AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1673 ruodutuksesta poissaolleet  ☰ 

Juva ruodutuksesta poissaolleet 1673

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Specification aff dem som sigh wedh 1673 åhrs Uthskrifningh icke Hörsambligen infunno


Ratsastalot ♦ Cavallerie

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1749

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Normalisoitu
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi
Hendrich Påhlsson Kupsa 1 Kupsa
Soinniemi/Soiniemi
Olof Olofsson Pardain 1 Partanen
Haickarala/Haikarila
Lars Larssonn Roikoin 1 Roikonen
Toiwala/Teivaa
Nils Mattsson Toifwoin 1 Teivainen
Michell Michellsson Toifwoin 1 Teivainen
Kuntilamäkj/Knuutilanmäki
Knut Knutssonn 1 Hämäläinen
Killpola/Kilpola
Mattz Kallin 1 Kallinen

Rakuunatalot ♦ Dragounerne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1751

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Normalisoitu
Härkälä/Härkälä
Hans Peersson Herkoin 1 Härkönen
Mäkiois/Mäköis
Staffan Eskillsson Kämiläin 1 Kemiläinen
Tukela/Tuhkala
Påål Peersson Wänäin 1 Väänänen
Worenma/Vuorenmaa
Erich Oloff Kaupin 1 Kauppinen
Narila/Narila
Anders Mattsson Punnoin 1 Paunonen
Häninilä/Hännilä
Hertuijk Christerssonn 1 Hänninen
Pätila/Pätylä
Michell Thomasson Kämilain 1 Kemiläinen
Kangais/Kangas
Matts Peersson Rimp 1 Rimppi
Patela/Paatela
Hendrich Thomasson Ukoinen 1 Ukkonen
Summala/Summala
Johan Jacobsson Wättäin 1 Väätäinen
Luomala/Luomala
Grels Jacobssonn Lomain 1 Luomanen
Paiusalmj/Pajusalmi
Simon Hendrichsson Heinoin 1 Heinonen
Haikarala/Haikarila
Johan Michellsson Heloin 1 Halonen
Ollickala/Ollikkala
Arfwed Andersson Ichalain 1 Ihalainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1752

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Normalisoitu
Olof Peerssonn Lambain 1 Lampainen
Maiwala/Maivala
Staffan Hendrichsson Tarkoin 1 Tarkiainen
Kilpola/Kilpola
Michell Olofsson Kaipoin 1 Lampinen
Kangais/Kangas
Peer Peersson Kaipoin 1 Kaipainen
Kiskiläniemi/Kiiskilänniemi
Johan Påhlsson Kiskoin 1 Kiiskinen
Teifwala/Teivaa
Olof Olofsson Teifwain 1 Teivainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1673, Rulla 29
SVAR SE/KrA/0025/0/28 alkaen kuvasta 1749, 1751

Nimet aakkosjärjestyksessä16711674

© Maija-Liisa Laakso 2022