AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1638 nimihakemisto

Kuopio jousiluettelo 1638

Jousiluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Olsson, (Kotalax) Talolliset

Anders Johansson, Virka

Arfwed Nilsson, Ratsumiehet

Berttill Thomasson, Virka

Christier Biörnsson, Talolliset

Erich Simonsson, Lautamiehet, Virka

Erich Thomasson, Virka

Gabriel Thomae, Papisto

Hanss Staffansson, Ratsumiehet

Henrich Madzsson, Virka

Ifuar Johansson, Lautamiehet

Ifuar Larsson, (Coopio Byy) Talolliset

Ifwar Johansson, Virka

Johan Erichsson, Virka

Juust Juustsson, (Kärmelax) Talolliset

Matthias Henrici, Papisto

Mårthen Carlsson, (Peexä) Talolliset

Thomas Johansson, Yli-ikäiset

AAlkuun

Ahoinen

Christier, (Saamaisbyy) Talolliset

Olof, Yli-ikäiset

Airaxinen

Ihannus, Yli-ikäiset

Madz, (Airaxela) Talolliset

Pååll Ihannusson, (Airaxela) Talolliset

Antikainen

Anderss, Ratsumiehet

Arfueldinen

Madz, Yli-ikäiset

Asiainen

Pååll, Yli-ikäiset

Asikainen

Nilss, Yli-ikäiset

Nilss Nilsson, (Rijstawesi) Talolliset

CAlkuun

Cackinen

Henrich Pålsson, (Hirfuilax) Talolliset

Marckus, Yli-ikäiset

Peer Markusson, (Haminalax) Talolliset

Peer Pålsson, (Hirfuilax) Talolliset

Pååll, (Hirfuilax) Talolliset

Cauppinen

Peer Peersson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Clemettinen

Anderss, Yli-ikäiset

Olof, Yli-ikäiset

Olof Andersson, (Kaareslax) Talolliset

Colemain:

Madz Pålsson, Yli-ikäiset

Colemainen

Madz Eskelsson, (Punnonmäki) Talolliset

Michel, Yli-ikäiset

Michel Jacobsson, (Punnonmäki) Talolliset

Nilss, Yli-ikäiset

Nilss Michelsson, (Punnonmäki) Talolliset

Olof Staffansson, (Punnonmäki) Talolliset

Peer Peersson, (Punnonmäki) Talolliset

Pååll Peersson, (Punnonmäki) Talolliset

Staffan Michelsson, (Punnonmäki) Talolliset

Staffan Olsson, (Punnonmäki) Talolliset

Thomas Nilsson, (Punnonmäki) Talolliset

Copoinen

Henrich Henrichsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Ifuar, Irtolaiset

Jönss, Yli-ikäiset

Olof Henrichsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Olof Jönsson, (Connuslaxby) Talolliset

Peer Jönsson, (Kotalax) Talolliset

Coppoinen

Anderss Larsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Cordilainen

Anderss, (Ritoniemibyy) Talolliset

Larss, (Ritoniemibyy) Talolliset

Michel, (Twsniemibyy) Talolliset

Cuckoin

Tönne Tönnesson, Yli-ikäiset

Cuckoinen

Erich, (Walkiamäki) Talolliset

Henrich Olsson, Irtolaiset

Henrich Tönnesson, (Wechmasmäki) Talolliset

Madz Andersson, Papisto

EAlkuun

Eskelinen

Peer Peersson, Virka

HAlkuun

Haarainen

Michel Johansson, (Walkiamäki) Talolliset

Haatainen

Christier, (MaaningaWesi) Talolliset

Peer Andersson, (MaaningaWesi) Talolliset

Sigfred, (Hirfuilax) Talolliset

Hackarainen

Erich Erichsson, (Rissalabyy) Talolliset

Henrich, (Rijstawesi) Talolliset

Jacob Jörensson, (Rissalabyy) Talolliset

Jöran, Lautamiehet

Jören, (Rissalabyy) Talolliset

Jören Peersson, (Rissalabyy) Talolliset

Madz Peersson, (Rissalabyy) Talolliset

Thomas, (Rissalabyy) Talolliset

Haikoinen

Abraham, Virka

Hanss, Irtolaiset

Hanss Staffansson, (Paukalax) Talolliset

Madz, (Hirfuilax) Talolliset

Sigfred Olsson, Irtolaiset

Staffan, Yli-ikäiset

Hakulinen

Hanss, (Tallusbyy) Talolliset

Madz, (Punnonmäki) Talolliset

Madz Olsson, (Karttula) Talolliset

Hallikainen

Christier Larsson, (Räsäläbyy) Talolliset

Jören Larsson, (Räsäläbyy) Talolliset

Larss, Yli-ikäiset

Haloinen

Anders Peersson, (Saamaisbyy) Talolliset

Anderss Andersson, (Saamaisbyy) Talolliset

Brusius Olsson, (Haminalax) Talolliset

Henrich, Yli-ikäiset

Jönss, Yli-ikäiset

Olof, Ratsumiehet

Olof Brusiusson, (Haminalax) Talolliset

Olof Olsson, Ratsumiehet

Peer Andersson, (Saamaisbyy) Talolliset

Hamuinen

Jönss, (Kärmelax) Talolliset

Olof, (Hamula) Talolliset

Happoinen

Abraham Madzsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Henrich, Papisto

Madz, Yli-ikäiset

Madz Olsson, (Connuslaxby) Talolliset

Olof Olsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Peer Madzsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Hardickainen

Henrich, (Syfwäri byy) Talolliset

Henrich Henrichsson, (Jännewirda) Talolliset

Olof, Yli-ikäiset

Sigfred Henrichsson, (Jännewirda) Talolliset

Sigfred Olsson, (Jännewirda) Talolliset

Hardickainen Kuppi

Henrich, Yli-ikäiset

Hartickainen

Anderss, Yli-ikäiset

Daniel Andersson, (Wåårisalo) Talolliset

Olof, Lautamiehet

Sigfred, (Saamaisbyy) Talolliset

Hatzoinen

Jönss, Yli-ikäiset

Heetainen

Harnwyk, (Rijstawesi) Talolliset

Heickinen

Anderss Jönsson, (Jännewirda) Talolliset

Jönss, (Jännewirda) Talolliset

Larss, (Jännewirda) Talolliset

Olof Peersson, Ratsumiehet

Peer, Ratsumiehet

Thomas, (Peexä) Talolliset

Heiskainen

Anders, Ratsumiehet

Cauppi, (Paukalax) Talolliset

Erich, (Wåårisalo) Talolliset, Yli-ikäiset

Jacob, (Haminalax) Talolliset

Madz, (Haminalax) Talolliset

Madz Olsson, (Enanlax) Talolliset

Olof, Yli-ikäiset

Olof Erichsson, (Walkiamäki) Talolliset

Staffan, Yli-ikäiset

Hilduinen

Anderss, Ratsumiehet, Yli-ikäiset

Anderss Madzsson, Irtolaiset

Jönss Andersson, (Kotalax) Talolliset

Larss Madzsson, Irtolaiset

Madz, Yli-ikäiset

Peer, Yli-ikäiset

Staffan, (Röönä) Talolliset, Yli-ikäiset

Hirfuoinen

Henrich Sigfredzsson, (Toifualabyy) Talolliset

Michel Henrichsson, Yli-ikäiset

Michel Larsson, (Kurialanranda) Talolliset

Sigfred, (Toifualabyy) Talolliset

Holapainen

Abraham, (Saamaisbyy) Talolliset

Anderss, Lautamiehet, (Ritoniemibyy) Talolliset

Clemet Andersson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Henrich, Yli-ikäiset

Madz, Yli-ikäiset

Olof Clemetsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Horttanainen

Erich Peersson, (Peexä) Talolliset

Horttmainen

Peer, (Peexä) Talolliset

Huckainen

Olof, Irtolaiset

Hufuoinen

Henrich Hansson, Irtolaiset

Hussoi Kasurinen

Madz, Yli-ikäiset

Hyfuärinen

Erich Henrichsson, (Haminalax) Talolliset

Henrich, Yli-ikäiset

Johan Henrichsson, (Haminalax) Talolliset

Jören Pålsson, (Haminalax) Talolliset

Madz, Yli-ikäiset

Michel, Virka

Peer Madzsson, Virka

Pååll Pålsson, (Haminalax) Talolliset

Swen Henrichsson, (Haminalax) Talolliset

Hyttinen

Anders Andersson, (Walkiamäki) Talolliset

Anderss Peersson, (Walkiamäki) Talolliset

Madz Thomasson, (Kärmelax) Talolliset

Michel Henrichsson, Irtolaiset

Olof, (Kärmelax) Talolliset

Thomas, (Kärmelax) Talolliset

Håfuinen

Thomas Thomasson, (Lylymäki) Talolliset

Hååfuinen

Christier, (Saamaisbyy) Talolliset

Peer Peersson, (Saamaisbyy) Talolliset

Thomas, Yli-ikäiset

Hämäläinen

Madz, Irtolaiset

Mårthen, Papisto

Staffan, Yli-ikäiset

Härkäinen

Madz Madzsson, (Haapamäki) Talolliset

Hätinen

Anderss, (Rijstawesi) Talolliset

Jören, (Rijstawesi) Talolliset

IAlkuun

Ifuanainen

Christier Madzsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Ihalainen

Jacob, Papisto

Madz Andersson, (Haminalax) Talolliset

Ihalembinen

Pååll, Yli-ikäiset

Ilahainen

Henrich Hendersson, (Coopio Byy) Talolliset

Itkoinen

Larss Pålsson, (Paukalax) Talolliset

Pååll, Yli-ikäiset

JAlkuun

Jaatinen

Staffan, Irtolaiset

Jalkainen

Olof, (Rissalabyy) Talolliset

Pååll Olsson, (Rissalabyy) Talolliset

Jauhiainen

Christier, Yli-ikäiset

Jönss, Yli-ikäiset

Julkuinen

Anderss, (Coopio Byy) Talolliset

Jönss, (Coopio Byy) Talolliset, (Räimä) Talolliset

Larss Peersson, Yli-ikäiset

Madz, (Coopio Byy) Talolliset

Peer, Lautamiehet, (Coopio Byy) Talolliset, (Wechmasmäki) Talolliset

Peer Peersson, Irtolaiset

Järfueläinen

Henrich Olsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Olof, (Ritoniemibyy) Talolliset

Olof Olsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Peer, Irtolaiset

Jäskeläinen

Jacob, Yli-ikäiset

Madz Staffansson, (Paukalax) Talolliset

KAlkuun

Kainulainen

Madz, (Saamaisbyy) Talolliset

Kaipoinen

Madz, Yli-ikäiset

Kallinen

Knut, (Coopio Byy) Talolliset

Michel, Irtolaiset

Peer, Yli-ikäiset

Kanckuinen

Anderss, (Ritoniemibyy) Talolliset

Madz, (Ritoniemibyy) Talolliset

Staffan Andersson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Karfinen

Pååll, Lautamiehet

Karfuoinen

Henrich Henrichsson, (Connuslaxby) Talolliset

Olof Henrichsson, (Connuslaxby) Talolliset

Olof Olsson, (Mustinmäki) Talolliset

Peer Henrichsson, (Connuslaxby) Talolliset

Peer Olsson, (Mustinmäki) Talolliset

Pååll, (Connuslaxby) Talolliset

Karhuinen

Christier Peersson, (Tallusbyy) Talolliset

Olof, Yli-ikäiset

Olof Peersson, (Tallusbyy) Talolliset

Peer, Yli-ikäiset

Peer Peersson, (Tallusbyy) Talolliset

Pååll, Yli-ikäiset

Karjalainen

Pååll, (Kurialanranda) Talolliset

Karjuinen

Jören, Yli-ikäiset

Karppainen

Larss, (Paukalax) Talolliset

Madz Madzsson, (Paukalax) Talolliset

Peer Madzsson, (Paukalax) Talolliset

Karttuinen

Henrich, Irtolaiset

Olof Larsson, Yli-ikäiset

Peer, Yli-ikäiset

Peer Peersson, (Karttula) Talolliset

Pååll Peersson, (Karttula) Talolliset

Kasurinen

Anderss Madzsson, (Pöliä) Talolliset

Erich, Yli-ikäiset

Erich Erichsson, (Kasurila) Talolliset

Henrich Madzsson, (Kasurila) Talolliset

Jönss Madzsson, (Kasurila) Talolliset

Jören Madzsson, (Pöliä) Talolliset

Mackoi, Yli-ikäiset

Madz Mårthensson, (Kasurila) Talolliset

Madz Peersson, (Kasurila) Talolliset

Mårthen, Yli-ikäiset

Mårthen Mårthensson, (Kasurila) Talolliset

Olof Madzsson, Yli-ikäiset

Peer, Yli-ikäiset

Pååll Erichsson, (Kasurila) Talolliset

Thomas Thomasson, Irtolaiset

Kasurinen (Hussoi Kasurinen)

Madz, Yli-ikäiset

Keetäwäinen

Christier, Irtolaiset

Keinäinen

Anderss Madzsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Anderss O., (Saamaisbyy) Talolliset

Anderss Peersson, (Petromäkibyy) Talolliset

Hemmingh, Yli-ikäiset

Henrich Larsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Henrich Månsson, (Paukalax) Talolliset

Jönss, (Twsniemibyy) Talolliset

Jören, (Peexä) Talolliset

Laacko Jönsson, Yli-ikäiset

Larss, (Leppäwirdaby) Talolliset

Larss Peersson, (Petromäkibyy) Talolliset

Madz, (Twsniemibyy) Talolliset

Madz Larsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Månss, Yli-ikäiset

Olof Månsson, (Petromäkibyy) Talolliset

Kejoinen

Henrich, (Pöliä) Talolliset

Henrich Henrichsson, (Pöliä) Talolliset

Madz Madzsson, (Hamula) Talolliset

Kekälehinen

Henrich, (Rijstawesi) Talolliset

Larss, Yli-ikäiset

Kerfuinen

Hanss Jönsson, (Hamula) Talolliset

Jönss, (Hamula) Talolliset

Keroinen

Nilss Henrichsson, (Kurialanranda) Talolliset

Olof, Yli-ikäiset

Peer Olsson, (Kurialanranda) Talolliset

Kettuinen

Anderss Andersson, (Hirfuilax) Talolliset

Anderss Pålsson, (Akoinwesi) Talolliset

Madz Pålsson, Ratsumiehet

Peer, (Coopio Byy) Talolliset

Peer Peersson, (Coopio Byy) Talolliset

Pååll, (Akoinwesi) Talolliset

Kilckainen

Peer, Yli-ikäiset

Kinnuin:

Anderss Henrichsson, Yli-ikäiset

Nilss Andersson, Yli-ikäiset

Kinnuinen

Anderss, Lautamiehet, (Connuslaxby) Talolliset, Yli-ikäiset

Arfwed, Lautamiehet, Ratsumiehet

Erich Hansson, (Paukalax) Talolliset

Erich Månsson, Yli-ikäiset

Erich Nilsson, (Paukalax) Talolliset

Erich Olsson, (Mustinmäki) Talolliset

Henrich Erichsson, (Mustinmäki) Talolliset

Jören, Yli-ikäiset

Jören Jörensson, (Petromäkibyy) Talolliset

Lars, (Hamula) Talolliset

Madz, (Connuslaxby) Talolliset

Nilss Arfwedsson, Ratsumiehet

Olof, Yli-ikäiset

Peer Erichsson, (Connuslaxby) Talolliset

Peer Peersson, (Connuslaxby) Talolliset

Sigfred, (Lylymäki) Talolliset

Staffan, (Kärmelax) Talolliset

Kituinen

Johan, Ratsumiehet

Mårthen, Yli-ikäiset

Knutinen

Olof Olsson, (Karttula) Talolliset

Peer, (Rijstawesi) Talolliset

Kock

Michel, Yli-ikäiset

Michel Madzsson, Yli-ikäiset

Koistinen

Anderss, (Ritoniemibyy) Talolliset

Henrich, (Ritoniemibyy) Talolliset

Kolioinen

Peer Sigfredhsson, (Wechmasmäki) Talolliset

Koliojnen

Sigfred, Yli-ikäiset

Kombinen

Olof, Irtolaiset

Koosmainen

Pååll, (Syfwäri byy) Talolliset

Kopoinen

Henrich, Yli-ikäiset

Pååll, Yli-ikäiset

Korhoinen

Bertill, (MaaningaWesi) Talolliset

Hans, Virka

Henrich, (Syfwäri byy) Talolliset

Madz Nilsson, (Pöliä) Talolliset

Nilss Nilsson, (Haminalax) Talolliset

Philipus, (Syfwäri byy) Talolliset

Sigfred, (Syfwäri byy) Talolliset

Kosuinen

Henrich, Yli-ikäiset

Peer Henrichsson, Yli-ikäiset

Kruar

Jacob Olsson, Virka

Kuppi (Hardickainen Kuppi)

Henrich, Yli-ikäiset

Kuroinen

Anderss, Yli-ikäiset

Eskel, Yli-ikäiset

Madz Eskelsson, (Hirfuilax) Talolliset

Michel Andersson, (Hirfuilax) Talolliset

Mårthen, Yli-ikäiset

Kähköinen

Henrich Henrichsson, Irtolaiset

Kärckäinen

Sigfred Larsson, (Peexä) Talolliset

Staffan, Yli-ikäiset

Könöinen

Larss, Yli-ikäiset

LAlkuun

Laackoinen

Jönss, (Toifualabyy) Talolliset

Jönss Peersson, (Rissalabyy) Talolliset

Jören, Yli-ikäiset

Larss, (Rissalabyy) Talolliset

Laamainen

Madz Henrichsson, Irtolaiset

Michel, (Haapamäki) Talolliset

Lackoinen

Christier, (Toifualabyy) Talolliset

Laihiainen

Anders Andersson, (Rijstawesi) Talolliset

Anderss, Yli-ikäiset

Laitinen

Eskel Peerss, (Paukalax) Talolliset

Hemmings Henrichsson, (Paukalax) Talolliset

Johan Peersson, (Paukalax) Talolliset

Peer Thomasson, (Paukalax) Talolliset

Påål, (Coopio Byy) Talolliset

Thomas Olsson, (Paukalax) Talolliset

Lappalainen

Jacob Nilsson, (Mustinmäki) Talolliset

Nilss Nilsson, Virka

Peer Nilsson, (Mustinmäki) Talolliset

Lapweteläinen

Anderss, Yli-ikäiset

Brusius Henrichsson, (Syfwäri byy) Talolliset

Hemmingh, Yli-ikäiset

Jönss, (Coopio Byy) Talolliset

Madz, Yli-ikäiset

Madz Hansson, (Hirfuilax) Talolliset

Madz Madzsson, (Hirfuilax) Talolliset

Pååll Jönsson, (Coopio Byy) Talolliset

Thomas, (Kurialanranda) Talolliset

Leefuoinen

Anderss, Yli-ikäiset

Henrich Andersson, (Petromäkibyy) Talolliset

Leinoinen

Jönss, (Toifualabyy) Talolliset

Leppäinen

Hanss, Yli-ikäiset

Henrich, Yli-ikäiset

Henrich Henrichsson, Irtolaiset

Olof Olsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Leskinen

Nilss Nilsson, (Kotalax) Talolliset

Olof Pålsson, (Kotalax) Talolliset

Pååll Olsson, (Kotalax) Talolliset

Staffan Staffansson, (Kotalax) Talolliset

Lille

Olof Michelsson, Yli-ikäiset

Lipsa

Peer, Ratsumiehet

Loomalainen

Peer, Yli-ikäiset

Luckarin:

Olof Hemmingsson, Yli-ikäiset

Luckarinen

Henrich, (Pöliä) Talolliset

Luitti

Peer, Ratsumiehet

Luttinen

Anderss, (Syfwäri byy) Talolliset

Anderss Andersson, (Syfwäri byy) Talolliset

Lydickainen

Hanss Hansson, Yli-ikäiset

Lydickäinen

Hanss Hansson, (Tallusbyy) Talolliset

Hanss Peersson, (Karttula) Talolliset

Jören Hansson, (Punnonmäki) Talolliset

Olof Peersson, (Karttula) Talolliset

Låickainen

Sigfred Pålsson, (Tallusbyy) Talolliset

MAlkuun

Maarainen

Anderss, Yli-ikäiset

Henrich Andersson, (Hirfuilax) Talolliset

Mahainen

Anderss, Yli-ikäiset

Erich, Yli-ikäiset

Olof Andersson, (Räsäläbyy) Talolliset

Sigfred Erichsson, (Räsäläbyy) Talolliset

Malinen

Mårthen, Virka

Martickainen

Larss Madzsson, (Saamaisbyy) Talolliset

Matilainen

Olof, (Syfwäri byy) Talolliset

Mickoinen

Peer Peersson, (Haapamäki) Talolliset

Miettinen

Anderss Larsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Henrich, Yli-ikäiset

Jönss Peersson, (Twsniemibyy) Talolliset

Larss, Yli-ikäiset

Olof Henrichsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Olof Larsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Peer, (Ritoniemibyy) Talolliset

Peer Henrichsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Pååll Larsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Mukelo

Larss Larsson, (Karttula) Talolliset

Mustoinen

Hanss Madzsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Larss, Yli-ikäiset

Madz, Yli-ikäiset

Nilss Larsson, (Paukalax) Talolliset

Peer Pålsson, (Paukalax) Talolliset

Sigfred, (Leppäwirdaby) Talolliset

Myckäinen

Pååll, Yli-ikäiset

Mähöinen

Madz, Yli-ikäiset

Månss Madzsson, (Kärmelax) Talolliset

Olof Olsson, (Kärmelax) Talolliset

Mäkäräinen

Madz, Yli-ikäiset

Madz Madzsson, (Tallusbyy) Talolliset

Nilss Madzsson, (Tallusbyy) Talolliset

Möncköinen

Larss Olsson, (Räsäläbyy) Talolliset

Peer, (Räsäläbyy) Talolliset

Möyckyinen

Abraham Olsson, (Wechmasmäki) Talolliset

Olof O., (Wechmasmäki) Talolliset

Mööhäinen

Anderss, (Räsäläbyy) Talolliset

NAlkuun

Nickainen

Jönss, Yli-ikäiset

Nickinen

Anderss Jönsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Jönss Jönsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Nijninen

Hanss Hansson, (Kotalax) Talolliset

Niskainen

Askoi, (Syfwäri byy) Talolliset

Larss, Irtolaiset

Pååll Andersson, (Jännewirda) Talolliset

Nissinen

Peer, (Puutusmäki) Talolliset

Nurjainen

Pååll, (Hirfuilax) Talolliset

Nyyssäinen

Johan, Irtolaiset

Larss, Irtolaiset

OAlkuun

Olckoinen

Henrich Månsson, Ratsumiehet

Månss, Irtolaiset

Peer Madzsson, (Kurialanranda) Talolliset

Orawainen

Staffan, Yli-ikäiset

Oukinen

Madz, Ratsumiehet

Owaskainen

Olof, Irtolaiset

PAlkuun

Paajainen

Peer, (Kotalax) Talolliset

Parckoinen

Michel Peersson, (Kurialanranda) Talolliset

Peer, Yli-ikäiset

Parfuiainen

Henrich Henrichsson, (Rijstawesi) Talolliset

Larss Madzsson, (Walkiamäki) Talolliset

Michel, Yli-ikäiset

Swen, (Rijstawesi) Talolliset

Partainen

Penrich, (Petromäkibyy) Talolliset

Peckarinen

Nilss Staffansson, (Kaareslax) Talolliset

Pelkoinen

Olof, Talolliset, Yli-ikäiset

Philpuxinen

Anderss Olsson, (Lylymäki) Talolliset

Henrich Olsson, (Lylymäki) Talolliset

Pirskainen

Anders, Papisto

Pitkäinen

Henrich, (Kaareslax) Talolliset

Mårthen Jönsson, Yli-ikäiset

Olof, (Jännewirda) Talolliset

Sigfred, (Kaareslax) Talolliset

Polfuinen

Thomas, Yli-ikäiset

Polfuins

Peer, (Syfwäri byy) Talolliset

Puittinen

Erich, Yli-ikäiset

Pulckinen

Anderss Peersson, (Staffanalanmaki) Talolliset

Henrich Peersson, (Staffanalanmaki) Talolliset

Peer Peersson, (Staffanalanmaki) Talolliset

Pååll Peersson, (Staffanalanmaki) Talolliset

Pursiainen

Larss, Yli-ikäiset

Pååll Pålsson, (Coopio Byy) Talolliset

Puumalainen

Jönss, Irtolaiset

Pykäläinen

Henrich, (Syfwäri byy) Talolliset

Pöyhöinen

Mårthen, (Haapamäki) Talolliset

Nilss, Yli-ikäiset

RAlkuun

Raaska

Anders Olsson, (Toofuilanlax) Talolliset

Olof, Yli-ikäiset

Raatickainen

Pååll, Lautamiehet, (Kärmelax) Talolliset

Reeckinen

Anders, (Toofuilanlax) Talolliset

Reinikainen

Henrich, (Ritoniemibyy) Talolliset

Rissainen

Johan, Ratsumiehet

Jören, Ratsumiehet

Madz, Ratsumiehet

Nilss, Yli-ikäiset

Philpus Pålsson, (Rissalabyy) Talolliset

Pååll Philpusson, (Rissalabyy) Talolliset

Sigfred Peersson, Ratsumiehet

Thomas, Lautamiehet, (Rissalabyy) Talolliset

Roini

Larss Nilsson, (Haminalax) Talolliset

Rukainen

Madz, Yli-ikäiset

Ruuskain:

Henrich Madzsson, Yli-ikäiset

Ruuskainen

Madz Madzsson, (Kaareslax) Talolliset

Nilss, (Kaareslax) Talolliset

Pååll Madzsson, (Kaareslax) Talolliset

Räsainen

Johan Bengtsson, (Coopio Byy) Talolliset

Räsäinen

Anderss, Yli-ikäiset

Anderss Olsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Anderss Pålsson, (Räsäläbyy) Talolliset

Bengt, Yli-ikäiset

Erich, Yli-ikäiset

Erich Erichsson, (Walkiamäki) Talolliset

Larss O., Yli-ikäiset

Månss Olsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Olof, Yli-ikäiset

Olof Olsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Olof Pålsson, (Räsäläbyy) Talolliset

Peer Olsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Swen, Yli-ikäiset

Swen Andersson, (Räsäläbyy) Talolliset

Swen Swensson, (Twsniemibyy) Talolliset

SAlkuun

Safuolainen

Erich, (Connuslaxby) Talolliset

Larss, Yli-ikäiset

Madz, Lautamiehet, (Connuslaxby) Talolliset

Mårthen, (Leppäwirdaby) Talolliset

Sigfred Thomasson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Thomas, Yli-ikäiset

Saickoinen

Larss Madzsson, (Walkiamäki) Talolliset

Madz Olsson, (Kurialanranda) Talolliset

Sallinen

Jönss, Yli-ikäiset

Olof Jönsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Sichwoinen

Larss, Yli-ikäiset

Sijtoinen

Christier, Irtolaiset

Simoin

Thomas Tomasson, Ratsumiehet

Simoinen

Greelss Thomasson, (Saamaisbyy) Talolliset

Henrich Thomasson, (Saamaisbyy) Talolliset

Thomas, Yli-ikäiset

Smolander

Erich, Yli-ikäiset

Olof Erichsson, (Saamaisbyy) Talolliset

Peer Madzsson, (Rijstawesi) Talolliset

Peer Peersson, (Wåårisalo) Talolliset

Soininen

Abraham Swensson, Ratsumiehet

Henrich Henrichsson, (Puutusmäki) Talolliset

Olof, (Kurialanranda) Talolliset, Yli-ikäiset

Olof Swensson, (Saamaisbyy) Talolliset

Staffan Olsson, (Puutusmäki) Talolliset

Swen Swensson, (Saamaisbyy) Talolliset

Sopainen

Henrich Olsson, (Lylymäki) Talolliset

Larss Olsson, (Lylymäki) Talolliset

Soppoinen

Arfwed, (Lylymäki) Talolliset

Staffanainen

Henrich Pålsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Pååll, Yli-ikäiset

Staffan, Yli-ikäiset

Suhoinen

Anderss Peersson, (Haapamäki) Talolliset

Erich Peersson, (Haapamäki) Talolliset

Peer, Yli-ikäiset

Sutinen

Ifuar Peersson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Peer, Yli-ikäiset

Suuripää

Olof, Ratsumiehet

TAlkuun

Tackinen

Henrich, (Leppäwirdaby) Talolliset

Madz, (Röönä) Talolliset

Olof Henrichsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Tackuinen

Peer Jönsson, Yli-ikäiset

Taikinainen

Larss Månsson, Virka

Tanninen

Pååll, (MaaningaWesi) Talolliset

Taskinen

Hanss, Lautamiehet, (Coopio Byy) Talolliset

Peer Hansson, (Coopio Byy) Talolliset

Peer Staffansson, Irtolaiset

Staffan, Yli-ikäiset

Thomahainen

Anders, (Enanlax) Talolliset

Madz, (Enanlax) Talolliset

Tiainen

Arfwed, Irtolaiset

Tijhoinen

Madz, Virka

Tijlikainen

Michel, Yli-ikäiset

Tirroinen

Olof, Lautamiehet, Yli-ikäiset

Toifuainen

Anderss, Yli-ikäiset

Henrich, (Jännewirda) Talolliset

Henrich Mårthensson, (Toifualabyy) Talolliset

Jönss, (Toifualabyy) Talolliset

Mårthen, Yli-ikäiset

Nilss, Yli-ikäiset

Olof Henrichsson, (Pöliä) Talolliset

Pååll Pålsson, (Pöliä) Talolliset

Tolfuainen

Henrich Olsson, Irtolaiset

Olof, Yli-ikäiset

Olof Peersson, (Räsäläbyy) Talolliset

Toloinen

Larss, Yli-ikäiset

Madz Peersson, (Petromäkibyy) Talolliset

Tolpainen

Peer, (Syfwäri byy) Talolliset

Toofuinen

Berttill, (Rijstawesi) Talolliset

Erich, (Toofuilanlax) Talolliset

Erich Erichsson, (Toofuilanlax) Talolliset

Hanss, (Rijstawesi) Talolliset

Henrich Peersson, (Toofuilanlax) Talolliset

Jören, (Toofuilanlax) Talolliset

Olof, (Rijstawesi) Talolliset

Peer Olsson, (Toofuilanlax) Talolliset

Pååll Olsson, (Toofuilanlax) Talolliset

Torfuinen

Peer, Irtolaiset

Tuchkainen

Henrich, Virka

Henrich Nilsson, (Wechmasmäki) Talolliset

Nilss, Yli-ikäiset

Tuofuinen

Jönss, Lautamiehet

Tuppurainen

Erich Olsson, (Haapamäki) Talolliset

Greelss, Yli-ikäiset

Henrich Olsson, (Haapamäki) Talolliset

Turuinen

Arfwed, Yli-ikäiset

Eskel, Yli-ikäiset

Eskel Eskelsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Hendrich Jacobsson, (Puutusmäki) Talolliset

Henrich Andersson, (Haapamäki) Talolliset

Henrich Larsson, Yli-ikäiset

Henrich Olsson, Yli-ikäiset

Henrich Pålsson, (Twsniemibyy) Talolliset

Jacob, Yli-ikäiset

Jönss, (Puutusmäki) Talolliset

Jönss Larsson, (Ritoniemibyy) Talolliset

Madz, Lautamiehet, (Puutusmäki) Talolliset

Olof, (Haapamäki) Talolliset

Pååll, Yli-ikäiset

Pååll Pålsson, (Twsniemibyy) Talolliset

UAlkuun

Utriainen

Olof, Irtolaiset

VWAlkuun

Wainikainen

Madz Sigfredsson, (Haminalax) Talolliset

Waittinen

Clemet Thomasson, (Rijstawesi) Talolliset

Larss, Yli-ikäiset

Thomas, Yli-ikäiset

Wardiainen

Henrich, Yli-ikäiset

Henrich Mårthensson, (Räimä) Talolliset

Jönss Jönsson, (Hamula) Talolliset

Larss Nilsson, (Röönä) Talolliset

Madz Nilsson, (Röönä) Talolliset

Mårthen, Yli-ikäiset

Nilss, Yli-ikäiset

Nilss Nilsson, (Röönä) Talolliset

Olof Mårthensson, (Räimä) Talolliset

Waroinen

Hans Nilsson, (Rijstawesi) Talolliset

Hanss Pålsson, (Rijstawesi) Talolliset

Nilss, Yli-ikäiset

Pååll, Yli-ikäiset

Pååll Pålsson, (Rijstawesi) Talolliset

Watainen

Madz, Yli-ikäiset

Olof, (Hirfuilax) Talolliset

Swen Swensson, (Hirfuilax) Talolliset

Wenäläinen

Henrich, (Rijstawesi) Talolliset, Yli-ikäiset

Michel Jörensson, Yli-ikäiset

Wepsäläinen

Nilss Madzsson, (Kurialanranda) Talolliset

Wijliäinen

Berttill, Yli-ikäiset

Wiliakainen

Henrich, Ratsumiehet

Wockolainen

Larss, Yli-ikäiset

Peer Larsson, (Leppäwirdaby) Talolliset

Pååll, Yli-ikäiset

Wäänäinen

Anderss Pålsson, (Hirfuilax) Talolliset

Henrich, (Coopio Byy) Talolliset

Madz, (Coopio Byy) Talolliset

Madz Madzsson, Irtolaiset

Michel Michelsson, Papisto

Peer Pålsson, (Hirfuilax) Talolliset

Pååll, Yli-ikäiset

Pååll Pålsson, (Hirfuilax) Talolliset

Wäätäinen

Henrich Olsson, (Röönä) Talolliset

Olof, (Röönä) Talolliset

Tässä hakemistossa on yhteensä 649 nimeä

© Väinö Holopainen 2021