AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1676 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockais Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslotts medh dess sampt Kymmene Gårdz Lähn Pro 1676


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono

Talolliset

Rasitteettomat talot

Ruotu 11, Ruotuun kuuluu myös yksi mies Kerimäeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mämmumäkj/Männynmäki
1 Berendt Grabbe Grabbe
Wächmais/Vehmaa
1 Hans Erichssonn
Kättula/Kettula
1 Peer Ingeroinen Inkeroinen
Suriniemi/Suurniemi
1 Peer Larsson Lamain Laamanen
Laitala/Laukkala
1 Erich Erichsson Knecht Laukkanen
1 Lars Hindrichssonn
Kaskis/Kaskii
1 Erich Mårthenssonn Wättein Väätäinen
Lautiala/Lauteala
1 Samuell Peerssonn Lautiainen
Purhola/Purhola
1 Olof Larssonn Purhonen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilaniemj/Kiiskilänniemi
1 Stafan Pååhlsson Kiiskinen
Koisalajärfwj/Kaislajärvi
1 Hindrich Jönssonn Härkönen
1 Lars Hindrichssonn Härkönen
Worilax/Vuorilahti
1 Stafan Matsson Korkiain Tarkiainen
1 Peer Matsson Broor, Knecht Tarkiainen

Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ollikala/Ollikkala
1 Anders Larsson Nulpoin Nulpponen
Näringh/Näärinki
1 Kåstiain Eskellsson Tarkiainen
1 Peer Peersson Mulli
Turokala/Turakkala
1 Olof Olofssonn Turakainen
1 Anders Christerssonn Turakainen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Anders Olofssonn Turakainen
1 Peer Larssonn Turakainen
Maiwala/Maivala
1 Erich Jönssonn Lampinen
1 Lars Larssonn Knecht
Remojärfwj/Remojärvi
1 Johan Hindrichssonn Remonen
Kulpola/Kilpola
1 Christer Mårtenson Kulpoin Kilponen
Hötyenby/Hyötyy
1 Jacob Anderssonn Hyötyläinen
Karkiama/Karkeamaa
1 Nielss Erichsson Kiukas Kiukas
Kaskis/Kaskii
1 Michell Larsson Halloin Halonen
1 Pether Larssonn Halonen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kilpola/Kilpola
1 Pååhl Matsson Kalloin Kallinen
1 Matz Eskellsson Littapä Littopää
Patela/Paatela
1 Thomas Uckoin Ukkonen
1 Matz Anderssonn drengh
Härckälä/Härkälä
1 Peer Peerssonn Härkönen
Håttila/Hottila
1 Isack Nielssonn Kemiläinen
Mäckios/Mäköis
1 Staffan Eskelsson Kymäläin Kemiläinen
1 Peer Eskellsson Knecht Kemiläinen
Tuchkala/Tuhkala
1 Johan Kiäriäin Kääriäinen
Nårila/Narila
1 Lars Olofssonn Paunonen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Haunila/Hännilä
1 Anders Michellssonn
Kaskis/Kaskii
1 Matz Johanssonn Ruotsalainen
Tyrimäckj/Tyrynmäki
1 Peer Pååhlssonn Kaipainen
Kiskilänniemj/Kiiskilänniemi
1 Thomas Safwolain drengh Savolainen
Kangais/Kangas
1 Peer Immoinen Immonen
1 Peer Peerssonn Immonen
Håttila/Hottila
1 Elias Hindrichssonn Hottinen
Halloila/Halola
1 Jöns Peerssonn Halloinen Halonen
1 Lars Peerssonn Broor Halonen
Remojärfwj/Remojärvi
1 Peer Påhlsson Pafwilain Knecht Paavilainen

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 967

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Narila/Narila
1 Matz Matsson Pulkinen Knecht Putkinen
Kaihumäki/Kaihunmäki
1 Larss Larsson Passain Pasanen
Pylkälä/Pylkkälä
1 Christer Clemetssonn Pylkkänen
1 Lars Clemetsson Broor Pylkkänen
Randois/Rantuu
1 Hindrich Orain Oranen
Jockais Prestegård/Pappila
1 Olof Täifwoin Teivainen
1 Matz Täifwoin Teivainen

Ratsuväen palkkatalot ♦ Cavalleriietz Frij och Tilldelningz Hemman

Ruotu 26Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangais/Kangas
1 Matz Matsson Achoin Ahonen
Patela/Paatela
1 Peer Hansson Tiroin Tirronen
Suriniemj/Suurniemi
1 Christer Thomasson Immoin Immonen
Kaskis/Kaskii
1 Larss Michelson Haloin Halonen
1 Hindrich Bengdtsson
Kiskilaniemj/Kiiskilänniemi
1 Pååhl Pååhlsson Kupssa Kupsa
1 Hindrich Påhlsson Broor Kupsa
Haikarala/Haikarila
1 Johan Larsson Roikoin Knecht Roikonen
Kockala/Koikkala
1 Hans Sigfredsson Kiurulain Kainulainen
1 Jöns Peersson Maarain Maaranen

Ruotu 27Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Hans Olofssonn Ickoin Ikonen
1 Påhl Hanssonn
Aufwila/Auvila
1 Hindrich Peersson Huttuin Huttunen
Teifwala/Teivaa
1 Pether Mårthensson Oikarin Oikarinen
1 Niels Matsson Teifwain Teivainen
1 Matz Matsson Teivainen
1 Michell Michellsson Teifwain Teivainen
1 Johan Michelssonn Son, Knecht Teivainen
Ollickala/Ollikkala
1 Jöns Jörensson Pedikain Pietikäinen
Maifwala/Maivala
1 Olof Olofsson Häninen Hänninen

Ruotu 28Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Peer Olofssonn Hänninen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
1 Knut Knutssonn Hämäläin Hämäläinen
Pullkila/Pulkkila
1 Peer Johanss Pulkinen Pulkkinen
Såinniemj/Soiniemi
1 Matz Olofsson Uckoin Ukkonen
1 Olof Olofssonn Broor Ukkonen
1 Matz Nielsson Oitin Outinen
Kilpola/Kilpola
1 Matz Påhlssonn Kaloin Kallinen
1 Matz Matsson Knecht Kallinen?
1 Johan Matssonn Schadevitz
1 Niels Nielsson Lipsain Lipsanen

Ruotu 29Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pylläkälä/Pylkkälä
1 Lars Häckinen Häkkinen
Worenma/Vuorenmaa
1 Peeter Frantsson Hirfwoin Hirvonen
1 Michell Larsson Lambain Lampainen
1 Lars Mårtensson Terfwoin Tarvainen

Rakuunoiden palkkatalot ♦ Dragouners Frij och Tilldeelningz Hemman

Ruotu 29, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumäkj/Kaihunmäki
1 Lars Peersson Mardikain Martikainen
1 Larss Tönnesson
1 Larss Michelsson Knecht Kontiainen
Kettula/Kettula
1 Olof Hyfwoin Hyvönen
1 Olof Olofsson Hyfwoin Son Hyvönen
Kangais/Kangas
1 Peer Pååhlsson Kaipain Kaipainen

Ruotu 30Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 970

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Larss Peersson Son Kaipainen
Taipall/Taipale
1 Johan Huttuinen Huttunen
Rångala/Ronkala
1 Jöran Erichsson Rångain eller Pååhl Pååhlsson Heilain Ronkainen
Laukala/Laukkala
1 Matz Peersson Pärnäin Pärnänen

Ruotu 30, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Palois/Palonen
1 Anders Larsson Hulckoin Hulkkonen
1 Dafwidh Larsson b:r, Knecht Hulkkonen
Weijala/Veijala
1 Peer Larssonn Wäijalain Veijalainen
Kaskis/Kaskii
1 Johan Rotzalain Ruotsalainen
1 Hans Johanssonn Ruotsalainen
1 Peer Andersson Wassarain Vasara

Ruotu 31Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Anders Broor Vasara
Tyrinmäki/Tyrynmäki
1 Petter Kaipainen Knecht Kaipainen
1 Lars Pethersonn Son Kaipainen
Summala/Summala
1 Johan Thomasson Pardain Partanen
1 Påhl Olofsson Keistin drengh Keistinen
Kiskilanniemj/Kiiskilänniemi
1 Johann Pååhlsson Kiskinen Kiiskinen
1 Olof Jöranssonn Kilckin Kilkki
Pohiais/Pohjois
1 Lars Johansson Kuckoin Kukkonen
Soinniemj/Soiniemi
1 Lars Månsson Såroin Sorjonen
Randois/Rantuu
1 Anders Heinoin Heinonen

Ruotu 32Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala/Maarala
1 Matz Maaroin Maaranen
Koikala/Koikkala
1 Pååhl Andersson Längä Länkinen
Aufwila/Auvila
1 Madtz Madtsson Aufwinn Auvinen
Ollickala/Ollikkala
1 Staphan Passoinen Pasanen
1 Jören Staphanssonn Son Pasanen
Hatzola/Hatsola
1 Matz Olofsson Reissäin Räisänen
1 Lars Thomasson Mustoin Knecht Mustonen
1 Michell Thomasson Broor Mustonen
Näringh/Näärinki
1 Peer Kåssmamuicku Kuosmamuikku
Teifwola/Teivaa
1 Anders Teifwoin Teivainen

Ruotu 33Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Oloff Andersson Teifwain Son, Knecht Teivainen
Näringh/Näärinki
1 Anders Hännin Rustmestarens Lars Isackssons drengh Hänninen
Maifwaia/Maivala
1 Abraham Hindrichsson Cossmain Kuosmanen
1 Hindrich Hindrichssonn Broor Kuosmanen
Murdois/Murtois
1 Peer Peersson Hämäläin Hämäläinen
Lehikola/Lehikkola
1 Anders Bengdtin Penttinen
Knutilanmäki/Knuutilanmäki
1 Lars Samuellsson Hämäläin Hämäläinen
Tuchkala/Tuhkala
1 Matz Sållis Enckia Solki
1 Niels Hämäläin Hämäläinen
Hötym by/Hyötyy
1 Pååhl Påfwelsson Hormain Harmainen

Ruotu 34Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Bengdt Mågh
Karkiama/Karkeamaa
1 Eskell Andersson Pöyhöin Pöyhönen
1 Pååhl Anderssonn Broor Pöyhönen
1 Påhl Matssonn Råpoin Knecht Roponen
1 Anders Matssonn B:r Roponen
Worenma/Vuorenmaa
1 Pether Heinoin Leinonen
1 Michell Broor Leinonen
1 Johan Kaupinen Kauppinen
Männinmäkj/Männynmäki
1 Lars Peerssonn Ryhäin Ryhänen
1 Johann Broor Ryhänen

Ruotu 35Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wächmais/Vehmaa
1 Hindrich Jackoin Jakonen
Immola/Immola
1 Pether Johansson Rångain Knecht Ronkainen
1 Jören Johansson Brod:r Ronkainen
Pochiais/Pohjois
1 Staffan Hännin Hänninen
Marala/Maarala
1 Niels Heilain Heilanen
1 Johan Nielsson Son Heilanen
Maifwala/Maivala
1 Hindrich Haikarin Haikarinen

Ruotu 35, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Peer Hindrichsson Son Haikarinen
1 Jöns Hindrichsson Broor Haikarinen

Jalkaväen palkkatalot ♦ Infanterietz Frij och Tilldeelningz Hemman

Ruotu 35, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wächmais/Vehmaa
1 Olof Peersson Mardickain Martikainen

Ruotu 36Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Matz Peerssonn Broor Martikainen
1 Anders Peersson Wästerin Vesterinen
1 Peer Peerssonn Broor Vesterinen
Kangais/Kangas
1 Lars Peersson Immoin Knecht Immonen
1 Lars Bertellssonn Muttilainen
1 Johan Larssonn Son Muttilainen
Suriniemi/Suurniemi
1 Hans Tirroin Tirronen
Härckälä/Härkälä
1 Peer Sigfredsson Halloin Halonen
1 Lars Wihawain Drengh Vihavainen
Håttila/Hottila
1 Johan Erichsson Håttin Hottinen

Ruotu 37Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Simon Hindrichssonn Knecht Hottinen
Kiskilänniemi/Kiiskilänniemi
1 Anders Andersson Kiskinen Kiiskinen
1 Thomas Broor Kiiskinen
Kasintaipall/Kasintaipale
1 Johan Lautiain Lautiainen
1 Lars Lautiain Son Lautiainen
Pochiais/Pohjois
1 Hindrich Larsson Ickoin Ikonen
1 Lars Son Ikonen
1 Olof Andersson Wachwain Vahvanen
1 Johan Larssonn Mågh
Mäckiöis/Mäköis
1 Matz Mårthensson Oinoin Oinonen

Ruotu 38Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Sigfredh Madtssonn Son Oinonen
1 Johan Pååhlsson Tenhuin Tenhunen
HeetaJärfwj/Hietajärvi
1 Lars Puhakain Puhakainen
1 Olof Jörensson Kättuin Kettunen
1 Jöns Pååhlssonn B:r Son, Knecht Kettunen
HeetaJärfwj/Rantuu
1 Anders Achoin på Markus Rasains ödhe el:r Christer Lijmatain Ahonen
1 Hindrich Christerssonn Broor Ahonen
Haloila/Halola
1 Michell Peersson Haloin Halonen
1 Abraham Peerssonn Broor Halonen
Haikarala/Haikarila
1 Simon Jörensson Haickarain Haikarinen

Ruotu 39Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Hindrich Jörensson Broor Haikarinen
1 Jöran Härcköin Härkönen
Heinola/Heinola
1 Lars Larssonn Heinoin Heinonen
1 Johann Broor Heinonen
1 Olof Heinoinen Heinonen
1 Christer Larssonn Mågh Nissinen
Hatzola/Hatsola
1 Olof Turakain Turakainen
1 Mårthen Bertellssonn Puttonen
Näringh/Näärinki
1 Hindrich Hindrichsson Hämäläin Knecht Hämäläinen
1 Philpus Hindrichsson Broor Hämäläinen

Ruotu 40Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Peer Pååhlsson Narin Narinen
1 Bengdt Thomasson Hauska Hauska
Maiwala/Maivala
1 Pååhl Jönnsson Jusseroin Jusseroinen
Remojärfwj/Remojärvi
1 Pååhl Påfwelsson Pafwilain Paavilainen
1 Mats Olofsson drengh Tuhkalainen
Karkiamaa/Karkeamaa
1 Nielss Eskellssonn Pöyhöin Pöyhönen
1 Bengt Thomasson Heinoin Boolagzman Heinonen
Narila/Narila
1 Anders Madtzson Puttkin Putkinen
1 Madtz Madtzsonn Bror Putkinen
Hötyis/Hyötyy
1 Abraham Peersson Hötyläin Knecht Hyötyläinen

Ruotu 41Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Peer Peerssonn Broor Hyötyläinen

Läänitykset ♦ Frällsse

Baranoffin läänitys ♦ Öfwerste Wälb: Claes Johan Baranofz frälsse

Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös yksi mies Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1053

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ylliwäsi/Pitkälahti
1 Måns Jönssonn Passinen Pasanen
Ylliwäsi/Ylivesi
1 Pååhl Harmain Harmainen
1 Madtz Larssonn dreng Hämäläinen
1 Påell Nielssonn Häilain Heilanen
1 Niels Nielssonn Bror Heilanen
1 Anders Parkinen Knecht Parkkinen
1 Lars Peerssonn Tålfwain Tolvanen
1 Jacob Lijmatain Liimatainen
1 Oloff Lijmatain Liimatainen
1 Nielss Johansson Häilain Heilanen
1 Anders Eskellssonn Kårhoinen Korhonen
1 Anderss Bror Korhonen
Pulkila/Pulkkila
1 Bengdt Pulkinen Pulkkinen
Ylliwässi/Ylivesi
1 Lars Kituinen Kitunen

Ruotu 5 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1053

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ylliwässi/Pulkkila
1 Isack Bengdtssonn F:B:r Liimatainen
1 Johann Pulkinen Pulkkinen
1 Hindrich Andersson Pulkinen Pulkkinen
1 Jören Karfwinen Kääriäinen

Ruotu 5 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1054

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Anders Pulkinen Pulkkinen
1 Bengdt B:r Pulkkinen
Råckala/Ruokola
1 Lars Nielsson Rokolainen Ruokolainen
1 Mårthenn Rokolainen Ruokolainen
1 Hans Rokolainen Ruokolainen
1 Anders Hanssonn Son Ruokolainen
1 Hans Måndoinen Montonen
1 Christer B:r Montonen
1 Lars Råckolainen Ruokolainen
Kåickala/Koikkala
1 Michell Peersson Nopoinen Knecht Noponen
1 Peer Nopoinen Noponen

Ruotu 6 Baranoff, Torpare, Ruotuun kuuluu myös 2 miestä Mikkelistä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1054

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkelax/Pitkälahti
1 Jönns Peersson Kiukas Kiukas
1 Johan Peersson Längäin Länkinen
1 Peer Peerssonn B:r Länkinen
1 Peer Madtsson Nopoinen Noponen
1 Peer Påellsson Pedikäin Pietikäinen
1 Peer Madtssonn Pietikäinen
1 Påell Madtsson Wäneläin Väänänen
1 Peer Matssonn Mågh
1 Johann Peerssonn Seilain Seilonen
1 Peer Christersson Ikoin Ikonen
1 Christer Christerssonn Bror, Knecht Ikonen
1 Påell Peerssonn Haloin Halonen
1 Peer Påhlssonn S:n Halonen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens

Ruotu 1 Nassokin, Ruotuun kuuluu myös 6 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1063

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ahola/Ahola
1 Staffan Johanssonn Laitinen

Ruotu 1 Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1064

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Oloff Staffanssonn Laitinen
1 Erich Eskellssonn Pulkoin Pulkkinen
1 Pååhl Limatain Bolagzman Liimatainen
Randois/Rantuu
1 Peer Nielssonn Härkäin Härkönen
1 Simon Peerssonn Son, Knecht Härkönen
1 Lars Nielssonn FahrB:r Härkönen
Läskälä/Leskelä
1 Peer Anderssonn Läskäinen Leskinen
1 Jöns Anderssonn Leskinen

Ruotu 2 NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1064

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Pååhl Johansson Läskäin Leskinen
1 Erich Johansson Läskin Leskinen
1 Pååhl Pååhlsson Leskin Leskinen
Härkälä/Härkälä
1 Jönss Pååhlsson Härkäin Härkönen
Mietula/Miettula
1 Anders Peersson Rockolain Ruokolainen
Lefwola/Lievola
1 Peer Lijkainen Knecht Liikanen
1 Anders Oloffssonn B:r Liikanen
1 Lars Hamuin Hamunen
Såpala/Sopala
1 Hindrich Peersson Sopain Sopanen
1 Påhl Peersson Keistin B:M: Keistinen
1 Johan Hindrichssonn Sopain Sopanen
1 Peer Hindrichssonn B:r Sopanen
Rasala/Rasala
1 Peer Peersson Rasain Rasanen
Rasala/Laukkala
1 Jöns Peersson Mustoinen Mustonen
Wijssala/Viisala
1 Ifwardh Wijsassonn Leskin Leskinen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Frälsse Plåck Rothan 5. Wälb: Erich Lillienskiöldz

Lilliensköld, PlåckLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1092

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pohiais/Pohjois
1 Peer Peersson Hämäläin Hämäläinen
Matila/Mattila
1 Måns Månsson Pöndin Pöntinen
1 Hindrich Passain Pasanen

Nassokinin läänitys ♦ Frälsse Plåck Rothan 8. Sahl: Jacob Nasakens

Nassokin, PlåckLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1093

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wijsala/Viisala
1 Anders Läskinen Leskinen
Jockela/Jokela
1 Cåssman Huttinen Huotinen
Jockela/Pajusalmi
1 Simon Heinoin Heinonen
Lipsala/Lipsala
1 Peer Peersson Lipsain Lipsanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Frälsse Plåck Rothan 8. Sahl: Michell Erichsons Erfwing:rs

Erichsson, PlåckLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1093

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Håttila/Hottila
1 Christer Cåssmasson Håttin Hottinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 966, 970, 972, 1053, 1063, 1092, 1093

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1667, Rulla 637
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 313

Nimet aakkosjärjestyksessä16751677

© Maija-Liisa Laakso 2023