AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Juvan ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Ahola

1647: Pulckoinen

1653: Laitinen, Pulkinen

1654: Latinen, Pulkinen

1660: Laitinen, Pullckoin

1665b: Härköin, Laitiain, Leskinen, Pijrainen, Pulkoinen

1676: -, Limatain, Pulkoin

1678: Kallein, Kallinen, Laitinen, Pulkinen

1679: Laitinen, Pullkinen

1685: Pulckin

Ahvensalmi

1660: -, Kockalainen, Kondiain, Turuinen

Anttola

1653: Antoinen, Kächköin, Mustabåck, Rassain

1654: Antoin, Keckoin, Mustakuckj, Rusa

1655: Kechkinen

Auvila

1647: Auffwinen, Aufwinen

1648: Afwuin, Afwuinen

1649: Afwuinen

1653: Aufwinen

1654: Aufwin, Aufwinen, Auhoinen, Hölcke

1655: Auffuinen, Aufuinen, Aufwin

1656: Aufwin

1660: -, Aufwinen

1665b: -, Aufuin, Aufuinen, Aufujnen, Hauskainen, Kallinen

1667: -

1676: Aufwinn, Huttuin

1678: Aufwinen, Huttin

1679: Aufwin, Huttuin

Haapataipale

1654: Huttuin

Haikarila

1647: Haikara, Kärckj

1649: -, Kärkj, Råckainen, Suickåin

1653: Haikara, Karki, Roikoin

1654: -, Haikarin, Kärckj, Råikoin

1655: Haikarain, Kärki

1656: Haikara, Kärkj

1660: -, Haikarainen

1665b: Haikarain, Kerckj, Pulkainen, Råikoinen

1673: Heloin, Roikoin

1676: Haickarain, Herköinen, Härcköin, Maarain, Roikoin, Råikoin

1678: Härköinen, Roikoinen

1679: Harkoinen, Roikoinen

1685: Haikarain, Haloin, Härkäin, Råckain, TåifJ:n

Halola

1647: Haloinen

1653: Haloin, Haloinen

1654: Halloin

1655: Halloin

1656: Halloin

1660: Haloinen

1665b: Halonen

1667: Haloinen

1676: Halloinen, Haloin, Tihoinen

1678: -

1679: Haloin

1685: Haloin

Harjujärvi

1653: Launiain

Hatsola

1647: Hattzoinen, Marttinen, Tarkiainen, Turakainen

1648: Hatzoinen, Mustoin

1649: Hatzoinen, Mustoin

1653: Hatzsoin, Martinen, Tarkain, Tarkiain, Turokain

1654: Hatssoin, Hatzoin, Mardickain, Tarckiain, Turakain, Tårackain

1655: Hatzoin, Martinen, Tarkiain, Turekain

1656: Hatzoin, Martin, Mustoin, Turkoin

1660: -, Martinen

1665: Reisainen

1665b: Mustoin, Puttonen, Reisäinen, Turakain, Tålska Turakain

1667: Räseinen

1669: Reisein

1671: Reiseinen

1676: -, Mustoin, Mustoinen, Reissäin, Turakain

1678: Mustoin, Räisäin, Tolloska, Turuckain Tolloska

1679: Mustoin, Räisäin, Turakain Tålska, Tålska

1685: Mustoin, Putkin, Räisäin, Turakain

Heinola

1647: Heinåinen

1648: Eskelinen, Heinoinen, Heinåinen

1653: Heinoin

1654: Heinoin, Pöndöin

1655: Heinoin

1656: Heinoin

1660: -

1665: Heinoin

1665b: Heinonen

1667: Heinoin

1669: Heinoin

1671: Heinoinen

1676: -, Heinoin, Heinoinen

1678: -, Heinoin, Nissinen

1679: -, Heinoin

1685: Heinoin, Häinoin

Hevonlahti

1653: Mälki, Turuin Mälki

Hietajärvi

1647: Fråst, Kettuinen, Kånstj, Puhakainen, Riusku, Ruisku

1648: Cuossmainen, Cuåssmainen, Erroj, Fråsti, Kettuinen, Kettuinen Erroj, Konsti, Kånsti, Kånstj, Puhakainen

1649: Cuåssmainen, Fråsti, Kettuinen, Kånsti

1653: Cuossmain, Kettuin, Konstj

1654: Cosmain, Cossmain, Fråsti, Kettuin, Kärcköinen, Månåin, Ryhäinen

1655: Fråsti, Ketturin, Monoin, Ryhoin

1656: Fråsti, Kettuin, Monoin, Puhakoin, Ryhäin

1660: -, Frosti

1662: Fråst

1663: Fråstj

1665: Fråst, Försti, Kettuinen, Limatainen

1665b: -, Conttin, Cosmain, Cosmoin, Fråsti, Kettuin, Kettuinen, Lijmatainen, Puhakain, Uckoinen

1667: Fråst, Kettuin, Limatain

1669: Kettuin, Limata

1676: -, Kättuin, Puhakain

1678: Kettuin, Puhakain

1679: Kettuin, Puhakain

1685: Fråsti, Kättuin, Kåntin, Liematain, Puhakain

Hottila

1647: Huottinen, Kerfwinen

1648: Kerfwinen, Kijschinen

1649: Kerfwinen, Kijskinen

1653: Håttinen, Kerfwin

1654: Hottin, Kärfwinen

1655: -, Håttin

1656: -, Hottinen

1660: -

1665: Hottin

1665b: Hottin, Hottinen, Låkoin

1667: Håttinen

1671: Hattain

1674: Håttin

1675: -

1676: -, Håttin

1677: Koussmain

1678: -, Hattin

1679: -, Hottin

1685: -, Håttinen, Kämiläin

Hyvölä

1647: Hyfwäinen, Pardainen, Rångainen

1648: Hyfweinen, Pardainen, Rångainen

1649: Hyfweinen, Pardainen

1653: Hyfwein, Pardainen, Rongainen

1654: Hyfwoinen, Pardain, Rångain

1655: Hyffuoin, Rongoin

1656: Hyfwoin, Lambin, Rongain, Råckolain

1660: Hyfwäinen, Hyfwöinen, Rångain

Hyötyy

1647: Hötyläinen, Åikarinen

1648: Oikarinen, Åikarinen

1649: Höytyläinen, Oikarinen

1653: Harmain, Hötyläin, Hötyläinen

1654: Hotiläin, Hötelein, Hötöläin

1655: Hytolein, Oikarin

1656: Hytiläin, Hyttilain, Oickarinen

1660: -, Hermain

1661: Hermainen

1662: Harmain

1663: Harmain

1665: Harmain, Harmoin

1665b: Harmainen, Hötyin, Hötyinen, Hötyläinen, Pafujlain

1667: Harmain

1669: Harmain

1671: Sijroinen

1676: -, Hormain, Hötyläin

1678: Harmainen

1679: Hermain, Hötyläin

1685: Harmain, Höttiläin

Hännilä

1647: Hänninen

1648: Hänninen

1649: Lamainen

1665b: Hennin

1673: -

1674: -

1676: -

1685: Hännin

Härkälä

1647: Härkäinen, Kijskinen

1648: Herkeinen, Herkäinen, Härkäinen, Kijschinen

1649: Härkä, Härkäinen

1653: Härkain, Härkäin, Keskinen

1654: Herkinen, Härkain, Kiskinen

1655: Härkäin, Keskinen

1656: Härckein, Härkein, Kijskinen

1660: -, Härkeinen

1661: -

1662: Härkäin

1663: -

1665: Herkoinen

1665b: Haloinen, Härkäinen, Härköinen, Pellginen

1667: Härkein

1669: Härkein, Härköin

1671: Härkänen

1673: Herkein, Herkoin

1674: Herkäin, Härkäin

1675: Herckein

1676: -, Halloin, Härkäin, Wihawain

1677: Härkäin

1678: Hörköin

1679: Härkäin

1685: Haloin, Hulckoin, Härckäin, Härkäin, Pelgin

Härkälänniemi

1648: -, Kijschinen, Leinåinen

1653: Kiskin

1665b: Aufuinen, Härkäinen

Immola

1647: Hurssu Kärckäinen, Kärckäinen

1648: Rångainen

1649: Immoin, Rångainen

1665b: Rångainen

1676: Hångainen, Rångain

1678: Rångain

1679: Rångoin

1685: Innoin

Inkilä

1647: Lamainen, Smedh

1648: Ingin, Laamainen, Smedh

1649: Lamainen

1653: -, Laamain

1654: Smedh, Wainickain

1660: -

1665b: Hämäläinen, Pistolsmed

1673: Helpanain

Jokela

1654: Pispainen

1655: Pispain

1656: Pispain

1665b: Håttin, Kerkj, Pispa

1669: Kärkj

1676: Huttinen

1685: Hämäläin

Järvenpää

1647: Muttulainen

1648: Muttulinen

1649: Påssa

1653: Muttulain

1660: -

1665b: Achmöller, Muttulainen, Teifuainen

1676: -

Kaihunmäki

1647: -, Mardikainen, Pasainen, Putkinen

1648: Härkäinen, Lapweteleinen, Mardikainen, Passoinen, Putkuinen, Pätyinen

1649: -, Putkinen, Pätyinen

1653: Mardikain, Pasain, Putkin, Pätiäin, Taiwalain

1654: Hyfwoin, Mardickain, Pasainn, Petainen, Puttkoinen

1655: Kondiain, Patinen, Puttkoin

1656: Condia, Pasain, Putkoin, Pätynj

1660: -, Pudtkinen

1665: Kouruinen

1665b: Condiain, Cosmainen, Kouruinen, Mardikainen, Pedikainen

1667: Pasain

1676: -, Mardikain, Passain

1678: -, Mardickain, Mardikain

1679: -, Mardikain

1685: Kåndia, Mardikain, Passoin

Kaislajärvi

1653: Härkein, Nopoin

1654: -, Härckoinen

1655: Härkin, Nåppoin

1656: Härkoin, Noppåin

1660: -, Härköinen

1661: -, Nåpåinen

1662: Nåpoinen

1663: Nopoin, Sockain

1665b: Härköinen

1667: Herckein

1676: -

Kangas

1647: Kämäläinen, Mardikainen, Pasainen

1648: Kämileinen, Passainen, Rimppi

1649: Rimpi, Rimppi

1653: Immoinen, Mardikain, Muttulain, Rimpi

1654: Immoinen, Mardickain, Mattulain, Rimpi

1655: Immoin, Immoinen, Mardikain, Rimpi

1656: Immoin

1660: Immoinen

1665: Nissin

1665b: -, Ahoinen, Immoinen, Muttulain, Nissinen, Rimppi

1667: Nissinen

1669: Nissinen

1673: Kaipoin, Rimp

1676: -, Achoin, Immoin, Immoinen, Kaipain

1678: -, Ahoin, Imoin, Kaipiain, O___

1679: -, Ahoinen, Immoin, Kaipain

1685: Ahoin, Hapain, Immoin, Mutilain, Muttilain, Rimpi, Risin

Karkeamaa

1647: Lambainen, Pöyhöin, Pöyhöinen

1648: Lambainen, Pöyhöin, Pöyhöinen

1649: Kurikainen, Lambainen

1653: Kurkain, Pöyhäin

1654: Kurickain, Pyhöin

1655: Kurikain, Peuhoin

1656: Pöyhön

1660: -

1665b: Kiukas, Pöyhoin, Pöyhöin, Pöyhöinen, Ropoinen

1674: Pöuhoin

1676: Heinoin, Kiukas, Pöyhöin, Råpoin, Råpoinen

1678: -, Pöyhöin, Råpoinen

1679: Heinoin, Pöhöin, Ropoin

1685: Heinoin, Hurska, Päyhäin, Pöyhöin, Råpoin

Kasintaipale

1647: Lautiainen

1653: Lautiain

1654: Lautiain

1655: Lautiain

1656: -

1660: -, Lautiain

1665b: Lautiain

1676: Lautiain

1678: -, Lautiain

1679: Cautiain

1685: Lautiain

Kaskii

1647: Kijskinen, Kiskinen, Randoin, Wasara

1648: Kijschinen, Kijskinen, Wassara

1653: -, Keskinen, Randoin, Wassarain

1654: Kiskinen, Randoinen, Wassara

1655: Kiskinen, Randoin, Wasara

1656: Kiskinen, Wassara

1660: -, Randoin

1665: -

1665b: Haloin, Halåinen, Kijskinen, Råtzalainen

1667: Haloinen, Kiskinen

1669: Haloin, Kiskin

1671: Haloin

1676: -, Halloin, Haloin, Kiskinen, Rotzalain, Wassarain, Wättein

1678: Halloin, Rotzalainen, Wasarain

1679: -, Haloinen, Rotzalain, Wasarain

1685: Häiloin, Råtzalain

Kettula

1647: Åinoinen

1648: Hyfwoin, Hyfwänin, Oinåinen

1649: Ulmainen

1653: Oinoin

1654: Oinoin

1656: Rimpi

1660: -

1665b: Hyfuöinen, Oinoin, Wenäläinen

1667: Hyfweinen

1669: Hywöin

1671: Hyfwöinen

1676: Hyfwoin, Ingeroinen

1678: Hyfwäin

1679: Hyfwein

1685: Hyfwäin

Kiiskilä

1647: Kijskinen, Weijalain

1648: Kijschin, Kijschinen, Weijäläinen

1653: Weijalain

1654: Kiskinen, Weijalain

1660: -, Kiskinen

1665b: Kijskinen

Kiiskilänniemi

1648: -, Kijschinen

1649: Kijskinen

1653: Keskinen, Kijskin, Kijskinen, Kiskinen, Kubsa, Kupsa, Wätäin

1654: Kiskinen, Kiskinen Kupssa, Kupssa, Lamain

1655: -

1656: -, Cossmain, Kupsa, Lackoinen

1660: -, Kiskinen, Kupsa

1665: Harmain, Harmoin

1665b: Harmainen, Kijskinen, Kupsanen, Laakonen, Parkinen

1667: Harmain

1669: Harmain

1671: Kiskin

1673: Kiskoin, Kupsa

1674: -

1676: -, Kilckin, Kiskinen, Kupssa, Safwolain

1678: Killki, Kiskinen

1679: Kiskin, Kupsa

1685: Kupsa, Kupsain

Kilpola

1647: Hämäläinen, Kallinen

1648: Hämäleinen, Rukolain, Skadewitz

1649: Hämäläinen

1653: -, Kallinen

1654: Collioinen

1660: -, Kilpoinen

1665b: Hirffuoin, Kallinen, Killpoinen, Kilpelein, Kilpoin, Kilpon, Kyröläinen, Lambinen, Skadewitz, Tuhkalain

1673: Kaipoin, Kallin

1674: Lambin

1676: -, Kalloin, Kaloin, Kilpoinen, Kulpoin, Lipsain, Littapä

1678: Kallinen

1679: Kallinen

1685: Ingeroin, Kallin, Kilpoin, Lambiain

Kirkonkylä

1653: Peitzar

1676: -

Knuutila

1665b: Hytieinen

Knuutilanmäki

1647: Cuossmainen, Hämäläin, Hämäläinen, Pannoinen, Pennainen, Pulckinen, Rutu, Rångainen

1648: Hämäläinen, Pulckinen, Rutu, Rångainen

1649: Hämäläinen

1653: Hytiäin, Hämeläin, Pawilain, Pulkinen, Rongain

1654: Hemelein, Hytiein, Hytiein Ruttu, Hämelein, Pulckin, Ruttu, Rångoin, Röttu

1655: Hemmelein, Pulkinen

1656: Hämelein, Pulckin, Rongoin

1660: -, Hämäläin, Rutu

1665: Hämäläin

1665b: Hämäläinen, Körjainen, Pafuilainen

1667: Hämelein

1669: Hämelain

1671: Hämäläin

1673: -

1674: Pafwilain

1676: Hämäläin

1678: Asil:n, Hämäl:n

1679: Hämäläin

1685: Hämäl:, Pawelain

Koikkala

1661: Tenhuinen

1665: Nopoinen

1665b: Kainulain, Kaipain, Längäinen, Marainen, Mustoin, Noppoinen

1667: Noppoin

1669: Kainulain, Mulko, Mustoin, Nuppoin

1671: Caipoin, Marainen, Mustoin, Nopoinen

1673: Nappoin

1674: Nopoin

1675: Nopoin

1676: -, Ickoin, Kiurulain, Längä, Maarain, Nopoinen

1677: Nuppoin

1678: Kainul:, Längä

1679: Längä, Nopoin

1685: Ickoin, Laitin, Längäin, Nåpoinen

Kotkatlahti

1653: Pursiain

Kuosmala

1647: -, Cuossmainen, Tarkiainen

1648: -, Luukain, Mårtin, Tarkiainen

1649: Cuåssmainen, Tarkiainen

1653: -, Cuossmain, Tarkiain, Tarkoin

1654: -, Cossmain, Tarckiain

1655: Cosmain, Tarkiain

1656: Cossman, Tarkiain

1660: -, Tarkiainen, Tuckiain

1661: -, Tarckainen

1662: Tarkiain

1663: Cosmain

1665: Hämäläin

1665b: -, Asilainen, Cosmain, Cåsmainen, Hellppanain, Hämäläinen, Tarkiain

1667: Hämel:

1669: Hemelain

1671: Tuhkulainen

1685: -, Aufwain, Håttin, Kåssmain, Pawelain

Kupsala

1647: -, Kupsa

1648: Kijschinen, Kwssa Kijschinen

1649: Kupsa, Lamainen

1654: Kupssa

1655: Kupsa, Kupsoin

Kurikkala

1647: Kainulainen, Tirroinen

1648: Tirroinen

1653: Tirroin

1654: Tirroin

1655: Tyrynen

1656: Tirroin

1661: -

1662: Tijrroin

1663: Tirroin

Laukkala

1647: Heinäinen, Herrainen, Häinäinen, Kijskinen, Lauckainen, Perninen, Rautiainen

1648: Heinoinen, Herrainen, Lauckainen, Pärnäinen, Rautiainen

1649: Heinåinen, Rautiainen

1653: Heinoin, Herrain, Laukain, Pärnäin

1654: Heinoin, Heinonen, Herrain, Lauckain

1655: Heinoin, Herrain

1656: Heinoin, Herroin

1660: -, Herrain, Mustoinen

1661: -

1662: Heinoin, Mustoin

1663: Laukain, Mustoin

1665: Heinoinen, Mustoinen

1665b: Heinoinen, Herrain, Lauckainen, Mustoinen, Pernäin, Pernäinen

1667: Heinoin

1669: Heinoin

1671: Heinoinen, Mustoinen

1673: Heinoin, Herrain, Mustoin

1674: Heinoin, Mustoin

1675: Mustoin

1676: -, Mustoinen, Pärnäin

1677: Mustoin

1678: Pärnäinen

1679: Pärnäin

1685: Heinoin, Häinoinn, Leematain, Mustoin, Pernain

Lauteala

1647: Harmainen

1648: Harmainen, Lautiain, Lautiainen

1653: Lautiain

1654: Harmain, Lautiain

1655: Lautiain

1660: -

1665b: Lautiain, Lautiainen

1674: Lautiain

1676: -

Lehikkola

1647: Lehikäinen, Lehikåinen, Tarkia

1648: Lehikåinen, Neula Tarkiain, Tarkiain

1649: Lehikåinen

1653: Neula

1654: Neula

1655: Neula

1656: Neula

1660: -, Neula

1665b: -, Hämäläinen, Lehikoin, Matiskain, Neula

1674: Lehikoin

1676: Bengdtin

1678: Bengtinen

1679: Bengtin

1685: Bengdtin, Johansson, Panttin

Leipämäki

1648: Halinen, Haloin, Haloinen

1649: Halinen, Lapweteläinen

Leskelä

1647: Leskinen

1648: Leschinen, Leskinen

1649: Leskinen

1653: Leskinen

1654: -, Leskinen

1655: Leskinen

1656: Leskin

1660: -

1661: -

1662: Leskinen

1663: Leskin, Leskinen

1665: Leskinen

1665b: Leskinen

1667: -, Läskinen

1669: -, Leskin

1671: Leskinen

1673: -, Läschein

1674: Läskin

1675: -, Leskin

1676: -, Leskin, Läskin, Läskäin, Läskäinen

1677: Läskin

1678: -, Leskin, Leskinen

1679: -, Leskinen

1685: Lefwoin, Leskinen, Läskin

Lievola

1647: Hamuinen, Leewåinen

1648: Hamoinen, Leiwoinen, Lieffwoinen

1649: Hamuinen, Lewoinen

1653: Hamuin, Lefwoin, Lehikoin

1654: Hammoinen, Leffwoinen, Lefwoin, Läckoin

1655: Hamain, Leffuein, Leikoin, Lewoinen

1656: Hamuin, Lefwoin, Lehickoin, Lewoin

1660: -, Hammuinen, Lefwoinen, Lijkoinen

1661: -, Hemain, Lefwoinen

1662: Hamuin, Lefwain, Lefwäinen, Lehikoinen

1663: Hamuin, Lefwoin

1665: Hammuinen, Lefwoinen

1665b: Hamuinen, Lefuoin, Lefuåin, Lefuåinen

1667: -, Hamuin, Lefwoin

1669: Hamuin, Lewäin

1671: Lefuäinen

1673: Liefwoin, Lijkoin

1674: Lefwoin, Lijhain

1675: Lefwoin, Lijkoin

1676: Hamuin, Lijkainen, Lijkoinen

1677: Hamuin, Lijkain

1678: Hentuinen, Lefwoin

1679: Hamuin, Lijkain

1685: -, Likoin, Läskin

Lipsala

1647: Lipså

1648: Raståinen

1649: Lipsainen

1653: Lipsain

1654: Lipsoinen

1655: Lipsoin

1656: Lipsain

1660: Lipsainen

1661: -

1662: Lipsainen

1663: -

1665: Lipsainen

1665b: Lipsanen, Seppäin

1667: Lipsain

1669: Lipsain

1671: Sopainen

1673: Lipsain

1674: Sopain

1675: Lipsoin

1676: Lipsain

1677: Lipsain

1678: Lipsain, Lipsainen

1679: Lipsain, Såpain

1685: Lipsain

Luomala

1665b: Cosmainen

1673: Lomain

1685: Lochmoin

Maarala

1647: Maarain, Maarainen

1648: Marain, Marainen

1653: Maarainen, Marainen

1654: Marain

1655: Maarain

1656: Marain, Maroin

1660: -, Ahoin

1661: Rehuin

1662: Pasain

1663: Pasain

1665: Ahoinen, Pasainen, Pijra

1665b: Ahoinen, Marainen, Pasainen, Pijra

1667: Achain, Pasain

1669: Ahoin

1671: Heilainen

1673: Ahoin, Heilain

1676: Heilain, Maaroin

1678: Heilainen, Marainen

1679: Marain

1685: Marain, Swänsk

Maivala

1647: -, Cuossmainen, Hänninen

1648: -, Cuåssmain, Hänninen

1649: Assilainen, Cuåssmainen, Cåndiain, Ihalembin, Staffanainen

1653: -, Caipain, Condia, Condiain, Cuossmain, Hänninen, Turkia

1654: -, Cosmain, Turakain, Turrokain

1655: Condia, Henninen

1656: Caipoinen, Condia, Henninen

1660: -, Condia, Kaipainen, Lembinen

1662: Caipainen

1663: Kaipain

1665b: -, Caipain, Caipainen, Condiainen, Cosmain, Heilainen, Hämäläinen, Hänninen, Lambinen, Lampainen

1669: -

1673: Tarkoin

1676: -, Cossmain, Haikarin, Häninen, Jusseroin

1678: -, Haikarin, Jusseroin, Kåssmain

1679: -, Haikarain, Heilain, Hänninen, Juseroin, Pardain

1685: Cuåssmain, Heilain, Hännin, Tarckiain

Mattila

1665: Kupparin, Pöndinen

1665b: Kupparinen, Pasain, Pernäin, Pöndinen

1667: Aufwinen, Kåtolainen, Pöndinen

1671: Pasain

1673: Passoin

1674: Pasoin

1675: Paassoin

1676: Passain, Pöndin

1677: -, Pasoin, Pöndin

1679: -, Pasoin, Passainen

1685: Pasoin, Påndinen

Miettula

1648: Ruåkolainen

1653: Rokolain

1654: Rockolain

1655: Rokulain

1656: Roukolain

1660: -

1661: -

1662: Råkolainen

1663: Råkolain

1665: Rokolainen

1665b: Råkolainen

1667: Råkolain

1669: Rokolain

1671: Råkolainen

1673: Rokol:

1674: Rockolain

1675: Ruokolain

1676: Rockolain

1677: Rokolain

1678: Råkol:

1679: Rokolain

1685: Råkolain

Murtois

1647: -, Hämäläinen, Härkäin, Ihalainen

1648: Hämäläin, Hämäläinen, Härkäin, Härkäinen, Ihalainen, Pafwilainen

1649: Hämäläin

1653: Hämeläin, Härkoinen, Ihalain

1654: Hämelein, Härckäin, Ihalain

1655: Hemmellein, Ihalain

1656: Hämelein, Härkein Littupä, Ihalain, Littupä

1660: -, Hämeläinen

1665b: -, Hämäläin, Hämäläinen, Härköinen

1674: Hämäläin, Härkein

1676: -, Hämäläin

1678: Hämäl:n

1679: Hämälein

1685: Hämäläin

Mustola

1647: -, Ollikainen

1648: Muståin

1649: Mustonen

1653: Mustoin

1654: -, Mustoin

1656: -, Lengein

1660: Langa

1661: Hafwerinen, Longa

1662: Hämeläin

1663: Hemelein

Mäköis

1647: Aufwinen, Hämäläinen, Tenhuinen, Wenhäläin

1648: Afwuinen, Hyfwein, Hämäläinen, Tenhuinen, Wänäleinen

1649: Pekurinen, Tenhuinen, Wenäläinen

1653: Aufwinen, Illmari, Kämeläin, Tenhuin

1654: Aufwinen, Ilmarj, Keimeilein, Keimilein, Tenhuinen, Wanhainen, Wennelein

1655: Heimilä, Ilmar, Kemilein, Kiemelain, Tenhuin

1656: Kämilein, Thenhuin, Thenhuinen

1660: -, Kämäläin

1665b: Aufuin, Kemiläin, Kemjläin, Kemjläinen, Tenhuinen

1667: Kämileinen

1669: -, Kemiläin

1671: Kemiläin

1673: Kämiläin

1674: Achwin

1676: -, Kymäläin, Oinoin, Tenhuin

1678: Kondiain, Oinoin

1679: Condia, Oinoin

1685: Härckäin, Kämälain, Kåndia, Åinoin

Männynmäki

1649: -

1653: Kempain

1654: Kilckin

1655: Kempin

1656: Hyfwoin

1660: -, Huttuinen, Ryhäinen

1661: -

1663: Grabbe

1665: -, Grabbe

1665b: -, Aniainen, Grabbe, Huttuin, Ryhanen, Ryhäinen

1667: Grabbe

1669: Grabbe

1671: Grabbe

1673: Grabbe, Herkin

1674: -, Grabbe

1675: Hämäläin

1676: Grabbe, Ryhäin, Ryhäinen

1685: Ryhäin

Mäntynen

1649: -, Kijskinen, Wihawainen

Narila

1647: Narinen

1648: Naarinen, Terfwoinen

1649: Narinen, Tarfwainen

1656: Narinen

1665b: Paunoin, Paunoinen, Putkin, Tarfuoinen

1673: Punnoin

1674: Paunoin

1676: -, Pulkinen, Putkinen, Puttkin

1679: Puttkin

1685: -, Putkin

Niinimäki

1648: Månåinen

1676: Röhäin

Näärinki

1647: Cuossmainen, Jaarainen, Kärckäinen, Muickuinen, Mullj, Mullj Kärckäinen, Näringh, Nåusiainen, Pännä

1648: Cuosmainen, Cuåssmainen, Järainen, Nousiainen, Näringh, Pennoinen, Wäneleinen

1649: Cuossmainen Lillj, Cuåssmainen, Lillj, Näringh, Pennoinen, Wenäläinen

1653: Jaarainen, Karkoin, Ropoin

1654: Jaarainen, Jaroin, Mullj, Råpoin

1655: Jarrain, Kärkein, Repoin

1656: Jarinen, Råppoin

1660: -, Tuckiainen

1665: Ropoinen

1665b: Cauppinen, CosmaMuicku, Hämäläin, Härköin, Härköinen, Kärkäinen Mullj, Muicku, Mullj, Råpoinen, Tarkiainen, Wenäläin, Wihauainen

1667: Cossmamuiko, Muiko, Ropoinen

1669: Remoin

1671: Muicku, Ropoin, Roponen

1674: Härköin

1676: -, Hauska, Hämäläin, Hännin, Kåssmamuicku, Muicku, Mullj, Narin, Ryss

1678: Hauska, Hämäl:n, Muiko, Ryss, Taipall

1679: Hauska, Hämäläin

1685: Hauska, Jarain, Kuossmamiuko, Turakain

Ollikkala

1647: Nulppuinen, Piedikäinen, Pietikäinen, Wäisäinen

1648: Hamuinen, Ihalainen, Nulppoinen, Ollikainen, Wäissäinen

1649: -, Hamuinen, Ihalainen, Lambainen, Ollikainen, Wäisäinen

1653: Ihalainen, Nulpoin, Piedikäin, Wachwain

1654: Nulpon, Pedickein, Wachwoin, Weisein

1655: Nulpoin, Pelikain, Wachwoin

1656: Nulpoinen, Pedikein, Wachwoin

1660: -

1665b: -, Hamuinen, Ihalainen, Lambainen, Martinen, Nulpoin, Nulpoinen, Ollikain, Pedikainen, Wahuåinen, Wenäläin

1673: Ichalain, Lambain

1674: Ihalain

1676: Nulpoin, Passoinen, Pedikain

1678: Passainen, Pedikein

1679: Pasain, Pedikein

1685: -, Hamuin, Ihalain, Nulpoin, Pasoin, Piedikain, Wäissäin

Paatela

1647: Taiwanen

1648: Nulppo, Tåiwainen

1653: Leskinen, Uckoinen

1654: Uckoin

1660: -

1665: Tirroinen

1665b: Lautiain, Tirroinen, Uckoinen

1667: -, Tiruin

1669: Terwoin, Tirroin

1671: Tirroinen

1673: Tirroin, Ukoinen

1676: -, Tiroin, Uckoin

1678: Tirroin

1679: Tirroinen

1685: -, Tirroin, Uckoin

Pajusalmi

1647: Heinäinen

1648: Heinoinen

1649: Heinåinen

1653: Heinoin

1654: -

1655: -

1656: Heinoin

1660: Heinoin

1665b: Heinoin, Ketäuäin

1673: Heinoin

1676: Ahoinen, Heinoin

1677: Heinoin

1685: Heinoin

Palonen

1647: -

1653: Hulkoin

1655: Hålkain, Wisawaino

1656: -

1660: -

1665: Hullkain

1665b: Hulckoinen

1667: Hullckoinen

1669: Hulkoin

1671: Hulkoin

1676: -, Hulckoin

1678: Hulkoin

1679: Hullkoin

Palvalahti

1660: -, Pelckinen

Pappila

1665b: Hämäläinen, Härköinen, Kirstoinen, Mardikain, Nylander, Rimppi

1676: Täifwoin

Pekurila

1647: Pekurinen

1648: Pekurinen

1653: Pekurin

1654: Peekurin, Pekurin

1655: Pekurin

1660: Pekurinen

1665b: Pekurin

Pelkilä

1647: Pelkin, Pelkinen

1648: Pelckinen

1649: Pelkinen

1653: Pelkinen

1654: Pelginen

1655: Pelkinen

1665b: Hämäläin, Hämäläin Junckar, Härkönen, Junckar, Pellkinen

Pellilä

1647: Pölläinen

1648: Pöllöinen

1649: Pölläinen

1654: Pölläin

1655: Pöllöin

1656: Lengoin

1660: Pöllainen

1661: -

1662: Pölläin

1663: Pölläin

1665: Pölläinen

1665b: Pöllänen

1667: Pölloin

1669: Pölläin

1685: Hämäläin, Pöllöin

Pitkälahti

1653: Haloin, Herkein, Häkäin, Ikoinen, Kiukas, Langoin, Nopoin, Parkin, Pasain, Piedikäin, Seilain, Sokain

1654: -, Harckoin, Hattain, Ickoinen, Kiuckas, Langoin, Nopoin, Pasain, Pedickein, Peedakein, Soickain, Soikain

1655: -, Halloinen, Härkein, Härkinen, Ikoin, Kiukan, Kiukas, Nåppoin, Parkinen, Pedikain, Persainen, Säilanen

1656: Halloin, Härkein, Ickoin, Kiukas, Langain, Noppoin, Pasainen, Pedikain, Pedikainen, Sakain, Seilain, Solla

1660: -, Ikoin, Karhin, Kiukas, Kårbninen, Laukainen, Nåpåinen, Pasainen, Pitkeinen, Seiloinen, Såkainen, Tolfwain

1661: -

1662: -, Härkäin, Ikoinen, Kiukas, Lanauinen, Nåpoin, Pasain, Pedikäin, Seiloinen, Seloinen, Såckain, Wänäin

1663: Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Langoin, Noppoin, Pasain, Pedikein, Selain, Wänäin

1665: -, Haloinen, Herkoinen, Ikoinen, Kiukas, Langinen, Pasoinen, Pedikeinen, Seilainen, Tullpoinen, Wäneinen

1665b: -, Boranof, Haloinen, Härköin, Härköinen, Härkönen, Ikoinen, Kehköin, Kiukas, Langoin, Langoinen, Nopoinen, Pasainen, Pedikäinen, Pulkin, Seilainen, Wenäinen

1667: -, Haloinen, Ikoinen, Kiukas, Langiain, Noppoinen, Pasainen, Seilain, Wenein

1669: Pasain

1671: Pasain

1673: Pasoin

1674: Pasain

1675: Pasoin

1676: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Längäin, Nopoinen, Passinen, Pedikäin, Seilain, Säckinen, Wäneläin

1677: Pesoin

1678: -, Halloinen, Ikoinen, Kiukas, Nuppoin, Pedickäin, Pedikäin, Salainen, Wänäin

1679: Heilain, Ikoinen, Kiukas, Seilain

1685: Haloin, Härkäin, Ickoin, Inginen, Kaikoin, Längäin, Nåpoin, Pansoin, Piedikain, Piedikäin, Seilain, Tåijain, Wänäin

Pohjois

1647: Hämäläinen, Ikåinen, Mustasuu Wätäinen, Narinen, Pekurinen, Pondinen, Suickainen, Wätäinen

1648: Hämäläinen, Pekurinen, Pöndinen, Wätäinen

1649: Hämäläinen, Mustasuu, Wätäinen Mustasuu

1653: Ikoinen, Keskinen, Narinen, Suikain, Wachwain, Wachwoin

1654: -, Suikoin

1655: Ikoinen, Nurinen, Rotzalain, Wachwain

1656: Jakoin, Lejnoin, Narrin, Suikoinen, Wachwoin

1660: -, Kucko, Suikainen

1665: Narin, Suikain

1665b: -, Cosmain, Cosmainen, Heinoin, Hämäläin, Kehköin, Kuckoin, Kuckonen, Kuifualain, Kähköin, Kättuin, Laitiainen, Lambin, Marain, Narinen, Nenoin, Nissinen, Pekurin, Rasainen, Safuålain, Suickain, Summainen, Såfuolain, Wahuoinen

1667: Narrinen, Suikainen

1669: Haloin, Narinen, Suikain

1671: Narinen

1673: Hänninen

1676: -, Hämäläin, Hännin, Ickoin, Kuckoin, Wachwain

1678: -, Henninen, Kuckoin, Wachwain

1679: Hämäläin, Hännin, Ikoin, Kuckoin, Wachwoin

1685: Cåssmain, Hämäläin, Hännin, Kiukoin, Narin, Waukoin

Poikola

1660: Pijk

1665b: Hyfuöinen, Kehköinen, Pijk

Pulkkila

1653: Lijmatain, Pulkin

1654: -, Pulckinen, Pulkinen

1655: Limata, Pulkin

1656: Limetein, Pullkin, Pullkinen

1660: -, Pulkinen

1661: -, Kerieinen, Pulkinen

1662: Käroiain, Pulkinen

1663: Pulkin, Pulkinen

1665: Käriainen, Pulkinen, Pullkinen

1665b: Käriäinen, Pulkin, Pulkinen

1667: -, Pulkin, Pullckin

1669: Käriäin, Pulkin

1671: Kurjainen, Pulckin, Pulkin

1673: Pulkin

1674: Kariain, Pulkin, Pulkinen

1675: Kerjäin, Pulckin

1676: -, Karfwinen, Pulkinen

1677: Kärfwin, Pulkin

1678: Kiriäinen, Käriäinen, Pullkin

1679: Pulkin

1685: Kärrie, Pulckin

Purhola

1647: Purhoinen

1648: -, Pertuin, Purhoin

1653: -, Kiskinen, Purhoin

1654: Kaupinen, Keistinen, Puroin

1656: -, Keistinen

1660: -

1661: Pöndinen

1662: Pöndinen

1663: Pöndin

1665b: -, Purhoin, Purhoinen

1669: Purhoin

1676: -

Puttola

1660: -, Kainulainen, Kurki

Pylkkälä

1647: Pylckinen, Pylckäläinen

1648: Pylckeinen, Pylckäinen, Satåinen, Såtåinen

1649: Hämäläinen, Pylckeinen, Pylckäinen

1653: Pylköin

1654: Heiskain, Pylckein, Pylckoin

1655: Pilkin, Tarkia

1656: -

1660: Neula, Pylkeinen

1665: Pylkäin

1665b: Neula, Pylkäinen

1667: Pylckein

1676: -, Häckinen

1678: Hämäl:n, Pyllkäin

1679: Häckinen, Hämäläin

1685: Pawäläin, Pulckin, Tarckiäin

Pätylä

1647: Pättöinen

1648: Hämäläinen

1665b: -, Pätyinen

1673: Kämilain

Rantuu

1647: Huttuinen, Härkäinen, Marttinen

1648: Huttuinen, Härkäinen, Martinen

1649: Huttuinen, Härkäinen, Marttinen

1653: Ahoinen, Huttuin, Härkäin, Marttinen

1654: Herkinen, Huttuin, Martinen

1655: Huttuin, Härkain, Härkäin

1656: Huttuin, Härkein

1660: -, Herkeinen, Huttuin, Härrkeinen, Martinen, Narinen

1661: -

1662: Huttuin, Härkäin

1663: Huttuin, Härkein

1665: Huttuinen, Härköinen

1665b: Ahoinen, Huttuin, Härköinen, Kyllöin, Marainen, Martinen, Rijkoinen

1667: Herckein, Huttuin

1669: Huttuin, Härkäin

1671: Huttunen, Härkänen

1673: -, Karkoin

1674: -, Herkäin

1675: Härckäin

1676: -, Achoin, Heinoin, Härkäin, Lijmatain, Orain, Rasain

1677: Härköin

1678: Heinoinen, Hörkö, Lijmatain, Rasain

1679: Härkäin, Härköin, Lijmatain, Limatain

1685: Ahoin, Huttuin, Härkäin, Lijmatain, Martin, Rasain, Åina

Rasala

1647: Rasainen

1648: Rasainen

1649: Rasainen

1653: Rasain

1654: Rasainen

1655: Rasain

1656: Rasain

1660: Rasainen

1661: -

1662: Rasain

1663: Rasain

1665: Rasainen

1665b: Rasainen

1667: Rasain

1669: Rasain

1671: Rasainen

1673: Rassain

1674: Rasain

1675: Rasanen

1676: Rasain

1677: Rasain

1678: Rassain

1679: Rasainen

1685: Rassain

Remojärvi

1647: Jurfwainen, Oikarinen, Paffwalainen, Remoinen

1648: -, Cuåssmainen, Jurfwainen, Oikarinen, Remottain

1649: Oikarinen, Paunoinen

1653: Inginen, Pawilain Penna, Penna, Remoinen, Rimi

1654: Pafwilain, Rimj

1655: Penna, Remi

1656: Ingin, Pafwilain, Rimj

1660: -, Inginen, Remoin, Rimi, Silfwerarm

1661: -

1662: Rimij

1665: Leinonen

1665b: -, Hämäläin, Hämäläinen, Leinoinen, Pafuilain, Pafujlain, Pafujlainen, Pekurin, Remoin, Remon, Remonen, Silfuerarm, Wanhainen

1667: Leinoin, Peckurinen

1669: Pekurin

1671: Leinoin

1674: Remoin

1675: Remoin

1676: -, Pafwilain

1679: -

1685: -, Hämäl:, Pirinen, Remoin, Rimpinen

Ronkala

1648: Ollikain, Rånga, Rångainen

1665: Hyfwoinen

1665b: Hyfuöinen, Paunoinen, Rongain, Rångainen

1667: Hyfweinen

1669: Hywöin

1674: Rånga

1676: Heilain, Rångain

1685: Hulckoin, Kanckuin, Kantoin, Mieloin, Wijssalain

Ruokola

1653: Ruokolain

1654: -, Rockolain, Rokolain

1655: Rokolain

1656: Rockolain, Rokolain, Råckolain

1660: -, Rokolain

1661: -, Rokolain

1662: Rokolain, Ruokolain

1663: Mondoin, Ruokolain

1665: Mondoinen, Rokalainen

1665b: -, Mondoinen, Råkolainen

1667: -, Måndoin, Ruokolain

1669: Hauska, Mondoin, Rokolain

1671: -, Mondoin, Råkolain

1673: -, Rackol:

1674: Laitin, Mondoin, Rockolain

1675: -, Mondoin, Rockalain, Råckain

1676: Måndoinen, Rokolainen, Råckolainen

1677: Måndoin, Rokolain

1678: -, Mondoinen, Måndoinen, Råkolain, Råkolainen

1679: Mondoin, Rokolain, Råkolain

1685: -, Måndoin, Råkalain, Råkolain

Sairila

1673: -

Soiniemi

1647: Anttonen, Luomainen, Pardainen

1648: Anttoinen, Kijschinen, Lautiainen, Luåmainen, Matilain, Pardainen

1649: Anttoinen

1653: Antoinen Näckj, Näckj, Pardainen

1654: Antoin, Aufwinen, Hamuin, Hamuinen, Kåtilain, Rasain

1655: -, Antoin, Aulnen, Härköinen, Kotilain, Rasa, Ukoinen

1656: Antoin, Aufwin, Kåtilain, Mattilain, Rasain, Uckoin

1660: -, Aufwinen, Aufwuinen, Katilainen, Pärnäinen

1661: -, Päräinen

1662: Kotilainen, Matilain, Purhoin, Pärnäin

1663: Kotilain, Leinoin, Purhoin, Pärnäin, Rasain

1665: Kattilainen, Purhoinen

1665b: Kåtilainen, Pardanen, Parkoin, Purhoin, Råickoin, Sorjoinen, Sårioinen, Tora

1669: Kotilain

1671: -, Otinen

1673: Kotilain, Pardain

1674: Kotilain, Sorioin

1675: Kottilain

1676: Oitin, Såroin, Uckoin

1677: Kåtilain

1678: -, Kuckoin, Kuckoinen, Outinen, Soria, Uckoin

1679: Härköin, Kotilain, Kuckoin, Nikoin, Otin, Soria

1685: Aufwinen, Karioin, Kåtilain, Rockoi, Tarckiain, Wasarain

Sopala

1647: Såpainen, Såpåinen

1648: Såpainen, Såppainen

1649: Såpainen

1653: Keistinen, Sopain

1654: Keistinen, Sopain, Sopainen, Såpain

1655: Keistinen, Såpoinen

1656: Keistinen

1660: -, Såpainen

1661: -

1662: Såpain

1663: Sopain, Såpain

1665: Sopainen

1665b: Sopainen

1667: Keistoin, Sopoin

1669: Ceistin, Sopain

1671: Sopainen

1673: Sapain, Såpain

1674: Harkein, Sopoin

1675: Såpoin

1676: Keistin, Sopain

1677: Såpoin

1678: Såpain, Såpainen

1679: Såpain

1685: Såppain

Sorjola

1649: Kijskinen

Summala

1647: Summainen, Wäätänä

1648: Wätäinen

1649: Wätäinen

1653: Pardain, Pardainen

1654: Pardain

1655: -, Pardain

1656: Pardoin

1660: -

1665: Summain

1665b: Pardain, Pardainen, Summain, Summainen, Wätäinen

1667: Pardainen

1669: Pardain

1671: Pardainen

1673: Wättäin

1676: Keistin, Pardain

1678: Pardainen

1679: Pardain

1685: Rauttiain

Suurniemi

1647: Immoin, Rångainen

1648: Immoinen, Rångainen, Tirroinen, Wänäinen

1649: Immoinen, Räisko, Rångain, Rångainen, Wänäinen

1653: -, Immoinen, Kiskinen, Leinoinen, Rongain, Tirroin

1654: Immoin, Martin, Pelckin, Pelkin, Rångain, Tirroin

1655: Häsäinen, Immoin, Pundainen, Rångain, Tiroin

1656: Immoin, Pyllkinen, Tiroin

1660: -, Immoin, Lamain

1665b: Bengdhin, Immoin, Lamainen, Rimppi, Rongainen, Råisko, Tirronen

1667: Bengtinen

1674: Rångoin

1676: Immoin, Lamain, Tirroin

1685: Rimppi, Tirroin

Taipale

1647: Taipalain

1648: Nurinen, Taipalinen

1653: Taipal

1654: Taipal

1655: Taipal

1656: Taipalin

1660: -

1665b: -, Taipall

1674: Taipall

1676: -, Huttuinen

1678: -, Huttuin

1679: -, Huttuin

1685: -

Teivaa

1647: Längä, Teiwainen

1648: Längä, Teiwainen

1649: Längä, Teifwain, Åikarinen

1653: Längä, Teiwain, Teiwoin, Teiwoinen

1654: Längä, Teifwain, Teifwoin

1655: Langinen, Lenginen, Lengoinen, Teiffuain, Teifwoin, Teiwain

1656: Längä, Teiwain, Toifwain

1660: -

1661: -

1662: Täifwain

1663: Teifwain

1665: Teifwainen

1665b: Teifuainen, Teifwuain, Åikarinen

1667: Teifwainen

1669: Teiwain

1671: Teifuonen, Teifwuain

1673: Teifwain, Toifwoin

1676: -, Oikarin, Teifwain, Teifwoin

1678: -, Teifwain, Teifwoin

1679: Teifwain

1685: Längäin, Teifwain

Tuhkala

1647: Sålkj, Tuchkalainen

1648: Sålkj, Tuchkalainen

1649: Sålki, Tuhkulainen

1653: -, Solka, Tuchkalain

1654: -, Tuchalain, Tuchilain

1655: Solki

1656: Muikuinen, Tuckalain

1660: -

1665: Luukain

1665b: Hämäläinen, Inginen, Luukonen, Solckj, Tuchkalain, Wänainen

1667: Hämel:, Luukoinen

1669: Hämeläin

1671: Hemelein

1673: Hämäläin, Wänäin

1674: Wänäin

1676: Hämäläin, Kiäriäin, Sålli

1678: Hämäläin

1679: Hämäläin

1685: Hämäläin, Kipriäin, Messi, Wänäin

Turakkala

1648: Turakainen

1649: Rysse, Turakain

1653: Turokain

1654: Turickain, Turuckain

1655: Turakain

1656: Turakain, Turukain

1660: -, Turakain

1665b: Turakainen

1671: Turackain

1676: -

Tyrynmäki

1648: Härkäin, Laukainen, Luuckoinen, Wätäinen

1649: Luukoinen, Wätäin

1654: Wätäin

1665: -

1665b: Wätäinen

1667: -, Wätein

1669: Wätäin

1676: -, Kaipainen

1678: -, Kaipiainen

1679: -, Kaipiain

1685: Kaipiain

Varparanta

1665b: Kijskin

1678: Linduin

1685: Kiskin

Vehmaa

1647: Kålemainen, Lambainen, Mardikainen, Rissainen, Westerj

1648: Colemain, Hatzoinen, Märda, Ochtoin Colemain, Pöxäinen, Rissainen, Westerinen

1649: Achtiainen, Hatzoinen, Lapweteläin, Merda, Pöxäinen, Rimppi, Wechmainen

1653: Mardikain, Westerin

1654: -, Wäster

1655: Martekain, Wästerin

1656: Mardikain, Wester

1660: -

1661: Cupparin

1665b: -, Heckain, Hämäläin, Hötyläinen, Immoin, Jakoin, Kerfuin, Kijskinen, Kurikainen, Lamainen, Mardikainen, Pöndinen, Rosennåf, Rosenou, Sikainen, Wester, Westerin

1676: -, Jackoin, Mardickain, Wästerin

1678: Jackoinen, Mardickain, Wästerin

1679: Jackoin, Jakoin, Mardikain, Westerin

1685: -, Achtiain, Hatzoin, Härkin, Janckoin, Kiskin, Mardikain, Pöndinen, Wästarin

Veijala

1665b: Kijskin, Weijalainen

1676: Wäijalain

1678: Weijalain

1679: Weijalain

Viisala

1647: Leskinen

1648: Leschinen

1649: Leskinen

1653: Leskinen

1654: Leskinen

1655: Leskinen

1656: Leskin

1660: -

1661: -

1662: Leskinen

1663: Leskin

1665: Leskinen

1665b: Leskin, Leskinen

1667: Leskin

1669: Leskin

1671: Leskinen

1673: -

1674: Läskin

1675: Leskin

1676: Leskin, Läskinen

1677: Leskin, Läskin

1678: -

1679: -

1685: Leskelin

Vuorenmaa

1647: Hirfwoinen, Lambainen, Leinoinen

1648: Hirfwoinen, Lambainen, Leinoinen

1649: Hirfwoinen, Hirfwåinen, Lambainen, Leinåinen

1653: Herwoin, Hirwoinen, Lambain, Lauckain

1654: Hirfwoin, Lambain, Ä__icka

1655: Hirffuinen, Lambin, Leinoin

1656: Hirfwoin, Lambain, Leinoin

1660: -, Westeri

1661: Leinoin, Leinoinen

1662: Leinoin

1663: Leinoin, Narin, Nissinen

1665: -

1665b: Cauppin, Hirfuoin, Kuckoin, Käkälainen, Lambain, Lambainen, Leinoinen, Narinen, Oikarinen, Putkin, Tarfuoinen, Weisäinen

1673: Kaupin

1676: Heinoin, Hirfwoin, Kaupinen, Lambain, Terfwoin

1678: Kaupinen, Keekeläin, Leinoin, Mustoin, Tarfwain

1679: Käkälein, Käkäläin, Lambain, Mustoin, Turfwain

1685: -, Bennain, Hammin, Hämmeläin, Kassilain, Kaupin, Käckolin, Leliuss, Pylckiäin

Vuorilahti

1647: -, Bengtinen, Tarkiainen

1648: Bengtinen, Rautiain, Tarkiainen, Tyllinen

1649: Ingin, Smedh

1653: Bengtinen

1654: -, Bengtin

1660: -, Tarkiainen

1665b: Bengdtinen, Tarkiain

1676: -, Korkiain

Ylivesi

1649: -, Laaskoinen

1653: -, Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Rahuin, Tolwain

1654: -, Harmain, Heilain, Parckinen, Rehuinen, Tolfwain

1655: Harminen, Heilain, Kijluin, Korhoinen, Puhlkin, Ruhinen, Tolffuanen

1656: Harmainen, Heilainen, Hämmelein, Kituin, Korhoinen, Parkuin, Rehuin, Tolfwain

1660: -, Harmainen, Heilainen, Heiloinen, Kittuinen, Tolfwain

1661: -

1662: Harmain, Heilain, Kituinen, Korhoin, Lijmatain, Parckin, Rahuin, Tåfwain

1663: Harmain, Heilain, Kituin, Kårhoin, Parkin, Tålfwain

1665: Hamarinen, Heilainen, Häiläinen, Korhoinen, Kuituinen, Limatainen, Pakinen, Tolfwainen

1665b: Harmainen, Heilainen, Kituinen, Korhoinen, Lijmatainen, Parkin, Sockain, Tolfuainen

1667: Harmain, Heilain, Kettuinen, Korhoin, Limatain, Parckin, Tolfwain

1669: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Lijmatain, Parkinen, Tolwain

1671: Harmain, Heijlain, Heilain, Karhoinen, Kituinen, Korhoinen, Lijmatain, Parkinien, Tolfuninen

1673: Harmain, Heilain, Kittuin, Korhoin, Malin, Parkain

1674: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Kårhoin, Limatain, Maliamies, Parkoinen, Tolf:n

1675: Harmoin, Heiloin, Karhin, Karhoin, Kituin, Limatain, Parckin, Seiloin, Tolfwain

1676: -, Harmain, Häilain, Kituinen, Kårhoinen, Lijmatain, Parkinen, Peckainen, Tålfwain

1677: Harmain, Heilain, Kättuin, Kårhoin, Limatain, Parkin, Pessoin, Tålfwain

1678: Harmain, Heilainen, Korhoinen, Kuttinen, Lijmatain, Parkinen, Passainen, Wäsäin

1679: Harmain, Heilain, Kettuin, Korhoin, Limatain, Parkinen, Pasoinen, Wäisäin

1685: Heilain, Heiloin, Härmain, Kittuin, Kårhoin, Liemotain, Parkoin, Tålfwain

© Väinö Holopainen 2021