AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1675 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1675

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrijfningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslåtts medh dess sampt Kymenegårdz Lähn Pro A:o 1675


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono

Talolliset

Ruotu 2, Berndt Grabbes Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 899

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Männimäkj/Männynmäki
1 Sigfredh Mattzson Hämäläin Hämäläinen

Läänitykset ♦ Frällse

Baranoffin läänitys ♦ Majorens Wälb: Claes Johan Baranoffz

Ruotu 1 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 3 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 913

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälax/Pitkälahti
1 Måns Jönsson Pasoin Pasanen
Yliwesi/Ylivesi
1 Påhl Harmoin Harmainen
1 Påhl Nilsson Seiloin Heilanen
1 Anders Parckin Parkkinen
1 Larss Peersson Tolfwain Tolvanen
1 Jacob Limatain Liimatainen
1 Nills Johanssonson Heiloin Heilanen
1/2 Anders Eskillsson Karhin Korhonen
1/2 Jöran Karhoin Korhonen
1 Larss Kituin Kitunen
Pulckila/Pulkkila
1 Bengt Pulckin Pulkkinen
1 Henrich Andersson Pulckin Pulkkinen
1/2 Jöran Kerjäin Kääriäinen
1 Anders Bengdtzson Pulckin Pulkkinen
Råckala/Ruokola
1 Lars Nilsson Rockalain Anders Michelson Knecht Ruokolainen
1 Mårthen Råckain Ruokolainen
1/2 Hans Rockalain Ruokolainen
1/2 Hans Mondoin Montonen
1 Lars Rockalain Ruokolainen
Kåickala/Koikkala
1 Michell Peersson Nopoin Noponen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Jäspersson Lilieskiöldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 915

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mattila/Mattila
1 Henrich Paassoin Pasanen
Soiniemi/Soiniemi
1 Petter Kottilain Kotilainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens Erf:r

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 915

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois/Rantuu
1 Peter Nilsson Härckäin Härkönen
Leskilä/Leskelä
1 Peer Andersson Leskin Leskinen
1 Erich Johansson Leskin Broor Peter Johansson Knecht Leskinen

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 916

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Påhl Påhlson Leskin Leskinen
Härckälä/Härkälä
1 Jöns Påhlsson Herckein Härkönen
Mietula/Miettula
1 Anders Peersson Ruokolain Ruokolainen
Lefwola/Lievola
1 Peer Lijkoin Liikanen
1 Oloff Påhlson Lefwoin Lievonen
Såpoila/Sopala
1 Henrich Peersson Såpoin Sopanen
1 Johan Hendersson dito Sopanen
Rasala/Rasala
1/2 Peer Peersson Rasanen Rasanen
Laukala/Laukkala
1 Jöns Peersson Mustoin Mustonen
Wijsala/Viisala
1 Ifwar Wijsasson Leskin Leskinen
Lipsola/Lipsala
1 Peter Petersson Lipsoin Lipsanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Frälse Plåck Rotha. Sahl: Michell Erichsons Erfwing:r

ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 930

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Håttila/Hottila
1 Johan Cossmasson Hottinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1675, Rulla 32
SVAR SE/KrA/0025/0/31 alkaen kuvasta 899, 913, 915, 930

Nimet aakkosjärjestyksessä16741676

© Maija-Liisa Laakso 2023