AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1644 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Roteringz Lengdh aff Jockas Sochnn Pro Anno 1644


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
1 Matz Jönsson Rångainen Ronkainen
2 Olof Hansson Tirronen Tirronen
3 Jöns Jönsson Rångainen Ronkainen
4 Morten Siuringsson Rimppi
5 Peer Hyfwånen Hyvönen
6 Erich Rångainen Son Erich Erichsson Rångainen Knecht Ronkainen
7 Larss Pelckinen Pelkinen
8 Peer Härkäinen Härkänen
9 Matz Pärnäinen Pärnänen
10 Hanss Rautiainen Rautiainen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Ifwar Herrajnen Herranen
2 Pååll Härköinen Härkönen
3 Anders Thomasson Hulkkonen
4 Olof Immoinen Immonen
5 Thomass Peersson ibm Immonen
6 Påål Larsson __känen? Kärkkäinen?
7 Anderss Kånsti Konsti
8 Harwijk Weijalainen Veijalainen
9 Peer Wasara Son Anderss Peersson Wasara Knecht Vasara
10 Påål Lukasson Kiiskinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Anderss Kijskinen Kiiskinen
2 Olof Låmajnen Luomanen
3 Arfued Kinnuinen Knecht Kinnunen
4 Simon Håttinen Hottinen
5 Hendrick Kerfuinen Kervinen
6 Jönss Leinånen Leinonen
7 Michel Purhåinen Purhonen
8 Olof Pardainen Partanen
9 Anderss Lautiajnen Lautiainen
10 Peer Hämäläjnen Hämäläinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Eskel Kemiläinen Kemiläinen
2 Staffan Tenhuinen Tenhunen
3 Abraham Abrahamsson Knecht
4 Anderss Örrö Örrö
5 Michel Wätänen Väätäinen
6 Peer Matzson Kettuinen Kettunen
7 Hendrick Fråst Frost
8 Johan Kåsmainen Kuosmanen
9 Mats ibm Kuosmanen
10 Jöns Nilsson ibm Kuosmanen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Olof Henninen Hänninen
2 Staffan Cosmainen Kuosmanen
3 Jönss Hämäläjnen Hämäläinen
4 Cosma Targkiajnen Tarkiainen
5 Peer Aufwinen Auvinen
6 Jönss Täifuajnen Teivainen
7 Olof ibm Son Anders Olofsson Täifuajnen Knecht Teivainen
8 Oll Larsson Åikarinen Oikarinen
9 Hendrick Jönsson Hämäläjnen Hämäläinen
10 Samuel ibm Hämäläinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Clemet Pijdekönen Pietikäinen
2 Oll Cåsmajnen Kuosmanen
3 Hendrick Ericksson Hämäläjnen Hämäläinen
4 Knut Jurfuajnen Jurvanen
5 Olof Tuchkalajnen Tuhkalainen
6 Cosma Hötyläjnen Hyötyläinen
7 Jönss ibm Hyötyläinen
8 Abraham Hötyläjnen Son Peer Abrahamsson Hyötyläjnen Knecht Hyötyläinen
9 Jönss Michelsson Lambajnen Lampainen
10 Mårten ibm Lampainen

Ruotu 7, Yhteenvedon mukaan Peer Kurikainen on valittu nihdiksi, mutta merkintä puuttuu tästä luettelosta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Peer Leinånen Leinonen
2 Matz Hirffuånen Hirvonen
3 Peer ibm Hirvonen
4 Peer Leinånen Leinonen
5 Eskil Pöyhönen Pöyhönen
6 Anderss ibm Pöyhönen
7 Peer Kurikajnen Kurikainen
8 Anderss Narinen Narinen
9 Påål Tarfuainen Tarvainen
10 Christer Lamajnen Laamanen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Peer Nåusiajnen Nousiainen
2 Peer Cosmajnen Kuosmanen
3 Jacob Näringh Son Clemet Jacobsson Näringh Knecht Näärinki
4 Olof Pennojnen Pennanen
5 Matz Cosmajnen Kuosmanen
6 Påål Jarajnen Jaaranen
7 Anderss Wenäläjnen Venäläinen
8 Peer Westärinen Vesterinen
9 Larss Lapweteläjnen Lapveteläinen
10 Olof Colemajnen Kolehmainen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Anderss Pöxäinen Pöksäinen
2 Matz ibm Pöksäinen
3 Nilss Wechmåinen Vehmonen
4 Jönss Hämäläjnen Hämäläinen
5 Peer Pasainen Pasanen
6 Hendrick Pudkinen Putkinen
7 Thomass Smedh Smed
8 Hemmingh Hassoinen Hatsonen
9 Peer Marttinen Marttinen
10 Thomass Mustånen Knecht Mustonen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Anderss Ollikainen Ollikainen
2 Hendrick ibm Ollikainen
3 Anderss Ihalainen Ihalainen
4 Jacob Hamuinen Son Olof Jacobsson Hamuinen Knecht Hamunen
5 Larss Herr Caplan Martikainen
6 Olof Heilainen Heilanen
7 Larss Lambainen Lampainen
8 Hendrick Hämäläjnen Hämäläinen
9 Jören Påsa Posa
10 Jören Ihalambinen Ihalampinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1644, Rulla 620-621
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 36, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16431647

© Maija-Liisa Laakso 2023