AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1638 jousiluettelo ☰ 

Kuopio jousiluettelo 1638

Nimet aakkosjärjestyksessä

Copio Sochn

BågaLengd


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Lautamiehet, Nempnden Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 121

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Ei kylätietoa
Ifuar Johansson
Anderss Holapainen
Peer Julkuinen
Olof Hartickainen
Madz Turuinen
Jönss Tuofuinen
Hanss Taskinen
Jöran Hackarainen
Thomas Rissainen
Pååll Raatickainen
Arfwed Kinnuinen
Pååll Karfinen
Anderss Kinnuinen
Madz Safuolainen
Olof Tirroinen
Erich Simonsson

Coopio Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 121

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Coopio Byy/Kuopio
Hanss Taskinen 1
Peer Hansson ibm 1 Son
Pååll Pålsson Pursiainen 1 drengh
Jönss Lapweteläinen 1
Pååll Jönsson Lapweteläinen 1 Son
Påål Laitinen 1
Peer Kettuinen 1
Peer Peersson Kettuinen 1 Son
Anderss Julkuinen 1 Bröder
Peer Julkuinen 1 Bröder
Madz Julkuinen 1 Bröder
Jönss Julkuinen 1 Bröder
Knut Kallinen 1
Madz Wäänäinen 1
Henrich Wäänäinen 1
Johan Bengtsson Räsainen 1
Ifuar Larsson 1
Henrich Hendersson Ilahainen 1 drengh
Toifualabyy/Toivala
Henrich Mårthensson Toifuainen 1
Jönss Toifuainen 1
Jönss Leinoinen 1
Sigfred Hirfuoinen 1
Henrich Sigfredzsson ibm 1 Son
Christier Lackoinen 1
Jönss Laackoinen 1 Br
Hirfuilax/Hiltulanlahti
Peer Pålsson Wäänäinen 1 Bröder
Anderss Pålsson ibm 1 Bröder
Pååll Pålsson ibm 1 Bröder

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 122

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Watainen 1
Henrich Pålsson Cackinen 1
Swen Swensson Watainen 1
Madz Haikoinen 1
Anderss Andersson Kettuinen 1
Pååll Cackinen 1
Peer Pålsson Cackinen 1 Son
Madz Hansson Lapweteläinen 1
Madz Madzsson Lapweteläinen 1 Son
Madz Eskelsson Kuroinen 1
Pååll Nurjainen 1
Michel Andersson Kuroinen 1
Henrich Andersson Maarainen 1
Sigfred Haatainen 1
MaaningaWesi/Maaninkavesi
Peer Andersson Haatainen 1
Pååll Tanninen 1
Christier Haatainen 1
Bertill Korhoinen 1
Toofuilanlax/Tuovilanlahti
Erich Toofuinen 1
Erich Erichsson ibm 1 Son
Henrich Peersson Toofuinen 1
Pååll Olsson Toofuinen 1
Peer Olsson Toofuinen 1
Jören Toofuinen 1
Anders Olsson Raaska 1
Anders Reeckinen 1 Mågh
Kärmelax/Käärmelahti
Staffan Kinnuinen 1
Thomas Hyttinen 1
Madz Thomasson Hyttinen 1 Son
Olof Olsson Mähöinen 1
Olof Hyttinen 1
Månss Madzsson Mähöinen 1
Jönss Hamuinen 1
Pååll Raatickainen 1
Juust Juustsson 1
Hamula/Hamula
Lars Kinnuinen 1
Olof Hamuinen 1
Madz Madzsson Kejoinen 1
Jönss Kerfuinen 1
Hanss Jönsson Kerfuinen 1 Son
Jönss Jönsson Wardiainen 1 StiufSon
Pöliä/Pöljä
Henrich Kejoinen 1
Henrich Henrichsson Kejoinen 1 Son
Pååll Pålsson Toifuainen 1
Olof Henrichsson ibm 1 BroderSon
Anderss Madzsson Kasurinen 1
Jören Madzsson Kasurinen 1 Broer
Henrich Luckarinen 1 Mågh
Madz Nilsson Korhoinen drengh
Kaareslax/Kaaraslahti
Pååll Madzsson Ruuskainen 1
Madz Madzsson Ruuskainen 1 Br
Nilss Ruuskainen 1
Nilss Staffansson Peckarinen 1
Olof Andersson Clemettinen 1
Sigfred Pitkäinen 1
Henrich Pitkäinen 1
Kasurila/Kasurila
Pååll Erichsson Kasurinen 1
Erich Erichsson Kasurinen 1 Br
Mårthen Mårthensson Kasurinen 1
Madz Mårthensson Kasurinen 1 Broder
Madz Peersson Kasurinen 1
Jönss Madzsson Kasurinen 1
Henrich Madzsson Kasurinen 1
Räimä/Räimä
Jönss Julkuinen 1
Olof Mårthensson Wardiainen 1
Henrich Mårthensson Wardiainen 1 Broder
Peexä/Pieksä
Peer Horttmainen 1
Erich Peersson Horttanainen 1 Son
Mårthen Carlsson 1
Thomas Heickinen 1
Jören Keinäinen 1
Sigfred Larsson Kärckäinen 1
Syfwäri byy/Syvärilä
Olof Matilainen 1
Anderss Luttinen 1
Anderss Andersson ibm 1 Son
Brusius Henrichsson Lapweteläinen 1
Pååll Koosmainen 1
Henrich Korhoinen 1
Peer Polfuins 1 Son, drengh
Philipus Korhoinen 1 Broder
Sigfred Korhoinen 1
Henrich Hardickainen 1
Henrich Pykäläinen 1
Askoi Niskainen 1
Peer Tolpainen 1
Akoinwesi/Akonvesi
Pååll Kettuinen 1
Anderss Pålsson ibm 1 Br

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 123

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rijstawesi/Riistavesi
Clemet Thomasson Waittinen 1
Nilss Nilsson Asikainen 1
Anderss Hätinen 1
Olof Toofuinen 1
Peer Madzsson Smolander 1
Swen Parfuiainen 1
Henrich Henrichsson Parfuiainen 1
Hanss Toofuinen 1
Jören Hätinen 1
Harnwyk Heetainen 1
Berttill Toofuinen 1
Hanss Pålsson Waroinen 1
Pååll Pålsson Waroinen 1 Br
Hans Nilsson Waroinen 1
Henrich Hackarainen 1
Peer Knutinen 1
Anders Andersson Laihiainen 1
Henrich Kekälehinen 1
Henrich Wenäläinen 1
Röönä/Ryönä
Nilss Nilsson Wardiainen 1 Bröder
Madz Nilsson Wardiainen 1 Bröder
Larss Nilsson Wardiainen 1 Bröder
Madz Tackinen 1
Olof Wäätäinen 1
Henrich Olsson Wäätäinen 1
Staffan Hilduinen 1
Jännewirda/Jännevirta
Jönss Heickinen 1
Anderss Jönsson Heickinen 1 Son
Larss Heickinen 1
Henrich Toifuainen 1
Pååll Andersson Niskainen 1
Olof Pitkäinen 1 drengh
Sigfred Olsson Hardickainen 1
Sigfred Henrichsson Hardickainen 1
Henrich Henrichsson Hardickainen 1 Br
Rissalabyy/Rissala
Thomas Rissainen 1
Pååll Philpusson Rissainen 1
Philpus Pålsson Rissainen 1 Son
Olof Jalkainen 1
Pååll Olsson Jalkainen
Erich Erichsson Hackarainen 1
Jören Hackarainen 1
Jacob Jörensson Hackarainen 1
Thomas Hackarainen 1 Br
Jören Peersson Hackarainen 1
Madz Peersson Hackarainen 1 Br
Larss Laackoinen 1
Jönss Peersson Laackoinen 1 Br
Ritoniemibyy/Ritoniemi
Olof Clemetsson Holapainen 1
Henrich Reinikainen 1
Jönss Larsson Turuinen 1
Madz Kanckuinen 1
Anderss Kanckuinen 1
Staffan Andersson Kanckuinen 1 Son
Anderss Koistinen 1
Henrich Koistinen 1
Larss Cordilainen 1
Anderss Cordilainen 1
Olof Järfueläinen 1
Olof Olsson Järfueläinen 1 Bröder
Henrich Olsson Järfueläinen 1 Bröder
Olof Jönsson Sallinen 1
Abraham Madzsson Happoinen 1 Bröder
Peer Madzsson Happoinen 1 Bröder
Olof Olsson Happoinen 1 BroderSon
Anderss Holapainen 1
Clemet Andersson Holapainen 1 Son
Olof Larsson Miettinen 1 Bröder
Pååll Larsson Miettinen 1 Bröder
Anderss Larsson Miettinen 1 Bröder
Peer Miettinen 1
Räsäläbyy/Räsälä
Christier Larsson Hallikainen 1
Jören Larsson Hallikainen 1 Br
Olof Andersson Mahainen 1
Peer Möncköinen 1
Olof Peersson Tolfuainen 1
Olof Pålsson Räsäinen 1
Anderss Pålsson Räsäinen 1 Broor
Swen Andersson Räsäinen 1
Anderss Mööhäinen 1
Sigfred Erichsson Mahainen 1
Larss Olsson Möncköinen 1
Puutusmäki/Puutosmäki
Peer Nissinen 1
Madz Turuinen 1
Jönss Turuinen 1
Hendrich Jacobsson ibm 1 Broder
Henrich Henrichsson Soininen 1
Staffan Olsson Soininen 1 BroderSn
Enanlax/Enonlahti
Anders Thomahainen 1
Madz Thomahainen 1
Madz Olsson Heiskainen 1
Twsniemibyy/Tuusniemi
Hanss Madzsson Mustoinen 1
Michel Cordilainen 1
Peer Henrichsson Miettinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 124

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Henrichsson Miettinen 1 Broder
Jönss Peersson Miettinen 1 Faderbroder
Eskel Eskelsson Turuinen 1
Pååll Pålsson Turuinen 1
Henrich Pålsson Turuinen 1 Br
Madz Keinäinen 1
Anderss Madzsson Keinäinen 1 Bröder
Madz Larsson Keinäinen 1 Bröder
Jönss Keinäinen 1 Utgammal
Swen Swensson Räsäinen 1
Anderss Olsson Räsäinen 1 Bröder
Månss Olsson Räsäinen 1 Bröder
Olof Olsson Räsäinen 1 Bröder
Peer Olsson Räsäinen 1 Bröder
Christier Madzsson Ifuanainen 1
Wåårisalo/Vuorisalo
Peer Peersson Smolander 1
Daniel Andersson Hartickainen 1
Erich Heiskainen 1
Haminalax/Haminalahti
Peer Markusson Cackinen 1
Larss Nilsson Roini 1
Brusius Olsson Haloinen 1
Olof Brusiusson ibm 1 Son
Madz Heiskainen 1
Jacob Heiskainen 1
Madz Sigfredsson Wainikainen 1
Nilss Nilsson Korhoinen 1
Madz Andersson Ihalainen 1
Erich Henrichsson Hyfuärinen 1 Bröder
Swen Henrichsson Hyfuärinen 1 Bröder
Johan Henrichsson Hyfuärinen 1 Bröder
Jören Pålsson Hyfuärinen 1 Bröder
Pååll Pålsson Hyfuärinen 1 Bröder
Wechmasmäki/Vehmasmäki
Henrich Nilsson Tuchkainen 1
Peer Julkuinen 1
Olof O. Möyckyinen 1
Abraham Olsson ibm 1
Peer Sigfredhsson Kolioinen 1
Henrich Tönnesson Cuckoinen 1
Airaxela/Airaksela
Madz Airaxinen 1
Pååll Ihannusson Airaxinen 1
Punnonmäki/Punnonmäki
Madz Eskelsson Colemainen 1
Michel Jacobsson Colemainen 1
Madz Hakulinen 1 Mågh
Nilss Michelsson Colemainen 1
Staffan Michelsson ibm 1 Br
Thomas Nilsson Colemainen 1
Peer Peersson Colemainen 1
Pååll Peersson Colemainen 1 Br
Olof Staffansson Colemainen 1
Staffan Olsson Colemainen 1 Son
Jören Hansson Lydickäinen 1
Karttula/Karttula
Pååll Peersson Karttuinen 1
Peer Peersson Karttuinen 1 Br
Larss Larsson Mukelo 1
Madz Olsson Hakulinen 1
Olof Olsson Knutinen 1
Hanss Peersson Lydickäinen 1
Olof Peersson Lydickäinen 1 Br
Tallusbyy/Tallus
Olof Peersson Karhuinen 1 Bröder
Peer Peersson Karhuinen 1 Bröder
Christier Peersson Karhuinen 1 Bröder
Sigfred Pålsson Låickainen 1 drengh
Madz Madzsson Mäkäräinen 1
Nilss Madzsson ibm 1 Br
Hanss Hansson Lydickäinen 1
Hanss Hakulinen 1

Leppäwirda Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 124

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Leppäwirdaby/Leppävirta
Larss Keinäinen 1
Henrich Larsson Keinäinen 1
Henrich Pålsson Staffanainen 1
Peer Peersson Cauppinen 1
Sigfred Mustoinen 1
Sigfred Thomasson Safuolainen 1
Ifuar Peersson Sutinen 1
Peer Larsson Wockolainen 1
Anderss Jönsson Nickinen 1
Jönss Jönsson Nickinen 1 Br
Henrich Tackinen 1
Olof Henrichsson Tackinen 1 Son
Henrich Henrichsson Copoinen 1
Anderss Larsson Coppoinen 1
Olof Henrichsson Copoinen 1
Mårthen Safuolainen 1
Olof Olsson Leppäinen 1 Lössdrifuare
Connuslaxby/Konnuslahti
Pååll Karfuoinen 1 Bröder
Henrich Henrichsson Karfuoinen 1 Bröder
Peer Henrichsson Karfuoinen 1 Bröder
Olof Henrichsson Karfuoinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 125

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Erichsson Kinnuinen 1
Peer Peersson Kinnuinen 1 Son
Madz Kinnuinen 1
Madz Safuolainen 1
Erich Safuolainen 1 Br
Olof Jönsson Copoinen 1
Anderss Kinnuinen 1
Madz Olsson Happoinen 1 Mågh
Petromäkibyy/Petromäki
Henrich Andersson Leefuoinen 1
Penrich Partainen 1
Madz Peersson Toloinen 1
Jören Jörensson Kinnuinen 1
Anderss Peersson Keinäinen 1
Larss Peersson Keinäinen 1 Br
Olof Månsson Keinäinen 1 Lösdrifuare
Staffanalanmaki/Tahvanala
Pååll Peersson Pulckinen 1 Bröder
Peer Peersson Pulckinen 1 Bröder
Anderss Peersson Pulckinen 1 Bröder
Henrich Peersson Pulckinen 1 Bröder
Mustinmäki/Mustinmäki
Peer Nilsson Lappalainen 1
Jacob Nilsson Lappalainen 1 Br
Peer Olsson Karfuoinen 1
Olof Olsson ibidem 1 Br
Henrich Erichsson Kinnuinen 1
Erich Olsson Kinnuinen 1
Lylymäki/Lylymäki
Arfwed Soppoinen 1
Sigfred Kinnuinen 1
Larss Olsson Sopainen 1
Henrich Olsson Sopainen 1 Br
Anderss Olsson Philpuxinen 1
Henrich Olsson Philpuxinen 1 Br
Thomas Thomasson Håfuinen 1
Kurialanranda/Kurjalanranta
Peer Madzsson Olckoinen 1
Olof Soininen 1
Michel Peersson Parckoinen 1
Peer Olsson Keroinen 1
Pååll Karjalainen 1
Thomas Lapweteläinen 1
Michel Larsson Hirfuoinen 1
Madz Olsson Saickoinen 1
Nilss Henrichsson Keroinen 1
Nilss Madzsson Wepsäläinen 1
Haapamäki/Haapamäki
Madz Madzsson Härkäinen 1
Peer Peersson Mickoinen 1
Anderss Peersson Suhoinen 1
Erich Peersson Suhoinen 1 Br
Michel Laamainen 1 Inhysesman
Mårthen Pöyhöinen 1
Olof Turuinen 1
Henrich Andersson Turuinen 1
Erich Olsson Tuppurainen 1
Henrich Olsson ibm 1 Br
Walkiamäki/Valkeamäki
Erich Cuckoinen 1
Larss Madzsson Saickoinen 1
Michel Johansson Haarainen 1
Larss Madzsson Parfuiainen 1
Olof Erichsson Heiskainen 1
Erich Erichsson Räsäinen 1
Anderss Peersson Hyttinen 1
Anders Andersson Hyttinen 1
Saamaisbyy/Saamainen
Christier Hååfuinen 1
Christier Ahoinen 1
Larss Madzsson Martickainen 1 drengh
Peer Andersson Haloinen 1
Anders Peersson Haloinen 1 Son
Abraham Holapainen 1
Madz Kainulainen 1 drengh
Anderss Andersson Haloinen 1
Sigfred Hartickainen 1
Greelss Thomasson Simoinen 1
Henrich Thomasson ibm 1 Br
Olof Erichsson Smolander 1
Swen Swensson Soininen 1
Olof Swensson Soininen 1 Son
Peer Peersson Hååfuinen 1
Anderss O. Keinäinen 1
Paukalax/Paukarlahti
Madz Staffansson Jäskeläinen 1
Erich Hansson Kinnuinen 1
Henrich Månsson Keinäinen 1
Madz Madzsson Karppainen 1
Peer Madzsson Karppainen 1 Br
Larss Karppainen 1
Peer Thomasson Laitinen 1
Hanss Staffansson Haikoinen 1
Cauppi Heiskainen 1
Erich Nilsson Kinnuinen 1
Nilss Larsson Mustoinen 1
Peer Pålsson Mustoinen 1
Larss Pålsson Itkoinen 1
Thomas Olsson Laitinen 1
Hemmings Henrichsson Laitinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Peersson Laitinen 1 Br
Kotalax/Kotalahti
Pååll Olsson Leskinen 1
Nilss Nilsson Leskinen 1
Staffan Staffansson Leskinen 1
Olof Pålsson Leskinen 1
Hanss Hansson Nijninen 1
Peer Jönsson Copoinen 1
Abraham Olsson 1 drengier
Jönss Andersson Hilduinen 1 drengier
Peer Paajainen 1 drengier

Nimismies Kuopio ♦ Ländzmän, Officerare, oPbördzmän och Skrifware Uthi Coopio

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Ifwar Johansson Ländzman
Hans Korhoinen 1 Drengier
Larss Månsson Taikinainen 1 Drengier
Michel Hyfuärinen 1 Drengier

Vänrikki ♦ Anderss Johansson, Fendrich Under W:de Casper Ermitz Compagnie

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Johansson Fendrich
Madz Tijhoinen 1 Drengier
Peer Peersson Eskelinen 1 Drengier

Nimismies Leppävirta ♦ Erich Simonsson, Ländzmannen Uthi Leppäwirda Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Simonsson Ländzmannen
Johan Erichsson 1 Son
Nilss Nilsson Lappalainen 1 Drengh

Kirjuri ♦ Henrich Madzsson Skrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Henrich Madzsson Skrifware
Henrich Tuchkainen 1 Drengh

Veronkantaja ♦ Berttill Thomasson oPbördzmannen öfuer Quarntollen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Berttill Thomasson oPbördzmannen
Abraham Haikoinen 1 Drengier
Mårthen Malinen 1 Drengier
Peer Madzsson Hyfuärinen 1 Drengier

Kersantti ♦ Jacob Olsson Kruar, Serzianth Under W:dh Casper Kemnerss Compagnie

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Olsson Kruar Serzianth
Erich Thomasson 1 Skrifuar

Talolliset Olli Pelkonen ♦ Olof Pelkoinen Utgammal och Casserad knecht

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Pelkoinen Utgammal
Christier Biörnsson 1 hans drengh

Papisto Kappalainen ♦ Her Matthias Henrici Cappelin

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matthias Henrici
Mårthen Hämäläinen 1
Henrich Happoinen 1

Papisto Kirkkoherra ♦ Gabriel Thomae Kyrckioheerde

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Gabriel Thomae Kyrckioherde
Anders Pirskainen 1 Drengier
Jacob Ihalainen 1 Drengier
Madz Andersson Cuckoinen 1 Drengier
Michel Michelsson Wäänäinen 1 Drengier, lijten gosse om sijn 15 åhr

Ratsumiehet ♦ Ryttare Uthi Coopio

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Heickinen 1
Olof Peersson Heickinen 1 Son
Olof Suuripää 1 Drengh
Peer Luitti Swen
Johan Rissainen 1
Madz Rissainen 1 Bröder
Jören Rissainen 1 Bröder
Sigfred Peersson Rissainen 1 BroderSon
Anders Heiskainen 1 drengh
Olof Haloinen 1
Peer Lipsa 1
Olof Olsson Haloinen 1
Anderss Hilduinen 1
Henrich Wiliakainen 1 Måger
Anderss Antikainen 1 Måger
Henrich Månsson Olckoinen 1 drengh
Arfwed Kinnuinen 1
Nilss Arfwedsson ibm 1 Son
Arfwed Nilsson 1 BroderSöner
Hanss Staffansson 1 BroderSöner
Madz Oukinen 1 drengh
Madz Pålsson Kettuinen Swen
Abraham Swensson Soininen 1
Thomas Tomasson Simoin 1
Johan Kituinen 1

Irtolaiset ♦ Löössdriffware Uthi Coopio

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 127

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Arfwed Tiainen 1
Peer Peersson Julkuinen 1
Madz Madzsson Wäänäinen 1
Peer Staffansson Taskinen 1
Michel Kallinen 1
Madz Henrichsson Laamainen 1
Staffan Jaatinen 1
Henrich Olsson Cuckoinen 1
Peer Järfueläinen 1
Jönss Puumalainen 1
Henrich Olsson Tolfuainen 1
Olof Huckainen 1
Michel Henrichsson Hyttinen 1
Larss Madzsson Hilduinen 1
Peer Torfuinen 1
Henrich Karttuinen 1
Christier Keetäwäinen 1
Olof Utriainen 1
Larss Niskainen 1
Månss Olckoinen 1
Christier Sijtoinen 1
Olof Kombinen 1
Henrich Henrichsson Leppäinen 1
Johan Nyyssäinen 1
Larss Nyyssäinen 1
Henrich Henrichsson Kähköinen 1
Anderss Madzsson Hilduinen 1
Hanss Haikoinen 1
Henrich Hansson Hufuoinen 1
Ifuar Copoinen 1
Thomas Thomasson Kasurinen 1
Sigfred Olsson Haikoinen 1
Olof Owaskainen 1
Madz Hämäläinen 1

Vero- ja kruununtilat

Yli-ikäiset Kuopio ♦ Utgamle öfuer deras 60 åhr, och elliest oferdiga, Bräckliga, haltta, blinda, och bråtfellingar Coopio Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 127

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Taskinen 1
Bengt Räsäinen 1
Larss Safuolainen 1
Nilss Toifuainen 1
Mårthen Toifuainen 1
Anderss Toifuainen 1
Pååll Wäänäinen 1
Madz Watainen 1
Jönss Hatzoinen 1
Anderss Lapweteläinen 1
Michel Jörensson Wenäläinen 1
Eskel Kuroinen 1
Mårthen Kuroinen 1
Anderss Kuroinen 1
Pååll Myckäinen 1
Anderss Maarainen 1
Olof Michelsson Lille 1
Olof Raaska 1
Madz Mähöinen 1
Christier Jauhiainen 1
Henrich Wenäläinen 1
Hemmingh Lapweteläinen 1
Madz Hussoi Kasurinen 1
Henrich Madzsson Ruuskain: 1
Olof Clemettinen 1
Anderss Clemettinen 1
Erich Kasurinen 1
Mårthen Jönsson Pitkäinen 1
Mårthen Kasurinen 1
Peer Kasurinen 1
Mackoi Kasurinen 1
Olof Madzsson Kasurinen 1
Mårthen Wardiainen 1
Larss Peersson Julkuinen 1
Thomas Polfuinen 1
Olof Hemmingsson Luckarin: 1
Peer Kallinen 1
Olof Ahoinen 1
Nilss Rissainen 1
Staffan Kärckäinen 1
Thomas Waittinen 1
Staffan Hämäläinen 1
Nilss Asikainen 1
Henrich Haloinen 1
Pååll Waroinen 1
Nilss Waroinen 1
Larss Kekälehinen 1
Anderss Laihiainen 1
Larss Sichwoinen 1
Henrich Kopoinen 1
Henrich Wardiainen 1
Nilss Wardiainen 1
Larss Waittinen 1
Erich Puittinen 1
Henrich Hardickainen Kuppi 1
Olof Hardickainen 1
Jören Laackoinen 1
Pååll Ihalembinen 1
Madz Hilduinen 1
Madz Holapainen 1
Jönss Sallinen 1
Madz Happoinen 1
Larss Miettinen 1
Larss Hallikainen 1
Anderss Mahainen 1
Erich Räsäinen 1
Anderss Räsäinen 1
Erich Mahainen 1
Jacob Turuinen 1
Staffan Orawainen 1
Olof Soininen 1
Michel Tijlikainen 1
Henrich Olsson Turuinen 1
Olof Heiskainen 1
Madz Mustoinen 1
Henrich Miettinen 1
Pååll Turuinen 1
Laacko Jönsson Keinäinen 1
Eskel Turuinen 1
Henrich Larsson Turuinen 1
Swen Räsäinen 1
Olof Räsäinen 1
Larss O. Räsäinen 1
Henrich Leppäinen 1
Anderss Hartickainen 1
Larss Toloinen 1
Olof Pelkoinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 128

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hemmingh Keinäinen 1
Marckus Cackinen 1
Peer Hilduinen 1
Larss Pursiainen 1
Anderss Hilduinen 1
Henrich Hyfuärinen 1
Madz Hyfuärinen 1
Thomas Johansson 1
Nilss Tuchkainen 1
Sigfred Koliojnen 1
Mårthen Kituinen 1
Olof Tolfuainen 1
Anderss Kinnuinen 1
Tönne Tönnesson Cuckoin 1
Ihannus Airaxinen 1
Michel Colemainen 1
Nilss Colemainen 1
Madz Pålsson Colemain: 1
Olof Larsson Karttuinen 1
Jönss Jauhiainen 1
Peer Kilckainen 1
Peer Karttuinen 1
Pååll Karhuinen 1
Olof Karhuinen 1
Peer Karhuinen 1
Madz Mäkäräinen 1
Peer Loomalainen 1
Hanss Hansson Lydickainen 1

Yli-ikäiset Leppävirta ♦ Utgamle öfuer deras 60 åhr, och elliest oferdiga, Bräckliga, haltta, blinda, och bråtfellingar Leppäwirda Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 128

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Safuolainen 1
Peer Sutinen 1
Pååll Wockolainen 1
Larss Wockolainen 1
Jönss Nickainen 1
Berttill Wijliäinen 1
Larss Könöinen 1
Hanss Leppäinen 1
Nilss Andersson Kinnuin: 1
Anderss Leefuoinen 1
Jören Kinnuinen 1
Anderss Henrichsson Kinnuin: 1
Staffan Staffanainen 1
Olof Kinnuinen 1
Erich Månsson Kinnuinen 1
Jönss Copoinen 1
Madz Arfueldinen 1
Thomas Hååfuinen 1
Michel Kock 1
Michel Madzsson Kock 1
Peer Parckoinen 1
Olof Keroinen 1
Olof Tirroinen 1
Michel Henrichsson Hirfuoinen 1
Peer Suhoinen 1
Peer Jönsson Tackuinen 1
Peer Henrichsson Kosuinen 1
Pååll Staffanainen 1
Madz Rukainen 1
Henrich Kosuinen 1
Nilss Pöyhöinen 1
Pååll Kopoinen 1
Madz Lapweteläinen 1
Greelss Tuppurainen 1
Arfwed Turuinen 1
Michel Parfuiainen 1
Erich Heiskainen 1
Staffan Hilduinen 1
Jönss Haloinen 1
Thomas Simoinen 1
Månss Keinäinen 1
Jören Karjuinen 1
Pååll Asiainen 1
Erich Smolander 1
Madz Kaipoinen 1
Jacob Jäskeläinen 1
Staffan Haikoinen 1
Staffan Heiskainen 1
Larss Mustoinen 1
Pååll Itkoinen 1
Henrich Holapainen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1638, Rulla 611
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 121, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16371639

© Väinö Holopainen 2023