AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1656 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1656

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Thomesson (Palos) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Christer Clemetsson (Pyllkälä) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Erich Gorgoniusson (Koskolanemj) [Ratsastalot] Ruotu 5 Ratsastalot:Ruod+V

Eskill Michellsson (Keskolaniemj) [Ratsastalot] Väenottoluettelo

Eskill Michelsson (Koskolanemj) [Ratsastalot] Ruotu 5 Ratsastalot:Ruod+V

Johan Andersson (Kasintaipal) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Mattz Thomesson (Kiskalemj) [Talolliset] Ruotu 49:Ruod+V

Nills Hendrichsson (Mustoila) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Phalentin Phillpusson (Håttila) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Tönne Mattsson (Koskolanemj) [Ratsastalot] Ruotu 5 Ratsastalot:Ruod+V

AAlkuun

Antoin

Knuut (Soiniemj) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Aufwin

Anders (Aufwila) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Lars (Aufwila) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Mattz Mattzsson (Aufwila) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Simon (Soinnemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

CAlkuun

Caipoinen

Brusius (Maiwola) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

Condia

Hendrich (Kaikumäkj) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Philpus (Maiwola) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

Cossmain

Grells Jacobsson (Kiskalemj) [Talolliset] Ruotu 49:Ruod+V

Cossman

Johan (Cossmala) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

FAlkuun

Fråsti

Lars (Hetäjärf) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

HAlkuun

Haikara

Jören Jönsson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Halloin

Peer Michellsson (Haloila) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Påll Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Hamuin

Anders (Lewola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Harmainen

Mattz (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Hatzoin

Hämmingh (Hatzoila) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Heilainen

Jöns Peersson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Nills Nillsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Oluff Jacobsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Heinoin

Hendrich (Paijusalmj) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Lars Oloffsson (Heinola) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Olof Larsson (Laukala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Peer (Laukala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Henninen

Oluff (Maifwala) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Herroin

Hendrich (Härkälä) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Hirfwoin

Peer Persson (Warenma) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Hottinen

Simon (Summala) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Huttuin

Jöns Jönsson (Randois) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Hyfwoin

Johan Johansson (Männimäkj) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Peeter (Suriniemj) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Hytiläin

Mattz Cossman (Hötyis) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Hyttilain

Peer Abrahamsson (Hytiöis) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Hämelein

Hendrich (Murdois) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Jöns Jönsson (Murdois) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V (Murdois) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Samuell (Knutilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Hämmelein

Simon (Yliwesi) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Härckein

Mattz Pållsson (Härkälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Härkein

Nills (Randois) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Peer (Härkälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Påll Mattsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Sigfredh Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Härkein Littupä

Oluff (Murdois) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

Härkoin

Johan (Caisslajärff) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

IAlkuun

Ickoin

Christer (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Hend Bengtsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Mattz Staffansson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Ihalain

Morthen Niellss:n (Murdois) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Påll Morthensson (Murdois) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Påll Mårthensson (Murdois) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Immoin

Peer (Kangankylä) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Thomas (Suriniemj) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Ingin

Oloff Oloffsson (Remojärff) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

JAlkuun

Jakoin

Thomas (Turakala) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Jarinen

Påll (Näringh) [Talolliset] Ruotu 49:Ruod+V

KAlkuun

Keistinen

Hendrich Johansson (Sapälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Olof (Purhoila) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Påll (Sapälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Kettuin

Påll Jönsson (Hetajärff) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Kijskinen

Philpus (Härkälä) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Kiskinen

Nills (Kiskilakaskis) [Ratsastalot] Ruotu 5 Ratsastalot:Ruod+V

Kituin

Lars Olufsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Kiukas

Anders (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Korhoinen

Eskill (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Jöran (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Kupsa

Påll (Kiskilaniemj) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Kåtilain

Thomas (Soinnemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Kämilein

Nills (Mäckiois) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Kärkj

Lars Peersson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V (Haickarala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Sigfred Peersson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

LAlkuun

Lackoinen

Peer (Kiskilaniemj) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Lambain

Morthen (Wårenmaa) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Lambin

Påll Michellsson (Suriniemj) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Langain

Jons Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Lefwoin

Jöns (Lewola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Lehickoin

Peer (Pöllölä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Leinoin

Peer Johansson (Woronmaa) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Peer Peersson (Worinma) [Mikael Erikssonin läänitys] Ruotu Erichsson:Ruod+V

Lejnoin

Olof (Turikala) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Lengein

Mattz Jönsson (Mustoila) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Lengoin

Lars Eskillsson (Pöllölä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Leskin

Johan (Leskelä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Mattz (Leskelä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Peer (Leskelä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Peer Andersson (Wisala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Lewoin

Olof (Lewola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Limetein

Jöns Bengtsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Lipsain

Nills (Lipsala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Littupä

Oluff (Murdois) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

Littupä (Härkein Littupä)

Oluff (Murdois) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

Längä

Jöns (Toifwola) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

MAlkuun

Marain

Peer Jönsson (Marala) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Peer Månsson (Marala) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Mardikain

Peer (Wechmaisneringh) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Maroin

Peer Jönsson (Maarala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Martin

Peer (Hatzoila) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Mattilain

Peer Hansson (Kangankylä) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Monoin

Staffan (Hetäjärf) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Muikuinen

Mattz (Tuchala) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Mustoin

Thomas (Hatzoila) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

NAlkuun

Narinen

Anders (Worinma) [Mikael Erikssonin läänitys] Ruotu Erichsson:Ruod+V

Narrin

Lars Thomesson (Turakala) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Neula

Lars Pållsson (Lehikälä) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Noppoin

Peer Mattsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Noppåin

Peer Hansson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Nulpoinen

Anders (Pakola) [Ratsastalot] Ruotu 5 Ratsastalot:Ruod+V

OAlkuun

Oickarinen

Jöns (Hotölä) [Mårten Brennerfeltin läänitys] Ruotu 54 Brennerfelt:Ruod+V

PAlkuun

Pafwilain

Påll (Rämoijärff) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Pardoin

Lars (Summala) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Thomas Jönsson (Summala) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Parkuin

Anders (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Pasain

Peer (Kanhomäkj) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

Pasainen

Jöns (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Pedikain

Mattz (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Pedikainen

Thomas (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Pedikein

Hendrich Jönsson (Ollikala) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Pispain

Påhl (Jockela) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Puhakoin

Mattz Jönsson (Hetaijärffwj) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Pulckin

Jöns (Kutilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Pullkin

Anders Bengtsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Påll Peersson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Pullkinen

Anders (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Putkoin

Hendrich (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Pyllkinen

Lars (Surinemj) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Pätynj

Christer (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Pöyhön

Anders (Karkiama) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

RAlkuun

Rasain

Mattz (Soinnemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Peer (Rasala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Rehuin

Anders Pållsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Rimj

Mattz (Remojärfwj) [Jöns Rosenschmidtin läänitys] Ruotu 53 Rosenschmidt:Ruod+V

Rimpi

Peer (Kettula) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Rockolain

Christer (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Hans (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Rokolain

Peer Jönsson (Rokolaby) [Baranoffin läänitys] Väenottoluettelo

Rongain

Jören Erichsson (Surinemj) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Rongoin

Thomas (Hytiöis) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Roukolain

Peer Andersson (Mietula) [Nassokinin läänitys] Ruotu 52 Nassokin:Ruod+V

Ryhäin

Påhl (Hetäjärf) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Råckolain

Christer Hansson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Jöran Pållsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Larss Andersson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Peer Jönsson (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 24 Baranoff:Ruod+V

Simon Larsson (Suriniemj) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Råppoin

Peer Pållsson (Wechmaisneringh) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

SAlkuun

Sakain

Peer (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Seilain

Anders (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Peer Jönsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Solla

Peer Pållsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V (Pitkälax) [Baranoffin läänitys] Väenottoluettelo

Suikoinen

Olof (Turikala) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Sutinen

Peer Pållsson [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

TAlkuun

Taipalin

Oloff Andersson (Taipala) [Ratsastalot] Ruotu 5 Ratsastalot:Ruod+V

Tarkiain

Cuossma (Cuossmala) [Jöns Rosenschmidtin läänitys] Ruotu 53 Rosenschmidt:Ruod+V

Teiwain

Mattz (Teiwala) [Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys] Ruotu Suurman:Ruod+V

Thenhuin

Lars (Mäckois) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Peer (Mäckois) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Thenhuinen

Peer (Mäckois) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Tiroin

Oloff Hansson (Suriniemj) [Talolliset] Ruotu 43:Ruod+V

Tirroin

Peer Hansson (Kurickala) [Jöns Rosenschmidtin läänitys] Ruotu 53 Rosenschmidt:Ruod+V

Toifwain

Anders (Toifwala) [Talolliset] Ruotu 44:Ruod+V

Tolfwain

Peeter (Råckolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 25 Baranoff:Ruod+V

Tuckalain

Oloff (Tuchala) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Turakain

Anders (Turakala) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Turkoin

Oloff Olofsson (Hatzoila) [Talolliset] Ruotu 45:Ruod+V

Turukain

Christer (Pakola) [Ratsastalot] Ruotu 6 Ratsastalot:Ruod+V

UAlkuun

Uckoin

Hendrich (Soininemj) [Markus Jakobsson Pampin läänitys] Ruotu Pamp:Ruod+V

VWAlkuun

Wachwoin

Bengt Peersson (Patela) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Oloff (Turakala) [Talolliset] Ruotu 46:Ruod+V

Wassara

Peer (Kiskilakaskis) [Talolliset] Ruotu 48:Ruod+V

Wester

Peer (Wechmaisneringh) [Talolliset] Ruotu 47:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 179 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2021