukolain Ruokolainen
Leskelä/Leskelä
Mattz Leskin Leskinen
Johan Leskin Leskinen
Peer Leskin Leskinen
Härkälä/Härkälä
Mattz Pållsson Härckein Härkönen
Peer Härkein Härkönen
Wisala/Viisala
Peer Andersson Leskin Leskinen
Lewola/Lievola
Jöns Lefwoin Lievonen
Olof Lewoin Lievonen
Anders Hamuin Hamunen
Rasala/Rasala
Peer Rasain Rasanen
Lipsala/Lipsala
Nills Lipsain Lipsanen
Pöllölä/Pellilä
Lars Eskillsson Lengoin Pöllänen?
Pöllölä/Lievola
Peer Lehickoin Lehikoinen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Jöns Rosensmitz

Ruotu 53 RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 906

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cuossmala/Kuosmala
Cuossma Tarkiain Tarkiainen
Remojärfwj/Remojärvi
Mattz Rimj Rimi
Kurickala/Kurikkala
Peer Hansson Tirroin Tirronen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Morthen Brännerfälltz

Ruotu 54 BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 907

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hotölä/Hyötyy
Jöns Oickarinen Oikarinen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Hendrich Suurmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teiwala/Teivaa
Mattz Teiwain Teivainen

Markus Jakobsson Pampin läänitys ♦ Corporalens Markus Pamps

PampLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soininemj/Soiniemi
Hendrich Uckoin Ukkonen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Leut: Michell Erichssons

ErichssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worinma/Narila
Anders Narinen Narinen
Worinma/Vuorenmaa
Peer Peersson Leinoin Leinonen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Erich Lilliensköldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hetäjärf/Hietajärvi
Påhl Ryhäin Ryhänen
Staffan Monoin Mononen
Lars Fråsti Frost
Soinnemj/Soiniemi
Simon Aufwin Auvinen
Mattz Rasain Rasanen
Thomas Kåtilain Kotilainen
Purhoila/Purhola
Olof Keistinen Keistinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 5
SVAR SE/KrA/0025/0/4 alkaen kuvasta 863, 878, 880, 893, 905, 906, 907, 909, 910

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 633
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 280

Nimet aakkosjärjestyksessä16551660

© Maija-Liisa Laakso 2022