AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1676 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1676

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Christerssonn (Turokala) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Anders Michellssonn (Haunila) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Anders Olofssonn (Turokala) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Arfwedh Thomasson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Bengdt (Hötym by) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Christer Christersson (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Väenottoluettelo

Christer Clemetssonn (Pylkälä) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Christer Larssonn (Heinola) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Dafwedh Larssonn (Palåis) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Elias Hindrichssonn (Håttila) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Erich Erichsson (Laitala) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Erich Erichssonn (Laukala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Erich Jönssonn (Maiwala) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hans Erichssonn (Wächmais) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Hans Johanssonn (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Hindrich Bengdtsson (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Hindrich Jönssonn (Koisalajärfwj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Isack Bengdtssonn (Ylliwässi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Isack Johanssonn (Järfwenpä) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Isack Nielssonn (Håttila) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Jacob Anderssonn (Hötyenby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Jacob Hindrichssonn [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Johan Eskelssonn (Murdois) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Johan Hindrichssonn (Remojärfwj) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Johan Larssonn (Kangais) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V (Pochiais) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Johan Matssonn (Kilpola) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Johan Michellssonn (Teifwala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Jöns Anderssonn (Läskälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Jöns Månsson (Yliwäsi) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Jöns Påfwelssonn (Hetajärfwi) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Kåstiain Eskellsson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Lars Bertellssonn (Kangais) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Lars Clemetsson (Pylkälä) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Lars Hindrichssonn (Laitala) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V (Koisalajärfwj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Lars Larsson (Mifwala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Lars Larssonn (Maiwala) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Lars Michellssonn (Kaihumäkj) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Lars Oloffssonn (Turakala) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Lars Olofssonn (Nårila) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Lars Peersson (Turakala) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Larss Michelsson (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Larss Tönnesson (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Madtz Larsson (Purhola) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Madtz Larssonn (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Madtz Madtssonn (Kilpola) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo (Laukala) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Markus Jacobssonn [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Mats Olofsson (Remojärfwj) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Matz Anderssonn (Patela) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Matz Johanssonn (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Matz Matsson (Teifwala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V (Kilpola) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Mårthen Bertellssonn (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Olof Larssonn (Purhola) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Olof Olofssonn (Turokala) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Oloff Anderssonn (Teifwala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo (Taipall) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Oloff Staffanssonn (Ahola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Peer Eskellsson (Mäckios) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer Eskellssonn (Mäkiöis) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer Larssonn (Turokala) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer Madtssonn (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V (Worilax) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer Matssonn (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Peer Olofssonn (Maifwala) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Peer Peersson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Peer Peerssonn (Härckälä) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V (Kangais) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Peer Påfwelssonn (Remojärfwi) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer Pååhlssonn (Tyrimäckj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pether Larssonn (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Påhl Hanssonn (Kockala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Samuell Peerssonn (Lautiala) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Simon Hindrichssonn (Håttila) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V (Håttila) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Simon Peerssonn (Randois) [Nassokinin läänitys] Väenottoluettelo

Stafan Pååhlsson (Kiskilaniemj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Staffan Johanssonn (Ahola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Thomas Bertellssonn (Taipall) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

AAlkuun

Achoin

Anders (HeetaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Hindrich Christerssonn (HeetaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Matz Matsson (Kangais) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Ahoinen

Anders [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Aufwinn

Madtz Madtsson (Aufwila) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

BAlkuun

Bengdtin

Anders (Lehikola) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

CAlkuun

Cossmain

Abraham Hindrichsson (Maifwaia) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Hindrich Hindrichssonn (Maifwaia) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

GAlkuun

Grabbe

Berendt (Mämmumäkj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

HAlkuun

Haickarain

Hindrich Jörensson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Simon Jörensson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Haikarin

Hindrich (Maifwala) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Jöns Hindrichsson (Maifwala) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Peer Hindrichsson (Maifwala) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Halloin

Michell Larsson (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer Sigfredsson (Härckälä) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Halloinen

Jöns Peerssonn (Halloila) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Lars Peerssonn (Halloila) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Haloin

Abraham Peerssonn (Haloila) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Larss Michelson (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Michell Peersson (Haloila) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Peer Påhlssonn (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Påell Peerssonn (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Hamuin

Lars (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Harmain

Pååhl (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Hauska

Bengdt Thomasson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Heilain

Johan Nielsson (Marala) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Niels (Marala) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Pååhl Pååhlsson (Rångala) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Heimoin

Oloff [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Tuback [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Heinoin

Anders (Randois) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Bengt Thomasson (Karkiamaa) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Johann (Heinola) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Lars Larssonn (Heinola) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Michell (Worenma) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Pether (Worenma) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Simon (Jockela) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin, Plåck:Ruod+V

Heinoinen

Niels [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Olof (Heinola) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Helpainen

Påhl [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Herköinen

Jöran [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Hirfwoin

Peeter Frantsson (Worenma) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Hormain

Pååhl Påfwelsson (Hötym by) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Hulckoin

Anders Larsson (Palois) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Dafwidh Larsson (Palois) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Huttinen

Cåssman (Jockela) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin, Plåck:Ruod+V

Huttuin

Hindrich Peersson (Aufwila) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Huttuinen

Johan (Taipall) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Hyfwoin

Olof (Kettula) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Olof Olofsson (Kettula) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Hångainen

Peer Johansson (Immola) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Håttin

Christer Cåssmasson (Håttila) [Mikael Erikssonin läänitys] Ruotu Erichsson, Plåck:Ruod+V

Johan Erichsson (Håttila) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Häckinen

Lars (Pylläkälä) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Häilain

Niels Nielssonn (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Nielss Johansson (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Påell Nielssonn (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Hämäläin

Hindrich Hindrichsson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V (Näringh) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Knut Knutssonn (Knutilamäkj) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Lars Samuellsson (Knutilanmäki) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Niels (Tuchkala) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Peer Peersson (Murdois) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V (Pohiais) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliensköld, Plåck:Ruod+V

Philpus Hindrichsson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Häninen

Olof Olofsson (Maifwala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Hännin

Anders (Näringh) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Staffan (Pochiais) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Härcköin

Jöran (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Härkäin

Jönss Pååhlsson (Härkälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Lars Nielssonn (Randois) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Peer Nielssonn (Randois) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Simon Peerssonn (Randois) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Härköinen

Påhl [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Hötyläin

Abraham Peersson (Hötyis) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V (Hötyis) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer Peerssonn (Hötyis) [Talolliset] Ruotu 41:Ruod+V

IAlkuun

Ickoin

Hans Olofssonn (Kockala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Hindrich Larsson (Pochiais) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Lars (Pochiais) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Ikoin

Christer Christerssonn (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Peer Christersson (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Immoin

Christer Thomasson (Suriniemj) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Lars Peersson (Kangais) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Lars Peerssonn (Kangais) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Immoinen

Peer (Kangais) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Ingeroinen

Peer (Kättula) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

JAlkuun

Jackoin

Hindrich (Wächmais) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Jusseroin

Pååhl Jönnsson (Maiwala) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

KAlkuun

Kaipain

Larss Peersson (Kangais) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Peer Pååhlsson (Kangais) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Kaipainen

Lars Pethersonn (Tyrinmäki) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Peer (Tyrinmäki) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Petter (Tyrinmäki) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Kalloin

Pååhl Matsson (Kilpola) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kaloin

Matz Påhlssonn (Kilpola) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Karfwinen

Jören (Ylliwässi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Kaupinen

Johan (Worenma) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Keistin

Påhl Olofsson (Summala) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Påhl Peersson (Såpala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Kilckin

Olof Jöranssonn (Kiskilanniemj) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Kilpoinen

Christer [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Kiskinen

Anders Andersson (Kiskilänniemi) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Johann Pååhlsson (Kiskilanniemj) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Lars (Kaskis) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Thomas (Kiskilänniemi) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Kituinen

Lars (Ylliwässi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Kiukas

Jönns Peersson (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Nielss Erichsson (Karkiama) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kiurulain

Hans Sigfredsson (Kockala) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Kiäriäin

Johan (Tuchkala) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Knappmakare

Oloff Larsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Korkiain

Peer Matsson (Worilax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Stafan Matsson (Worilax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kuckoin

Lars Johansson (Pohiais) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Kulpoin

Christer Mårtenson (Kulpola) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kupssa

Hindrich Påhlsson (Kiskilaniemj) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Pååhl Pååhlsson (Kiskilaniemj) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Kymäläin

Staffan Eskelsson (Mäckios) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kårhoinen

Anders Eskellssonn (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Anderss (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Kåssmamuicku

Peer (Näringh) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Kättuin

Jöns Pååhlssonn (HeetaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Olof Jörensson (HeetaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

LAlkuun

Lamain

Peer Larsson (Suriniemi) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Lambain

Michell Larsson (Worenma) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Lautiain

Johan (Kasintaipall) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Lars (Kasintaipall) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Leinoin

Madtz [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Leskin

Ifwardh Wijsassonn (Wijssala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Madtz Peersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Pååhl Pååhlsson (Läskälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Lijkainen

Anders Oloffssonn (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Peer (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Lijkoinen

Peer (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Väenottoluettelo

Lijmatain

Christer (HeetaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Jacob (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Oloff (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Limatain

Pååhl (Ahola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Lipsain

Niels Nielsson (Kilpola) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Peer Peersson (Lipsala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin, Plåck:Ruod+V

Littapä

Matz Eskellsson (Kilpola) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Längä

Pååhl Andersson (Koikala) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Längäin

Johan Peersson (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Peer Peerssonn (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Läskin

Erich Johansson (Läskälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Läskinen

Anders (Wijsala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin, Plåck:Ruod+V

Läskäin

Pååhl Johansson (Läskälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Läskäinen

Peer Anderssonn (Läskälä) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

MAlkuun

Maarain

Johan [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Jöns Peersson (Kockala) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Maaroin

Matz (Marala) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Mardickain

Matz Peerssonn (Wächmais) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Olof Peersson (Wächmais) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Mardikain

Lars Peersson (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Muicku

Peer (Näringh) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Mullj

Anders Peersson (Näringh) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Mustoin

Lars Thomasson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Michell Thomasson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Mustoinen

Hindrich [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Jöns Peersson (Rasala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Lars Thomasson (Hatzola) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Måndoinen

Christer (Råckala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Hans (Råckala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

NAlkuun

Narin

Peer Pååhlsson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Nopoinen

Michell Peersson (Kåickala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V (Kockala) [Baranoffin läänitys] Väenottoluettelo

Peer (Kåickala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Peer Madtsson (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Nulpoin

Anders Larsson (Ollikala) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

OAlkuun

Oikarin

Pether Mårthensson (Teifwala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Oinoin

Matz Mårthensson (Mäckiöis) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Sigfredh Madtssonn (Mäckiöis) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Oitin

Matz Nielsson (Såinniemj) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Orain

Hindrich (Randois) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

PAlkuun

Pafwilain

Peer Påhlsson (Remojärfwj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pååhl Påfwelsson (Remojärfwj) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Pardain

Johan Thomasson (Summala) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Parkinen

Anders (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Passain

Hindrich (Matila) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliensköld, Plåck:Ruod+V

Larss Larsson (Kaihumäki) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Passinen

Måns Jönssonn (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Passoinen

Jören Staphanssonn (Ollickala) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Staphan (Ollickala) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Peckainen

Anders (Yliwesi) [Baranoffin läänitys] Väenottoluettelo

Pedikain

Jöns Jörensson (Ollickala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Pedikäin

Peer Påellsson (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Puhakain

Lars (HeetaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Pulkinen

Anders (Ylliwässi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Bengdt (Pulkila) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V (Ylliwässi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Hindrich Andersson (Ylliwässi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Johann (Ylliwässi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Matz Matsson (Narila) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Peer Johanss (Pullkila) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Pulkoin

Erich Eskellssonn (Ahola) [Nassokinin läänitys] Ruotu 1 Nassokin:Ruod+V

Putkinen

Madtz (Narila) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Puttkin

Anders Madtzson (Narila) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Madtz Madtzsonn (Narila) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Pärnäin

Matz Peersson (Laukala) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Pöndin

Måns Månsson (Matila) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliensköld, Plåck:Ruod+V

Pöyhöin

Eskell Andersson (Karkiama) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Nielss Eskellssonn (Karkiamaa) [Talolliset] Ruotu 40:Ruod+V

Pååhl Anderssonn (Karkiama) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

RAlkuun

Rachaka

Samuell [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Rasain

Markus (HeetaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Peer Peersson (Rasala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Reissäin

Matz Olofsson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Resacka

Samuell [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Rimpj

Anders [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Rockolain

Anders Peersson (Mietula) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Roikoin

Johan Larsson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Rokolainen

Anders Hanssonn (Råckala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Hans (Råckala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Lars Nielsson (Råckala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Mårthenn (Råckala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Ropoinen

Peer [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Rotzalain

Johan (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Ryhäin

Johann (Männinmäkj) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Lars Peerssonn (Männinmäkj) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Ryhäinen

Påhl [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Ryss

Lars Isacksson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Råckolainen

Lars (Råckala) [Baranoffin läänitys] Ruotu 5 Baranoff:Ruod+V

Råikoin

Johan Larssonn (Haikarala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Rångain

Jöran Erichsson (Rångala) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Jören Johansson (Immola) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Pether Johansson (Immola) [Talolliset] Ruotu 35:Ruod+V

Råpoin

Anders Matssonn (Karkiama) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Påhl Matssonn (Karkiama) [Talolliset] Ruotu 34:Ruod+V

Råpoinen

Påfwell Madtsson (Karkiama) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Röhäin

Anders Peersson (Ninimäkj) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

Påfwel Peersson (Ninimäkj) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

SAlkuun

Safwolain

Thomas (Kiskilänniemj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Seilain

Johann Peerssonn (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Sopain

Hindrich Peersson (Såpala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Johan Hindrichssonn (Såpala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Peer Hindrichssonn (Såpala) [Nassokinin läänitys] Ruotu 2 Nassokin:Ruod+V

Sålli

Matz (Tuchkala) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Såroin

Lars Månsson (Soinniemj) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Säckinen

Anders (Pitkelax) [Sotilaiksi määrätyt] Väenottoluettelo

TAlkuun

Taipalain

Oloff Andersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Taipalainen

Thomas Bertellssonn [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Teifwain

Johan Michelssonn (Teifwala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Michell Michellsson (Teifwala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Niels Matsson (Teifwala) [Talolliset] Ruotu 27:Ruod+V

Oloff Andersson (Teifwola) [Talolliset] Ruotu 33:Ruod+V

Teifwoin

Anders (Teifwola) [Talolliset] Ruotu 32:Ruod+V

Tenhuin

Johan Pååhlsson (Mäckiöis) [Talolliset] Ruotu 38:Ruod+V

Terfwoin

Lars Mårtensson (Worenma) [Talolliset] Ruotu 29:Ruod+V

Tihoinen

Philpus [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Tiroin

Peer Hansson (Patela) [Talolliset] Ruotu 26:Ruod+V

Tirroin

Hans (Suriniemi) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Turakain

Olof (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 39:Ruod+V

Tålfwain

Lars Peerssonn (Ylliwäsi) [Baranoffin läänitys] Ruotu 4 Baranoff:Ruod+V

Täifwoin

Matz (Jockais Prestegård) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Olof (Jockais Prestegård) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

UAlkuun

Uckoin

Matz Olofsson (Såinniemj) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Olof Olofssonn (Såinniemj) [Talolliset] Ruotu 28:Ruod+V

Thomas (Patela) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

VWAlkuun

Wachwain

Olof Andersson (Pochiais) [Talolliset] Ruotu 37:Ruod+V

Wassarain

Anders (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 31:Ruod+V

Peer Andersson (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Wihawain

Lars (Härckälä) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Wijsalainen

Madtz Peersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Wäijalain

Peer Larssonn (Weijala) [Talolliset] Ruotu 30:Ruod+V

Wäneläin

Påell Madtsson (Pitkelax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 6 Baranoff, Torpare:Ruod+V

Wästerin

Anders Peersson (Wächmais) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Peer Peerssonn (Wächmais) [Talolliset] Ruotu 36:Ruod+V

Wättein

Erich Mårthenssonn (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 338 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2021