AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Juva ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jåckas Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 24_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Johansson Hara Knecht
Håttila/Hottila
Niels Kämiläin
Hetajärfwi/Hietajärvi
Matz Liematain Öde
Anders Kåntins Öde
Kilpoila/Kilpola
Oloff Jöransson Kilpoin

Ruotu 25_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Andersson Kiskin Knecht
Pitkälax/Pitkälahti
Peer Jönsson Längäin
Olof Kaikoins Öde
Yliwessi/Ylivesi
Peer Tålfwain
Råkola/Ruokola
Hans Råkolain

Ruotu 26_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Peersson Lewoin Knecht
Wächmais/Vehmaa
Michell Hatzoins Öde, nu H:r Sigfridus
Michell Kiskin nu Påhl Härkin
Olof Peersson Mardikain
Anders Peersson Wästarin

Ruotu 27_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Matsson Kankoin Knecht
Kangais/Kangas
Frantz Risin nu Johan Mutilain
Rångala/Ronkala
Matz Kantoins Af Kantoins Rytt:r Hem:n
Kangais/Kangas
Thomas Muttilain nu Peer Hapain
Matz Ahoin

Ruotu 28_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Bengdt Peersson Halloin Knecht
Härkälä/Härkälä
Johan Pelgin el: Anders Hulckoin
Peer Sigfredsson Haloin
Påhl Påhlsson Härckäin
Rångala/Ronkala
Matz Wijssalain

Ruotu 29_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Olofsson Repå Knecht
Soiniemi/Soiniemi
Peer Andersson Wasarain
Thomas Olofsson Kåtilain
Tyrckmäki/Tyrynmäki
Påhl Kaipiain
Håttila/Hottila
Johan Cuossmusson

Ruotu 30_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Philip Nielsson Kiskinen Knecht
Kåsentaipal/Kasintaipale
Johan Andersson Lautiain
Påhjois/Pohjois
Lars Thomasson Narin
Hendrich el:r Lars Kiukoin
Ahåla/Ahola
Eskell Påhlsson Pulckin

Ruotu 31_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Johansson Marain Knecht
Påhjois/Pohjois
Staffan Hännin
Oloff Andersson Waukoin
Peer Peersson Hämäläin
Marala/Maarala
Peer Johansson Marain

Ruotu 32_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Sigfredh Mårthensson Åinoin Knecht
Mäkiöis/Mäköis
Eskell Kämälain el: Hendrich Härckäin
Mårthen Åinoin
Påhl Kåndia
Läskelä/Leskelä
Matz Johansson Leskinen

Ruotu 33_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 277

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårthen Bertillsson Puttoinen Knecht
Maarala/Maarala
Hendrich Swänsk H:r Capellan
Haloila/Halola
Jöns Peersson Haloin
Haikarala/Haikarila
Simon Jöransson Haikarain
Johan Larsson Råckain

Ruotu 34_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hendrich Jonasson Hara Knecht
Kåikalla/Koikkala
Anders Jönsson Längäin
Peer Hansson Nåpoinen
Wisala/Viisala
Ifwar Wisasson Leskelin
Himala/Heinola
Lars Larsson Häinoin

Ruotu 35_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Jöransson Karstinen Knecht
Pitkälax/Pitkälahti
Simon Inginen
Påhl Matsson Piedikäin
Matz Matsson Dito
Påhl Matsson Wänäin

Ruotu 36_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Matsson Räisin Knecht
Hatzoila/Hatsola
Lars Thomasson Mustoin
Michel Thomasson Mustoin
Olof Olofsson Turakain Bertill Matsson Putkin
Matz Olofsson Räisäin

Ruotu 37_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Nielsson Tackin Knecht
Maiwala/Maivala
Olof Oloffsson Hännin
Jöns Grelsson Cuåssmain
Mattila/Mattila
Matz Matsson Påndinen
Maiwala/Maivala
Frantz Michelsson Heilain

Ruotu 38_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Christersson Paijainen Knecht
Pulckila/Pulkkila
Peer Johansson Pulckin
Jöns Bengdtsson Pulckin
Anders Bengdtsson Pulckin
Tuckala/Tuhkala
Niels Nielsson Hämäläin

Ruotu 39_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hendrich Johansson Lahinen Knecht
Remojärfwi/Remojärvi
Johan Johansson Pirinen
Olof Peersson Rimpinen Johan Hendersson Remoin
Pylckälä/Pylkkälä
Christer Clemetsson Pulckin
Jacob Påhlsson Pawäläin

Ruotu 40_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Jöransson Wanhain Knecht
Pylckälä/Pylkkälä
Anders Peersson Tarckiäin
Kilpåla/Kilpola
Peer Lambiain el: Ingeroin
Påhl Matsson Kallin
Pulckila/Pulkkila
Jöran Peersson Kärries

Ruotu 41_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Månsson Härtuinen Knecht
Karckiama/Karkeamaa
Eskell Andersson Pöyhöin
Oloff Hurska
Matz Påhlsson Råpoin
Eskell Nielsson Päyhäin nu Bengdt Heinoin

Ruotu 42_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Grels Grelsson Lochmain Knecht
Narila/Narila
Matz Andersson
Hännilä/Hännilä
Hartwijk Christersson Hännin
Kättula/Kettula
Oloff Olofsson Hyfwäin
Lochmala/Luomala
Grels Grelsson Lochmoin

Ruotu 43_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Knut Larsson Willikain Knecht
Läskälä/Leskelä
Jöns Hendersson Läskin
Miettilä/Miettula
Anders Peersson Råkolain
Liefwålla/Lievola
Peer Andersson Likoin
Anders Läski

Ruotu 44_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Andersson Läskinen Knecht
Liefwålla/Lievola
Johan Andersson Läskin
Såpala/Sopala
Hendrich Peersson Såppain
Hendrich Johansson Såppain
Rassala/Rasala
Peer Michelsson Rassain

Ruotu 45_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 278

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Matsson Kiskin Knecht
Jackella/Jokela
Michell Hämäläin
Lipsala/Lipsala
Grels Påhlsson Lipsain
Ylläwesi/Ylivesi
Påhl Hendersson Härmain
Påh Nielsson Heiloin

Ruotu 46_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Andersson Käckoin Knecht
Råkola/Ruokola
Hans Christersson Måndoin
Valentin Baltzarsson med Huttulanpeldo Öde
Knutilamäki/Knuutilanmäki
Jöran Larsson Pawelain
Wuorenma/Vuorenmaa
Thomas Hämmeläin

Ruotu 47_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Simonsson Rålain Knecht J Rålains ställe som har bråk och är Odugligh måste Rothan skaffa en annan
Pitkälax/Pitkälahti
Jöns Månsson Pansoin
Matz Matsson Ickoin
Hans Bengdtsson Ickoin
Sigfredh Härkäin

Ruotu 48_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lucas Hendersson Kåndiain Knecht
Månnimäki/Männynmäki
Påhl Ryhäina Aff Ryhäins Hemman
Kaihumäki/Kaihunmäki
Peer Peersson Mardikain
Lars Michelsson Kåndia
Michell Larsson Passoin

Ruotu 49_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jöran Thomasson Kainulain Knecht
Wächmais/Vehmaa
Hendrich Janckoin eller Johan Achtiain
Johan Pöndinen
Pänttilä/Lehikkola
Anders Panttin eller Michel Johansson
Kangais/Kangas
Peer Peersson Immoin

Ruotu 50_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårthen Christersson Alwain Knecht
Kangais/Kangas
Matz Rimpi
Taipala/Taipale
Simon Christiani Kyrckioherden i Piexämä H:r
Pattela/Paatela
Peer Hanasso Tirroin
Thomas Uckoin el:r Oloff Brusiusson

Ruotu 51_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Peersson Sefwäin Knecht
Innnåla/Immola
Peer Johansson Innoin
Surniemi/Suurniemi
Oloff Hansson Tirroin el:r Påhl Larsson Rimppi
Warpaisenranda/Varparanta
Hendrich Kiskins Aff Kiskins Hem:n
Laukala/Laukkala
Matz Pernain

Ruotu 52_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Påhlsson Kimija Knecht
Laukala/Laukkala
Oloff Larsson Heinoin el:r Jacob Leematain
Peer Häinoinn el:r Mustoin
Rångala/Ronkala
Matz Kanckuins
Härkälä/Härkälä
Pär Pärsson Härkäin

Ruotu 53_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Larsson Påtilain Knecht
Rångala/Ronkala
Anders Hulckoin nu Mieloin
Pölliölä/Pellilä
Anders Erichsson Hämäläin
Kaskis/Kaskii
Johan Johansson Råtzalain
Lars Michelsson Häiloin

Ruotu 54_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Johansson Puhrainen Knecht
Håttila/Hottila
Esaias Håttinen
Summala/Summala
Thomas Rauttiain
Kiskiläniemmi/Kiiskilänniemi
Peer Kupsa Dito Kupsain
Soiniemi/Soiniemi
Simon Aufwinen

Ruotu 55_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Staffan Larsson Nulpoin Knecht
Soiniemi/Soiniemi
Peer Hendersson Tarckiain
Lars Mårthensson Karioin
Eskell Rockoi Öde
Hietajärwi/Hietajärvi
Peer Matsson Puhakain

Ruotu 56_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 279

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Hansson Jutilain Knecht
Hietajärwi/Hietajärvi
Anders Kättuin
Randois/Rantuu
Simon och Ifwar Martins Öde
Påhl Rasain medh Matz Härkäin
Anders Ahoin nu Christer Lijmatain

Ruotu 57_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Abell Johansson Pitkäinen Knecht
Randois/Rantuu
Jöns Jönsson Huttuin
Simon Peersson Härkäin
Lars Matsson Åina
Pajusalmi/Pajusalmi
Simon Hendersson Heinoin

Ruotu 58_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Peersson Raisoin Knecht
Haikarala/Haikarila
Jöran Haloin nu Matz TåifJ:n
Lars el: Jöran Härkäin
Maarala/Maarala
Matz Marain
Kåikalla/Koikkala
Anders Ickoin

Ruotu 59_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Påhlsson Sickoin Knecht
Heinåla/Heinola
Oloff Michelsson Heinoin
Pitkälax/Pitkälahti
Matz Tåijain
Thomas Matsson Piedikain
Peer Hendersson Nåpoin

Ruotu 60_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Johansson Seilain Knecht
Pitkälax/Pitkälahti
Anders Seilain
Jöns Peersson Dito
Christer Hansson Ickoin
Peer Påhlsson Haloin

Ruotu 61_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Jöransson Hämäläin Knecht
Kåssmala/Kuosmala
Peer Pawelains Öde
Hendrich Håttin
Matz Matsson Aufwain
Teifwalla/Teivaa
Hendrich Längäin

Ruotu 62_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Olof Olofsson Lambainen Knecht
Teifwalla/Teivaa
Anders Olofsson Teifwain
Michel Michelsson Teifwain
Niels Matsson Teifwain
Läskelä/Leskelä
Jöns Lefwoin

Ruotu 63_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Ohlsson Lambainen Knecht
Ållickala/Ollikkala
Anders el:r Arwedh Ihalain
Oloff Jacobsson Hamuin
Måns Michelsson Pasoin
Mattila/Mattila
Hendrich Pasoins Enckia

Ruotu 64_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hendrich Hendersson Hämäläin Knecht
Ållickala/Ollikkala
Lars el:r Erich Nulpoin
Eskill Wäissäin nu Staffan Påhlsson
Jöran Jöransson Piedikain
Påhjoisby/Pohjois
Simon Cåssmain

Ruotu 65_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Simon Peersson Jåkelain Knecht
Moiwalla/Maivala
Staffan Tarckiain
Pulckila/Pulkkila
Påhl Påhlsson Pulckin
Murdois/Murtois
Peer Peersson Hämäläin
Johan Hendersson Hämäläin

Ruotu 66_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Matsson Saiko Knecht
Kåssmala/Kuosmala
Matz Kåssmain nu H:r Anders Änckia
Lehikola/Lehikkola
Anders Peersson Bengdtin
Knutilanmäki/Knuutilanmäki
Samuel Knutsson Hämäl:
Lars Samuelsson Dito

Ruotu 67_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Peersson Laukoin Knecht
Tuckala/Tuhkala
Lars Kipriäin
Peer Messi
Påhl Peersson Wänäin
Remojärfwi/Remojärvi
Oloff Hendersson Hämäl: el:r Johan Staffansson

Ruotu 68_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 280

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Peersson Wännein Knecht
Wårenma/Vuorenmaa
Lars Pylckiäin
Erich Hansson Käckolin
Lars Larsson Kassilain
Anders Ohlsson Hammin

Ruotu 69_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 281

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Peersson Kåtilainen Knecht
Wårenma/Vuorenmaa
Peer Bengdtsson Bennain
Jöns Michelssonss Öde, Opt: Hendrich Leliuss
Johan Kaupin
Narilla/Narila
Anders Påhlsson Putkin

Ruotu 100_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 283

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hemmingh Ohlsson Lijkain Knecht
Hittenby/Hyötyy
Påhl Påhlsson Harmain
Abraham Höttiläin
Kaukala el:r Ahola/Koikkala
Olof Staffansson Laitin
Läskälä/Leskelä
Anders Johansson Läskin

Ruotu 101_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 283

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Peersson Rämmäin Knecht
Ylläwesi/Ylivesi
Anders Pärsson Parkoin
Olof Jacobsson Liemotain
Johan Peersson Heilain
Eskell Olofsson Kårhoin

Ruotu 102_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 283

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Jöransson Kårhoin Knecht
Ylläwesi/Ylivesi
Jöran Hansson Kårhoin
Lars Olofsson Kittuin
Råkåla/Ruokola
Lars Andersson Råkalain
Hans Hansson Råkolain

Ruotu 103_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Matsson Kättuinen Knecht
Näringh/Näärinki
Olof Olofsson Turakain
Påhl Olofsson Jarain
Peer Johansson Kuossmamiuko
Bengdt Thomasson Hauska

Ruotu 126_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jåckas S:n och Hetajärfwiby/Hietajärvi
Lars Matsson Kättuins

Ruotu 130_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jåckas S:n och Hietajärwiby/Hietajärvi
Hendrich Fråsti

Ruotu 131_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jåckas S:n Pöllöläby/Pellilä
Lars Pöllöin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021