AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1674 väenottoluettelo  ☰ 

Juva väenottoluettelo 1674

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Jockas Sochn

Kort Rulla aff Wijborgz, Nyslåttz med des sampt Kymmenegåtdz Lähn pro Anno 674 Åhrs Knechter


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1661

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Männinmäki/Männynmäki
Erich Olofsson 1 Anders Munckz Regemente tillhörigh

Läänitykset ♦ Frälsse

Nassokinin läänitys ♦ Jacob Nasackens Erfwingars

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1662

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Laukala/Laukkala
Lars Olofssonn Heinoin 1 H:r Öfwerst Anders Munckz Heinonen

Baranoffin läänitys ♦ Clas Johan Baranoffz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1662

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Yhliwäsi/Ylivesi
Olof Eskellsson Kårhoin 1 H:r Öfwerst Anders Munckz Korhonen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Erich Jäspersson Lillieskiöldz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1663

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Såiniemj/Soiniemi
Petter Kotilain 1 H:r Öfwerst Anders Munckz Kotilainen

Irtolaiset ♦ Lössdrijfware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1664

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Staffan Andersson Karhinen 1 Karinen?

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1674, Rulla 30
SVAR SE/KrA/0025/0/29 alkaen kuvasta 1661, 1662, 1663, 1664

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1674, Rulla 30
SVAR SE/KrA/0025/0/29 alkaen kuvasta 1708

Nimet aakkosjärjestyksessä16731675

© Maija-Liisa Laakso 2022