AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1669 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1669

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wiborgz och Nyslåtz Lähn pro A:o 1669


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Talolliset

Ruotu 5, Tämä ruotu on alkuperäisessä luettelossa virheellisesti merkitty Pieksämäelle Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 624

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kettula
1/2 Olof Ollsson Hywöin Hyvönen
Kangas
1 Frantz Nissinen Nissinen
Patela
1/2 Peer Hansson Terwoin Tirronen
Rongala
1/2 Erich Ollsson Hywöin Hyvönen
Palais
1/2 Anders Larsson Hulkoin Hulkkonen
Kaskis
1 Lars Michelsson Haloin Son Peer Larsson Knecht Halonen
1 Niels Grelsson Kiskin Kiiskinen
Tyrimäki
1 Johan Hindrichsson Wätäin Väätäinen
Summala
1 Jacob Johansson Pardain Partanen
Kiskiläniemj
1 Hindrich Andersson Harmain Harmainen
Mäkiöis
1 Niels Michelsson Kemiläin Kemiläinen
1 Hindrich Peersson

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 624

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala
1 Olof Philpusson Ahoin Ahonen
Heinola
1 Olof Nielsson Heinoin Heinonen
Teuwala
1 Niels Matsson Teiwain Teivainen
1/2 Michel Michelsson Teiwain Teivainen
Hatzola
1/2 Mats Ollsson Reisein Räisänen
Kaukilamäkj
1/2 Lars Samuelsson Hämelain Hämäläinen
RemoJärfwj
1 Olof Staffansson Pekurin Pekurinen
Hötzen
1/2 Påål Påålsson Harmain Harmainen
Pohias
1 Lars Thomesson Narinen Son Niels Larsson Knecht Narinen
1/2 Olof Andersson Suikain Suikkonen
Koikala
1 Eskell Sigfredsson Kainulain Kainulainen
1 Anders Thomesson Mustoin Mustonen
1/2 Peer Matsson Mulko Mulkonen

Läänitetty talo ♦ Förlähningh

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 625

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Näring
1/2 Peer Påålsson Remoin Remonen

Eliniäksi läänitetty talo ♦ Lijfztijdz Förlähningh

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 625

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Männinmäkj
1 Bärendt Mårtensson Grabbe Grabbe

Läänitykset ♦ Frälsse

Baranoffin läänitys ♦ Major Claes Johan Boranofz

Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Ristiinasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 639

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Yliwesi
1 Påål Hindrichsson Harmain Harmainen
1 Påål Nielsson Heilain Heilainen
1 Anders Peersson Parkinen Parkkinen
1 Peer Peersson Tolwain Tolvanen
1 Jacob Ollsson Lijmatain Liimatainen
1 Niels Johansson Heilain Knecht Heilanen
1 Staffan Månsson Pasain Pasanen
1/2 Olof Eskellsson Korhoin Korhonen
1/2 Staffan Larsson dito Korhonen
1 Lars Ollsson Kituin Kitunen
Pulkila
1 Isack Bengtsson Pulkin Pulkkinen
1 Påål Peersson Pulkin Pulkkinen
1/2 Peer Peersson Käriäin Kääriäinen
1/2 Jacob Bengtsson Pulkin Pulkkinen
Rokola
1 Lars Nielsson Rokolain Ruokolainen
1 Mårten Peersson Hauska Hauska
1/2 Hans Hansson Rokolain Ruokolainen
1/2 Hans Christersson Mondoin Montonen
Koikala
1 Michel Peersson Nuppoin Noponen

Anders Munckin läänitys ♦ Öfwersten Wälb. Anders Munkz

MunckLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 644

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Patela
1/2 Peer Hansson Tirroin Tirronen
Cuosmala
1/2 Michel Johansson Hemelain Hämäläinen
Tuhkala
1 Niels Nielsson Hämeläin Hämäläinen

Nassokinin läänitys ♦ Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 646

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1/2 Jöns Jönsson Huttuin Huttunen
1 Peer Nielsson Härkäin Härkönen
Leskelä
1 Anders Johansson Leskin Leskinen
1 Matz Johansson Leskinen
1 Jöns Hindrichsson Leskinen
Härkälä
1 Påål Påålsson Härkein Knecht för gl: rest Härkönen
Mietula
1 Peer Andersson Rokolain Ruokolainen
Lewola
1 Anders Hansson Hamuin Hamunen
1 Olof Påålsson Lewäin Lievonen
Sopala
1 Påål Peersson Ceistin Keistinen
1 Hindrich Johansson Sopain Sopanen
Rasala
1/2 Peer Michelsson Rasain Rasanen
Laukala
1 Olof Larsson Heinoin Heinonen
1 Peer Påålsson Heinoin Heinonen
Wijsala
1 Wijsa Peersson Leskin Leskinen
Jokela
1 Lars Peersson Kärkj Kärki
Pöllälä
1/2 Lars Eskellsson Pölläin Pöllänen
Lipsala
1 Peer Påålsson Lipsain Lipsanen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Lilliesköldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 660

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soinniemi
1 Thomas Olsson Kotilain Kotilainen
1 Matz And: Limata Liimatta
1/2 Lars Michelsson Kettuin Kettunen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1669, Rulla 23
SVAR SE/KrA/0025/0/22 alkaen kuvasta 624, 625, 639, 644, 646, 660

Nimet aakkosjärjestyksessä16671671

© Maija-Liisa Laakso 2021