AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1647 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jåkas Sochn

Uthskrifning och Rooterningz Rulla öfwer Nyslåtz Lähn ... Anno 1647

Hastferin (Baranoffin) läänityksen miehet on ruodutettu Mikkelin yhteydessä


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 80

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Surinemjby
Madz Jönsson Rångainen B Ronkainen
Olof Jönsson Immoin B Immonen

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Thomas Jönsson Immoin B Immonen
Immåilaby
Erick Rångainen B Ronkainen
Hyfwäläby
Peer Hyfwäinen B Hyvönen
Jöns Pardainen B Partanen
Pelkeläby
Lars Pelkinen B Peer Larsson Pelkin Son Knecht Pelkinen
Lauckalaby
Madz Perninen B Pärnänen
Härkäläby
Philppus Kijskinen B Kiiskinen
Lauckalaby
Hendrick Herrainen B Herranen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hans Rautiainen B Rautiainen
Paloissby
Anders Thomasson B Hulkkonen
Immåilaby
Anders Kånstj B Konsti
Kijskiläby
Peer Sigfredzson Weijalain B Veijalainen
Kaskisby
Grels Kijskinen B Philppus Grelsson Kijskinen Son Knecht Kiiskinen
Petter Wasara B Vasara
Påål Lucasson Kijskinen B Kiiskinen
Kupsalaby
Anders Kupsa B Kupsa
Michill Philppusson B Kupsa
Randalaby
Peer Erichzson Randoin B Rantonen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lautiala
Christer Harmainen B Harmainen
Huottilaby
Hendrick Kerfwinen B Kervinen
Simon Huottinen B Hottinen
Summalaby
Lars Jacobsson Wäätänä B Peer Jacobsson Wäätänä B:r Knecht Väätäinen
Lars Summainen B Summanen
Johan Summainen B Summanen
Såinemj
Oloff Luomainen B Luomanen
Johan Andersson Lautiainen B Lautiainen
Olof Pardainen B Partanen
Knut Anttonen B Anttonen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Cangaisby
Eskill Mardikainen B Martikainen
Thomas Kämäläinen B Kemiläinen
Anders Pasainen B Pasanen
Pättylä
Knut Jönsson Pättöinen B Pätynen
Kaihomäkj
Lars Mardikainen B Martikainen
Peter Pasainen B Pasanen
Hendrick Putkinen B Putkinen
Jönss Pietikäinen B Hendrick Jönsson Pietikäinen Son Knecht Pietikäinen
Patala
Madz Taiwanen B Taivainen
Pettyläby
Hans Tirroinen B Tirronen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Berttill Kainulainen B Kainulainen
Hattzolaby
Hemmingh Hattzoinen B Hatsonen
Olof Turakainen B Turakainen
Lars Sigfredzson Marttinen B Marttinen
Jöns Olsson Tarkiainen B Tarkiainen
Patala
Eskill Wäisäinen B Väisänen
Mårthen Nielsson Ihalainen B Nils Andersson Ihalainen B:r son Knecht Ihalainen
Teiwalaby
Madz Madzson Teiwainen B Teivainen
Pochias
Olof Suickainen B Suikkanen
Peer Hämäläinen B Hämäläinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Thomasson Narinen B Narinen
Anders Pekurinen B Pekurinen
Thomas Ikåinen B Ikonen
Lars Pondinen B Pöntinen
Haikarilaby
Jören Jönsson Haikara B Haikara
Sigfred Persson Kärckj B Kärki
Haloilanmäkj
Per Michellsson Haloinen B Halonen
Mäkiösby
Staphan Hämäläinen B Hämäläinen
Lars Tenhuinen B Tenhunen
Heetajerff
Jönss Kettuinen B Påål Jönsson Kettuinen Son Knecht Kettunen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Mäkiösby
Staphan Tenhuinen B Tenhunen
Heetajerff
Peer Madzson Kettuinen B Kettunen

Ruotu 7, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Heinåla
Lars Olsson Heinåinen B Heinonen
Niels Heinåinen B Heinonen
Heetajerf
Lars Hendrickzson Fråst B Frost
Madz Puhakainen B Puhakainen
Madz Ruisku B Rousku?
Anders Kettuinen B Kettunen
Maaralaby
Peer Månsson Maarainen B Jöns Månsson Maarain B:r Knecht Maaranen
Aufwila
Madz Madzson Aufwinen B Auvinen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Randois
Påfwell Marttinen B Marttinen
Pochiois
Michill Mustasuu Wätäinen B Mustasuu
Teiwäläby
Jöns Längä B Länkinen
Aufwilaby
Peer Auffwinen B Auvinen
Maiwalaby
Oloff Hänninen B Hänninen
Murdoisby
Hendrick Jönsson Hämäläinen B Knecht Hämäläinen
Maiwalaby
Staphan Cuossmainen B Kuosmanen
Johan Cuossmainen B Kuosmanen
Kilpola
Påål Madzson Kallinen B Kallinen
Erick Jonsson Hämäläinen B Hämäläinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lehickåla
Lars Pålsson Tarkia B Tarkia
Cuossmalaby
Cuossma Tarkiainen B Tarkiainen
Lehikålaby
Brusius Lehikåinen B Knecht Lehikoinen
Ingiläby
Brusius Lamainen B Laamanen
Remojerfwj
Påfwal Paffwalainen B Paavilainen
Knutilanmäkj
Samsson Hämäläinen B Hämäläinen
Remojerf
Knut Jurfwainen B Jurvanen
Lars Oikarinen B Oikarinen
Knutilanmäkj
Jöns Pulckinen B Pulkkinen
Madz Olsson Cuossmainen B Kuosmanen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Tuchkalaby
Niels Sålkj B Solki
Olof Tuchkalainen B Tuhkalainen
Pylckäläby
Clemet Pylckäläinen B Pylkkänen
Oluf Pylckinen B Pylkkänen
Knutilanmäkj
Thomas Rångainen B Ronkainen
Näringeby
Lars Nåusiainen B Nousiainen
Petter Cuossmainen B Kuosmanen
Lars Jacobsson Näringh B Näärinki
Madz Muickuinen B Muikkunen
Påål Peersson Mullj Kärckäinen B Peer Pålsson Mullj Son Knecht Mulli

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Olsson Pännä B Pennanen
Påffwell Jaarainen B Jaaranen
Wechmasby
Petter Westerj B Vesteri
Petter Mardikainen B Martikainen
Påfwell Lambainen B Lampainen
Olof Kålemainen B Kolehmainen
Niels Rissainen B Rissanen
Cuossmala
Johan Cuossmainen B Kuosmanen
Karkianmaa
Anders Pöyhöinen B Pöyhönen
Niels Eskillsson Pöyhöinen B Eskill Nielsson Pöyhöin Son Knecht Pöyhönen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Larsson Lambainen B Lampainen
Wuårenmäkjby
Peer Jönsson Leinoinen B Leinonen
Mårthen Lambainen B Lampainen
Madz Hansson Hirfwoinen B Hirvonen
Peer Frandtzson Hirfwoinen B Frandtz Peersson Hirfwoinen Son Knecht Hirvonen
Madz Madzson Hirfwoinen B Hirvonen
Jöns Michillsson Lambainen B Lampainen
Hännilä
Christer Hänninen B Hänninen
Hötyby
Påfwell Åikarinen B Oikarinen
Per Abrahamsson Hötyläinen B Hyötyläinen

Ruotu 13, Desse 4 hemman transfereras til Piexemäkj Sochns ettersta Rootes compleringh Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Åikarinen B Oikarinen
Kaiamäkj
Lars Mårthensson B
Mustola
Abraham Abrahamsson B Mustonen

Ruotu 13, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 83

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Narila
Anders Narinen B Narinen

Ratsastalot ♦ Rooteringz och Utskriffninghz Rulla opå Ryttare Knechterne af deras öfrige hemman

Ratsastalot, Viisi ensimmäistä taloa täydentävät edeltävää Joroisten ruotua Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Laukala
Erick Lauckainen B Laukkanen
Kijskelä
Bertill Kijskinen B Kiiskinen
Lauckåla
Erick Benjaminsson Kijskinen B Kiiskinen
Härkäläby
Thomas Härkäinen B för 2 heman Härkänen

Ratsastalot 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Purhålaby
Lars Purhoinen B Purhonen
Järfwenpä
Johan Muttulainen B Muttulainen
Taifwalby
Olof Andersson Taipalain B Taipalinen
Kettulaby
Madz Åinoinen B Oinonen
Patola
Anders Nulppuinen B Nulpponen
Mäkiäsby
Anders Aufwinen B Auvinen
Maaralaby
Peer Månsson Maarainen B Maaranen
Cuosmala
Madz Staphansson Tarkiainen B Olof Philppusson Broderson Knecht Tarkiainen
Wuårlax
Påfwell Bengtinen B Penttinen
Aufwilaby
Lars Andersson Aufwinen B Auvinen

Ratsastalot 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Murdois
Knut Hendrichzson B Hämäläinen
Olof Eskillsson Härkäin B Härkänen
Maiwala
Erick Jespersson B för 2 hemman Lilliesköld
Pekurila
Mårthen Pekurinen B Pekurinen
Kuosmala
Påfwell Tarkiainen B Tarkiainen
Måns Olsson B Kuosmanen
Ingilä
Thomas Smedh B Smed
Knutilanmäkj
Peer Knutsson Hämäläin B Peer Pannoinen Landbonde Knecht Hämäläinen
Peter Rutu B Ruutu

Ratsastalot 3, detta udde hemmanet skall ihagkommas weedh nästa Utskrifning at InRooteras för bådhe skriffuingarna Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Remojärf
Abraham Remoinen B Remonen

Läänitykset ♦ Roteringz och Utskrifningz Rulla öfwer Ridderskapetz och Adelens Frelsse Bönder

Nassokinin läänitys ♦ Edell och Wälb: Jacob Nasakens Frelsse

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 109

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kåickalaby
Simon Heinäinen B Heinonen
Peer Leskinen B Leskinen
Per Häinäinen B Heinonen
Oluff Larsson Heinäinen B Heinonen
Madz Rasainen B Rasanen
Peer Såpainen B Sopanen

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 110

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Johan Såpåinen B Sopanen
Hendrick Leskinen B Leskinen
Oluf Leskinen B Leskinen
Johan Leskinen B Leskinen
Madz Påålsson Härkäinen B Härkänen
Peer Härkäinen B Härkänen
Jöns Jönsson Huttuinen B Huttunen
Niels Härkäinen B Hendrick Nielsson Son Knecht Härkänen
Oluf Pölläinen B Pöllänen
Mårthen Wenhäläin B Venäläinen
Niels Lipså B Lipsanen
Anders Hamuinen B Hamunen
Olof Påålsson Leewåinen B Lievonen
Eskill Pulckoinen B Pulkkinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 80, 96, 109, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Maija-Liisa Laakso 2021